MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

YouTubeTV

esf2

 

Energetické úspory objektu tělocvičny u ZŠ Václavovice

« zpět
31. 8. 2018

Ve školním roce 2017/2018 byl z prostředků zřizovatele – Obec Václavovice, Moravskoslezského kraje a Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) zrekonstruován objekt tělocvičny. Předmětem projektu bylo zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střešních plášťů a výměna nevyhovujících otvorových výplní budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 4 185 512 Kč
Dotace EU: 2 376 235 Kč
Příspěvek příjemce podpory: 2 904 288 Kč

Komplexní rekonstrukce budovy tělocvičny se skládala ze tří okruhů:
1) Energetické úspory objektu tělocvičny u ZŠ Václavovice – 4 185 512 Kč, hrazeno z dotace OPŽP 1 674 204 Kč + dotace MSK 2 009 000 Kč + z rozpočtu obce 502 308 Kč,
2) další náklady spojené s celkovou rekonstrukcí budovy – 7 096 796 Kč, hrazeno z rozpočtu obce,
3) úplná rekonstrukce interiéru tělocvičny – 3 400 000 Kč, hrazeno z rozpočtu obce.

« zpět