MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Motýlci

Sdělení rodičům, týdenní a dlouhodobý plán


Sto padesát pět

5. 5. 2021 Mateřská škola Motýlci

V tomto týdnu se děti seznámily s jednotlivými složkami záchranného systému a s jejich důležitou a někdy nebezpečnou prací, která zachraňuje lidské životy. Povídaly si o bezpečném chování doma, venku a ve školce, seznámily se s básničkou sto padesát pět a důležitými telefonními čísly. Velmi příjemné setkání prožily na vycházce k hasičské zbrojnici, kde si mohly prohlédnout techniku a vybavení našeho hasičského sboru a pokládat všetečné otázky. Další z radostí tohoto týdne byla oslava narozenin našeho kamaráda Honzíka, hledání pokladu, taneční online tělocvik a také dlouho očekávané tvoření z vlhkého písku.
 

Kdo z panáčků říká stůj?

26. 4. 2021 Mateřská škola Motýlci

V týdnu s názvem Kdo z panáčků říká stůj?, se děti seznámily s dopravou, dopravními značkami, základními pravidly silničního provozu a s bezpečností i slušným chováním nejen v dopravních prostředcích. Sdílely své zážitky a zkušenosti z cestování dopravními prostředky. Vyrobily si sportovní autíčko, papírové vlaštovky, malovaly dopravní prostředky a dokonce vytvořily létající balon. Když nám to počasí alespoň trochu dovolilo, vydali jsme se společně jako správní cestovatelé hledat schované poklady v naší obci.
 

Kdo to ví, odpoví

20. 4. 2021 Mateřská škola Motýlci

Týden s názvem Kdo to ví, odpoví byl tak trochu netradiční. Naše třída Motýlků se stala místem vzdělávání pro naše kamarády ze třídy Sluníček. Děti si užívaly dny naplněné povídáním, společnými hrami, sdílením zážitků z distanční výuky a prožitých Velikonoc. Upevnily si poznatky o jaru, jarních rostlinách a mláďatech. Na vycházce a na školní zahradě poznávaly jarní rostliny a hledaly rozdíly mezi zimní a jarní přírodou. Tělo rozhýbaly při online hodině tanečního tělocviku a s kamarádem Matýskem oslavily jeho narozeniny.
 

Zvířátka v zimě

1. 3. 2021 Mateřská škola Motýlci

V týdnu s názvem Zvířátka v zimě se děti hravou formou seznámily s některými lesními zvířátky a prostředím našich lesů. Povídali jsme si o tom, jaký je rozdíl mezi zvířátky volně žijícími v lese, domácími, hospodářskými a cizokrajnými. Prohlíželi jsme si mapy a prostředí různých světadílů.

Povídali jsme si, jak můžeme v zimním období pečovat o volně žijící zvířátka v našich lesích. Děti společně vytvořily zimní krajinu s lesními zvířátky, procvičily si zacházení s nůžkami při tvoření zasněžených stromečků a rozvíjely dramatizační dovednosti při pohybových hrátkách. Při procházkách do blízkého okolí pozorovaly změny v zimní krajině. Na závěr jsme byli na procházce v lese, kde děti udělaly hostinu pro zvířátka.
 

Vrabec a sýkorka

24. 2. 2021 Mateřská škola Motýlci

Kytara, bongo, flétničky, ukulele a trumpeta jsou hudební nástroje, se kterými se děti seznámily v týdnu s názvem Vrabec a sýkorka. Seznámily se s novými pojmy z hudební terminologie, básničkou s názvem Písnička a písničkou Bubeníček. Zatancovaly si taneček Vrabec a sýkorka, procvičily si grafický prvek zuby, seřazování podle velikosti při tvoření xylofonu a správný úchop a tahy štětcem při společném malování hudebních nástrojů. Zařádili si nejen na úžasném sněhovém nadělení, ale také s novými míči. Byl to krásný týden naplněný radostí, písničkami a kamarádstvím.
 

Karneval!

16. 2. 2021 Mateřská škola Motýlci

Čtvrteční karneval jsme si užili, jak se patří!
 

Karnevalové radovánky

16. 2. 2021 Mateřská škola Motýlci

Celý týden pod názvem Karneval, jsme se připravovali a těšili na čtvrteční oslavu karnevalu. Děti tvořily balonky a společného šaška pro výzdobu třídy. Seznámily se s básní Karneval a namalovaly si veselé masky zvířátek. Společně jsme si přečetli dva příběhy z projektu Mé oblíbené zvířátko a oslavili jsme narozeniny naší kamarádky Elišky.
 

Z pohádky do pohádky

11. 2. 2021 Mateřská škola Motýlci

V týdnu s názvem Z pohádky do pohádky, jsme si s dětmi užili pohádkový čas. Rozvíjeli jsme si pozitivní vztah k umění a dramatické činnosti. Děti si vytvořily hrad z pohádky, zahrály loutkové divadlo, naučily se novou hru Hádej, hádej princezno a také vytvořily domečky třem prasátkům.
 

Hepčík!

1. 2. 2021 Mateřská škola Motýlci

V týdnu s názvem Hepčík! jsme si s dětmi povídali o ochraně svého zdraví a zdraví ostatních. Získávali jsme povědomí o správném a slušném chování. Získávali a upevňovali jsme si poznatky o lidském těle, jeho stavbě, vnitřních orgánech, růstu a všech jeho částí. Seznámili jsme se s básní Mytí rukou, pozorovali pokus roztátého sněhu/ledu a co se v něm skrývá, rozvíjeli si fantazii a představivost u výtvarného tvoření bacilů, nemoci a malého kostlivce.
 

Medvěd na lyžích

26. 1. 2021 Mateřská škola Motýlci

Medvěd na lyžích byl název týdne, ve kterém jsme si s dětmi mohli plnými doušky užívat nejen sněhové nadílky, tvoření sněhových koulí, sněhuláků, bunkru a válení sudů, ale také sportování v prostorách naší herny. Děti si procvičily koordinaci pohybu na "lyžích", s různým náčiním a na překážkové dráze.

Jemnou motoriku, zručnost a čistotu si procvičily u práce s lepidlem při tvoření sportovce a při skládání lyžaře z drobných geometrických tvarů a dřevěných špachtlí. Seznámily s písničkou Medvěd na lyžích a básničkou To to zebe.
 

Zimní radovánky

19. 1. 2021 Mateřská škola Motýlci

V týdnu s názvem Zimní radovánky jsme si s dětmi povídali o charakteristických znacích zimy. Rozvíjeli jsme si vnímaní drobných detailů, sestavovali sněhové příběhy, tvořili sněhuláka ze sněhové kaše a sestavovali sněhuláky na magnetické tabuli. Každý den jsme naší prací, výtvarným tvořením a sněhovou kaší, kterou jsme společně navařili, přivolávali a vyhlíželi očekávaný snížek. A protože se nám to podařilo a konečně jsme se dočkali, tak jsme si to spolu i náležitě venku užili.
 

Zvířátka v zimě

13. 1. 2021 Mateřská škola

Děkujeme mateřské školce z Václavovic, že dali zvířátkům ke korýtku kaštany a jiné dobroty🙂 Ivan Hoch, myslivci Václavovice
 

My tři králové

11. 1. 2021 Mateřská škola Motýlci

Týden s názvem My tři králové jsme s dětmi prožili ve velice radostné atmosféře. Děti si navzájem sdílely zážitky z prožitých Vánoc – rozšiřovaly si tak svou slovní zásobu a rozvíjely řečové dovednosti, seznámily se s tradicí, symbolikou a významem svátku Tří králů, s novou písní My tři králové a básničkou Na tři krále.

Manuální zručnost rozvíjely při výrobě královské koruny a vyobrazení tří králů, prostorovou představivost a základní geometrické tvary si pak procvičily při tvoření a hrách s dřevěnými dřívky. Radost jsme mohli prožívat při dramatizaci Vánočního příběhu a příběhu Tří králů, oslavě narozenin kamaráda Jindříška a mini sněhové nadílky.
 

Než zazvoní zvoneček

21. 12. 2020 Mateřská škola Motýlci

Téma Než zazvoní zvoneček jsme s dětmi prožili ve velice příjemné atmosféře naplněné radostí z přicházejících svátků. Povídali jsme si o Vánocích, zpívali vánoční písničky, tvořili přáníčka a vánoční ozdůbky, z modelovací hmoty pekli cukroví. Velikou radost jsme měli z napadeného sněhu, který nám na pár dní ozdobil zahradu. Ve čtvrtek jsme se od rána těšili na vánoční nadílku. Poslechli jsme si vánoční koledy, po svačince si pochutnali na cukrovíčku a připili jsme si dětským šampaňským na krásné vánoční svátky. Po příchodu z venku jsme pod rozzářeným stromečkem rozbalili dárečky od Ježíška, ze kterých jsme měli velikou radost! Další dny jsme si užili hraním s novými hračkami.
 

Vánoce za dveřmi

14. 12. 2020 Mateřská škola Motýlci

Téma Vánoce za dveřmi jsme s dětmi prožili ve velice příjemné atmosféře naplněné radostí z přicházejících svátků, tvoření a veliké radosti z napadeného snížku. Velikou radost nám udělaly hned dva příběhy v projektu Moje nejoblíbenější zvířátko od Robinka a Kristýnky a oslava narozenin našeho kamaráda Honzíka. Děti se seznámily významem přicházejících svátků, s písničkou Ježíšek a básničkou Vánoční hvězdička.
 

Andělíček

10. 12. 2020 Mateřská škola Motýlci

V týdnu s názvem Andělíček jsme si s dětmi užili spousty vyrábění a tvoření, děti si procvičily správnou techniku stříhání po vyznačené linii, správný úchop kreslicího materiálu a vázání uzlíků. Seznámily se s básničkou Andělíček a tanečkem Čertovská polka, které na konci týdne krásně reprodukovaly při vzácné Mikulášské návštěvě. Velkou radostí nám bylo popřát našim Motýlkovým kamarádkám k svátku a narozeninkám.
 

Od hlavy až k patě

2. 12. 2020 Mateřská škola Motýlci

Od hlavy až k patě byl název tématu, ve kterém si děti upevnily názvy částí lidského těla, některých vnitřních orgánů a byly motivovány k ochraně svého zdraví. Tělo si posílily a koordinaci procvičily na lanových průlezkách na školním hřišti a při hrách s míči. Seznámily se s písničkami Ochraptěla kukačka a Skákal pes jak blázen, při kterých si procvičily pohyb ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu. S kamarádem Ondráškem děti oslavily narozeniny a v neposlední řadě se aktivně zapojily do výroby vánoční ozdoby na stromeček.
 

Draku, ty jsi vážně drak?

13. 11. 2020 Mateřská škola Motýlci

Týdnem s názvem Draku, ty jsi vážně drak? nás provázeli draci. Děti společnými silami vytvořily dračí bratříčky z kartonu, seznámily se s písničkou Máme draka na provázku a básničkou Draku, ty jsi vážně drak. Při výrobě dráčka na špejli si procvičily jemnou motoriku. V neposlední řadě si upevnily znalosti o zákonitosti střídání ročních období, předmatematické představy, rozvíjely představivost při tvoření dle své fantazie z přírodnin a dostupných materiálů a sluchové vnímání rozvíjely při hře na dostupné hudební nástroje.
 

Zvířátka v lese

30. 10. 2020 Mateřská škola Motýlci

V týdnu s názvem Zvířátka v lese si děti prohlubovaly své poznatky o lesních zvířatech. Děti poznávaly a pojmenovaly nejznámější zvířata žijící v našich lesích. Povídaly si, čím se živí a kde bydlí. Vyrobily si své lesní zvířátko, s kterým si také zahrály pohádku Budka. Seznámily se s písničkou a tanečkem Tancovala veveřička. Při rozvíjení své fantazie se nám povedlo vytvořit spoustu zvířátek z listí a přírodnin. Při pobytu venku jsme pozorovali měnící se podzimní přírodu.
 

My jme ptáci létaví

18. 10. 2020 Mateřská škola Motýlci

Týden s názvem My jme ptáci létaví byl díky neustávajícímu dešti pro nás hodně tvořivý a hravý. Děti se seznámily s písničkou Čápi balí kufříky a My jsme ptáci létaví a s básničkou Vítr fouká do dvora. Procvičily si správný úchop nůžek a správnou techniku stříhání po vyznačené linii. Nakreslily si bublinkovou žabku, vyrobily si zápich čápa a aktivně se zapojily do výroby výzdoby třídy. Na mokré procházce k rybníku pozorovaly odlétající ptactvo, kachny a rychle tekoucí vodu ve stružkách a potůčcích.
 

Podzimní košíček

13. 10. 2020 Mateřská škola Motýlci

V týdnu pod názvem Kouzelný košíček se děti seznamovaly s vybranými plodinami z našich zahrádek. Děti si namalovaly své barevné ovoce. Vytvořily si ježečka z pohádkové knížky "Ježeček Dupálek". Seznámily se s novou podzimní básní "Houpy, hou" a zahrály si na prodavače ovoce a zeleniny. Využili jsme hezkého počasí a prohlédli jsme si zahrádky v okolí MŠ. Motýlci děkují rodičům za donesené příspěvky ovoce a zeleniny pro naši výstavku.
 

Na houbách

5. 10. 2020 Mateřská škola Motýlci

Týden s názvem Na houbách děti naplnily objevováním krás podzimu. Prohloubily si znalosti o zvířátkách i rostlinách v této roční době, seznámily se s básničkou Ježek a písničkou Plískanice. Procvičily si správnou techniku stříhání. Při hrách s šátky si vyzkoušely vzájemnou spolupráci a koordinaci pohybu. Na procházce k místnímu rozvodněnému potoku pozorovaly zaplavenou louku a cestu, na které vznikl potůček.
 

Podzimní jablíčko

25. 9. 2020 Mateřská škola Motýlci

Tento týden jsme si povídali o důležitosti střídání ročních období a nadcházejícím podzimu. Děti se naučili novou báseň o kamarádech, malovaly duhové podzimní jablíčko pomocí tuše, krásně vytvořily podzimní jablůňku lepením barevných lístků a jablíček, procvičily si prstíky při modelování jablíčka.
 

Do školky

21. 9. 2020 Mateřská škola Motýlci

Týden s názvem Do školky jsme prožili v příjemné přátelské atmosféře. Děti hledaly rozdíly mezi životem doma a životem ve školce, povídaly si o tom, co se dá všechno zažít s rodinou a na co se těší do školky. Seznámily se s písničkou Jsme kamarádi a upevnily si správné držení tužky a nůžek. Stavěly domečky pro sebe a své kamarády. Na vycházce se seznámily s nejbližším okolí mateřské školy a tím, kde chodí do práce ti, kteří se starají o nás o všechny – o naši obec.
 

O Bojance a velkém lháři

17. 9. 2020 Mateřská škola

V pondělí 14. 9. 2020 nás v mateřské školce navštívilo divadélko Entetýky. Díky krásnému počasí nám myška Klárka a veverka Terka zahrály venku, a to zábavnou, a hlavně poučnou pohádku o tom, že nejen princezny se musí umět slušně chovat.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5