MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Soutěže a hraní i s rouškou nás baví

10. 6. 2020 Školní družina 2. oddělení

Všechny děti na světě

10. 6. 2020 Mateřská škola Sluníčka

Bezlepkový jídelní lístek 15. 6. - 19. 6. 2020

Školní jídelna

Jídelní lístek 15. 6. - 19. 6. 2020

Školní jídelna

Vrácení učebnic a vydávání vysvědčení

9. 6. 2020 Základní škola

Vážení rodiče, milí žáci. Závěr školního roku 2019/2020 se v základní škole ponese v duchu tradičních třídnických prací, vrácení učebnic a vydávání vysvědčení dle následujícího harmonogramu:

Žáci vzděláváni ve škole vrátí učebnice ve čtvrtek 25. 6. a pátek 26. 6. 2020 dle pokynů vyučujících v daných skupinách. Vydávání vysvědčení proběhne v úterý 30. 6. 2020 v daných skupinách v první vyučovací hodině, poté žáci odcházejí domů nebo do ŠD.

Žáci vzděláváni doma na dálku mohou vrátit učebnice a převzít si vysvědčení v úterý 30. 6. 2020:
a) od 9.00 do 13.30 hod. před budovou OÚ (vydá třídní učitel),
b) od 13.30 do 17.00 hod. na hřišti ŠD (vydá p. Štefanová).

Upozornění: Učebnice prosíme zkontrolovat (vygumovat poznámky, přelepit vazbu) a pro vysvědčení si přinést obal. Žáci I. tříd učebnice nemají a veškerý výukový materiál si ponechávají.
 

Volby do školské rady na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023

8. 6. 2020 Úřední deska

Ředitel školy v souladu s § 164 odst. 4 vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. V souladu s volebním řádem musí být návrhy a seznamy kandidátů podány a následně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 14 dní před termínem konání voleb. Volby do školské rady proběhnou elektronicky 30. 6. 2020.
 

Rostu, rostu víc a víc

8. 6. 2020 Mateřská škola Sovičky

V týdnu s názvem Rostu, rostu víc a víc společně oslavily den dětí a prožily krásné chvíle s kamarády. Zamýšlely se nad tím, jak rosteme, kdo patří do naší rodiny a jak je důležité si pomáhat. Děti se snažily udělat radost i svým blízkým drobným dárečkem. Procvičily si zručnost prstíků při navlékání korálků a zdobení dárečků. Nakreslily obrázek člena rodiny. Vzájemně spolupracovaly na výrobě veselé housenky.
 

Děti slaví svátek

8. 6. 2020 Mateřská škola Motýlci

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o různých národech světa, děti poznávaly rozdíly mezi nimi, ale zároveň jsme se učili, že všichni lidé si jsou rovni. Naučili jsme se písničku 5 minut v Africe, byli jsme na návštěvě u Indiánů, zkusili jsme si malovat pískem a hráli spoustu her. Využívali jsme nejen školní zahrady, ale také skákacího hradu, který jsme dostali od SRPŠ ke dni dětí společně s dětskými šampusy a nanuky. Děkujeme😊
 

Matematika pro III. třídu na 8. 6. - 12. 6. 2020

7. 6. 2020 Základní škola IV. třída

Každé správné hodiny, odměřují vteřiny. Tiky taky tiky tak, a ne nikdy naopak. My umíme tikat taky, tiky taky tiky taky. Poznáte podle básničky, co si tento týden procvičíte?:-)
 

Angličtina pro III. třídu na 8. 6. - 12. 6. 2020

7. 6. 2020 Základní škola IV. třída

Dobrý den, milí žáci. Stará budova naší školy se už pyšní novým kabátem a všichni se těšíme, že se do ní již brzy podíváme. V anglickém jazyce si zopakujeme, jak se představit, procvičíme slovní zásobu, zdokonalíme sluch a podíváme se na zoubek britské škole. Have fun!
 

Český jazyk a matematika pro II. třídu na 8. 6. - 12. 6. 2020

7. 6. 2020 Základní škola III. třída

Matematika – dělení číslem 4
- pracovní sešit: str. 26-29 – připomenout si, že když dělíme dvěma – jedna část se nazývá polovina, když dělíme třemi – jedna část se nazývá třetina a u dělení čtyř čtvrtina...

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-26/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-27/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-28/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-29/

Nápady, jak procvičovat násobky hrou:
https://www.youtube.com/watch?v=uM5xlB3s1Dg
https://www.youtube.com/watch?v=0C6Yr1DnbUk
https://www.youtube.com/watch?v=XjGx8OxIyHM

Český jazyk – slovní druhy – opakování
- pracovní sešit: strany 31, 32
- malá uč. cv. 1, 2, 3, 4/97 projít ústně
- cv. 5ab/97 – písemně přepsat do sešitu a každou větu obohatit o přídavné jméno, poté označovat slovní druhy číslem (číslo označuje pořadí slovního druhu)

Příklad první věty:
.......1.......5.......7.......2.......1
Beruška leze po zeleném listu.

Odkazy k procvičování slovních druhů:
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/podst_jm1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pridav_jm1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/cislovky.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/sloveso1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/predlozky1.htm


Tip na hru pro tři osoby:
Potřebujete papír, rozdělte tužkou na sloupečky (třeba čtyři - pro 4 hry). První napíše podstatné jméno a kousek papíru přeloží, druhý zapíše do sloupce sloveso a také přeloží, aby nešlo vidět, třetí zapíše předložku s podstatným jménem. Nakonec někdo z vás rozbalí a přečte vytvořenou větu. Před hrou si připomeňte jednotlivé slovní druhy, které potřebujete ke hře. Hezkou zábavu. :-)
 

Pracovní listy pro IV. třídu na 8. 6. - 12. 6. 2020

7. 6. 2020 Základní škola V. třída 2019

Milí žáci, vážení rodiče. Začíná další týden a máme pro Vás nové úkoly a cvičení. Z českém jazyce se naučíme správně napsat koncovky v přísudku, v matematice pracovat s daty a diagramy. Ve vlastivědě dotvoříte svou první knihu a v anglickém jazyce si od plic zazpíváme. Vzhůru do toho.
 

Domácí procvičování I. A na 8. 6. - 12. 6. 2020

7. 6. 2020 Základní škola II. A třída

V tomto týdnu se vypravíme do divadla a s Alenkou do světa. V písance se soustředíme zase jen na nová písmena – Y, g, G. Procvičovat můžete na webu:
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/4lustenky_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/g1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/gg1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=PFDx_rpCgtQ
https://www.youtube.com/watch?v=C1pOXGWUjac

V matematice dokončíme odčítání do dvaceti. Procvičování najdete na webu:
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/sestnactminus1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/do20_1.htm

V prvouce se vypravíme do lesa. Opakovat můžete na webu:
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto_les1.htm

A úkoly navíc:
 

Domácí procvičování pro I. B na 8. 6. - 12. 6. 2020

6. 6. 2020 Základní škola II. B třída

Milí prvňáčci, nadále budete procvičovat plynulé čtení a čtení s porozuměním, nejen ve Slabikáři, ale také na této webové adrese:
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/4lustenky_1.htm

Naučíte se psát další písmenka – Y, G, g. Přikládám video pro správný nácvik:
http://rysava.websnadno.cz/psani/g1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/gg1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=PFDx_rpCgtQ
https://www.youtube.com/watch?v=C1pOXGWUjac

V matematice budete nadále odečítat, nyní od čísla 16, 17, 18 a opakovat sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. Můžete procvičovat na těchto adresách:
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/sestnactminus1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/do20_1.htm

V prvouce budete pokračovat v ročním období léto, a to les v létě. Své znalosti si ověřte na tomto webu:
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto_les1.htm

Pro žáky, kteří se vyučují z domovů, přikládám tyto domácí úkoly, které prosím vypracované odeslat do pátku:
Slabikář: str. 111
Velká matematika: str. 45
Psaní: str. 14 G

Zdraví Vás paní učitelka Alice.

A zase něco navíc:
 

Tip na výlet: Arboretum Nový Dvůr (víkend otevřených zahrad)

6. 6. 2020

V Arboretu v Novém Dvoře může návštěvník zhlédnout bohatou dendrologickou sbírku Dřeviny pěti světadílů. Roste zde na 7 000 druhů rostlin, dřevin a bylin, jejich variet, kultivarů a zahradních odrůd. Můžete zde vidět rostliny vřesovišť, rašelinišť, písečných dun pobřeží Baltu, himálajské rostliny, sbírky dřevin z Číny, Dálného východu a Japonska a rozsáhlé sbírky dřevin a bylin z východního a západního pobřeží a středozápadu severní Ameriky. Arboretum proslavila velká sbírka rodu Rhododendron, která patří k nejbohatším sbírkám v ČR. V expozici se nacházejí zástupci obřích "mamutích stromů" sekvojí, borovice osinaté z Arizony, přesahující ve své domovině stáří 4000 let i vývojově prastarého, posvátného a léčivého jinanu, pamětníka dinosaurů.

Víkend otevřených zahrad se uskuteční o víkendu 6. a 7. června 2020 od 8 do 18 hodin v Arboretu Nový Dvůr. Po oba dny je vstup zdarma. V sobotu i neděli se můžete těšit na oblíbené komentované prohlídky parku s dendrologem Ing. Miroslavem Frankem. Začínat budou vždy ve 13 a 15 hodin, sraz zájemců je u pokladny do arboreta. Prohlédnout si můžete výstavu balkónových rostlin, která představuje téměř stovku odrůd tradičních i méně známých balkónových květin v různých kombinacích a způsobech použití. Navštívit můžete také výstavy Náš les nebo Příběhy z herbářů a neměli byste si nechat ujít také jednu z největších sbírek rhododendronů v České republice, která právě v arboretu kvete.

Více na http://www.szm.cz/rubrika/16/expozicni-arealy/arboretum-novy-dvur.html
 

Asie, Jihozápadní Asie

5. 6. 2020 Školní družina 1. oddělení

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185966822-na-ceste/205562260120002-na-ceste-po-jemenu
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185966822-na-ceste/205562260120007-na-ceste-po-omanu
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185966822-na-ceste/218562260120015-na-ceste-po-omanskem-pohori-al-hadzar
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185966822-na-ceste/208562260120035-na-ceste-po-jiznim-jordansku
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185966822-na-ceste/219562260120013-na-ceste-po-gruzinske-chevsuretii
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185966822-na-ceste/211562260120032-na-ceste-po-severu-izraele
 

Dětský den jsme si parádně užili!

4. 6. 2020 Základní škola III. třída

Bezlepkový jídelní lístek 8. 6. - 12. 6. 2020

Školní jídelna

Pojď si hrát

3. 6. 2020 Mateřská škola Sluníčka

Týden s názvem Pojď si hrát byl naplněný kamarádstvím, vstřícností a vzájemnou spoluprací, Děti se seznámily s písničkou Pojď si hrát, nakreslily obrázek pro kamaráda, vyrobily náramek přátelství a vzájemně spolupracovaly na společných úkolech. Procvičily si zručnost prstíků při vázání mašliček a při hrách s mozaikami. Radostnou událostí byly narozeniny našich dvou sluníčkových kamarádů, kterým děti popřály a zazpívaly písničku.
 

Jídelní lístek 8. 6. - 12. 6. 2020

Školní jídelna

Den dětí 2020

2. 6. 2020 SRPŠ

Přestože se letošní Den dětí nesl v klidnějším duchu, děti z mateřské a základní školy nebyly o oslavu ochuzeny. Každá třída si mohla přiťuknout dětským šampaňským a osladit si svůj den nanukovým kornoutem. Navíc je pro všechny po celý týden k dispozici skákací hrad! Reakce dětí jsou vidět na fotografiích:-) Vaše SRPŠ
 

Dětské radovánky 2020 (zrušeno)

2. 6. 2020 SRPŠ

Vážení rodiče, milé děti. Dětské radovánky, tradiční to akce pořádána spolkem SRPŠ, se letos konat nebude. Přejeme všem dětem pěkné léto a v příštím školním roce se již snad vše vydaří! Můžete si ale připomenout, jak jsme se radovali minulý rok:-) Vaše SRPŠ

https://www.skolavaclavovice.cz/cs/srps/clanky/detske-radovanky-se-i-letos-vydarily#contents


 

Pozdrav dětí z družiny

2. 6. 2020 Školní družina 2. oddělení

Tak jsme se opět sešli ve škole a v družině, ale ne všichni. Proto posíláme pozdrav kamarádům, kteří s námi už v družině nejsou. Samozřejmě i nadále pokračujeme v tématu středověk, ale v jiných týmech. Pracujeme na dokončování hradů a máme za sebou soutěž v návrhu na středověké šaty.
 

Matematika pro III. třídu na 1. 6. - 5. 6. 2020

31. 5. 2020 Základní škola IV. třída

Milí třeťáci, tento týden si rozšíříte své znalosti o dělení. Budete totiž dělit mimo obor násobilky. Jak na to? Koukněte na postupy, které máte uvedeny ve své učebnici a taky na tyto odkazy:

https://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-54/
https://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-55/
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-61/

Hodně štěstí!
 

Angličtina pro III. třídu na 1. 6. - 5. 6. 2020

31. 5. 2020 Základní škola IV. třída

Dobrý den, milí žáci. Tento týden se naučíte v anglickém jazyce vyjádřit, co děláte právě teď! Have fun.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

Projekty a sponzoři

Podpora polytechniky, přírodovědy a cizího jazyka

9. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice III (Šablony 3)

8. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2020/2021

28. 10. 2020 Projekty a sponzoři

Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti

31. 8. 2020 Projekty a sponzoři

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Václavovice, okres Ostrava

22. 6. 2020 Projekty a sponzoři

S roboty napříč předměty

23. 3. 2020 Projekty a sponzoři

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

27. 2. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2019/2020

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ 2019 (V. etapa: období září–prosinec 2019)

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol ve šk. r. 2018/2019

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II (Šablony 2)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Václavovice

31. 8. 2018 Projekty a sponzoři