MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Stravné

Platby za stravování

Platba probíhá inkasní formou na účet školní jídelny 188843308/0300 k 18tému dni v měsíci, kdy je staženo stravné (popř. školné MŠ/ŠD) za všechny děti/žáky za předchozí měsíc (v září je stažena jistina, která je zúčtována v červenci následujícího roku).

Souhlas s inkasem nesmí obsahovat variabilní a konstantní symbol a jeho případný limit musí odpovídat výši jistiny stravného (popř. školného MŠ/ŠD) za všechny děti/žáky. Výše stravného je každoročně aktualizována dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., včetně následných změn a doplňků:

Celodenní stravné pro děti MŠ:
38 Kč/den = jistina 840 Kč

Celodenní stravné pro děti MŠ s odkladem:
40 Kč/den = jistina 880 Kč

Oběd pro žáky I. – IV. třídy ZŠ:
24 Kč/den = jistina 530 Kč

Oběd pro žáky V. třídy ZŠ + žáky IV. třídy ZŠ s odkladem:
26 Kč/den = jistina 580 Kč

Přihlašování a odhlašování stravování

Přihlásit se k odběru školního stravování se lze prostřednictvím přihlášky ke školnímu stravování dostupné na webových stránkách školy. Změny v odběru stravy strávníka provádí zákonný zástupce osobně, telefonicky, nebo emailem u vedoucí ŠJ den předem do 13:30 hod.

První den nepřítomnosti strávníka ve škole je možné si dotovanou stravu vyzvednout ve ŠJ v době od 10:55 do 11:05 hod., od 12:20 do 12:30 hod., od 13:00 do 13:05 hod. do vlastních a čistých jídlonosičů. Při neodhlášené stravě druhý den a následující dny nepřítomnosti strávníka ve škole bude strava účtována za plnou cenu – tzn. že k ceně finančního normativu jsou přičteny náklady ve výši 50 Kč/den.