MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Lyžařský výcvik ZŠ 29. 1. - 1. 2. 2018

29. 1. 2018 Základní škola

Poslední lednové dny byly naplněny očekáváním, radostí a pro někoho i drobným strachem. Kromě vysvědčení jsme měli před sebou také lyžařský výcvik v Beskydech. Zprvu se zdálo, že se budeme více opalovat a stavět "blaťáky", ale nakonec se na nás štěstí usmálo a sněženky a machři z václavovické základní školy mohli vyjet vstříc novým zážitkům na zasněžené svahy na Bílé.

Po úvodním seznámení se s instruktory byli žáci rozděleni do skupin dle lyžařských dovedností a začal samotný výcvik. První den byl náročný. Po návratu ve školní jídelně zavládlo nezvyklé ticho a žáci spořádaně obědvali - někteří i usínali:-) Každým dnem se začátečnické obavy zmenšovaly a nadšení vzrůstalo.

Ve středu žáci obdrželi netradičním způsobem výpis z vysvědčení a také drobné dárky od SRPŠ.

Vyvrcholením byl čtvrteční celoškolní závod. Vítězem se stal Matěj K. ze IV. třídy, na druhé místo si o pár vteřinek později dojel Štěpán K. z V. třídy a na třetí příčce skončil famózní Matěj K. z II. A. Nejrychlejší lyžaři tohoto dne obdrželi sladkou odměnu a medaile.

Lyžařský výcvik utekl jako voda, ale vězte, že nám z něj nezbyl jen upomínkový diplom, ale také silné vzpomínky.
 

Ples SRPŠ v KD Horní Datyně (+ video)

27. 1. 2018 SRPŠ


 

Recitační soutěž

24. 1. 2018 Soutěže a ocenění

Ve středu 24. 1. 2018 se na naší škole již tradičně pořádala recitační soutěž. Zapojili se žáci ze všech ročníků, kteří získali cenné zkušenosti s vystupováním před celou školou, sladkou odměnu a ti nejšikovnější i diplom a věcné ceny.

Hvězdou dne se ale kromě přednášejících žáků stala také Sofie B. z V. třídy, která přečetla úryvek z vlastní Kouzelné knihy (ISBN 978-80-906362-2-4).

Gratulujeme!
 

Divadelní dílna

23. 1. 2018 Školní družina 2. oddělení

V úterý 23. 1. 2018 se žáci z 1. oddělení školní družiny zúčastnili divadelní dílny v Divadle loutek Ostrava. Dílna je zaměřena na rozvoj dětské kreativity, manuálních dovedností a estetického vnímání, na rozvoj komunikačních dovedností a spolupráce. Prostřednictvím zážitku získají povědomí o základních principech loutkářského umění.

V první části dílny žáci zhlédli krátké inspirativní představení s plošnými loutkami, po kterém následovala hlavní výtvarná část dílny. V této části si žáci za pomoci dvou zkušených divadelních lektorů vyrobili své vlastní plošné loutky z tvrdého papíru upevněné na špejli a papírové loutkové divadlo. Při tvorbě loutkových postav a pozadí se žáci mohli inspirovat představením, které viděli, nebo mohli tvořit dle vlastní fantazie a nápadů. Ve třetí části dílny mohli žáci zkusit hrát v regulérním divadelním prostoru pro ostatní kamarády vymyšlené loutkářské etudy se svými výrobky. Své výrobky si žáci mohli odnést s sebou.
 

Malá Mína zmlsaná

19. 1. 2018 Základní škola

Buchtičky se šodó, pizza, hamburger, hranolky... Jídla nezdravá, avšak velice chutná. Málokteré dítě si dokáže rozumně zdůvodnit, proč by mělo pravidelně konzumovat stravu bohatou na vitamíny, kvalitní tuky a bílkoviny...

Proto jsme se v pátek 19. 1. 2018 vydali do Divadla loutek Ostrava na představení Malá Mína zmlsaná. Loutky jsme si prohlédli v atriu, na samotném jevišti nás čekali herci živí. Hlavní hrdinka Mína ohrnovala nos nad maminčinými pokrmy, ale během hodiny zjistila, že s přípravou jídla je spousta práce a nemůže jíst jen to, co jí chutná.

Žáci byli do příběhu vtaženi vtipnými dialogy, nápaditými kostýmy a chytlavými písněmi, které jsme si všichni ještě při zpáteční cestě v autobusu prozpěvovali.
 

Projektový den na Základní škole speciální, Slezská Ostrava

12. 1. 2018 Základní škola

V pátek 12. 1. 2018 jsme s vybranými žáky z II. - IV. třídy navštívili žáky speciální školy ve Slezské Ostravě, se kterými se pravidelně navštěvujeme. Připravili si pro nás zajímavé činnosti k tématu mezilidské vztahy - Kdo je můj kamarád.

První část programu probíhala v tělocvičně, kde si žáci vyzkoušeli jízdu na invalidním vozíku, kreslili obrázek prostřednictvím nohou, posílali si balón, ve kterém byly ukryty rolničky a podle zvuku ho museli chytit. Tyto činnosti žákům přiblížily nelehký život s určitým omezením, handicapem. Seznámili se také s pojmem "paralympiáda". Poté následovala výborná svačinka. Žáci se pak rozdělili do tříd a vyráběli papírové postavičky se svým jménem a společně s ostatními žáky zjišťovali společné zájmy, koníčky.

Závěrečná část proběhla opět v tělocvičně, kde se všichni žáci zapojili do zajímavých her k tématu "Kdo je můj kamarád" a zatancovali si. Žáci obdrželi krásné papírové medaile a dárečky. Páteční dopoledne jsme si s našimi kamarády moc užili a těšíme se na další setkání.
 

Přebor Ostravy čtyřčlenných družstev ZŠ v šachu

12. 12. 2017 Soutěže a ocenění

1. místo - Základní škola a Mateřská škola Václavovice, příspěvková organizace
 

Listopad, měsíc princezen

30. 11. 2017 Školní družina 2. oddělení

Navštívili jsme Svět techniky Ostrava

22. 11. 2017 Školní družina 3. oddělení

Program Robot Ozobot přiblížil žákům základy vizuálního programování, pomohl jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů, seznámil je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota. Žáci hravou formou získali znalosti k vytvoření funkčního programu pro sledování trasy a uvědomili si reálné využití tohoto typu robota.

Program Putování za medem zábavnou formou naučil žáky základům logického myšlení a algoritmizace. Žáci se vžili do role včelek a společně se svou robotickou kamarádkou objevovali taje života včel a sbírání nektaru. V průběhu programu žáci včelku programovali tak, aby se zpět do úlu nevrátila s prázdnou.
 

Michal k snídani

10. 11. 2017 Základní škola

Kdo by neměl rád jídlo a dobrou zábavu... My jooo! A proto jsme v pátek 10. 11. 2017 vyrazili s žáky nižších ročníků na představení oblíbeného herce Michala Nesvadby do KD ve Vratimově. Nejenže jsme si hezky zatancovali, naučili se vyjadřovat vyprávěný příběh jednoduchými pohyby a gesty, ale také jsme dostali spoustu (ne)jedlých dárečků.
 

Rekonstrukce tělocvičny - 1. díl

8. 11. 2017

Mistrovství Moravy a Slezska v šachu do 10 let

29. 10. 2017 Soutěže a ocenění

1. místo - Viktorie B.
3. místo - Bartoloměj B.
 

Návštěva planetária

25. 10. 2017 Školní družina

Ve středu 25. října jsme si s dětmi 1.a 2. oddělení ŠD udělali výlet do Planetária V Ostravě - Porubě. Na žáky čekal program "Napříč sluneční soustavou".
Lektor zábavnou formou s projekcí dětem přiblížil vznik a složení sluneční soustavy, meteory, komety, blízké a vzdálené hvězdy, souhvězdí, Mléčnou dráhu, stavbu naší Galaxie. Zavítali jsme i na povrch některých planet. Po skončení projekce jsme si s dětmi prošli expozici Planetária.
Určitě to nebyla naše poslední návštěva.
 

Štrúdlování

24. 10. 2017 Školní jídelna

V úterý 24. 10. 2017 jsme měli ve škole odpolední štrúdlování, tedy spíše v jídelně. Od rána to ve škole vypadalo jako v mraveništi. Žáci V. třídy pilně okrávali jablka. Žáci v ostatních třídách tvořili obrázky s jablíčkovou tematikou, zpívali písně o jablíčku, učili se taneček mazurku. Odpoledne pak vše vypuklo v jídelně - válení těsta, vůně vanilky, skořice, pro někoho dlouhé pečení, nebo spíš dlouhé čekání na první kousky štrúdlu. Ale žáci se dočkali a na jablíčkových závinech si velice pochutnávali. Ruku k dílu přiložili také rodiče a prarodiče. Účast byla velká. Děkujeme všem, kteří s námi strávili úterní odpoledne, moc se nám to všem líbilo. Velké poděkování patří také našim kuchařkám, které nám záviny hlídaly v troubě a dohlížely na jejich správnou barvu.
 

Podzimní ekologické dny

6. 10. 2017 Základní škola

Na začátku října v naší škole proběhly podzimní ekologické dny s tématikou "Voda". Žáci si připomněli, že voda je nejvýznamnější součástí našeho života. Zhlédli naučný film o koloběhu vody v přírodě, prováděli s vodou zajímavé pokusy. Všichni žáci naší školy byli na exkurzi v místní čističce odpadních vod, kde se dozvěděli, kde končí veškerá voda z domácností a co se s ní děje po přítoku do čističky. Někteří žáci tvořili také zajímavé texty na téma voda.

O vodní víle napsala Barbora Novotná, IV. třída: Voda teče přes kameny, přes ten širý les, viděl jsem tam mořskou vílu, tam, tam kde roste vřes. Byla celá bílá, je to vodní víla! Promluvila tenkým hlasem, já se lekl, utekl jsem.
 

Září, měsíc draků

25. 9. 2017 Školní družina 2. oddělení

Barevný den - Vítání podzimu

22. 9. 2017 Základní škola

V pátek 22. 9. 2017 jsme měli ve škole Barevný den - Vítání podzimu. Jako v předešlých letech přišli žáci v tento den oblečeni v barvách podzimu, které si předem vylosovali. Ale než tento den nastal, žáci nelenošili a celý týden se pilně učili, zjišťovali zajímavé údaje a informace o přírodě kolem nás.

Žáci se seznamovali s názvy listnatých, jehličnatých a smíšených lesů, pojmy jako památné a významné stromy, jak poznat jedlé a nejedlé nebo dokonce jedovaté houby.

Ale ke každé práci patří také zábava. K Barevnému dni jsme také vyhlásili soutěž o nejlepší vtip. Každá třída si udělala své třídní kolo vtipů, ve kterém vybrala nebo vylosovala tři vtipy, které jsme si společně přečetli:-)

Velké poděkování patří také naší paní svačinářce, která nám v tento den nachystala barevnou a pro oko krásnou a chutnou svačinku:-)
 

Hrajeme si, vyrábíme, poznáváme, bavíme se...

15. 9. 2017 Školní družina 3. oddělení

Tento rok čeká žáky celoroční hra "Od historie po současnost", která je obsahově rozdělena do pěti etap. Každé dva měsíce podnikneme výpravu do jednoho časového období vývoje naší planety Země a jejího života: první etapu začneme vznikem vesmíru a planet - žáci si vytvoří kosmické posádky, ve kterých budou celý rok navštěvovat různá období našich dějin - pravěk, podíváme se do středověkých pohádek, za indiány, objeviteli a vynálezci. Žáci se v každé etapě budou seznamovat s životem v daném období, budou ho porovnávat se současností, ale zároveň budou rozvíjet svoji fantazii a pokusí se při výtvarných, pracovních a čtenářských činnostech každé období přenést do fiktivní budoucnosti. Celou výpravu budeme sledovat na herním plánu. Za každé splnění úkolů jednotlivých etap se do herního plánu vlepí kartičky s daným tématem. Každá etapa bude hned vyhodnocena a vítězné družstvo odměněno.
 

Jako ryby ve vodě

11. 9. 2017 Základní škola

Do začátku školního roku 2017/2018 jsme vpluli s velkým nadšením. Hned od září žáky II. a III. ročníku čekal plavecký kurz. Plavání je jedním z nejzdravějších sportů, ale musí člověk znát správnou techniku. Kdy jindy se vrhnout na kurz plavání, než když se naše tělocvična rekonstruuje a pohybové aktivity jsou díky tomu omezené. A tak se v bazénu postupně vystřídali žáci všech ročníků. Doufáme, že koupaliště pro žáky bude postupem času znamenat víc, než jen letní radovánky na tobogánech...
 

Na zahradě MŠ

8. 9. 2017 Školní družina 2. oddělení

Robotel

4. 7. 2017 Základní škola

https://youtu.be/L5LuBWxt8BE
 

Mistrovství České republiky v šachu do 8 let

13. 5. 2017 Soutěže a ocenění

2. místo - Viktorie B.
 

Korfbal - parádní protažení

25. 5. 2010 Základní škola

V pátek 25.5. k nám opět zavítali trenéři na korfbal. Žáci z 3.-5. třídy využili krásného dne a zahráli si na místním školním hřišti několik utkání a zároveň si oprášili pravidla této míčové hry.
V červnu si korfbal zahrají také žáci z 1.a 2.třídy.
 

TIP: Vánoční Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek

1. 12. 2007

https://www.ostravskevanoce.cz/cz/program/program-scen/
https://www.mkshavirov.cz/vanocni-mestecko-2022/
https://www.kulturafm.cz/advent#main
 

Pokyny k platbám školného a stravného

1. 9. 2007

Vážení rodiče, každého 18. dne v měsíci Vám jedním inkasem stáhneme školné za MŠ/ŠD a stravné za předchozí měsíc (v září bude stažena jistina, která bude zúčtována v červenci následujícího roku).

Upozorňujeme, že souhlas s inkasem ve prospěch účtu školy 188843308/0300 musí být zřízen do 18. 9. 2022 a nesmí obsahovat variabilní/konstantní symbol a jeho případný limit musí odpovídat výši školného MŠ/ŠD a jistiny stravného za všechny Vaše děti!

Školné MŠ:
600 Kč/měs.

Školné ŠD:
200 Kč/měs.

Jistiny stravného:
Celodenní stravné pro děti MŠ = 903 Kč (43 Kč/den)
Celodenní stravné pro děti MŠ s odkladem = 945 Kč (45 Kč/den)
Oběd pro žáky I. – IV. třídy ZŠ = 609 Kč (29 Kč/den)
Oběd pro žáky IV. třídy ZŠ s odkladem = 651 Kč (31 Kč/den)
Oběd pro žáky V. třídy ZŠ = 651 Kč (31 Kč/den)
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113