MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

První společné dny ve třídě Sluníček

5. 9. 2018 Mateřská škola Sluníčka

První školní den

4. 9. 2018 Základní škola xV. třída

Svůj první školní den si dnes prožilo 21 nových školáčků. 16 natěšených chlapců a 5 děvčátek přivítal známý pohádkový Ferda mravenec se svoji kamarádkou Beruškou. Děti oslavily svůj první den, tak trochu stydlivě, tanečkem a po splnění několika zábavných úkolů zasedly do školních lavic, kde na ně čekala spousta praktických dárečků a nové učebnice. Děti si vše dychtivě prohlédly a poté pyšně uložily do svých nových aktovek. Se zvukem zvonečku a s novými zážitky, které jim snad ještě dlouho zůstanou v mysli, opustily školu, těšíc se na nový školní den.
 

Třídní schůzky MŠ

3. 9. 2018 Mateřská škola

Vážení rodiče, ve čtvrtek 6. 9. 2018 v 16:00 hod. se uskuteční první informativní schůzka na jednotlivých třídách MŠ. Prosím, dostavte se bez dětí. Děkujeme.
 

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Zapojujeme se do rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa – období září–prosinec 2018) – cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni ZŠ všech zřizovatelů, které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci ČR.
 

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

V rámci projektu implementace krajského akčního plánu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (dále jako OKAP) se zapojujeme do spolupráce se Střední školou polytechniky z Havířova. Cílem spolupráce je vzdělávání žáků v dílnách a laboratořích vybavených profesionální technikou pod vedením zkušeného učitele odborného výcviku či praktické výuky. Spolupráce měla formu vzdělávacího workshopu. Další částí projektu OKAP je aktivita Šachy do škol (Šachový kroužek pro ZŠ a Šachový kroužek pro MŠ).
 

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II (Šablony 2)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 206 921 Kč
Dotace MŠMT ČR: 85 %
Realizace: 2018–2020
 

Tanečky pro děti – nově i v MŠ a ZŠ Václavovicích!

31. 8. 2018 Mimoškolní aktivity

Vážení rodiče, milé děti, pokud milujete hudbu, dovádění a tanečky, máme pro vás skvělou zprávu! Od září/října 2018 pro vás připravujeme kroužek pod vedením lektorky Kláry Badurové. Kroužek bude probíhat jednou týdně v Základní škole a Mateřské škola Václavovice, p.o. po dobu celého školního roku. Děti se naučí základy pohybu, vnímat rytmus a základní krůčky jednotlivých tanců. Kroužek je zaměřený na latinsko-americké tance a základy tanečního pohybu. Zábavnou formou se děti učí základy tanců samba, chacha, jive, polka, a zábavné sestavy disco tanečků.

Vše bude upřesněno na třídních schůzkách v MŠ a ZŠ. Kroužek bude také probíhat v gymnastickém sále ZŠ Šenov – více na www.tanecvsenove.cz
 

Inkasní forma platby za školní stravování (aktualizováno)

31. 8. 2018 Školní jídelna

Vážení rodiče, od září 2018 přecházíme na inkasní formu platby za školní stravování. To znamená, že jednou za měsíc (vždy k 18tému dni v měsíci) bude stažena z Vašeho účtu úhrada stravného za předchozí měsíc (v září bude stažena jistina, která bude zúčtována v srpnu).

Jediné, co je potřeba udělat, je vytvořit souhlas s inkasem ve prospěch účtu školní jídelny 188843308/0300 a to nejpozději se zahájením školního roku. Pokud máte navedený trvalý příkaz, je potřeba ho zrušit.

Pokud si nepřejete využívat inkasní platbu, můžete stravné na následující měsíc hradit v hotovosti vždy první pondělí a středu v měsíci od 7:00 do 8:00 hod. u vedoucí školní jídelny.
 

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Václavovice

31. 8. 2018 Projekty a sponzoři

Ve školním roce 2017/2018 jsme úspěšně dokončili čerpání možností projektu Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Václavovice (Šablony 1) – zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 841 618 Kč
Dotace ESF: 715 375 Kč
Dotace ze státního rozpočtu: 126 243 Kč
 

Energetické úspory objektu tělocvičny u ZŠ Václavovice

31. 8. 2018 Projekty a sponzoři

Ve školním roce 2017/2018 byl z prostředků zřizovatele – Obec Václavovice, Moravskoslezského kraje a Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) zrekonstruován objekt tělocvičny. Předmětem projektu bylo zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střešních plášťů a výměna nevyhovujících otvorových výplní budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 4 185 512 Kč
Dotace EU: 2 376 235 Kč
Příspěvek příjemce podpory: 2 904 288 Kč

Komplexní rekonstrukce budovy tělocvičny se skládala ze tří okruhů:
1) Energetické úspory objektu tělocvičny u ZŠ Václavovice – 4 185 512 Kč, hrazeno z dotace OPŽP 1 674 204 Kč + dotace MSK 2 009 000 Kč + z rozpočtu obce 502 308 Kč,
2) další náklady spojené s celkovou rekonstrukcí budovy – 7 096 796 Kč, hrazeno z rozpočtu obce,
3) úplná rekonstrukce interiéru tělocvičny – 3 400 000 Kč, hrazeno z rozpočtu obce.
 

Zahájení školního roku 2018/2019

27. 8. 2018

Mateřská škola (MŠ):
Provoz v MŠ bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018 od 6:30 hod. Děti budou rozděleny do jednotlivých tříd dle věku.

Základní škola (ZŠ):
Výuka v ZŠ bude zahájena v pondělí 3. 9. 2018 v 8:00 hod. na hřišti u školní družiny (v případě nepříznivého počasí v náhradních prostorách) a ukončena:
3. 9.: všechny třídy po 1. vyučovací hodině (dále jako VH),
4. 9.: I. třída po 2. VH, ostatní po 4. VH,
5. 9.: I. třída po 2. VH, ostatní po 4. VH,
6. 9.: I. třída po 3. VH, ostatní po 4. VH,
od 7. 9.: všechny třídy dle rozvrhu hodin.

Školní družina (ŠD):
Provoz ŠD bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018 od 8:45 hod. Přijímáni budou jen ti žáci, jejichž zákonní zástupci podali řádně vyplněnou přihlášku (přednostně budou přijímáni žáci I., II. a III. tříd).

Školní jídelna (ŠJ):
Provoz ŠJ bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018. Připomínáme, že přecházíme na inkasní formu platby za školní stravování.
 

Nové možnosti komunikace s vyučujícími

27. 8. 2018

Vážení rodiče, v souvislosti s rekonstrukcí budovy ZŠ a výukou v náhradních prostorách naleznete v sekci Zaměstnanci služební mobilní telefony a emaily na jednotlivé vyučující.
 

Den pro malý kousek Země

18. 8. 2018

V srpnovém sobotním ránu 18. 8. 2018 vykřičeli kohouti další horký letní den. Teplo a slunečno bylo toho dne zapotřebí, protože mělo zpříjemnit jinak celkem náročnou práci – úklid potoka Frýdečák na území Václavovic, což představuje délku téměř tři kilometry, v rámci akce Den pro Zem.

Sedm statečných příslušníků místního ekologického hnutí Otevřeme oči napjatě čekalo před osmou hodinou ranní na školním hřišti v obavách, zda počet pořadatelů nepřevýší počet účastníků. S přibývajícími minutami se obavy rozptylovaly. Na místo srazu se trousily velké postavy i malé postavičky se společným poznávacím znamením – všechny byly v holinách. Kolem půl deváté následovaly zásadní organizační pokyny, přidělení pytlů a rukavic a dvě skupiny hledačů pokladů vyrazily na hraniční body potoka, aby při sbírání odpadu postupovaly proti sobě a setkaly se zhruba v polovině trasy. Zdánlivě jednoduché zadání nebylo vždy úplně snadné realizovat. Hned na začátku jednoho ze startovních bodů museli sběrači překonat nabitý elektrický ohradník, který byl ve čtyřech řadách natažen přes vodní tok. Nabiti energií postupovali korytem potoka. Většinou se šlo vodou, ale i při současném nízkém stavu vodní hladiny byly četné tůňky docela hluboké. Zarostlé břehy znemožňovaly rychlejší pohyb, a tak bylo dost času na sbírání. A bylo opravdu co sbírat. Kromě nekonečného množství střepů, zabahněných polorozpadlých hadrů, kusů plechu, nejrůznějších železných trubek a součástek nejasného původu a účelu se zde nacházely pneumatiky, sítě, starý lustr, kompletní lednice, mobilní telefon, čelo z vlečky na avii a dokonce zachovalá sanitní nosítka. Spousta neřádstva se musela těžce dobývat z bahna pomocí seker. V tom neradostném prostředí občas problesknul náznak života – u břehů se objevilo několik skokanů zelených a hnědých a v jedné tůňce se dokonce proháněly malé rybičky.

Po několika hodinách práce vyrostly na břehu malé barevné stavby z naplněných plastových pytlů a sebraného materiálu, který se do pytle nevešel. Traktor s valníkem je odpoledne posbíral a poskytl těžko uvěřitelný pohled – valník byl plný!

Sběrači byli odměněni výbornou zelňačkou, podávanou, jak jinak, na recyklovatelném nádobí, a pivem nebo limonádou. Ani na této akci nechyběly děti, kterým udělaly v horkém počasí radost nanuky a také oplatky a lízátka. Poděkování za sponzorský dar patří obchodu Romana Bednáře.

O připravované sobotní činnosti věděl zpěvák a propagátor ochrany životního prostředí Tomáš Klus, který překvapil sběrače pozdravem, podporou a poděkováním na krátkém videu. To je možné zhlédnout spolu s prezentací Nikose Bekakise a Petra Víchy a fotkami Katky Hertlové na facebook/DenProZem nebo na webu obce Václavovice, či Základní školy a Mateřské školy Václavovice, p. o.

Na závěr pár čísel: akce se zúčastnilo 23 osob – dospělých a dětí. Z necelých tří kilometrů potoka a jeho břehů bylo sebráno tolik odpadu, že naplnil celý valník.

Není snadné podobnou akci zorganizovat. Také tentokrát vše skvěle připravil Honza Mucha se svým týmem Otevřeme oči, což jsou Jakub Cvrkal, Petra Kludková, Monika Kvasničková, Adéla Murasová, Petra Šeligová a Jakub Šeliga. Stejně jako v případě dubnového úklidu lesíka v Kulově dole je smysl akce jednoznačný – předat životní prostředí našim dětem v lepším stavu, než v jakém jsme ho zdědili my. A zároveň děti naučit s touto hodnotou zacházet. Tedy poznat, pokud možno vlastní zkušeností, jak obtížné je pořád znovu uklízet a jak důležité je čisté prostředí udržovat.

Podpory akci se dostalo od obecního úřadu. A úklid by samozřejmě neproběhl bez dobrovolníků, kteří přišli jen na základě malého letáčku, který se jim před dvěma týdny objevil ve schránce. Díky, všem!

JaFo, foto Jan Mucha


 

Mimoškolní aktivity na šk. r. 2018/2019

1. 8. 2018 Mimoškolní aktivity

Vážení rodiče, milé děti, připravujeme pro vás novou nabídku mimoškolních aktivit na školní rok 2018/2019. Na přání mnohých z vás plánujeme několik změn a nových kroužků, které proběhnou v budově MŠ, náhradních prostorách ZŠ, nebo v tělocvičně Základní školy a Mateřské školy Václavovice, příspěvkové organizace. Přesné informace poskytneme v září.

Pondělí:
12:05-12:50 Náboženství pro I. a II. třídu (ŘK farnost Šenov)
13:00-13:45 Náboženství pro IV. a V. třídu (ŘK farnost Šenov)
13:00-14:00 Angličtina 1 pro I. třídu (DDM Vratimov)
14:00-15:00 Badminton 1 (DDM Vratimov)
14:15-15:00 Angličtina pro MŠ (Macková)
15:00-15:45 Angličtina pro MŠ (Macková)
15:00-16:00 Badminton 1 (DDM Vratimov)
16:00:17.00 Badminton 2 (DDM Vratimov)
17:00-18:00 Badminton 3 (DDM Vratimov)

Úterý:
13:00-14:00 Dramaťák (DDM Vratimov)
13:00-16:30 Hra na klavír (DDM Vratimov)
14:00-15:00 Čtenářský kroužek (Šlosarová)
14:15-15:15 Atletika (Dubnová)
14:30-15:15 Tanečky pro MŠ (Badurová)
15:30-16:15 Tanečky pro ZŠ (Badurová)

Středa:
13:00-15:00 Gymnastika (Kaczorová)
13:00-13:45 Šachový kroužek pro pokročilé ZŠ (ŠK Šenov)
13:50-14:35 Šachový kroužek pro začátečníky ZŠ (ŠK Šenov)
14:45-15:30 Šachový kroužek pro MŠ (ŠK Šenov)
14:45-16:30 Hra na klavír (DDM Vratimov)
16:00-17:00 Badatel (DDM Vratimov)

Čtvrtek:
13:00-14:00 Angličtina 2 pro II. třídu (DDM Vratimov)
13:00-14:00 Badminton 2 (DDM Vratimov)
13:45-14:30 Šachový kroužek pro mírně pokročilé ZŠ (ŠK Šenov)
14:00-15:00 Badminton 2, Badminton 3 (DDM Vratimov)
14:45-15:30 Šachový kroužek pro MŠ (ŠK Šenov)
14:45-16:30 Hra na klavír (DDM Vratimov)
15:30-16:15 Flétna (Olšáková)

Pátek:
13:00-14:00 Němčina (DDM Vratimov)
13:00-14:30 Volejbalová přípravka (Vaculík, VK Ostrava)
14:30-15:30 Gymnastika (Kaczorová)

Sobota:
12:00-13:00 Badminton 3 (DDM Vratimov)
13:00-14:00 Badminton 3 (DDM Vratimov)
14:00-15:00 Badminton 3 (DDM Vratimov)
 

Závěr školy v přírodě (4. díl) a hurááá na prázdniny!

29. 6. 2018 Základní škola

Závěr školy v přírodě se nesl v duchu návštěvy dětského letního parku, opékání buřtů, diskotéky a snídaňového vyhodnocení pobytu a soutěží. Na úplný závěr ještě vysvědčení, skupinové foto a hurááá na prázdniny!
 

Týden plný her

28. 6. 2018 Základní škola

Žáci, kteří se nezúčastnili školy v přírodě, rozhodně nepřišli o zábavu. Celý týden se nesl v duchu týmových i individuálních her. Pěkné počasí nám v prvních dnech umožnilo vydovádět se s míčem, švihadly, vyzkoušet si své dovednosti v opičí dráze. Týden plný zábavy jsme zakončili pexesovým turnajem, diskotékou a zpíváním karaoke.
 

Základní škola ve škole v přírodě (3. díl)

27. 6. 2018 Základní škola

Středa byla ve znamení rozličných sportovních disciplín. Žáci se vytáhli ve skoku do písku a skoku v pytli, do nebeských výšin házeli kroužky, freesbee i polena, běhali v převlecích a dopravovali golfové míčky na začarovaných lžících. Vše zvládli na výbornou a užili si u toho spoustu zábavy.
 

Základní škola ve škole v přírodě (2. díl)

27. 6. 2018 Základní škola

Školáci v přírodě prožili úterý plné dobrodružství. Mohli si na Bílé vyzkoušet autodráhu, zorbing, trampolíny, prolézačky... Každý si přišel na své. Vrcholem dne se stala stezka odvahy.
 

Základní škola ve škole v přírodě (1. díl)

26. 6. 2018 Základní škola

Od pondělí 25. 6. vyrazili žáci I. - IV. ročníku utužovat vztahy a učit se novým věcem do areálu Bílá v Beskydech. Obdrželi jsme první zprávy z centra dění a vypadá to, že si žáci náramně užívají. Po adaptačních aktivitách přišly na řadu hry venku, které mají všichni rádi...

Přejeme dětem hezké počasí, spoustu zábavy a silných zážitků.
 

Obídek ve středu 20. 6. 2018

20. 6. 2018 Školní jídelna

Polévka: koprová
Oběd: rizoto z vepřového masa, mrkvový salát, minerálka
 

Loučení s družinou

20. 6. 2018 Školní družina 3. oddělení

Náš dětmi dlouho očekávaný jarmark je za námi. Na jarmarku, který jsme si připravili pro děti z 1. oddělení ŠD, jsme za fiktivní penízky prodávali to, co jsme za celý rok vytvořili. Získané penízky se našim dětem proměnily na body a ty pak sehrály nemalou roli při celkovém bodování a vyhodnocování celoroční etapové hry. Vítěze už známe a teď nás ještě čeká úklid družiny, škola v přírodě a hurá na prázdniny...
 

Renarkon

19. 6. 2018 Základní škola

Je snazší problémům a krizovým situacím předcházet, než je pak řešit. Ne všemu se tímto způsobem dá zabránit, ale věříme, že preventivní akce na škole mají smysl. Proto k nám opět zavítali pracovníci organizace Renarkon, kteří v průběhu dopoledne navštívili žáky všech ročníků. Připravený program byl opět hravý a velice poučný.
 

Blíží se závěr etapy a celoročních činností

15. 6. 2018 Školní družina 3. oddělení

V průběhu indiánské etapy nám často přálo krásné počasí a tak jsme ho co nejvíce využili na soutěže a hry s vodou. Nechyběly ani střelba z luku, florbal nebo petanque. I my v družině už odpočítáváme dny do konce školního roku. Než se ale rozejdeme na prázdniny, čeká nás ještě družinový jarmark, vyhodnocení a odměnění týmů za celoroční práci. Ale o tom až příště...
 

Radovánky

9. 6. 2018 SRPŠ

Radovánky patří již k tradičním akcím naši školy. Děti, rodiče, učitelé a přátelé školy se sejdou, aby společně prožili hezké odpoledne. Bouřka se nezadržitelně přibližovala, a tak nebyl čas ztrácet čas. Mateřská školka vystoupila ve svých propracovaných kostýmech a v zádech se kymácely stromy jako živé... Dojetím ukápla nejedna slzička a hrdost rodičů byla na místě.

Nejodvážnější žáci školy předvedli pár hudebních a tanečních vystoupení, která uvedla publikum do varu, a potom už nic nebránilo uvést na scénu jednotlivé třídy základní školy. Zkusme se vcítit do pocitů našich žáků, kteří pilně dlouhé týdny nacvičovali nejen ve škole, ale mnoho z nich také doma, a pak konečně nastala ona vytoužená chvíle, kdy se mohli svým nejbližším předvést...

Vše se stihlo odtančit suchou nohou, škoda jen, že následný program postihl sice osvěžující, ale přeci jen nepříjemný déšť. Přejme dětem, aby se radovaly nejen o radovánkách, a těšíme se zase na příště.

Všem moc děkujeme!
 

Mateřská škola ve škole v přírodě

1. 6. 2018 Mateřská škola

V týdnu od 28. 5. do 1. 6. 2018 se 19 dětí z naší školky zúčastnilo školy v přírodě na Bílé. Byli jsme ubytováni v chatě Javořina a na jídlo docházeli do blízkého hotelu Bauer. Počasí nám umožnilo trávit prakticky všechen čas v přírodě, stavěli jsme domečky z větví, využili areál "Vodní cesty" pro pouštění lodiček, čerpání vody, roztáčení mlýnských kol, trénovali obratnost na prolézačkách, zkoušeli šplhat po tyči, masírovali chodidla chůzí po kamenech ve vodě. Odpoledne měly děti tříhodinový program se zkušenými instruktorkami, s kterými se měnily na pašeráky, indiány, hrály různé hry, pozorovaly zvířátka v oboře, dokonce i jezevce.

Podle mínění instruktorek se jezevec dětem ukázal za odměnu, protože za dlouhou dobu jejich působení na Bílé byly naše děti nejšikovnější a skvěle se s nimi pracovalo. Odjížděli jsme plni krásných dojmů, s přáním se opět brzy na Bílou podívat.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124