MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Za námi je další týden...

19. 10. 2018 Školní družina 3. oddělení

... a kus práce a zážitků.
 

Oxford Illustrator

18. 10. 2018 Soutěže a ocenění

Soutěže jsou pro žáky dobrou motivací. Zažijí školní den jinak, mohou poměřit své schopnosti a znalosti s vrstevníky z jiných škol, pocítí zadostiučinění z dobře vykonané práce a v neposlední řadě se také učí známemu pořekadlu: není důležité jen vyhrávat, ale účastnit se. My jsme se dnes účastnili anglicko-výtvarné soutěže na Základní škole Karla Pokorného v Ostravě-Porubě.

Sešli se žáci z 16 škol a soutěžilo se ve 3 věkových kategoriích. Úderem 9. hodiny žáci obdrželi krátké anglicky psané texty, které si přečetli a následně výtvarně zpracovali. Zdeněk P. z V. třídy naši školu reprezentoval na výbornou. Textu porozuměl a detailně vystihl hlavní myšlenku příběhu. Díky silné konkurenci jsme se sice nedostali na stupně vítězů, odměnili jsme se ale lahodným obědem, strávili hezké dopoledne v příjemném prostředí a nasbírali cenné zkušenosti.
 

Flétna 18. 10. 2018

18. 10. 2018 Mimoškolní aktivity

Dnes se děti věnovaly těmto činnostem:
- dechové cvičení (balónek do bříška, vlak, turecký pozdrav, pozdrav neandrtálců)
- hry s hlavicí (kukačka, kapr, indiáni, sanitka, siréna)
- opakování tónu H ve slovech, říkadlech (Byla jedna babka, Šel Janeček na kopeček)
- seznámení s notou A, hra tónu v rytmu písně "Skákal pes" s klavírem
- hra tónu H v rytmu písně "Prší, prší"
- střídání tónu H, A - zvlášť, vázaně
- kontrola domácího úkolu
- rozdání nového pracovního listu
 

Vánoční jarmark

17. 10. 2018

Ačkoliv jsou Vánoce ještě daleko, rádi bychom Vás již nyní pozvali na rozsvícení vánočního stromečku a s tím spojený vánoční jarmark. Akce proběhne v pátek 30. 11. 2018. Podrobnější informace přineseme v průběhu následujících týdnů.
 

Zaostřeno na přírodní vědy

17. 10. 2018 Základní škola

Pozorujete u svého dítěte zájem o přírodní vědy? Přinášíme Vám tipy, kde jej můžete nadchnout a motivovat k dalšímu zkoumání. Centrum pro talentovanou mládež (CTM) ve spolupráci s Gymnáziem PORG Ostrava letos na podzim otevře tzv. Objevitelské soboty pro žáky od 8 do 11 let. Na vlastní kůži budou žáci provádět chemické pokusy, modelovat ve 3D, pracovat s DNA, programovat... Ukázkové Objevitelské soboty proběhnou 20. 10. a 24. 11. v Ostravě (cena 150 Kč za lekci). Více na www.ctm-academy.cz/objevitelske-soboty

Jinou variantou je zájmová činnost Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Kroužek kybernetiky a mladého vývojáře v sobě snoubí různé disciplíny. Od robotiky, vývoje elektroniky a inovací až po rozvoj soft-skills. Kroužek je nabízen v různých termínech a pro různé věkové kategorie (nejmladší skupina od 6-10 let, cena 250 Kč na půl roku). Pro velký zájem o místa v tomto kroužku prosím sledujte webové stránky http://krouzkykybernetiky.vsb.cz
 

Kaštanování

17. 10. 2018 Školní družina 2. oddělení

Cirkus TONY ve Václavovicích

17. 10. 2018

Roboti, technika a virtuální realita

17. 10. 2018

více na www.ostrava.avion.cz/cs-cz/events/hrava-technika
 

Náboženství 15. 10. 2018

17. 10. 2018 Mimoškolní aktivity

V dnešní hodině náboženství jsme si se staršími dětmi povídali o událostech, které se staly třem dětem v Portugalské Fatimě v roce 1917 a o modlitbě růžence.
 

Obídek v úterý 16. 10. 2018

16. 10. 2018 Školní jídelna

Polévka: drůbková s těstovinou
Oběd: zapékané vepřové kotlety, brambory, zeleninová obloha, multivitamín
 

Flétna 11. 10. 2018

16. 10. 2018 Mimoškolní aktivity

Dnes se děti věnovaly těmto aktivitám:
- dechová cvičení (balónek do bříška, turecký pozdrav)
- hry s hlavicí (kukačka, sanitka, kapr, indián)
- opakování noty H i tónu H
- střídání krátkého a dlouhého tónu
- rytmická hra tónu H s písní "Prší, prší"
- rytmizace říkadel
- seznámení s notovou osnovou a houslovým klíčem
- DÚ na pracovním listě
 

Hrajeme si, sportujeme, poznáváme

15. 10. 2018 Školní družina 3. oddělení

Součástí naší celoroční hry "Cestou kolem světa" jsou i olympijské hry. Děti si vyrobily olympijské vlajky, vymyslely pokřik týmu a nastoupily ke sportovním výkonům. Prvními disciplínami byly petanque, pozemní hokej a badminton. Děti jsou nejen hravé a soutěživé, ale rovněž využívají svoji představivost a fantazii ve výtvarných a pracovních činnostech.

Jako každý rok, tak i letos jsme pro lesní zvířátka nasbírali kaštany, které jsme předali panu myslivci z Mysliveckého sdružení ve Václavovicích.
 

Dlouhodobě podporujeme nemocné a potřebné

15. 10. 2018 Základní škola

Tradičně máme možnost přispívat na děti s vážnými onemocněními prostřednictvím neziskové organizace Fond Sidus, z.ú. Stačí si zakoupit magnetickou záložku v hodnotě 40 Kč nebo knížku s nálepkami a úkoly podle ročních dob za 50 Kč. Můžete tak udělat radost sobě i jiným. Více informací Vám podají vyučující jednotlivých tříd, nebo naleznete na www.fondsidus.cz
 

Návštěva planetária

14. 10. 2018 Mateřská škola Sluníčka

Naše celozáříjové putování vesmírem ke Sluníčku, Měsíci a planetám naši sluneční soustavy jsme završili v pátek 12. října návštěvou Planetária v Ostravě, kam jsme se vypravili spolu s václavovickými prvňáčky. Spolu s panem průvodcem jsme si vyzkoušeli mnoho zajímavého. Děti se například pomocí filmařské techniky octli na Měsíci, vyzkoušeli si, jak pomocí dotyku rozsvítit plazmovou kouli nebo si sáhli na pravý meteorit. Po prohlídce interaktivních modelů se děti usadily ve speciálním promítacím sále, ve kterém shlédly pohádku Červená Karkulka a babiččin dalekohled, pomocí níž se blíže seznámily s naší Sluneční soustavou a s noční oblohou, která byla promítána na stropě místnosti.
 

Hrajeme si

14. 10. 2018 Školní družina 2. oddělení

Plavání nás baví - 4. lekce

12. 10. 2018 Mateřská škola Sluníčka

Kamínky

12. 10. 2018 Mateřská škola Sluníčka

Malíř podzim

12. 10. 2018 Mateřská škola Sovičky

Dokud máme babí léto, trávíme odpoledne venku

12. 10. 2018 Školní družina 2. oddělení

About me

8. 10. 2018 - Nevybráno - xV. třída 2017

Iniciativě se meze nekladou, což se projevuje na dobrovolných aktivitách některých žáků. V angličtině jsme zahájili sezónu projektů - dobrovolných domácích úkolů zpracovaných netradičním způsobem na určité téma - a laťku hned prvním vystoupením nasadili pěkně vysoko. Jen tak dál.
 

Divadélko Ententýky

7. 10. 2018 Mateřská škola

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 naši školku navštívilo divadélko Ententýky s adaptační pohádkou "Myška Klárka a veverka Terka ve školce".
 

Země - Modrá planeta

7. 10. 2018 Mateřská škola Sluníčka

Plavání nás baví

7. 10. 2018 Mateřská škola Sluníčka

Flétna 4. 10. 2018

7. 10. 2018 Mimoškolní aktivity

Náplň dnešní flétničky:
- seznámení s flétnou a rozpoznání jednotlivých částí
- správné dýchání do flétny (du)
- dechové cvičení (balónek do bříška)
- hry s hlavicí (kapr, kukačka, sanitka, ptáček)
- rytmizace s vytleskáváním
- seznámení s notou H (hladomorna)
- rytmická hra tónů s klavírním doprovodem
 

Foukej, foukej, větříčku

7. 10. 2018 Mateřská škola Sovičky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113