MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
 

 

VEDENÍ ŠKOLY

RNDr. Mgr. Ivo Novák, Ph.D.
ředitel, koordinátor informačních a komunikačních technologií
+420 773 685 750
sekretariat@skolavaclavovice.cz

Soňa Babilonová
ekonom, účetní
ucetni@skolavaclavovice.cz

Mgr. Lucie Čermáková
zástupce ředitele pro základní školu a školní družinu
+420 773 685 750
cermakova@skolavaclavovice.cz

Lucie Lyčková
zástupce ředitele pro mateřskou školu
+420 702 129 478
lyckova@skolavaclavovice.cz

Marcela Vesecká
vedoucí školní jídelny
+420 774 739 750
jidelna@skolavaclavovice.cz

Michaela Vašíková
správce budov, školnice
vasikova@skolavaclavovice.cz


MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bc. Žaneta Krůzová
Bc. Nicole Suchá
učitelky třídy Soviček
+420 702 129 479
sovicky@skolavaclavovice.cz

Jarmila Dostálová
Helena Tomisová

učitelky třídy Motýlků
+420 737 526 370
motylci@skolavaclavovice.cz

Jana Drozdová
Lucie Lyčková

učitelky třídy Sluníček
+420 702 129 478
slunicka@skolavaclavovice.cz

Radana Kocurková
školní asistent
kocurkova@skolavaclavovice.cz

Radana Bajgarová
školní asistent
bajgarova@skolavaclavovice.cz


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr. Ida Kvanduchová
třídní učitelka I. třídy, speciální pedagog
+420 725 555 907
kvanduchova@skolavaclavovice.cz

Mgr. Ivana Bertová
třídní učitelka II. třídy, koordinátor EVVO a ŠVP
+420 725 555 910
bertova@skolavaclavovice.cz

Mgr. Lucie Čermáková
třídní učitelka III. A třídy, výchovný poradce
+420 773 685 750
cermakova@skolavaclavovice.cz

Mgr. Alice Mildorfová
třídní učitelka III. B třídy
+420 725 555 638
mildorfova@skolavaclavovice.cz

Mgr. Kateřina Kustvánová
třídní učitelka IV. třídy
+420 725 555 635
kustvanova@skolavaclavovice.cz

Mgr. Daniela Neuwirtová
třídní učitelka V. třídy
+420 725 555 906
neuwirtova@skolavaclavovice.cz

Mgr. Lucie Chrastinová
učitelka, školní asistent
+420 725 555 634
chrastinova@skolavaclavovice.cz

Mgr. Jana Waidlichová
učitelka
+420 722 943 859
waidlichova@skolavaclavovice.cz

Gabriela Štefanová
školní asistent, metodik prevence
stefanova@skolavaclavovice.cz

Bc. Kamila Ožanová
asistent pedagoga
ozanova@skolavaclavovice.cz

Bc. Eva Pastrňáková
asistent pedagoga
pastrnakova@skolavaclavovice.cz

Mgr. Jiřina Cielecká
asistent pedagoga
cielecka@skolavaclavovice.cz

Radana Bajgarová
školní asistent
bajgarova@skolavaclavovice.cz


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Radana Kocurková
vychovatelka 1. oddělení
+420 775 750 994
kocurkova@skolavaclavovice.cz

Gabriela Štefanová
vychovatelka 2. oddělení
+420 773 927 750
stefanova@skolavaclavovice.cz


ŠKOLNÍ JÍDELNA

Marcela Vesecká
vedoucí školní jídelny
+420 774 739 750
jidelna@skolavaclavovice.cz


GDPR

Mgr. Michaela Neumahr
pověřenec pro ochranu osobních údajů
+420 606 628 664
michaela.neumahr@slezskabrana.cz

LEGO BOOST