MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Sluníčka

Sdělení rodičům, týdenní a dlouhodobý plán


Stěhovaví ptáčci

25. 10. 2021 Mateřská škola Sluníčka

Seznámili jsme se s odletem stěhovavých ptáčků a jejich životem, děti si procvičily zrakové a sluchové vnímání a taky rozvíjely kladný vztah k přírodě. Hráli jsme si na ptáčky, tančili jsme ptačí tanec. Děti si ptáčka vyrobily, pomocí obtisknutí své ruky. Venku jsme si užívali sluníčko a hráli si na ptačího detektiva.
 

Podzimní ovoce

18. 10. 2021 Mateřská škola Sluníčka

V týdnu s názvem Podzimní ovoce si děti upevnily jejich názvy, význam a využití. Krásně si procvičily zručnost, koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku při výrobě hrušky. Seznámily se s básní Červené jablíčko a písní Hruška. Cvičily motivování sběrem ovoce ze stromu, přenášením jablíček z košíku do košíku, kutálením jablíčka na padáku i samotný kotoul vpřed. Děti si vyzkoušely poznávání ovoce podle chuti, což zvládly skvěle. Povedla se jim nakreslit krásná jabloň, strom s jednotlivými částmi. Děti zdokonalovaly i zrakové vnímání, a to vyhledáváním písmenek svého jména. Procvičily si i určení posloupnosti děje při sestavení obrázků od jablíčka po ohryzek. Téma bylo dětem blízké, moc jsme si to užili.
 

Mobilní planetárium - Život stromů

13. 10. 2021 Mateřská škola Sluníčka

V planetáriu jsme viděli příběh kdy Beruška Dorotka, Světluška Mirek a Chroust Toník vytvořili do své brouččí školy projekt o úchvatných jevech a druzích, kterými je propletena rostlinná říše. Stromy opadavé a jehličnaté. Kořeny a fotosyntéza. A mnoho dalšího v úžasném animovaném příběhu motivujícím k ekologii a ohleduplnosti.
 

Od kořenů ke koruně

13. 10. 2021 Mateřská škola Sluníčka

Minulý týden děti získávaly povědomí o širším přírodním prostředí, poznatcích o stromech, dřevě apod… Povídali jsme si na téma jak roste strom a jaké má části, proč jsou stromy důležité v životě a co se ze dřeva vyrábí. Dozvěděli jsme se, co jsou to letokruhy, které jsme si zkoušeli nakreslit pomocí grafomotorického cvičení. Také jsme se seznámili s básničkou "Jak roste strom", ke které jsme přidali pohybové cvičení. Každý den jsme se ještě snažili si užít venku, ať už na školním hřišti, nebo na procházce.
 

Muchomůrka

5. 10. 2021 Mateřská škola Sluníčka

V černém lese zvaném Hůrka, červená se muchomůrka... Děti si vyrobily krásné muchomůrky, při její tvorbě rozvíjely fantazii, zručnost při stříhání, čistotu při lepení, jemnou motoriku při dokončení detailů, dokonce i předmatematické představy. Taky si procvičily zrakovou analýzu a syntézu při práci s šestidílným černobílým obrázkem muchomůrky. Motivováni červíčkem v hříbku jsme si krásně procvičili jazýček i lezení v látkovém tunelu. Děti se seznámily i s atlasem hub, podobou některých hříbků, zahrály si na houbaře s písničkou Hádaly si houby.
 

Sluníčka na plavání

5. 10. 2021 Mateřská škola Sluníčka

Plavání v havířovském Delfínku si děti užívají. Tentokrát zdokonalovaly techniku plaveckých noh v různých činnostech, dokonce i soutěžily. Šlo jim to úžasně.
 

Procházka se skřítkem Podzimníčkem

28. 9. 2021 Mateřská škola Sluníčka

V minulém týdnu jsme navštívili naučnou stezku skřítka Podzimníčka. Ten si pro nás připravil aktivity s úkoly, které se nám podařilo úspěšně splnit. Taky jsme se dozvěděli hodně zajímavého a nového. Poprosil nás, ať mu pomůžeme se stavěním domečků ve kterých skřítci v zimě spí. Ke konci naší procházky jsme našli poklad, který nám skřítek za odměnu připravil. Všichni jsme si to společně moc užili!🙂
 

Barevné domečky

20. 9. 2021 Mateřská škola Sluníčka

V týdnu s názvem Barevné domečky jsme se zamýšleli nad rozdíly domů a upevňovali jsme názvy barev. Děti konstruovaly domečky z různých druhů stavebnic, seznámily se s básničkou Domeček, nakreslily svůj dům a vymalovaly vodovými barvami. Domečky se jim moc povedly.
 

Divadélko Ententýky

17. 9. 2021 Mateřská škola

V pátek 17. 9. 2021 naši mateřskou školu navštívilo Divadélko Ententýky s adaptační pohádkou Myška Klárka a veverka Terka ve školce. Zábavnou formou jsme spolu prožili den ve školce.
 

Sluníčka na 1. lekci plavání

16. 9. 2021 Mateřská škola Sluníčka

Děti ze třídy Sluníček se na plavání moc těšily. V havířovském Delfínku si užívaly vodní hrátky, hravou formou plnou básniček se zdokonalovaly v koordinaci pohybu ve vodě. Lekce rychle uběhla a děti se vracely do školky spokojené a unavené.
 

Sluníčka a spokojené tváře

13. 9. 2021 Mateřská škola Sluníčka

Další školní týden u Sluníček s názvem spokojené tváře byl ve znamení vytváření zdravých životní návyků. Opakovali jsme si pravidla. Seznamovali jsme se s místem a prostředím v Mateřské škole... tvořili jsme, hráli jsme hry, chodili ven, navštívili jsme jedno z míst, kde se nachází Václavovické poklady. A všichni jsme si to společně moc užili.
 

Sluníčka a kouzelná slovíčka

8. 9. 2021 Mateřská škola Sluníčka

První dny nového školního roku se u Sluníček nesly v duchu navazování kamarádských vztahů mezi dětmi ve třídě, osvojení si pravidel třídy, rozvíjení vzájemného empatického chování a upevňování základních návyků společenského chování. To vše jsme krásně zvládli v různých činnostech i s krátkou básničkou: 4 kouzelná slovíčka u sebe vždy nosím, dobrý den, nashledanou, děkuji a prosím.
 

Změna způsobu úhrady za MŠ (zrušení trvalých příkazů)

13. 8. 2021 Mateřská škola

Vážení rodiče, od září 2021 bude úhrada školného v mateřské škole (MŠ) možná pouze inkasem. Pokud máte navedeny trvalé příkazy, je potřeba je zrušit. Se zahájením školního roku obdržíte informace k nastavení souhlasu s inkasem.
 

Korálky poznání navlékáme, do velké školy pospícháme....

29. 6. 2021 Mateřská škola Sluníčka

U příležitosti rozloučení dětí s mateřskou školkou nás v pondělí 28. 6. 2021 potěšila velice milou návštěvou paní starostka obce Václavovice paní Magda Pustková, která si s dětmi popovídala, popřála jim mnoho úspěchů ve škole, předala pamětní listy i malý dáreček. Děti dostaly na památku i pohádkovou knížku, kterou zajistilo naše SRPŠ.
 

Divadlo loutek Ostrava

25. 6. 2021 Mateřská škola

Děti ze třídy Motýlků a Sluníček navštívily ve středu 23. 6. 2021 Divadlo loutek Ostrava. Společně jsme si užili hudební a velmi poučné představení Malá Mína zmlsaná.
 

Od pramene k moři

24. 6. 2021 Mateřská škola Sluníčka

v těchto horkých dnech, jsme se chtěli s dětmi nějak ochladit, A tak téma Od pramene k moři, bylo jasnou volbou. Děti se seznámily s koloběhem vody, vyzkoušely si pokusy s vodou, zahrály si nové hry a venku děti vyzkoušely malování vodou na chodník.
Také jsme v minulém týdnu oslavili 6. narozeniny Ondráška.
 

Letem celým světem

7. 6. 2021 Mateřská škola Sluníčka

V týdnu s názvem letem celým světem děti nejen slavily svůj mezinárodní svátek, ale také se seznamovaly s různými kulturami světa. Povídali jse si o Africe a poznávala rozdíly mezi Afrikou a Evropou, ve které žijeme. Na skok jsme zavítali do Ameriky a vyzkoušeli jsme si tanec Indiánů u ohně a v Azii jsme poznali náročnou práci pěstitelů rýže.
V pondělí za námi zavítal Hopsalín, který si pro děti připravil pestrý program.
V úterý jsme oslavili Den dětí nanuky, které jsme dostali od SRPŠ.
Ve čtvrtek jsme s dětmi navštívily zoo Ostrava, kde jsme si to všichni náramně užili.
 

Sluníčka v Zoo Ostrava

6. 6. 2021 Mateřská škola Sluníčka

Mroží mlsání

2. 6. 2021 Mateřská škola

To to letí, máme tady Den dětí. Cože? Dostali jsme Mrože! No to bylo pochutnání, nanukové mlsání.
 

Hopsalín

2. 6. 2021 Mateřská škola

Na pondělí 31. 5. 2021 se děti ve školce moc těšily. Navštívil nás klaun Hopsalín a my si užili zábavné, taneční, hravé, soutěživé, tvořivé dopoledne, kterým jsem krásně oslavili Den dětí. Tuto akci nám finančně zabezpečilo náš SRPŠ. Děkujeme.
 

Angličtina u Sluníček

2. 6. 2021 Mateřská škola Sluníčka

Angličtina ve školce děti baví. Hravou formou získávají základy anglického jazyka. Děti se v angličtině orientují v číslech do desíti, umí říct, jak se jmenují a kolik mají let, poznávají barvy, upevňují názvy přídavných jmen, pojmenují některé druhy potravin, zvířat i dopravních prostředků.
 

Setkání s včelaři

1. 6. 2021 Mateřská škola

Ve středu 26. 5. 2021 zažily děti z mateřské školy zajímavé setkání s šenovskými včelaři. Ti nám velice pěkně, přiměřenou formou přiblížili život včelstva. Děti měly možnost vidět, jak to v úlu vypadá, hledaly v něm i včelí královnu, nasadily si včelařské kukly a vyzkoušely si vykuřování úlu. Další aktivity v podobě stáčení medu a výroba svíčky se dětem moc líbily. Děti se do školky vracely s pěkným zážitkem a taštičkou s včelařskými dárečky.

Moc děkujeme našemu SRPŠ při ZŠ a MŠ Václavovice za uspořádání této krásné akce a včelařům, manželům Grygarovým, za krásný zážitek.
 

Pilný jako včelička

25. 5. 2021 Mateřská škola Sluníčka

V tomto týdnu jsme se připravovali na Den včelstva, který byl ve čtvrtek 20. 5. Děti se zábavnou formou dozvěděly o důležitosti včel nejen pro člověka, o jejich práci a funkci v úlu. Vyzkoušely si sběr pilu, zkusily si cvičení se stuhou nebo vyráběly kytičky, kterými nám SRPŠ ozdobilo plot u školky. Zároveň jsme si s dětmi povídali o životním prostředí a seznamovali se s tím jak jej chránit.
Také jsme oslavili 6. narozeniny naší kamarádky Elišky.
 

Moje rodina

18. 5. 2021 Mateřská škola Sluníčka

V týdnu s názvem Moje rodina si děti osvojovaly pojmy související s rodinnými vztahy jako dcera, syn, vnuk, vnučka, sourozenci, aj. Umí pojmenovat celou větou členy své rodiny. Vyzkoušely si pohybově znázornit vývoj člověka. Děti krásně zvládly procvičování dalšího grafického prvku spodní oblouk s vratným tahem, kterým se pochlubily na střeše domečku s kresbou své rodiny.

Děti neskrývaly radost a nadšení z opětovného shledání kamarádů. S návratem sluníčkových kamarádů jsme posilovali kamarádské vztahy a komunikativnost v kolektivu. Společně jsme si užili i další taneční lekci s Dance For People.
 

Maminky slaví svátek

11. 5. 2021 Mateřská škola Sluníčka

Celý týden jsme s dětmi věnovali našim maminkám. Povídali jsme si o tom, že i když je každá maminka jiná, něco mají společného, a to lásku ke svým dětem. Děti maminkám vyrobily přáníčko a kytici z papíru, seznámily se s novou básničkou a také s novou pohybovou hrou. Zároveň jsme se snažili trávit hodně času venku, když nám to počasí dopřálo.
Ve čtvrtek se děti opět zúčastnily taneční lekce s Dance For People.
V tomto týdnu jsme také využili možnost navštívit ovčí farmu na Lapačce, kde se děti setkaly se zemědělskou technikou a viděli nejen ovce a berany, ale také čerstvě narozená jehňata.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8