MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Stravné

Ceny dotované stravy na školní rok 2019/2020:

Celodenní stravné pro děti MŠ:
35 Kč/den = jistina 770 Kč

Celodenní stravné pro děti MŠ s odkladem:
37 Kč/den = jistina 814 Kč

Oběd pro žáky I. – IV. třídy ZŠ:
24 Kč/den = jistina 530 Kč

Oběd pro žáky V. třídy ZŠ + žáky IV. třídy ZŠ s odkladem:
26 Kč/den = jistina 580 Kč

Pokyny k platbám stravného:

Úhradu stravného inkasem provádíme jednou měsíčně (vždy k 18tému dni v měsíci), kdy z Vašeho účtu stáhneme stravné za předchozí měsíc (v září bude stažena jistina, která bude zúčtována v červenci následujícího roku). Se zahájením školního roku je potřeba mít nastaven souhlas s inkasem ve prospěch účtu školní jídelny 188843308/0300 s limitem odpovídající jistině.

Úhradu stravného v hotovosti lze provádět první pondělí a středu v měsíci od 7.00 do 8.00 hod. u vedoucí školní jídelny. Upozorňujeme, že platba v hotovosti nebude od školního roku 2020/2021 možná.

Podmínky dotované stravy:

V souladu s § 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb. školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole Václavovice, příspěvkové organizaci, zabezpečuje dotovanou stravu pro strávníky pouze v době pobytu strávníka ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nepřítomnosti strávníka. Od druhého dne nepřítomnosti strávníka ve škole nárok na dotovanou stravu zaniká a je nutné stravu odhlásit, nebo ji odebírat za plnou cenu, tj. s doplatkem 50 Kč za každou neodhlášenou stravu.