MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Informace o SRPŠ

Vážení a milí rodiče a přátelé školy. Již řadu let funguje ve Václavovicích Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ ve Václavovicích (dále jako SRPŠ), který ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Václavovice, příspěvkovou organizací, přispívá jak finančně, tak konkrétní činností ke sportovnímu a kulturnímu vyžití dětí – viz přehled příspěvků

Číslo účtu pro zasílání členských příspěvků pro rok 2021/2022 ve výši 180 Kč na každé dítě + případný finanční dar:

Číslo účtu: 101472656/2250
Variabilní symbol: číslo popisné
Poznámka odesílateli: jméno a příjmení dítěte/dětí

Zde vás budeme informovat o aktivitách výboru SRPŠ a o připravovaných a uskutečněných akcích pro děti i rodiče. V zájmu transparentnosti naší činnosti uvádíme jak stanovy spolku, tak přehled o finančních darech a personální složení výboru, který celou činnost spolku zaštiťuje:

Barbora Dušková, předsedkyně spolku
Kateřina Vogtová, místopředsedkyně spolku
Jana Kovaříková
Jana Jarošíková
Jana Bittnerová

Rádi bychom podpořili vzájemnou komunikaci, proto prosím neváhejte využít email srpsvaclavovice@seznam.cz a napište nám vaše postřehy z akcí, návrhy nových aktivit či vaše připomínky.