MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

 

Pohádkový výlet

19. 1. 2019 Základní škola II. třída

V pátek 18. 1. 2019 uspořádali žáci pohádkový výlet pro děti z MŠ. V deseti veršovaných hádankách s písničkami měly děti uhodnout skryté pohádky. Všem se dařilo skvěle, odměnou byly omalovánky a sladkosti.
 

Pětky v první třídě?

19. 1. 2019 Základní škola I. třída

První pětky se rozdávaly také v první třídě. Kupodivu s nadšením!

Zdravá pětka - jak již sám název napovídá, tento program byl zaměřen na zdravý životní styl. Přeslazené nápoje, bílé pečivo, uzeniny a skoro žádné ovoce, žádná zelenina – tak často dnes vypadají svačinky dětí ve škole. Lektorka tohoto programu nás seznámila se zásadami správného a zdravého stravování a zároveň i s důsledky stravování nezdravého. Děti si pozorně vyslechly poutavou přednášku a poté v rámci skupin dostávaly za správné splnění úkolů namísto jedničky pětku – která představovala pět základních složek potravin. Skupina, která získala nejvíce pětek, byla odměněna malým dárkem.

Děti se dozvěděly, že tak jako auto potřebuje benzín, tak i jejich tělo, aby bylo zdravé a správně rostlo a fungovalo, musí dostat potřebnou energii. Tato energie zahrnuje důležité stavební prvky, jako jsou vitamíny, bílkoviny, tuky, sacharidy, minerály a stopové prvky. Tuto energii naleznou v základních potravinách jako jsou ovoce, zelenina, mléčné výrobky, tuky, luštěniny a obiloviny. Děti ve skupinách třídily zdravé a nezdravé potraviny, diskutovaly o tom, co je vhodné jíst nejen na svačinu ale po celý den. Sestavovaly si pro sebe vhodný jídelníček – co zdravého by si daly k snídani, k obědu a k večeři. Nakonec byly odměněny ochutnávkou dobrot ze "zdravého talíře", po kterých se jen zaprášilo. :-)
 

Připravujeme školu v přírodě

18. 1. 2019 Základní škola

Pro žáky I. – IV. tříd připravujeme v termínu od pondělí 20. 5. do pátku 24. 5. 2019 školu v přírodě na Morávce v penzionu U Přehrady. Odjezd plánujeme na pondělí ráno, návrat na pátek odpoledne. Bližší informace a cenu upřesníme později. Těší se třídní učitelé, animátoři a personál penzionu.
 

Poznáváme horniny a nerosty

18. 1. 2019 Základní škola III. A třída

Dnes jsme si v hodině prvouky zahráli na geology a zkoumali jsme vlastnosti vybraných hornin a nerostů. Zjistili jsme, že i části neživé přírody jsou rozmanité a zajímavé.
 

Základní školu navštívil Renarkon. Jak jsme dopadli?

18. 1. 2019 Základní škola

II. třída – 1. blok téma "Začarovaná třída": Prožitkový program byl zaměřen na upevňování přátelských vztahů v třídním kolektivu a uvědomění si svých vlastností. Třída výborně spolupracovala, byla aktivní a okamžitě reagovala na zadání jakéhokoliv úkolu. Děti byly při kresbě soustředěné a pečlivé, což bych chtěla především vyzdvihnout. Ve druhé hodině byly trošičku hlučné, ovšem i tak výborně, jako kolektiv, reagovali. Dle jejich zpětných vazeb bylo zřejmé, že se jim beseda líbila a také si něco odnesli.

III. A třída – 1. blok téma "Kouzelná slovíčka": Prožitkový program byl zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktních situací a dosažení kompromisu za použití modelové situace a slušného chování. Třída spolupracovala, byla aktivní, program je zaujal. Dokázali se domluvit, modelovou situaci všichni zvládli, pravidla dodržovali. Dokážou si pomáhat, omluvit se. Ve třídě byl chlapec, který si v jednu chvíli odsedl mimo námi vytvořený kruh, po chvilce se do programu vrátil a spolupracoval až do konce. Dle jejich zpětných vazeb se jim program líbil.

III. B třída – 1. blok téma "Kouzelná slovíčka": Prožitkový program byla zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktních situací a dosažení kompromisu za použití modelové situace a slušného chování. Žáci byli aktivní, navzájem spolupracovali, nehádali se, pravidla dodržovali. Modelovou situaci všichni zvládli, zapojili se, program je zaujal, dle jejich zpětných vazeb se jim program velice líbil.

IV. třída – 1. blok téma "Žalování a pomluvy": Prožitkový program byl zaměřen na toleranci a upevňování přátelských vztahů v třídním kolektivu. Třída výborně spolupracovala, byla klidná a soustředěná. Líbilo se mi, že i když bylo téma těžké a částečně choulostivé (každý z žáků se měl zamyslet nad tím, co se jim v kolektivu líbí a co naopak ne), všichni pracovali svědomitě. Líbilo se mi, že byli žáci aktivní, ale zároveň ukáznění a navzájem si naslouchali. Dle jejich zpětných vazeb se žákům beseda líbila.

V. třída – 1. blok téma "Individuality": Prožitkový program byl určen k rozpoznání kvalit a schopností žáků, podpoře individualit a zdravé sebeúcty, stejně jako uznání a uplatnění ve třídě. Obecně lze říci, že třída byla spolupracující a maximálně soudržná. Žáci dostali prostor pojmenovat své charakteristiky, stejně tak charakteristiky svých spolužáků pro uvědomění si vlastních individualit. Byla použita technika "tajných voleb". Žáci drží pospolu, uvědomují si, že jsou na "stejné lodi". Se třídou se pracovalo velmi dobře, žáci nemyslí pouze každý sám na sebe, ale že jsou důležití pro kolektiv. Třída přátelská, spolupracující, shledávám vysokou míru tolerance a upevnění přátelských vztahů. Žáci byli pracovití, pečliví, téma je zaujalo.
 

Zdravá 5

16. 1. 2019 Základní škola II. třída

Získat co nejvíce pětek může být ve škole známkou výborných znalostí o složení potravin a jejich správném výběru. O tom jsme se přesvědčili v dnešním programu "Zdravé 5". Posuďte sami.
 

Testík z informatiky. Jak byste dopadli?:)

15. 1. 2019 Základní škola V. třída

Malé okénko do pracovní výchovy

13. 1. 2019 Základní škola I. třída

Práce s modelínou pomáhá dětem procvičovat jemnou motoriku, rozvíjet fantazii a také pomáhá fixovat tvar probíraného písmene.
 

Tříkrálová sbírka

13. 1. 2019 Základní škola I. třída

Opět jsme měli návštěvu...
 

Projektový den v ZŠ speciální Ostrava

12. 1. 2019 Základní škola

V pátek 11. 1. 2019 jsme navštívili ZŠ speciální, Těšínská v Ostravě. Pedagogové a žáci nás pozvali ke společnému projektovému dni "Mezilidské vztahy, základy slušného a ohleduplného chování". Cesta tam byla zdlouhavá, protože jsme se všichni těšili na nové kamarády. Když jsme konečně dojeli, nedočkavě jsme si sundali boty a čekali, až k nám přijde paní učitelka, která nás rozdělila do tříd. Společně s žáky ve třídách jsme plnili různé úkoly. Nejdřív jsme museli najít papírky s QR kódy, které nám prostřednictvím iPadu sdělily, co máme dělat. Bylo jich docela hodně. Nejvíc se mi líbil úkol se scénkou. Naše skupina předváděla cestu v tramvaji - mladé děvče pouští důchodkyni na své místo. Také jsme dabovali dvě postavičky, které si navzájem pomáhají.

Bylo to moc krásné dopoledne, společně jsme si to užili! Děkujeme a těšíme se na další společná setkání. Barbora N., V. třída
 

Přírodověda: Kam mizí voda?

8. 1. 2019 Základní škola IV. třída

Vody ubývá dokonce i té podzemní. Kam se ta voda vlastně ztrácí, napadne možná někoho. Jenže ono je to úplně jinak – voda se ve skutečnosti nikam neztrácí, na Zemi je jí v podstatě stále stejně. Jen mění skupenství. Země je totiž jedinou dosud známou planetou, kde se vyskytuje ve třech různých skupenstvích – v plynné jako vodní pára, v tekutém a konečně v pevném v podobě ledu a ledovců. Takže ta mizející voda ve skutečnosti nemizí, jen mění skupenství a různě se na Zemi přemísťuje. Vědci tomu říkají koloběh vody.

V čem je tedy problém? Proč voda ubývá? Odpověď je jednoduchá – změny ve struktuře půdy, klimatické změny a další vlivy způsobují, že voda, která se vrací nad pevninu, se na ní neudrží. Někdy bez užitku odteče, protože se nestačí vsáknout do půdy a doplnit podzemní zásoby. Oteplování způsobuje rychlejší výpar a když se k tomu připojí změny směru větru, déšť místo na pevninu spadne do moře.
 

Navštívili jsme své kamarády

2. 1. 2019 Základní škola I. třída

V předvánočním čase, jsme navštívili své kamarády, které jsme "zanechali ve školce". Moc se nám po nich stýskalo a tak jsme se rozhodli, že je navštívíme. Ale jak na to? Na návštěvu se přece nechodí "s prázdnou"! Vyrobili jsme tedy pro své kamarády zimní postavičky – veselé sněhuláčky a baculaté tučňáčky. A jelikož jsme už pyšní prvňáci, co už něco umí a toužíme to nejraději všechno a všem na potkání předvést, popadli jsme tedy každý svůj nový slabikář a nesouc si jej hrdě v podpaží, jsme si to hned ráno vykračovali směrem ke školce. Kamarádi už na nás čekali. Předali jsme jim naše pracně vyrobené dárečky, které stydlivě přijali a poté jsme před ně na koberec hrdě rozprostřeli své slabikáře. Předvedli jsme jim, co už umíme a poté jsme jim vyprávěli jaké to ve škole je a na co se mohou těšit. Pak jsme si zazpívali známé písničky, které jsme se ve školce učili a chvíli si pohráli s našimi oblíbenými hračkami. Před odchodem nám ještě naši kamarádi nabídli pamlsky, po kterých se jen zaprášilo:-)

Ahoj školko! Bylo tady móóóc fajn!
 

Vánoční posezení

21. 12. 2018 Základní škola III. A třída

Pátek 21. 12. 2018 jsme si s žáky zpříjemnili svátečním posezením a povídáním o Vánocích. Žáci si vyrobili malý dáreček, vyzkoušeli si rozkrojit jablíčko, zda se jim objeví zdravá a hezká hvězdička, házeli botou, zda budou trávit následující dny doma nebo se vydají na zkušenou. Zahráli jsme si hry ve skupinkách, vyslechli jsme krásnou hru na flétnu v podání Lucinky L. a nakonec přišlo na řadu to nejpříjemnější - rozdávání dárků.

Nezapomněli jsme také poblahopřát našemu kamarádovi k narozeninám, které slaví den před Štědrým dnem. Dopoledne jsme si příjemně užili. Přejeme Vám všem krásné Vánoce a v novém roce hodně zdraví.
 

Čekání na Ježíška

21. 12. 2018 Základní škola II. třída

Ježíšek nás našel i v prostorách jídelny. Donesl nám omalovánky a malou sladkost. Den nám zpříjemnila veselá pohádka O Koblížkovi v upravené verzi. Pobavily se u ní děti z mateřské školy, prvňáčci i druháci.
 

Výtvarníci ze III. B

20. 12. 2018 Základní škola III. B třída

Výtvarná výchova zhmotňuje osobnost, emoce a současné rozpoložení žáků. Malí výtvarníci ze III. B se ponořili do světa fantazie a vytvořili díla vskutku nevídaná. Jak by vypadalo okolí školy pokryté sněhovou nadílkou? Jaké je nejlepší vánoční jídlo? A jak se zimní období podepsalo na vzhledu školních budov? My už to všechno víme.
 

Vánoční zpívání s Radimem Zenklem

19. 12. 2018 Základní škola

Ve středu 19. 12. 2018 jsme v prostorách tělocvičny přivítali hudebníka Radima Zenkla s vánočním programem. Radim Zenkl je světoznámý hudebník, který se na narodil v Opavě, ale přes dvacet let žije v USA. Koncertuje po celém světě jako sólista na mandolínu a různé flétny. Vynalezl vlastní styl hry na mandolínu (tzv. "Zenkl style"), při kterém to zní jako by hrály dva nástroje současně.

Zazněly tradiční vánoční koledy a písně z ČR, Slovenska, Anglie a Spojených Států Amerických, s použitím strunných a dechových nástrojů (např. pastýřská píšťalka, fujara, kravský roh aj.), včetně povídání o zajímavých vánočních zvycích v zahraničí. Společně jsme si zazpívali a zahráli na rytmické nástroje.

Na závěr pan Zenkl hudebně doprovodil i některé žáky z V. třídy, kteří si přinesli své hudební nástroje.

Koncert se žákům i pedagogům velice líbil, navodil nám příjemnou sváteční atmosféru. Připomněli jsme si, že nejkrásnější svátky v roce jsou již za dveřmi.
 

Vánoční trhy ve III. A

17. 12. 2018 Základní škola III. A třída

Pondělí se ve III. A neslo v duchu projektového vyučování. Propojili jsme většinu předmětů a vytvořili si tržnici, na které si žáci mohli koupit rozličné předměty, včetně ručně vyrobených suvenýrů.
 

Měli jsme návštěvu

10. 12. 2018 Základní škola I. třída

Turnaj ve vybíjené RSB v naší nové tělocvičně

10. 12. 2018 Základní škola

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se v naší tělocvičně po více jak pěti létech konal 11. ročník Turnaje ve vybíjené žáků 1. stupně základních škol Regionu Slezská brána (RSB). Zúčastnilo se ho celkem 8 týmů. Slavnostního zahájení i průběhu turnaje se zúčastnili jak starostové některých obcí, tak ředitelé škol.

Žáci s obrovským nasazením bojovali o postup ze skupiny i o medailové pozice. Dařilo se žákům ze ZŠ Vratimov nám. TGM (3. místo), ZŠ Paskov (2. místo), ale nejlepší výkony předvedli žáci ZŠ Vratimov ul. Datyňská. Týmu naší školy unikl těsně bronz a skončil na krásném 4. místě.

Účastníkům děkujeme za jejich odhodlání vyhrát, zápal pro vybíjenou a v neposlední řadě i fair-play hru!
 

Vycházka za vodou

8. 12. 2018 Základní škola IV. třída

Poznáváme naše nejbližší okolí. Žáci IV. třídy se v posledních dnech snaží přijít na kloub různým záhadám týkající se vodstva. Ve čtvrtek jsme využili pěkného počasí a vyrazili do terénu. Na příkladu Frýdeckého potoka protékajícího Václavovicemi, nedalekého rybníčku a čističky odpadních vod, jsme si mnohé ukázali a vysvětlili.

Během dopoledne nás ještě stihl navštívit Mikuláš se svými pomocníky a my jsme tak prožili pestrý podzimní den!
 

Co umí housle

4. 12. 2018 Základní škola II. třída

V pondělí 3. 12. 2018 nám oživil hodinu hudební výchovy p. Reiter, výrobce elektrických houslí. Seznámil nás s jejich výrobou i možnostmi změn jejich tónů. Zajímavé bylo porovnání s houslemi dřevěnými, které všichni známe. Hru na elektrické housle jsme si také sami vyzkoušeli.
 

Malá velká totemovka

28. 11. 2018 Základní škola

V úterý 27. 11. 2018 jeli žáci III. ročníku do Divadla loutek v Ostravě. Nikoliv na objednané představení, ale vydali se do výtvarné dílny. V dílně si žáci vytvořili samostojné totemové loutky různých velikostí, barev a s detaily podle svých vlastních představ. Poté si nimi zahráli vlastní vymyšlené příběhy. Naši malí herci prezentovali jednoduché příběhy dle vlastní fantazie před svými "kolegy" a moc se jim to povedlo.
 

Slavnostní předávání Slabikáře

26. 11. 2018 Základní škola I. třída

Listopadové pondělí se tento týden stalo významným dnem pro všechny prvňáčky naší školy. Úspěšně se jim podařilo osvojit si všechna písmenka z učebnice Živé abecedy a tak nastal čas pro jejich první opravdovou knihu – Slabikář!

V knihovně před zraky svých rodičů a paní knihovnice děti odvážně předvedly své vědomosti v oblasti čtení prvních slabik a slov, a tak jasně prokázaly, že si novou knihu opravdu zaslouží.

Děti nejprve zarecitovaly básničky k písmenům, poté na ně čekaly úkoly, jež s přehledem zvládly. Zaslouženě tedy přijaly očekávaný Sklabikář a odznak malého čtenáře. Se slavnostní náladou se nakonec odebraly do své třídy, kde dychtivě listovaly novou knihou a snažily se již alespoň něco z ní přečíst.
 

Loutkoherci z V. třídy

23. 11. 2018 Základní škola V. třída

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 vyrazili i žáci V. třídy do Divadla loutek Ostrava na akci s názvem Já, loutka a stín. Vyrobili si loutku, kterou nakonec představili svým spolužákům.
 

Loutkoherci ze IV. třídy

22. 11. 2018 Základní škola IV. třída

Ve středu 21. 11. 2018 vyrazili žáci IV. třídy do Divadla loutek Ostrava na akci s názvem Já, loutka a stín. Smyslem bylo seznámit se se stínovým divadlem, které není jednoduché vytvořit. Po shlédnutí krátké ukázky se mohl každý proměnit do výrobce loutek, popustit uzdu své fantazie a vyrobit si vlastní loutku. Své výtvory žáci prezentovali ostatním spolužákům formou stínového divadla a zároveň si vyzkoušeli, jak obtížené je vdechnout loutkám život.
 

1 | 2 | 3 | 4

LEGO BOOST