MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

 

Škola v přírodě pro děti MŠ

Důležité Mateřská škola

Vážení rodiče, ZŠ a MŠ Václavovice, p. o. ve spolupráci se SUN Outdoor a za finanční podpory Obecního úřadu Václavovice a SRPŠ připravili pro děti mateřské školy školu v přírodě na Bílé v Beskydech v nově zrekonstruovaném objektu hotelu Stodola v termínu od pondělí 17. 6. do pátku 21. 6. 2019 v ceně 2 300 Kč vč. soukromé autobusové dopravy, ubytování s plnou penzí, pitného režimu a spolupráce se zkušenými animátory s využitím dětského zábavního parku.

Přihlášení probíhá na https://prihlaska.nabile.cz/prihlaseni kde zvolte tlačítko "Zaregistrujte se" a dále pokračujte dle pokynů. Přihlášení a úhradu je nutné provést nejpozději do 3. 6. 2019.
 

Naše rodina

17. 5. 2019 Mateřská škola Sluníčka

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o rodině, o jejich členech, o tom, co v rodině prožíváme, jestli je nám vždy veselo, jak si můžeme udělat radost. Setkali jsme se s maminkou a jejím miminkem. Děti si mohly vyzkoušet, jak se přebaluje miminko nebo jak se nosí v nosičce. Při krátké besedě si mohly popovídat s maminkou o tom, jak dlouho se na miminko čeká, co všechno je třeba zařídit, jaké to přináší změny do rodiny. Setkání nám přineslo hodně radosti!
 

Rodina

14. 5. 2019 Mateřská škola Sovičky

Den Země u hasičů

9. 5. 2019 Mateřská škola Sluníčka

I přes nepříznivé počasí jsme se vydali se třídou Sluníček mateřské školy k místním hasičům, kteří nás pozvali na každoroční akci u příležitosti oslav Dne Země. Děti měly možnost prozkoumat hasičské auto, vyzkoušely si vázání některých uzlů i masáže srdce na figuríně. Viděli jsme ukázku zásahu hasičů při záchraně muže zavaleného kládou. Děti ocenily náročnou práci hasičů.
 

Záchranáři

7. 5. 2019 Mateřská škola Motýlci

V týdnu od 29. 4. do 3. 5. 2019 jsme se blíže seznámili s profesemi hasičů, záchranářů a policie. Řešili jsme modelové situace – Co by se stalo, kdyby... Jak by ses zachoval kdyby... – využili jsme obrázkovou pomůcku "Nebezpečné situace", vysvětlili si jednoduché zásady první pomoci, poznali důležitá telefonní čísla 150, 155 a 158.
 

Doprava

7. 5. 2019 Mateřská škola Sovičky

Uplynulé dva týdny jsme věnovali dopravě, kdy se děti seznámily s dopravou, dopravními značkami, dopravními prostředky a jejich využitím. Zaměřili jsme se také na bezpečnost a připomenuli si důležitost záchranářů, hasičů a policistů. Děti si vyrobily semafor z natrhaného papíru, dopravní značky na špejli aj. Procvičily si zrakové rozlišování při hledání obrázků dopravních prostředků a stínů.
 

Doprava, doleva

26. 4. 2019 Mateřská škola Sluníčka

V tomto týdnu se děti seznámily se základními pravidly silničního provozu a s bezpečností chování venku i ve školce. Vyrobily si dopravní značky podle vzoru, sdílely své zážitky z cest dopravními prostředky, hledaly možnosti, jak se zachovat v krizových situacích.
 

Velikonoční veselí

18. 4. 2019 Mateřská škola Sovičky

S přicházejícími svátky jara jsme si s dětmi připomenuli velikonoční zvyky, děti si vyrobily zápich zajíčka, ozdobily vajíčka pomocí barev a peříček.
 

Velikonoční

15. 4. 2019 Mateřská škola Sluníčka

Téma Velikonoční nám přiblížilo přicházející Velikonoce. Děti se seznámily s písní Velikonoční a básničkami Kropenatá slepička a Upletl jsem pomlázku. Vyrobily si velikonoční přáníčko zdobené knoflíky a vázičku, do které si zasadily velikonoční osení.
 

Velikonoce

12. 4. 2019 Mateřská škola Motýlci

Brzy budou Velikonoce, proto jsme si s dětmi vyrobili papírová velikonoční vajíčka, seznámili jsme se s jarními texty a s velkou chutí zazpívali písničky o sluníčku.
 

Divadélko Ententýky

11. 4. 2019 Mateřská škola

Ve středu 10. 4. 2019 nás navštívilo divadélko Ententýky s pohádkou "Myška Klárka a veverka Terka" a "Dlouhý, Široký a Bystrozraký" o bezpečnosti na silnicích s písničkami a spoustou legrace.
 

Zvířátka na jaře

5. 4. 2019 Mateřská škola Motýlci

V týdnu od 1. 5. do 5. 5. jsme si povídali o zvířatech a jejich mláďátkách, plnili různé úkoly, vyrobili berušku ze skořápky a větvičku zlatého deště. Děti jsme přitom vedli k lásce k přírodě a všemu živému. Shlédli jsme pohádku o cestě ledního medvěda a navštívili ekologickou farmu.
 

Byla jedna slepička

5. 4. 2019 Mateřská škola Sovičky

Tento týden jsme si nadále povídali o domácích zvířatech a jejich mláďatech. Toto téma jsme završili návštěvou blízké ekologické farmy. Děti měly možnost se podívat na ovečky a jehňátka, pastevecké pejsky a zemědělskou techniku, kterou si mohly vyzkoušet. Upevnily si tak elementární poznatky o domácích a hospodářských zvířatech.
 

Jarní vycházka!

4. 4. 2019 Mateřská škola Motýlci

V rámci environmentální výchovy jsme naplánovali společnou návštěvu ekologické farmy, která se nachází v blízkém okolí naší mateřské školy a zabývá se chovem oveček. Po statečném zdolání kopce jsme se ocitli na pozemku farmy a ihned jsme spatřili houf slepiček se svým kohoutem.

Po vydatné svačině jsme začali s prohlídkou farmy. Majitel nám ukázal své pastevecké psy, stádo ovcí s jehňaty, která jsme si mohli pohladit a jedno jehňátko dokonce nakojit mlíčkem z láhve. Chlapcům se líbily traktory a zemědělská technika, která lidem usnadňuje práci nejen na poli, ale i při sklizni krmení pro zvířata na zimu.

Z vycházky jsme si odnesli trochu nového poznání, a pro některé nevšedních zážitek.
 

Chodí kvočna po dvoře

2. 4. 2019 Mateřská škola Sluníčka

Téma Chodí kvočna po dvoře nás zavedlo na farmu za zvířátky a jejími mláďátky. Děti se seznámily s básničkou Kočko, kočko, strakatá a písničkou Drůbeží závody, upevnily si názvy zvířat a jejich mláďat. Vyzkoušely si tisk nafukovacím balónkem, plechovkou a březovou větvičkou. Vyrobily si papírovou kočičku, závodily s kaštánky coby zrníčky a při hrách s peříčky si procvičily správnou techniku dýchání.
 

Zvířátka

1. 4. 2019 Mateřská škola Sovičky

Zábavná logopedie

27. 3. 2019 Mateřská škola

V úterý 26. 3. 2019 jsme v MŠ v odpoledních hodinách přivítali paní logopedku Mgr. Žanetu Fišerovou, která přišla dětem a rodičům ukázat, že i logopedická cvičení mohou být zábavná a hravou formou se dá hodně naučit. Děkujeme paní logopedce za praktické rady a ukázky a budeme se těšit na další společná setkání.
 

Jaro má zelenou

27. 3. 2019 Mateřská škola Sovičky

Toulavá kytara

27. 3. 2019 Mateřská škola Motýlci

Děti se zábavnou formou seznámily s různými hudebními nástroji, zazpívaly si známé písně a společně si zatančily.
 

Lidské tělo

25. 3. 2019 Mateřská škola Sluníčka

Ponožkový den

22. 3. 2019 Mateřská škola Motýlci

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 jsme si připomněli Světový den Downova syndromu. Školáci, pod vedením paní učitelky Lucie Čermákové, si připravili zábavný a poučný program s úkoly pro všechny děti z mateřské školy. Na závěr společného dopoledne nám školáci zazpívali a všichni jsme si s radostí zatancovali.
 

Jaro ťuká na vrátka

18. 3. 2019 Mateřská škola Sovičky

Sluníčku se jaro líbí

17. 3. 2019 Mateřská škola Sluníčka

Plavání nás baví:-)

14. 3. 2019 Mateřská škola Motýlci

Návštěva ZŠ

11. 3. 2019 Mateřská škola Motýlci

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 byli naši předškoláci navštívit kamarády v I. třídě ZŠ. Viděli, co už se prvňáčci ve škole naučili a vyzkoušeli si, jak se ve škole pracuje, sedí v lavicích, hlásí o slovo apod. Plnili úkol s pomocí kamarádů školáků. Návštěva se jim moc líbila.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5

LEGO BOOST