MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

 

Škola v přírodě pro žáky I. – IV. tříd ZŠ (aktualizováno)

Důležité Základní škola

Vážení rodiče, ZŠ a MŠ Václavovice, p. o. ve spolupráci se SVČ Fokus, p. o. a za finanční podpory firmy BASE IC group, a. s., obecního úřadu a SRPŠ připravili pro žáky I. – IV. tříd školu v přírodě na Morávce v penzionu U Přehrady v termínu od pondělí 20. 5. do pátku 24. 5. 2019 v ceně 2 000 Kč vč. soukromé autobusové dopravy, ubytování s plnou penzí, pitného režimu a odpolední spolupráce se zkušenými animátory. Odjezd plánujeme na pondělí ráno, návrat na pátek odpoledne (ještě upřesníme).

Úhradu 2 000 Kč je nutné provést nejpozději do pondělí 13. 5. 2019 na účet školy 181685896/0300. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné vašeho bydliště.

Těší se třídní učitelé, animátoři a personál penzionu.
 

ZŠ navštívil Renarkon. Jak jsme dopadli?

24. 3. 2019 Základní škola

II. třída – 2. blok, téma "Volné minuty" – lektorka Zuzka: Prožitkový program byl zaměřen na práci s volným časem. Cílem besedy bylo uvědomit si, jak pracovat a efektivně využívat volný čas. V první hodině žáci pracovali ve dvojících na společné kresbě a měly za úkol nakreslit využití volného času v jednotlivých ročních obdobích, poté následovala prezentace obrázků. V hodině druhé žáci pomocí pantomimy znázorňovali náhodně vylosované aktivity a následně měli určit, zda do volného času tyto aktivity spadají či nikoliv. Třída si vedla výborně, byla aktivní a skvěle reagovala. Jsem ráda, že většina z nich ví, jak s volným časem nakládat. Ústní zpětná vazba byla podána třídnímu učiteli.

III. A třída – téma ,,pravidla" s podtitulem šikany – lektor Tomáš Waloszek. První beseda se uskutečnila ve třídě III. A a to v trvání dvou vyučovacích hodin. Ve III. A se této besedy zúčastnilo celkem 13 žáků. Beseda byla koncipována prožitkovou formou s ohledem na věk žáků. Cílem tohoto prožitkového programu bylo utvářet zdravé vztahy v kolektivu a poukázat na možnosti, jak jednotlivé problémy ve třídě řešit. Proběhly diskuse na téma, co pravidla znamenají a kde se s jakými pravidly můžeme setkat. Důležitý bod programu spočíval v aspektu, co se může stát, pokud se pravidla poruší. Žákům se beseda vedená kreativní formou líbila, lektor neshledal v rámci kolektivu žádné sociálně patologické jevy.

III. B třída – druhá beseda se uskutečnila téhož dne, a sice ve III. B. Beseda trvala dvě vyučovací hodiny s celkovým počtem 14 žáků. Náplň besedy byla koncipována prožitkovou formou s ohledem na věk žáků. Cílem tohoto prožitkového programu bylo stejně jako v předchozí třídě podpora schopnosti utvářet zdravé vztahy v kolektivu a poukázat na možnosti, jak je možno jednotlivé problémy ve třídě řešit. Proběhly diskuse na téma, co pravidla znamenají, a kde všude se s jakými konkrétními pravidly můžeme setkat. Důležitý bod programu spočíval v uvědomění si toho, co se žákům může přihodit, pokud se pravidla poruší. Žáci besedu vedenou kreativní formou ocenili.

IV. třída – 2. blok, téma "Vzájemná tolerance" – lektoři Zuzka a Lukáš: Prožitkový program byl zaměřen na vztahy a toleranci ve třídě. Celou besedu žáky provázel smyšlený příběh, na jehož základě si měli, v závěru první hodiny, vytvořit fiktivní, pustý ostrov. V hodině následující pak žáci měli jednotlivé ostrovy spojovat pomocí vytvořených "mostů". Celá aktivita byla založena na slušnosti, toleranci (zeptat se, zda můžu navštívit, či přejít cizí ostrov) a přátelství. V závěru naší besedy žáci zjistili, že jednotlivé ostrovy představují je samotné a celé souostroví pak jejich třídu. Někteří byli z výsledku jejich práce velmi překvapeni, někteří pak zklamáni, ale většina si uvědomila, jak by se k sobě měli chovat. Myslím si, že tato beseda byla pro třídu velmi přínosná.

V. třída – 2. blok, téma "Tolerance" – lektor Lukáš: Prožitkový program byl zaměřen na toleranci odlišností mezi lidmi. V první hodině měli žáci vytvořit masku a díky ní si uvědomit, že lidé, se kterými máme problém komunikovat, díky nesympatiím, jsou daleko jednodušeji oslovitelní pod maskami na maškarním bále. A mnohdy nám nesympatie zbytečně zabrání navazování nových kamarádství. Ve druhé hodině jsme se zabývali otázkou jak přistupovat k lidem s různými handicapy. Třída byla velmi vstřícná a komunikativní.
 

Sněhuláci pro Afriku

23. 3. 2019 Základní škola I. třída

Charitativní akce nejen posloužila, ale i pobavila:-)
 

Hravý ponožkový den

23. 3. 2019 Základní škola I. třída

Žáci nejprve tvořili papírové ponožky, poté na ně čekaly zábavné úkoly v tělocvičně...
 

Besídka s Policií ČR

23. 3. 2019 Základní škola I. třída

Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o činnosti české policie – o práci policisty, jeho vybavení a také spoustu praktických rad, např. co si počít pokud se ztratí. Prohlédli si také služební zbraň a další donucovací prostředky, které policista používá. Otázek bylo mnoho, 45 minut nestačilo. Policista bude muset přijít asi znovu:-)
 

Logická olympiáda 2019

22. 3. 2019 Základní škola

Každý den se snažíme rozvíjet logické myšlení, a to nejen v matematice. Dnes, v pátek 22. 3. 2019, jsme se zapojili do mezinárodní soutěže Logická olympiáda, kde jsme soutěžili ve dvou kategoriích: Cvrček – II. + III. třídy a Klokánek – IV. + V. třída. Výsledky přineseme v následujících dnech.

Více o soutěži na stránkách www.logickaolympiada.cz
 

Kružítek se nebojíme

22. 3. 2019 Základní škola III. B třída

Žáci III. B v hodinách matematiky nejen písemně sčítají a odčítají, ale také se zabývají geometrií. Osvojili si práci s rýsovacími potřebami. Používání kružítka už přestává být oříškem.
 

Prozkoumali jsme vybavení vozu Policie ČR

22. 3. 2019 Základní škola V. třída

Vozidla vybavená lokalizačním a záznamovým zařízením (dále jako LZZ) pro policii představují moderní nástroj, který v mnoha směrech usnadnil policistům práci v terénu a učinil službu občanům efektivnější. LZZ zahrnuje radiostanice s GPS, navigaci, datalogery – záznamníky dat, kamery a videoservery pro záznam dat z kamer, PC jednotky s monitorem a další související komponenty.

GPS lokalizace poskytuje grafické znázornění lokalizace všech hlídek včetně souvisejících provozních informací vozidel, a tak může operační důstojník na místo události vyslat nejbližší hlídku, čímž se zrychlí dojezd hlídky na dané místo. Ke zrychlení dojezdu hlídky na určené místo zároveň přispěje i GPS, kdy se policisté snadněji orientují v neznámém prostředí a neztrácí zbytečně čas nesnadnou orientací. Dalším pozitivním prvkem je možnost využívat doplňkové informace jako údaj jak je místo události vzdálené a jaká je doba dojezdu na dané místo, kdy doposud tyto informace měly hlídky k dispozici pouze z hlasové komunikace od operačního důstojníka. Při nasazení hlídek v rámci širších opatření (zákrok proti ujíždějícímu pachateli, bezpečnostní opatření s hromadným nasazením hlídek, spolupráce hlídek navzájem nebo při pomoci v pronásledování podezřelých) pak integrované operační středisko využívá maximum dostupných prostředků, což vede k mnohem účinnějšímu využití dostupných sil.

Z kamer a videoserverů před a za vozidlem jsou pořizovány záznamy, které budou vyhodnocovány a využívány při následném operativním rozhodování hlídky. Těchto záznamů bude využito například u zachycení častých dopravních přestupků, jako je předjíždění v místech, kde je to zakázáno, jízda na červenou, jízda přes železniční přejezd v případech kdy je to zakázáno, držení hovorového zařízení, či zadokumentování nehodového děje. Dále může dojít i k zadokumentování páchání jiných přestupků, či trestné činnosti ať již na úseku veřejného pořádku, majetku, občanského soužití a v neposlední řadě samotných zákroků policejních hlídek.

Počítačový terminál s dotykovým displejem poskytuje hlídkám ve vozidle jednak možnost využití mapových podkladů a navigace, čímž dochází k podstatnému zkrácení dojezdové doby na místo události a dále možnost přístupu k informačním systémům Policie ČR, která umožňuje hlídce během úkonu, resp. zákroku získat aktuální informace k osobám, vozidlům (totožnost, držení zbraně, majitel vozidla apod.) a získaným informacím přizpůsobit taktiku svého postupu. V neposlední řadě je třeba zmínit možnost přístupu k informačním systémům Policie ČR jako velice účinný nástroj při pátrání po osobách, vozidlech a věcech.

Zdroj: Policie ČR
 

Návštěva Policie ČR

19. 3. 2019 Základní škola II. třída

Povídali jsme si o nástrahách, které na nás číhají cestou ze školy i doma, s kamarády na hřišti nebo na procházce. Zjistili jsme, jak se správně zachovat v modelových situacích. A nechyběla ani prohlídka vybavení policisty.
 

Přírodověda: Lesní patra

18. 3. 2019 Základní škola IV. třída

Živé organizmy žijí v několika lesních patrech. Jsou tvořena bylinami, keři a stromy o různé výšce, které rostou společně v lese. Během roku se mění a vzájemně ovlivňují. Každé patro má svůj význam. Druhy lesních pater nám ztvárnil František B.:
 

Polytechnické vzdělávání na Sýkorce

15. 3. 2019 Základní škola

V rámci projektu implementace krajského akčního plánu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji (dále jako OKAP) se zapojujeme do spolupráce se Střední školou, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. Cílem spolupráce bude vzdělávání žáků v dílnách a laboratořích vybavených profesionální technikou z praxe pod vedením zkušeného učitele odborného výcviku či praktické výuky. Spolupráce bude mít formu vzdělávacího workshopu.

Výsledkem spolupráce bude motivace žáků, příležitost zaujmout žáky zajímavými praktickými úkoly v prostředí, které základní škola nemůže nabídnout, příležitost překonat jejich ostych, obavy z náročnosti řemeslných oborů či nedůvěru v jejich vlastní schopnosti. Spolupráce dá žákům příležitost získat představu o řemeslných profesích v oblastech strojírenství a elektrotechniky.

Více na #LINKSTART#http://www.outech-havirov.cz#LINKTEXT#www.outech-havirov.cz#LINKKONEC#
 

Povinnosti i zábava

13. 3. 2019 Základní škola II. třída

Dnes jsme se zase setkali se Zuzkou ze sdružení Renarkon. Cvičili jsme, hráli hry a kreslili, co děláme ve volném čase během celého roku. Pořádně jsme probrali, co je povinnost, úkol, volný čas. Předváděli jsme a hádali vylosované činnosti. Třetí setkání budeme mít v květnu.
 

VZPoura úrazům

13. 3. 2019 Základní škola

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

V úterý navštívili žáky 4. a 5. ročníku ambasadoři projektu Pavel a Radomír. K žákům byli velice upřímní. Nebáli se žádných otázek, seznámili nás se svým příběhem a vším, co po úrazu následovalo a jak se s životní situací vyrovnávali a překonávali sami sebe.

Bližší informace nejen o projektu, ale i životních příbězích ambasadorů najdete na www.vzpoura-urazum.cz
 

Měli jsme návštěvu – tentokrát tuplovanou!

10. 3. 2019 Základní škola I. třída

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 nás navštívili budoucí prvňáci. Brzy je čeká zápis do I. třídy, a tak aby měli jasnější představu, kam to vlastně budou chodit a co tam budou dělat, vyzkoušeli si svoji první vyučovací hodinu nanečisto. Nejprve si poslechli, jak kvalitně budou asi za rok touhle dobou číst a poté se do písmenek pustili sami. S přehledem rozeznávali nejen začáteční hlásku ve slovech, ale i grafémy. Hravě také zvládli matematické úkony jako je spočítání a zápis množství předmětů. Na konci vyučovací hodiny pak dostali pracovní list – matematickou omalovánku, se kterou jim starší děti laskavě pomáhaly.

K dovršení všeho dění měli malí žáci ještě možnost přivítat maskota Bovýska, který si přijel ověřit vědomosti dětí z oblasti zdravé výživy. Když nabyl dojmu spokojenosti z dětských odpovědí, rozdal dětem na oplátku mléko a džusíky a spokojeně odešel.
 

1. lekce plavání

28. 2. 2019 Základní škola V. třída

1. lekce plavání

28. 2. 2019 Základní škola IV. třída

Co Čech, to tanečník

25. 2. 2019 Základní škola II. třída

Začal týden plný sportu a her. Někteří žáci si užívají krásného počasí na lyžařském výcviku, někteří zůstávají ve škole a užívají si školu trochu jinak. Například žáci II. třídy si za dobře odvedenou práci v matematice a v českém jazyce vysloužili diskotéku. Hity jako La Macarena nebo YMCA provázejí už celé generace. Na latinsko-americké vlně jsme se svezli i my a bylo to bezva.
 

Preventivní program Veselé zoubky

23. 2. 2019 Základní škola I. třída

Jednu z posledních hodin prvouky jsme v rámci preventivního programu věnovali péči o naše zoubky. Děti nejprve zhlédly motivační pohádku o Hurvínkovi, kterého trápil zoubek a zároveň se bál jít k zubaři. Poté, co mu jeho oddaná kamarádka Mánička, pomohla zahnat strach z bílého pláště, děti s paní učitelkou diskutovali o tom, proč jsou zoubky důležité a jak o ně správně pečovat. Pomocí poučných pracovních listů a zábavných úkolů na interaktivní tabuli si pak zásady péče o zoubky zopakovaly a upevnily. Hodiny pracovní a výtvarné výchovy následně strávily výrobou papírového chrupu a společnou prací, při které třídily potraviny na ty, jež zoubky kazí a na ty, které jim neubližují. Odměnou za práci jim pak byla dárková taštička s kartáčkem, zubní pastou, žvýkačkami a nálepkami. Děti měly z dárků tak velkou radost, že několik z nich zamířilo přímo k umyvadlu a s nadšením si své zoubky hned vyčistilo. Doufejme, že jim to nadšení vydrží po celý život.
 

Welcome to our English course!

21. 2. 2019 Základní škola II. třída

Každý čtvrtek odpoledne se s 9 žáky II. třídy scházíme v počítačové učebně, abychom si hráli a vytvářeli pozitivní vztah k anglickému jazyku. Dnešním tématem bylo jídlo. Do nákupního koše jsme vkládali různé laskominy a hráli hru na způsob "bingo!". Zábavnou formou jsme se tak seznámili se 7 novými slovíčky, která žáci v závěru dvouhodinové lekce uměli vyslovit, přečíst a přiřadit k patřičnému obrázku. Za dobře odvedenou práci jsme si zatočili na "kole štěstí", kde si žáci zopakovali tolik oblíbené barvy a čísla. A v závěru jsme si zahráli pantomimu. To byste se divili, jak se během okamžiku žáci dokáží proměnit ve lva, rybu, nebo žirafu. :-)
 

Cestovní kancelář IV. třídy

20. 2. 2019 Základní škola IV. třída

Česká republika se administrativně člení na 14 krajů, jeden zajímavější než druhý. Žáci IV. třídy provázeli po jarních prázdninách své spolužáky v předmětu Vlastivěda Českou republikou a radili, kam mohou vyrazit na příští prázdninové toulky. Žáci nemají s prezentováním svých prací ještě mnoho zkušeností. Našli se ale tací, kteří se do zadaného úkolu pustili s vervou a na okamžik nás dokázali přenést na nejkrásnější místa naší země. Alespoň prstem na mapě.
 

Dřevění architekti

20. 2. 2019 Základní škola III. B třída

Žáci III. B a IV. třídy v posledních dnech vytváří o přestávkách pozoruhodná stavitelská díla. Dřevěné kostky rozvíjí u žáků fantazii, motoriku a učí je spolupracovat.
 

Matematika v praxi

16. 2. 2019 Základní škola I. třída

Naše třída se nedávno změnila doslova v jedno velké tržiště. Jednu z předešlých hodin matematiky jsme totiž věnovali praktickému procvičování učiva. Děti si nejprve vyrobily cenovky, papírové mince a po té si z lavic sestavily prodejní stánky. Jakmile bylo vše připraveno, závozníci začali stánkaře zásobovat novým zbožím. Ti si je úhledně chystali na své pulty a pak netrpělivě vyhlíželi první zákazníky. Ti se jen hrnuli, nikdo je nemusel pobízet. Nadšeně si prohlíželi vystavené zboží a hned kalkulovali, co vše by za své peníze mohli utržit. Malí zákazníčci sčítali, odečítali, porovnávali… a tak procvičovali všechny matematické úkony, které se dosud učili jen "na papíře". A jak fotky napovídají, vládla opravdu tržnicová atmosféra… typický hluk tržnice to jen dosvědčoval.

Touto cestou bych také ráda poděkovala rodičům, kteří škole darovali drobné hračky, nebo se podíleli na schraňování různých obalů vhodných k tomuto účelu.
 

Obvodní kolo recitační soutěže

14. 2. 2019 Základní škola

Ve středu 13. 2. 2019 se žáci naší školy zúčastnili obvodního kola recitační soutěže. Porota byla postavena před velmi těžký úkol vybrat z krásně interpretovaných veršů ty nejlepší recitátory z nejlepších. Přes obrovskou konkurenci jsme si přivezli několik ocenění. Naši žáci získali jedno první místo (kategorie 2. a 3. tříd), tři druhá místa (kategorie 1. tříd, 2 a 3. tříd, 4. a 5. tříd) a dvě třetí místa (kategorie 1. tříd, 4. a 5. tříd). Žáci byli odměněni nejen příjemně stráveným dopolednem ale i diplomy a sladkou odměnou.
 

První vysvědčení

2. 2. 2019 Základní škola I. třída

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 dostali prvňáci své první vysvědčení. Už od rána se vyptávali, kdy se bude rozdávat, ale museli vydržet až do poslední hodiny. Rozdávání vysvědčení předcházelo slavnostní setkání všech tříd v tělocvičně, při kterém zazněly vítězné básně z recitační soutěže předešlého dne. Nakonec se přece jen dočkali! A když si s obavami prohlédli své vysvědčení a našli na něm za své úsilí jedničky od shora dolů, radost měli velikou!

Paní učitelka na oplátku kromě květin a cukrovinek dostala také zajímavý dáreček – od jednoho žáčka první povídku dokonce s vlastní ilustrací. Asi nám roste další spisovatel ve škole:-)
 

Recitační exhibice

31. 1. 2019 Základní škola

To to letí, už tu máme pololetí! Dnešní den patří k jedněm z nejkrásnějších dnů školního roku. Žáci přicházejí do školy plni očekávání, jak bude jejich dlouhodobá práce oceněna. Povídali jsme si, hráli si a po svačině jsme vyrazili do naší nové tělocvičny, kde se konala recitační exhibice. Vítězové svých kategorií ze včerejšího zápolení se představili celé škole. Kouzelné dopoledne jsme strávili ve společnosti skřítka, který se nestačil divit, jak umíme zpívat, čarovat a recitovat. Poslední hodina se nesla ve slavnostním duchu. Ukončili jsme první pololetí tohoto školního roku a rozeběhli se na prázdniny. Jupí!
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5

LEGO BOOST