MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Sovičky

Sdělení rodičům, týdenní a dlouhodobý plán


Barevný týden

22. 5. 2023 Mateřská škola Sovičky

V minulém týdnu jsme si s dětmi opakovali nejen barvy a tvary, také jsme si povídali o rodině, děti se seznámily s novou Barevnou písničkou a zkusily zahrát pohádky Boudo, budko a O Koblížkovi. Děti si vyzkoušely svou rovnováhu při cvičení s overbally a také se ve dvojicích pomocí overballů namasírovaly, což se všem moc líbilo. Procvičily si práci ve skupince s kamarády při cvičení s padákem. Upevňovaly správné držení pastelky a štětce při vybarvování tvarů dle zadání.
Ve středu jsme vyrazili na výlet, v 8 ráno jsme nastoupili do autobusu, který nás dovezl na Bílou. Daleká cesta autobusem děti trochu vysílila, proto jsme nejdříve posvačili a po svačině už na děti čekali indiáni a jejich program Indiánský den, který si děti moc užily. Po indiánském dopoledni si děti snědly obídek, který jim připravily maminky a po obídku jsme měli naplánovanou nenáročnou procházku k oboře, bohužel, to už nám počasí nedovolilo a tak jsme došli jen k mostu, podívat se na rozbouřenou řeku a vrátili jsme se zpět k autobusu, který nás dovezl zpátky do školky, kde jsme dětem ještě pustili kousek pohádky Pocahontas.
Ve čtvrtek jsme oslavili svátek naší kamarádky Timinky.
 

Hasičský sbor města Šenova

15. 5. 2023 Mateřská škola

V minulém týdnu nás přijeli navštívit dobrovolní hasiči ze Šenova, kteří nám ukázali, co vše takový hasič potřebuje ke své práci a jakou práci vůbec hasič vykonává. Děti se seznámily s fungováním vysílaček, vyzkoušely si přilbu, kterou musí mít hasiči při své práci. Prohlédly si hasičské auto a zkontrolovaly, jaké má vybavení a techniku pro práci v terénu. Viděli jsme, jakou uniformu musí mít hasič při své práci a co vše musí umět. Na konec jsme si všichni vyzkoušeli, jaké to je pracovat s hadicí a hasit oheň. Moc se nám to všem líbilo a budeme se těšit na další návštěvu. Věříme, že si děti odnesly nejen spousty nových informací, jak se chovat v případě potíží, ale také mnoho zážitků.
 

Já a moje rodina

15. 5. 2023 Mateřská škola Sovičky

V posledních 14 dnech jsme měli naplánovaných spoustu akcí, proto jsme měli jedno téma po dobu dvou týdnů. S dětmi jsme se blíže seznamovali s příbuzenskými vztahy a povídali povídali jsme si nejen o mamince, tatínkovi a sourozencích. Protože se blížil Den matek, vyrobili jsme maminkám malé dárečky v podobě náhrdelníku, srdíčkového zápichu a přáníčka. Děti si vyzkoušely práci s dětským špendlíkem při vypichování obrázků, procvičily si jemnou motoriku při navlékání zažehlovacích obrázků na drátek, procvičily si obratnost při cvičení s obručí. Využívali jsme pěkného počasí, abychom co nejvíce času mohli trávit venku.
V úterý 2. 5. jsme byli pozváni do tělocvičny na představení O Rukavičce, které nám zahráli žáci 3. třídy. Ve čtvrtek 4. 5. za námi na hřiště přijeli sokolníci, kteří nám ukázali některé dravce a co vše takový dravec dokáže. Ve středu 10. 5. za námi na školní hřiště přijeli hasiči ze Šenova, aby dětem ukázali, jakou výbavu hasiči ke své práci potřebují, nakonec si děti zkusily hasit pomocí hadice.
 

Záchranáři

2. 5. 2023 Mateřská škola Sovičky

V minulém týdnu jsme si povídali o "IZS", děti získávaly povědomí o ochraně svého zdraví, v případě nebezpečí vědět, kde a jak vyhledat pomoc. Děti se seznámily s práci bezpečnostních a záchranných složek. Vnímaly hlavní poznávací znaky aut IZS. Upevňovaly rozdíl mezi hasiči, policií a záchranáři. Vybarvovaly obrázek s hasičským autem. Zpracovaly oheň temperovými barvami, při práci s domečkem stříhaly po linii, procvičily správný úchop nůžek. Procvičily jemnou motoriku při práci s hříbečkovou mozaikou. Podle slovního popisu určovaly dopravní prostředek a k němu vhodnou postavu záchranáře, policajta, nebo hasiče. Také se seznámily s jejich vybavením a práci… co najdeme v lékárničce, děti si zahrály na lékaře a pacienta a zkusily si práci s obvazem. Hrály námětové hry na hasiče, na policii a zloděje. S dětmi jsme opakovali básničky s pohybem, zahrály si pohybovou hru Kuba řekl, Čáp ztratil čepičku. Při hře Na policii a zloděje jsme cvičili postřeh a rychlost. V pátek nás čekala procházka za hasičema z Václavovic, kteří si pro nás připravili stanoviště s různými soutěžemi, za které jsme získali odměny a ke konci nám hasiči ukázali práci s hasícími přístroji. S Janečkem jsme oslavili jeho narozeninky a Karolínka nám představila další oblíbenou hračku z třídního projektu, byl to její oblíbený klavír na který nás doprovodila při zpívání.
 

Na dopravním hřišti

24. 4. 2023 Mateřská škola Sovičky

V minulém týdnu jsme si s dětmi povídali o dopravě a dopravních značkách. Děti se seznámily s pravidly při cestování v různých dopravních prostředcích, poznávaly dopravní značky nejen na obrázcích, ale i při vycházkách a seznamovaly se s tím, co daná značka znamená. Vyslechly si příběh o neposlušném autě a společnými silami zjišťovaly, co auto udělalo špatně a jestli se z chyby polepšilo.

Děti rozvíjely zrakové vnímání při hledání správné cesty v bludišti a práci s nůžkami při stříhání obrázku auta podle čáry a následném skládání obrázku. Seznámily se s písničkou Na políčku z naší pohádkové knížky Příběhy včelích medvídků. Děti také si vyzkoušely malovaní pomocí vatových tyčinek – vrtulník.

Také jsme společně oslavily narozeniny kamarádů Kubíka a Adámka.
 

Čím budu, až vyrostu

20. 4. 2023 Mateřská škola Sovičky

Čím budu, až vyrostu bylo pro děti nové téma, o kterém jsme si povídali minulý týden. Povídali jsme si na téma povolání, jaké povolání děti znají. Každý sám zkusil říct povolání svých rodičů. Procvičovali jsme hrubou motoriku koordinaci pohybů a reakci na signál při cvičení s barevnými obručemi.

Prostorovou orientaci a opakování barviček jsme zdokonalovali při cvičení se stuhami. Dozvěděli jsme se, co je to zkratka IZS, jaká je jejich práce a proč je důležitá. Při grafomotorickém cvičení děti zdokonalovaly správný úchop tužky a uvolnění zápěstí.

Venku jsme na procházce pozorovali dopravní prostředky. Stavěli jsme z kamínků a různých přírodnin. S Maxíkem jsme si poslechli příběh z našeho třídního projektu o jeho oblíbené hračce, pejskovi jménem Kiki, kterého nám přišel ukázat. Daneček, ten nám představil svou oblíbenou hračku také, a to jeho žlutého dinosaura. A všechny nás navštívilo divadélko Ententýky s dopravní pohádkou – Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
 

Divadlo Ententýky

17. 4. 2023 Mateřská škola

Ve středu 12. 4. 2023 nás navštívilo milé Divadélko Ententýky, tedy myška Klárka a veverka Terka. Viděli jsme pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký motivovanou dodržováním bezpečnosti na silnicích s písničkami a spoustou legrace.
 

Svátky jara

11. 4. 2023 Mateřská škola Sovičky

Na přivítání svátků jara jsme s dětmi měli spoustu práce. Seznamovali jsme se s Velikonočními tradicemi, zvyky a významem Velikonoc. Sadili jsme osení na velikonoční stůl, děti dávaly hlínu do květináče, přidali do něj semínka a poté jsme pozorovali klíčení semínek. Seznámili jsme se s písní Velikonoční, děti si po upevnění slov taky doplnili píseň hrou na dřívka. Zdobili jsme naši chodbu krásnými výtvory a obrázky, které se dětem opravdu moc povedly. Ke zvykům Velikonoc patří také malování vajíček, takže si děti vajíčka taky nazdobily a nabarvily.

Poprvé jsme spolu jako jedna třída jeli také autobusem, a to rovnou do Ostravy, kde jsme se byli podívat do loutkového divadla na představení Malá čarodějnice a všichni jsme to krásně zvládli.

Cvičili jsme koordinaci pohybů, hrubou motoriku, jemnou motoriku, upevňovali jsme nové poznatky a informace. S dětmi jsme slavily jejich narozeninky a představili jsme si další příběhy z našeho třídního projektu Moje oblíbená hračka. A protože už jsme moc šikovní a nepotřebujeme velkou pomoc, rozloučily jsme se s naší paní asistentkou Adélkou.
 

Máme rádi mláďata

27. 3. 2023 Mateřská škola Sovičky

V týdnu s názvem Máme rádi mláďata se děti seznamovaly s hospodářskými zvířaty a s jejich mláďaty. S dětmi jsme si povídali o tom, proč se která zvířata chovají, čím se živí a jak se jmenuje domeček, ve kterém bydlí. Děti procvičovaly některé prostorové pojmy při vytváření naší farmy na magnetické tabuli, procvičovaly jemnou motoriku při mačkání kuliček z krepového papíru, ty následně lepily do siluety zvířete a poté vodovými barvami domalovaly pozadí. Děti se procvičily ve spolupráci při cvičení s dětským padákem a trénovaly správné držení těla a dýchání při cvičení se stuhou. Trénovaly úchop pinzety a opakovaly barvy při zobání zrníček jako kuřátka a procvičovaly zrakové vnímání při přiřazování mláďátek k maminkám.
Ve středu jsme se s dětmi vydali na dopolední výlet na Ovčí farmu na Lapačce. Cestou tam jsme šli společně se Sluníčky, aby nám cesta rychleji utíkala. Když jsme došli na farmu, děti posvačily pod přístřeškem a poté jsme si mohli prohlédnout farmu. Viděli jsme, kde jsou schovaná jehňátka s maminkami, podívali jsme se na slepičky a také na některé stroje, které jsou na farmě potřeba. Nakonec jsme se posilnili bonbónem a vydali se na cestu zpátky do školky. Po cestě si děti zopakovaly písničky a básničky o jaru a zvířátkách a než jsme se nadáli, byli jsme zpátky u školky.
Ve čtvrtek jsme také zavítali na prodejní velikonoční výstavu, kde se děti mohly podívat, co vše patří k jaru a Velikonocům.
 

Jaro dělá pokusy

20. 3. 2023 Mateřská škola Sovičky

V minulém týdnu s názvem Jaro dělá pokusy, děti skládaly puzzle s jarní tématikou, procvičily zrakovou orientaci a jemnou motoriku. Hrubou motoriku procvičovaly při cvičení s básničkou, rozcvičování podle znamení semaforu, nebo u překážkové dráhy. Vyslechly si jarní příběh se kterým dál pracovaly a odpovídaly na otázky k příběhu. Opakovaly píseň "Na jaře", ke které si děti přidaly dřívka a doprovázely píseň, jak na dřívka, tak i zpěvem. Spojovaly rozstříhané tulipány, při kterých si zopakovaly logické myšlení a barvičky. Poznávaly jména a podobu jarních kytiček. Správný úchop tužky a uvolněné zápěstí, tak děti zdokonalovaly grafomotorickou práci s pracovním listem "Včelička u Sněženky". Rozvíjely předmatematické počítání s počtem květin, přiřazovaly správné tvary na své místo. Při zpracování klíče k jarní bráně děti zapouštěly vodové barvy do klovatiny. Opakovaly slovní zásobu při povídání o ročním období a jarních kytičkách. Rozvíjely smyslové vnímání a koordinace pohybů při pobytu na školní zahradě.
 

Jarní prázdniny

9. 3. 2023 Mateřská škola Sovičky

Školáci mají jarní prázdniny, ale my ve školce jsme nelenili a takto jsme si společný týden se Sluníčky užili u nás. Stříhali jsme, lepili jsme, zpívali jsme, seznámili jsme se s novou básničkou a písničkou, procvičili jsme tělíčka při cvičení nejen s padákem a také jsme procvičovali počítání a názvy jarních kytiček.
 

Jarní probuzení

6. 3. 2023 Mateřská škola Sovičky

V minulém týdnu jsme si s názvem Jarní probuzení užívali pomaličku začátky jara. Upevňovali jsme názvy a podobu jarních rostlinek, a prožívali jsme radost z probouzející se přírody, na procházce jsme sledovali podobu měnícího se jarního počasí, poslouchali zpěv ptáčků a hledali jsme jarní kvítí na zahrádkách. Naučili jsme se novou hudebně pohybovou hru Zlatá brána, cvičili jsme s barevnými obručemi a procvičili spolupráci se svými kamarády při trakařích. Seznámili jsme se s novou písní Na jaře, počítali jsme rytmus vytleskáváním a taky jsme si zahráli na hudební nástroje jako doprovod. Ukázali jsme si, jak vypadají jarní kytičky, jaké mívají barvy, a tak jsme si hned jeden krásný tulipánek vytvořili a teď zdobí chodbu. Procvičili jsme jemnou i hrubou motoriku, opakovali jsme číselnou řadu, vytleskávali názvy květin, procvičili jsme taky grafomotoriku s uvolněným zápěstím a správným úchopem tužky. Povídali jsme si na téma jarní probuzení, charakteristika jara, opakování měsíců a dnů. Naše kamarádky Viktorka a Karolínka oslavily své 4. narozeniny a kamarád Dominiček nám v třídním projektu představil svého oblíbeného tygříka.
 

Haló, pane Karnevale!

27. 2. 2023 Mateřská škola Sovičky

Celým tímto týdnem nás provázelo karnevalové téma. S dětmi jsme se zaměřili na opakování barev a základních geometrických tvarů, hodně jsme zpívali a tančili, také jsme si povídali popletené pohádky. Děti se seznámily s novou básničkou Král, vyrobily si dvě škrabošky na karneval, jednu pomocí temperových barev a druhou polepily natrhanými kousky papíru. Také jsme cvičili s dětským padákem, u kterého děti procvičovaly nejen barvy, ale také koordinaci a spolupráci s ostatními kamarády.

V úterý jsme si s dětmi užili náš karnevalový den, kde jsme zdolávali překážkovou dráhu, tancovali, soutěžili, a nakonec děti za odměnu dostaly odměnu v podobě diplomu. Ve středu jsme oslavili Petříkův svátek a v pátek potom i Matýskův.
 

Karnevalový den

23. 2. 2023 Mateřská škola Sovičky

Takto jsme si ve třídě Soviček užili společný karneval 🙂
 

Malí, velcí lyžaři ze školky

20. 2. 2023 Mateřská škola

Pohádkový les

13. 2. 2023 Mateřská škola Sovičky

Hádej, hádej, kampak půjdeme dnes? Čeká na nás Pohádkový les. Takto začíná písnička, která nás provázel celým pohádkovým týdnem. Děti se v průběhu týdne seznamovaly s klasickými pohádkami, jako jsou Červená Karkulka a O Šípkové Růžence, ale také s novějšími pohádkami jako Ledové Království nebo Tlapková patrola. Trénovaly práci s nůžkami a lepidlem při stříhání obrázku vlka, procvičovaly zrakové vnímání při hledání správného stínu, opakovaly barvy a základní geometrické tvary při kreslení perníkové chaloupky. Děti si zacvičily s barevným padákem a také vyzkoušely přeskok přes lavičku.

V pondělí jsme si z třídního projektu přečetli povídání o oblíbené hračce Matyáška a Timeiky, a také jsme oslavili 4. narozeniny naší Aničky. V úterý nás navštívilo divadélko Ententýky se svou pohádkou Sněhurka, kde se děti dozvěděly něco o vitamínech a zdravém životním stylu.
 

Divadélko Ententýky ve školce

10. 2. 2023 Mateřská škola

V úterý 7. 2. 2023 nás přijely navštívit myška Klárka a veverka Terka s pohádkou o nemocné princezně Sněhurce. Abychom Sněhurku pomohli myšce a veverce vyléčit, proměnili jsme se v trpaslíky a vydali se na cestu... dozvěděli jsme se něco o vitamínech, zdravé výživě, jak se v zimě oblékat a i jinak, co dělat pro své zdraví. Také jsme si vysvětlili jak (a z jakého důvodu) se jmenují pohádkoví trpaslíci, potkali jsme babku s otráveným jablkem, které ochutnala myška Klárka a tím vlastně zachránila princeznu. Nechyběl ani statečný princ, a nakonec všechno dobře dopadlo 🙂
 

Zimní radovánky

6. 2. 2023 Mateřská škola Sovičky

V týdnu s názvem Zimní radovánky se děti seznamovaly nejen se zimními sporty. Znovu jsme si opakovali znaky zimního období, povídali jsme si o tom, co se v zimně dá dělat se sněhem a na sněhu. Děti si namalovaly pomocí vodových barev zamrzlý rybník a vybarvily si omalovánku brusle, kterou poté na rybník nalepily. Seznámily se s novou básničkou s pohybem Sáně, vyzkoušely si grafomotorický prvek – horní oblouk, opakovaly básničky a písníčky se zimní tematikou. Také si vyzkoušely novou hru Koulovaná, při které jsme sněhové koule nahradili papírovými.

V pondělí jsme oslavili svátek naší kamarádky Robinky. Při vycházkách po okolí školky jsme pozorovali zimní přírodu a také jsme zlepšovali naši fyzičku.
 

Zvířátka a ptáčci v zimě

30. 1. 2023 Mateřská škola Sovičky

Medvěd, zajíc, vlk a liška, po lese si běhají... Takto začínala básnička, se kterou se děti v minulém týdnu seznámily. S dětmi jsme si celý týden připomínali zvířátka z lesa, povídali si o tom, co která zvířátka dělají během zimních měsíců, jak si shánějí potravu a podobně. Také děti procvičovaly hmat při hádání hraček po slepu a procvičovaly si zrakovou pozornost a paměť při Kimově hře. Trénovaly koordinaci pohybů a fyzickou zdatnost při zdolávání překážkové dráhy, kterou si po nácviku zkusily proběhnout i na čas. Procvičovaly jemnou motoriku při malování štětcem, lepení ptačího krmítka pomocí dřevěných špachtlí a vaty jako sněhu.

Přečetli jsme si povídání Robinky o její oblíbené hračce z naší projektové knížky. Děti také trénovaly fyzickou zdatnost při procházkách po okolí školky.
 

Ve zdravém těle, zdravý duch

23. 1. 2023 Mateřská škola Sovičky

V minulém týdnu se děti seznámily s vlastním tělem, jeho nejznámějšími orgány, se smysly a péčí o chrup. Rozeznávali jsme různé chutě, tvary a materiály pomocí všech našich smyslů. Pracovali jsme s obrázky a modely lidského těla a kostry. Zahráli jsme si námětové hry na lékaře, zubaře… Procvičili jsme naše tělíčka při cvičení s motivační říkankou, závodech v běhu a zdolávání překážkové dráhy. U hry "Na kukačku" jsme rozvíjeli sluchové vnímání a opakovali jsme jména našich kamarádů.

V komunitním kruhu jsme si povídali o lidském těle, přiblížili jsme si, co je to kostra a pojmenovali její jednotlivé části. Nalepovali jsme si na lidskou hlavu detaily obličeje, které jsme si nejdříve stačili přiřadit na magnetické tabuli. Seznámili jsme se s písní Zdravé tělo, která se nám moc líbila, tak jsme si k ní vymysleli vlastní pohyby. Sestavovali jsme velkou kostru z puzzlí, skládali jsme lidské svaly a orgány. Vybarvili jsme si zoubek a z krepového papíru si udělali zubní pastu.

Venku jsme se potkávali s kamarády ze třídy Motýlci a Sluníčka, zahráli si na školním hřišti pohybové hry a když nám počasí nepřálo, shlédli jsme příběh Byl jednou jeden život – Lidské tělo. S naší kamarádkou Miriamkou jsme si společně přečetli, jaká je její oblíbená hračka.
 

Paní zima kraluje

16. 1. 2023 Mateřská škola Sovičky

Děti si v týdnu s názvem Paní zima kraluje upevňovaly znalosti o zimě jako ročním období. Seznámily se s některými zimními sporty, seznámily se s novou písničkou Kdo to ťuká na okénko, opakovaly proč je důležité se v zimě pořádně oblékat a jíst dostatek vitamínů. Trénovaly uvolnění ramene při grafomotorickém cvičení na tabuli, rozvíjely představivost a tvořivost při výrobě čepicí. Dále děti trénovaly prostorové pojmy, jako například vedle, za, před...
V pondělí jsme si přečetli povídání o oblíbeném autě našeho kamaráda Matýska z třídního projektu "Moje oblíbená hračka".
V úterý nás ve školce navštívilo divadélko Smíšek s pohádkou Jak Honza neuměl do pěti napočítat, děti se u pohádky pobavily, ale také poučily o tom, že je důležitý i pohyb a zdravá strava.
 

Tři králové

9. 1. 2023 Mateřská škola Sovičky

V minulém týdnu si děti osvojily základní poznatky o tradici Tří králů. Opakovali jsme pravidla stolních a společných her. Procvičili jsme jemnou motoriku, koordinaci oko ruka a čistotu u práce při tvoření Tří králů z různých materiálů. Při pohybových aktivitách jsme zdokonalovali podávání míče ve stoji rozkročném. Cvičili jsme podle krále, který nám ukazoval cviky, při hře Tři mudrci jsme také opakovali počty do tří. Povídali jsme si kam se králové vypravili a jaké měli jména. Co znamená značení K+M+B 2023. Při vytváření komety, která ukáže cestu do Betléma jsme rozvíjely grafomotorické cvičení s uvolněným zápěstím a správný úchop suchého pastelu. Poslechli jsme si píseň "My tři králové jdeme k Vám…", která se nám moc líbila, tak jsme si ji i zazpívali.

Venku jsme pozorovaly změny zimního počasí, procvičili jsme koordinaci pohybů a chůze na nerovném terénu, zvládli jsme delší procházku v okolí Václavovic. Pokračovali jsme v našem projektu "Moje oblíbená hračka", který si pro nás připravila Anička a s Matýskem jsme oslavili jeho narozeninky.
 

Vánoce jsou za dveřmi

21. 12. 2022 Mateřská škola Sovičky

Poslední z dní u soviček vypadaly více než kouzelně. Cvičili jsme, tančili jsme, zpívali a hráli si. V pondělí jsme vyráběli a tvořili vánoční přáníčka rodičům a v úterý jsme měli jeden kouzelný den, protože nás ve školce navštívil Ježíšek. Než jme si dárečky od Ježíška šli rozbalit, ukázali jsme si nějaké vánoční tradice, vyrobili jsme si lodičky ze skořápek a svíček, které jsme si pouštěli na vodě a pozorovali, jak plují. Dále jsme si rozkrojili jablíčko a celí natěšení jsme čekali, jestli se nám v jablíčku objeví hvězdička… a že byla moc krásná. Mlsali jsme vánoční cukroví, které nám děti přinesly a taky to, které jsme si sami upekli. Pak už nás čekalo samotné rozbalování dárečků, moc se dětem rozbalování líbilo a z dárečků měli radost.

Všem moc děkujeme za spolupráci, přejeme Vám z celého srdce krásné prožití vánočních svátků a těšíme se na Vás ve zdraví v Novém roce 2023. Denča + Lucka + Adél
 

Vánoční cukroví

19. 12. 2022 Mateřská škola Sovičky

Poslouchej, už zvonek cinká, kdopak tady asi byl? Toto se zpívá v písničce, se kterou se děti v minulém týdnu seznámily, celý týden už jsme se totiž věnovali přicházejícím Vánocům. Povídali jsme si o tom, kdo už napsal, nebo nakreslil dopis Ježíškovi, o tom, jak se těšíme na vánoční nadílku, co všechno musíme před Vánoci stihnout a jaké tradice máme u nás v česku, ale taky o tom, jaké jsou ve světě. Třeba, že v Americe dárky nenosí Ježíšek, ale Santa Claus a že děti rozbalují dárečky až druhý den ráno.

Děti během týdne vyráběly svícínek a ozdůbku na stromeček ze samotvrdnoucí hmoty zvané studený porcelán. Taky nám pomohly napéct linecké cukroví, abychom si mohli i ve školce navodit vánoční atmosféru.

Také jsme si četli povídání z knížky našeho třídního projektu o oblíbených hračkách Nikolky a Kubíka. A s Dominičkem jsme také oslavili jeho narozeninky.
 

Vánoční zvoneček

12. 12. 2022 Mateřská škola Sovičky

V minulém týdnu se děti seznamovaly s tradicemi a zvyky Vánoc. Snažily se vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (zvuk, tvary, vůně, chutě, hmatem). Poznávaly tradice a vánoční tématiku pomocí obrázků, u kterých rozvíjely slovní zásobu. Kreslily prstem do hrubé mouky, sbíraly barevné bambulky pomocí pinzety. Konstruovaly vánoční stromečky z lega. Při pohybových aktivitách procvičovaly hrubou motoriku, orientaci v prostoru, spolupráci s kamarády. Povídali jsme si na téma Vánoce, význam těchto slov a jak se na Vánoce doma připravujeme, upevňovali jsme poznatky o adventních nedělích.

Děti se seznámily s písničkou Vánoční stromeček, upevnily slova a melodii, doprovázely píseň na rytmické nástroje. Děti si taky vytvořily vánočního kapříka v rybníku, který už nám krásně zdobí naši chodbu. Poznávaly vůně Vánoc při smyslové hře, ukázali jsme si koření a ovoce, které patří k Vánocům, děti poté ke každému z nich přivoněly. S pracovním listem jsme si zopakovali adventní čas, děti rozvíjely a procvičovaly zrakové vnímání a správný úchop tužky. Venku jsme si užívali zimní počasí, kdy nám lehce sněžilo. Na procházce jsme pozorovali vánoční výzdoby v zahradách, na hřišti jsme hráli pohybové hry. A když nám počasí nepřálo, udělali jsme si kino a pustili jsme si pohádku.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10