MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Google Classroom

Umíme to

YouTubeTV

esf2

 

Zápisy do ZŠ a MŠ Václavovice, p. o. pro šk. r. 2021/2022

« zpět
17. 3. 2021

V souladu s kritérii přijetí lze žádost o přijetí k povinné školní docházce v ZŠ + zápisový list + přihlášku ke stravování + přihlášku do družiny stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně* v pondělí 12. 4. 2021 od 8:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 23. 4. 2021.

Žádost o odklad povinné školní docházky v ZŠ lze stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně* v pondělí 12. 4. 2021 od 8:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 23. 4. 2021. Podmínkou odložení povinné školní docházky v ZŠ je podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb. doporučující vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V souladu s kritérii přijetí lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ + vyjádření lékaře + zápisový list + přihlášku ke stravování stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně* v úterý 4. 5. 2021 od 8:00 do 17:00 hod. v budově MŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 14. 5. 2021.

* organizace setkání zákonného zástupce, dítěte a učitele bude upřesněna vzhledem k vývoji epidemiologické situace (současné opatření umožňuje individuální konzultace zákonného zástupce, dítěte a učitele)


« zpět