MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Stravné

Ceny stravného na školní rok 2018/2019:

35 Kč/den – celodenní stravné pro děti MŠ
37 Kč/den – celodenní stravné pro děti MŠ s odkladem
20 Kč/den – oběd pro žáky I. – IV třídy ZŠ
22 Kč/den – oběd pro žáky V. třídy ZŠ + žáky IV. třídy ZŠ s odkladem

Školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole Václavovice, příspěvkové organizaci, zabezpečuje dotovanou stravu pro strávníky pouze v době pobytu strávníka ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nepřítomnosti strávníka (§ 4 vyhláška č. 107/2005 Sb.). Od druhého dne nepřítomnosti strávníka ve škole nárok na dotovanou stravu zaniká a je nutné stravu odhlásit, nebo ji odebírat za plnou cenu, tj. s doplatkem 50 Kč za každou neodhlášenou stravu.

Inkasní forma platby za školní stravování:

Vážení rodiče, od září 2018 přecházíme na inkasní formu platby za školní stravování. To znamená, že jednou za měsíc (vždy k 18tému dni v měsíci) bude stažena z Vašeho účtu úhrada stravného za předchozí měsíc (v září bude stažena jistina, která bude zúčtována v srpnu).

Jediné, co je potřeba udělat, je vytvořit souhlas s inkasem ve prospěch účtu školní jídelny 188843308/0300 a to nejpozději se zahájením školního roku. Pokud máte navedený trvalý příkaz, je potřeba ho zrušit.

Pokud si nepřejete využívat inkasní platbu, můžete stravné na následující měsíc hradit v hotovosti vždy první pondělí a středu v měsíci od 7:00 do 8:00 hod. u vedoucí školní jídelny.