MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Stravné

Platby stravného a školného

Vážení rodiče, platba probíhá inkasní formou na účet školní jídelny 188843308/0300. Každého 18. dne v měsíci Vám jedním inkasem stáhneme stravné za předchozí měsíc (v září bude stažena jistina, která bude zúčtována v červenci následujícího roku) a školné za MŠ/ŠD.

Souhlas s inkasem ve prospěch účtu školy 188843308/0300 musí být zřízen do 18. 9. 2024 a nesmí obsahovat žádný variabilní/konstantní/specifický symbol a jeho případný limit musí odpovídat výši jistiny stravného a školného MŠ/ŠD za všechny strávníky/děti/žáky.

Jistiny stravného:
Celodenní stravné pro děti MŠ = 903 Kč (43 Kč/den)
Celodenní stravné pro děti MŠ s odkladem = 945 Kč (45 Kč/den)
Oběd pro žáky 1. – 4. ročníků ZŠ = 609 Kč (29 Kč/den)
Oběd pro žáky 4. ročníků ZŠ s odkladem = 651 Kč (31 Kč/den)
Oběd pro žáky 4. ročníků ZŠ = 651 Kč (31 Kč/den)

Školné MŠ:
600 Kč/měs.

Školné ŠD:
200 Kč/měs.

Přihlašování a odhlašování stravování

Přihlásit se k odběru školního stravování se lze prostřednictvím přihlášky ke školnímu stravování dostupné na webových stránkách školy. Změny v odběru stravy strávníka provádí rodič osobně/telefonicky/emailem u vedoucí ŠJ den předem do 14:00 hod.

První den nepřítomnosti strávníka ve škole je možné si dotovanou stravu vyzvednout ve ŠJ v době od 10:50 do 11:00 hod. nebo od 12:20 do 12:30 hod. do vlastních čistých jídlonosičů. Při neodhlášené stravě druhý den a následující dny nepřítomnosti strávníka ve škole bude strava účtována za plnou cenu – tzn. že k ceně finančního normativu budou přičteny náklady ve výši 50 Kč/den.