MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Google Classroom

Umíme to

YouTubeTV

esf2

 

Informace k provozu školy od pondělí 22. 2. 2021

« zpět
19. 2. 2007

Vážení rodiče, milé děti, v pátek 19. 2. 2021 jsme obdrželi od organizátorů lyžařského kurzu následující informaci: Je nám líto, že nám nepříznivá epidemiologická situace neumožní uskutečnit lyžařský kurz v řádném termínu 22. 2. – 26. 2. 2021. Nyní čekáme, jak se situace vyvine během příštího týdne, a zda bude možné uskutečnit kurz v pozdějším náhradním termínu. Pokud se tak nestane, budeme Vás informovat o postupu při kompenzaci vratky za neuskutečněný kurz. Děkujeme za vstřícnost a pochopení. Za tým SUN Outdoor, Broňa Ondračková

Provoz školy tak od pondělí 22. 2. 2021 pokračuje jako doposud:

MŠ: Bez omezení. Doprovázející osoba se pohybuje vždy v odstupu a ochranném prostředku dýchacích cest.

ZŠ: Žáci I., II. A, II. B třídy se vzdělávají podle rozvrhu hodin pro prezenční výuku. Žáci III., IV., V. třídy se vzdělávají podle rozvrhu hodin pro distanční online výuku v Google Classroom. Prezenční i distanční výuka je doplněna o interaktivní online procvičování českého jazyka, anglického jazyka a matematiky Umíme to.

ŠJ: Dopolední přesnídávky se do odvolání ruší. Obědy žáků I., II. A, II. B třídy jsou automaticky přihlášeny a ve školní jídelně budou organizovány tak, aby nedocházelo ke střetu tříd a byl zachován rozestup. Obědy žáků III., IV., V. třídy jsou automaticky odhlášeny a po přihlášení je lze vyzvedávat do jídlonosičů ve 12:30 hod.

ŠD: Společná ranní školní družina se do odvolání ruší. Odpolední školní družina bude organizována pro žáky I. třídy v budově MŠ, pro žáky II. A třídy v budově ŠD a pro žáky II. B třídy v budově ZŠ.

MA: Kroužky lze provozovat pouze distančně.

PŘIPOMÍNÁME přihlášku na lyžařský kurz na www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/clanky/vyjezdovy-lyzarsky-kurz-2021-pro-ms-a-zs-aktualizovano

UPOZORŇUJEME, že po celou dobu pobytu ve škole je nutné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál). Dle https://koronavirus.mzcr.cz/stanovisko-k-noseni-ochranneho-stitu-bez-rousky nelze pouhé nošení ochranného štítu považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest. Výjimky jen na lékařské doporučení.

SEZNAMTE SE prosím se školními/vnitřními řády školy a manuálem k provozu škol, kde naleznete informace, kterými se škola řídí, aby v co největší míře snížila riziko přenosu onemocnění COVID-19 – více na https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq


« zpět