MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Divadelní dílna

« zpět
23. 1. 2018

V úterý 23. 1. 2018 se žáci z 1. oddělení školní družiny zúčastnili divadelní dílny v Divadle loutek Ostrava. Dílna je zaměřena na rozvoj dětské kreativity, manuálních dovedností a estetického vnímání, na rozvoj komunikačních dovedností a spolupráce. Prostřednictvím zážitku získají povědomí o základních principech loutkářského umění.

V první části dílny žáci zhlédli krátké inspirativní představení s plošnými loutkami, po kterém následovala hlavní výtvarná část dílny. V této části si žáci za pomoci dvou zkušených divadelních lektorů vyrobili své vlastní plošné loutky z tvrdého papíru upevněné na špejli a papírové loutkové divadlo. Při tvorbě loutkových postav a pozadí se žáci mohli inspirovat představením, které viděli, nebo mohli tvořit dle vlastní fantazie a nápadů. Ve třetí části dílny mohli žáci zkusit hrát v regulérním divadelním prostoru pro ostatní kamarády vymyšlené loutkářské etudy se svými výrobky. Své výrobky si žáci mohli odnést s sebou.

« zpět