MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Prvouka pro II. třídu na 4. 5. - 7. 5. 2020

3. 5. 2020 Základní škola III. třída

Milé děti, tento týden nás čeká povídání o hospodářských zvířatech. Většina z vás má tato zvířata na svých dvorcích, zahradách. Můžete si povídání a úkoly rozdělit také do příštího týdne, příští týden nám pouze přibydou tzv. domácí ptáci.

Plnění úkolů si můžete zpříjemnit známou písničkou Když jsem já sloužil na https://www.youtube.com/watch?v=ICnwjO9_8w0

Plnění jednoduchých úkolů s tématikou o hospodářských zvířatech si můžeš procvičit na http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_hospodzvirata1.htm

Děti, tento týden hlavně nezapomeňte na Svátek matek, který připadá na neděli 10. 5. 2020. Každou maminku potěší obrázek nebo krátké přání kreslený – psaný vaší rukou. Tak jak píšu ve čtení, zahrajte si na malíře a něco pěkného vytvořte. Kdybyste si už vůbec nevěděly rady, přikládám nějaké nápady, čím maminku potěšit.

Pracovní list pro zájemce – viz příloha
Přáníčko pro maminku – viz příloha
 

Domácí procvičování I. A na 4. 5. - 7. 5. 2020

3. 5. 2020 Základní škola II. A třída

V tomto kratším týdnu vás čeká čtení slabik bě, pě, vě a v písance budete opakovat a psát věty. Pokračovat můžete i na webu:
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/bepeveme1.htm

V matematice budete sčítat do 20 s přechodem desítky, zatím jen s číslem 8 a 9. Procvičování najdete i na webu:
https://www.youtube.com/watch?v=wfQbmaeVA6E
https://www.youtube.com/watch?v=Nxp5UZfYEJE

Části našeho těla si procvičíte na webu:
https://www.youtube.com/watch?v=wuRFQEk5VxI
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/telo1.htm

A pro pilné nějaké úkoly navíc:-)
 

Domácí procvičování pro I. B na 4. 5. - 7. 5. 2020

3. 5. 2020 Základní škola II. B třída

Milí prvňáčci, v tomto týdnu si ve Slabikáři zopakujete čtení slabik di, ti, ni, dy, ty, ny a seznámíte se se zálibami chlapců a děvčat. Nejprve si však zopakujete čtení s porozuměním, doporučuji např. Obrázková slova a hru Hádej slova – viz https://www.gramar.in/cs/

Dále budete procvičovat slabiky bě, pě, vě. K lepšímu pochopení čtení slabik přikládám výukové video:
https://www.youtube.com/watch?v=97X7KgPu6MA
https://www.youtube.com/watch?v=m_CZagv2I8E http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/bepeveme1.htm

Pracovní list opakování – viz příloha níže.

Ve psaní se soustředíte na písmena a slova, která už znáte.

Také v matematice budete jednak stále opakovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky:
https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20
http://rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html

Ale také zde nás čeká nové učivo – sčítání, odčítání do 20 s přechodem desítky. Zde Vám přikládám názorné video:
https://www.youtube.com/watch?v=dL8Etb44jY4
https://www.berneska.cz/scitani-do-20-priklady-s-prechodem-desitky/

Možná se Vám to, děti, bude zdát složité, ale nebojte se, není to žádná věda. Jak u sčítání, tak odčítání pořád počítáme, co sečteme nebo odečteme do 10 a pak ten zbytek. Tento rozklad je totiž vhodný u sčítání, odčítání čísel do 100, které nás bude čekat ve II. třídě a některým se pak bude lépe počítat s většími čísly.

A procvičovat sčítání v oboru 0 – 20 s přechodem desítky (i bez) můžete zde:
http://www.zsvranov.cz/stranky/bonus/matematika1/index.htm#poc3

V prvouce se budete zabývat lidským zdravím, budete se seznamovat s jednotlivými částmi lidského těla, nejdříve začneme s obličejem.

Moc Vás všechny zdravím. Vaše paní učitelka Alice
 

Evropa ještě jinak pro V. třídu na 4. 5. - 7. 5. 2020

3. 5. 2020 Základní škola V. třída

Dobrý den, milí žáci. Podívejte se na obrázky Severní, Západní a Východní Evropy a zkuste rozluštit v každém státě alespoň 3 symboly. A co znamenají? Proč je na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nakresleno šedé auto, na území Španělska rozzuřený býk nebo v Rusku kosmonaut? Kdo to ví, odpoví! Hezké jarní dny!
 

Český jazyk pro II. třídu na 4. 5. - 7. 5. 2020

30. 4. 2020 Základní škola III. třída

Pondělí:
Malá učebnice str. 92/cv. 1 – úvodní obrázek ke slovesům – Řekněte si, kdo nebo co všechno je na obrázku – připomeňte si, že jste k tomu použili podstatná jména. Poté si říkejte, kdo co dělá a že jste použili jiný nový slovní druh "slovesa" – potom přečíst a vysvětlit žlutý rámeček. Říkejte si pak, kdo co dělává doma.

Str. 93/2 – cvičení napsat do sešitu – zde můžete procvičit na videu:
https://www.youtube.com/watch?v=PgmKlpLbw6E

Úterý:
PS str. 24
1) - 3) Co dělají zvířátka – doplňování sloves + omalovánka (poslední cvičení je rébus – ve smyslu matematického příkladu:-)

Středa:
PS str. 25
1) v básničce označit sl. druhy čísly 1 a 5
2) spojování vět; vyhledání sloves + p. jmen
3) doplňování párových (podobně znějících) souhlásek + vyhledávání sloves, cv. 4

Čtvrtek:
Hra – pantomima – rozstříhejte slovesa v příloze, vložte do košíčku a vždy jeden vytáhne lístek, přečte a v tichosti předvede to, co označuje sloveso (nemáte-li možnost tisknout, můžete si taková slova napsat na lístečky ručně, náměty na slova: sedím, skáču, míchám, házím, přemýšlím, jím, píšu, čtu, plavu, češu se, piju, oblékám se, utíkám, volám, škrábu se, telefonuji, stříhám, kopu, spím, probouzím se, zpívám, umývám se, sprchuji se)
 

Matematika pro II. třídu na 4. 5. - 7. 5. 2020

30. 4. 2020 Základní škola III. třída

Pondělí: str. 17
- před cvičením si prohlédněte oranžový rámeček – vysvětlit, že násobíme-li č. 1 jakýmkoliv číslem, výsledek je to stejné číslo – příklad může vypadat např. 8.1 nebo 1.8, pořád bude stejný výsledek (u dělení to neplatí – podobně jako při sčítání ano a u odčítání ne)
- cv. 1: vypracovat podobným způsobem jako na str. 11
- cv. 2: násobky jedničky na č. ose
- cv. 3: příklady – násobení č. 1 – říkejte a předvádějte si "3x ti dám 1 bonbon, kolik jich budeš mít? atd." prosím, říkejte si také stejné příklady na sčítání, aby děti viděly rozdíly (např. mezi 1.1 a 1+1)
- cv. 4: slovní příklad – postupem: zápis, znázornění, výpočet, odpověď
Více na https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-17/

Úterý: str. 18
- před cvičením si prohlédněte oranžový rámeček – vysvětlete si, že když dělíme č. 1, výsledek bude opět stejný jako číslo, které dělíme (opačně to ale neplatí – čísla nelze prohodit, podobně jako u odečítání), je důležité si to předvádět třeba s kostkami
- cv. 1: slovní příklady – ukažte si, co vlastně dělením můžeme vypočítat – dvě možnosti: buď kolik vznikne skupinek, nebo kolik bude v jedné skupince
- cv. 2, 3: říkejte si: "10 bonbonů chci rozdělit mezi jednoho, kolik jich ten jeden dostane?" (příklad 10:1) – tuto větu pak můžete používat u všech příkladů, aby si dítě dokázalo představit, co se po něm chce
Více na https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-18/

Středa: str. 19
- před cvičením – oranžový rámeček – když násobíme č. 0, výsledek je vždy nula. Pro znázornění si přepište příklad do sčítání – např. 3.0 = 0+0+0 = 0
- cv. 1, 2: slovní příklady – vysvětlit, že nulu můžeme rozdělovat (každý dostane prázdnou misku, takže každý má nic – nulu – toto lze předvést a vidět výsledek, i zapsat příkladem) ale nulou nemůžeme dělit – když není komu dát bonbony, nelze ani předvést ani zapsat – každý příklad na děleno nebo násobení lze převést na sčítání nebo odečítání, při dělení nulou to nelze – více viz video)
- cv. 3: pozorujte výsledky – a pravdivost výroku v oranžovém rámečku
Více na https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-19/
Proč nemůžeme dělit nulou na https://www.youtube.com/watch?v=m5EM_ktyzJ4

Čtvrtek:
- využít k procvičování a upevňování příkladů na násobení a dělení č. 0, 1, ale i na sčítání a odčítání – můžete online nebo písemně – viz odkazy níže:

K opakování můžete využít tato cvičení online (viz komentář "Nula a jednička" před cvičením):
http://www.kaminet.cz/mtmt/info/nuje.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=10.+Násobení+a+dělení+1#selid

Pozn.: pokud odkaz nejde otevřít – zkopírujte a vložte ručně
 

Náměty k procvičování pro Sluníčka do 30. 4. 2020

28. 4. 2020 Mateřská škola Sluníčka

Milé děti, spoustu dopravních prostředků a značek už určitě znáte, ale víte, koho zavoláte, když vám třeba hoří dům? Hasičům, policistům, záchranářům? Jejich práci oceníte, když se o ní co nejvíce dozvíte. Snažte se i zapamatovat, čísla, které by měl každý znát!
 

Přírodověda pro IV. třídu na 27. 4. - 30. 4. 2020

26. 4. 2020 Základní škola V. třída 2019

Moji milí čtvrťáci! Než se pustíme do dalšího učiva (Venkov), ještě jednou si zopakujeme jednotky a jejich převody. Podívejte se na videa a pusťte se do online procvičování na odkazech níže. Ten, kdo zvládne všechna souhrnná procvičování bez chybičky, si napíše čtyři jedničky! Ten, kdo chybuje, dále trénuje!

Délka:
https://www.youtube.com/watch?v=o0zTo51cq4g
Převody jednotek délky:
https://www.youtube.com/watch?v=pcDGjNDxZnM
Procvičování převodů jednotek délky:
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/vyber.htm

Hmotnost:
https://www.youtube.com/watch?v=-wMbjNUsL-o
Převody jednotek hmotnosti:
https://www.youtube.com/watch?v=Hlx6bcZfOUc
Procvičování převodů jednotek hmotnosti:
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/vyber.htm

Objem:
https://www.youtube.com/watch?v=1O5owFJORbo
Převody jednotek objemu:
https://www.youtube.com/watch?v=O88TbsUUvHM
Procvičování převodů jednotek objemu:
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-objemu/prevody-jednotek-objemu/vyber.htm

Čas:
https://www.youtube.com/watch?v=OJeazBWET7k
Převody jednotek času:
https://www.youtube.com/watch?v=SyIrthU_Lz8
Procvičování převodů jednotek času:
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-casu/prevody-jednotek-casu/vyber.htm

Teplota:
https://www.youtube.com/watch?v=rSjDDDCB8XQ
 

Český jazyk pro III. třídu na 27. 4. - 30. 4. 2020

26. 4. 2020 Základní škola IV. třída

Milí třeťáci, máme tu poslední dubnový týden a s ním i poslední a zároveň nejtěžší vyjmenovaná slova po Z:-) A protože opakování je matka moudrosti, je třeba si zopakovat i ta vyjmenovaná slova, která už jsme se naučili. Zájemci mohou pro procvičování využít pracovní listy a online cvičení na těchto internetových stránkách:

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.html
 

Matematika pro III. třídu na 27. 4. - 30. 4. 2020

26. 4. 2020 Základní škola IV. třída

Milí třeťáci, k procvičování učiva matematiky můžete využít i tyto internetové stránky, na který naleznete online cvičení:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html
http://www.matyskova-matematika.cz/vyukova-videa/

Přeji mnoho úspěchu, kterými se mi můžete pochlubit v emailu:-)
 

Vlastivěda pro V. třídu na 27. 4. - 30. 4. 2020

26. 4. 2020 Základní škola V. třída

Prohlédněte si Evropu na dech beroucím interaktivním glóbusu Google Earth:
https://earth.google.com/web/@49.49996518,21.99999078,427.1186747a,7730082.90818812d,35y,0h,0t,0r
 

Domácí procvičování I. A na 27. 4. - 30. 4. 2020

26. 4. 2020 Základní škola II. A třída

Milé děti, v tomto týdnu vás čeká čtení slabik di, ti, ni, dy, ty, ny. Aby vám rozlišování slabik šlo lépe, přikládám výuková videa:
https://www.youtube.com/watch?v=rNJV6Dzpf6U
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/ditini1.htm

V písance čekají čtyři nová písmena, která ale už umíte napsat, stačí přidat háčky.

Procvičování počítání do 20 si můžete ještě zpestřit použitím těchto ukázek:
https://www.youtube.com/watch?v=7f6xHfopcH8
https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20

Prvouka má pro vás přichystané domácí mazlíčky. Můžete si je procvičit i tady:
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/domaci_mazlicci.htm

A jako vždy přikládám čtení a počítání navíc.
 

Prvouka pro II. třídu na 27. 4. - 30. 4. 2020

26. 4. 2020 Základní škola III. třída

Milí druháčci, tento týden nás čeká povídání o zelenině, kterou si můžeme také sami vypěstovat na svých zahrádkách. Přikládám opět fotografie z mé zahrádky, jak se už pomalu klube ředkvička a hrášek. Také vy s rodiči určitě už máte zasazeno a nyní je třeba se o sazeničky starat. Hlavně zalévat, okopávat a vytrhávat rostlinky, kterým říkáme v záhoncích plevel.

Druhé téma povídání jsou ptáci na jaře, o kterých jsme si už něco málo povídali. Pozorně si je můžete prohlédnout na této stránce https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/nasi-ptaci/cviceni1.htm

Také ve čtení máte odkaz na jednoho tažného ptáka, který se k nám vrací koncem dubna, takže brzy bychom ho mohli zaslechnout.

A ještě přikládám pár fotek z přírody, naše jarní rostliny, které můžeme vidět v lesích, ve vlhčím prostředí – orsej jarní (drobný žlutý květ), sasanka hajní (bílý květ), blatouch bahenní (žlutý květ – pozor, je mírně jedovatý).

Jelikož jaro v přírodě je nejkrásnější čas, všechno se mění v krásné barvy a je co pozorovat, budu ráda, když nakreslíte něco z přírody a zašlete na můj email cermakova@skolavaclavovice.cz

Třeba se pokusíte nakreslit nějakého ptáčka dle předlohy nebo nakreslíte vaši zahrádku. Budu se těšit!:-)
 

První máj, lásky čas

26. 4. 2020 Základní škola

Milé děti a žáci, vážení rodiče a přátelé školy. Máme tady poslední dubnový týden. Již od starých Keltů udržujeme tradici zapalování ohňů, které mají zahnat zlé duchy, abychom hned nato stavěli májky, symbol ochrany a zajištění požehnání pro celou obec. Sucho a epidemiologická situace nám však nepřejí. Oslavme tedy jinou událost, a sice příchod měsíce května. Příroda se nám ukazuje ve své největší kráse a není se co divit, že K. H. Mácha zplodil v této době jednu z nejkrásnějších básní. Alergici a romantici neplačme a užijme si jaro ve všech jeho podobách, protože nejen pozdní večer je lásky čas...

https://www.youtube.com/watch?v=Wyzb6i6l_FI
 

Anglický jazyk pro V. třídu na 27. 4. - 30. 4. 2020

26. 4. 2020 Základní škola V. třída

Dobrý den, milí žáci. Přicházíme s okénkem anglického jazyka na tento týden.
 

Pracovní listy pro IV. třídu na 27. 4. - 30. 4. 2020

26. 4. 2020 Základní škola V. třída 2019

Dobrý den, milí žáci. Pojďte se podívat, jaké školní povinnosti vás poslední dubnový týden čekají a neminou.

MA – v geometrii budeme soutěžit o nejlepšího geometra online výuky a v aritmetice nás čeká nové učivo – zlomky

VL – hladomorna, nádvoří, vodní příkopy... Správně! Bude řeč o období, kdy u nás rostly hrady jako houby po dešti

AJ – zjistěte, co jste se za poslední týdny naučili a co vám naopak ještě moc nejde v krátkém testu s písní na rtu

ČJ – budeme dále opakovat slovesa – rozlišovat slovesné tvary určité a neurčité, jednoduché a složené vzory podstatných jmen můžete opakovat na https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida
 

Informatika pro V. třídu na 27. 4. - 7. 5. 2020

26. 4. 2020 Základní škola V. třída

Hello ajťáci! Tak jsem jako slyšel, že úkoly do infošky jsou easy a nuda. Tím pádem to umíte a tím pádem vás chválím a tím pádem přidáme;-)

Úkol 1 (Difficulty Easy):
Podle těchto dvou videí si ještě jednou naposled zopakujte a vyzkoušejte práci v prostředí operačního systému Microsoft Windows:
https://www.youtube.com/watch?v=3nb_9Bhsc_E
https://www.youtube.com/watch?v=1-pAjsipYkw

Ve škole jsme se naučili vyhledávat a třídit informace pomocí vyhledávače Google. Naučili jsme se vytvářet dokumenty v aplikaci Poznámkový blok/Microsoft Word a ukládat je do složek v počítači. Pokud Word v počítači nemáte, spusťte si WordPad, nebo poproste rodiče, ať vám stáhnou a nainstalují bezplatnou verzi z www.openoffice.org/download/index.html

V přiloženém výukovém materiálu si připomeňte rozložení a funkce kláves na klávesnici. Někteří pořád bojujete s klávesou Enter, Caps Lock, nebo Backspace versus Delete. Klávesnice fakt není jen o WASD;-)

Úkol 2 (Difficulty Normal):
1) na ploše vytvořte složku se svým křestním jménem a příjmením,
2) ve složce se svým křestním jménem a příjmením vytvořte podsložku Srdce,
3) pomocí www.google.cz vyhledejte informace o srdci (min. 3 odstavce textu),
4) text zkopírujte a vložte do Poznámkového bloku,
5) text z Poznámkového bloku zkopírujte a vložte do Wordu a zarovnejte do bloku,
6) ve Wordu vytvořte nadpis Srdce o velikosti 28, tučné, červené, podtržené a zarovnejte na střed,
7) pomocí www.google.cz vyhledejte dva obrázky srdce a uložte je do složky Srdce,
8) ve Wordu mezi jednotlivé odstavce vložte uložené obrázky (Vložení/Obrázky) a zarovnejte na střed,
9) ve Wordu pod poslední odstavec doplňte kurzívou (nakloněný text), odkud jste informace čerpali (např. Zdroj: Wikipedia),
10) rozpracovaný Word uložte do složky Srdce a pojmenujte Srdce a vaše jméno a příjmení (např.: Srdce Tomáš Vaclík).

Úkol 3 (Difficulty Normal):
Ve složce se svým křestním jménem a příjmením vytvořte podsložku Koníček a pokračujte jako v Úkolu 2, ale o čemkoliv (vyberte si téma, které vás zajímá).

Úkol 4 (Difficulty Hard):
Ve složce se svým křestním jménem a příjmením vytvořte podsložku Pohádka a pokračujte jako v Úkolu 2, ale o pohádce, ve které zazněl příklad "Jedna květina bez listů, druhá bez nohy, třetí bez prstů, kolik to dělá celkem dnů?". Vypracovaný dokument bude obsahovat nadpis hledané pohádky a odstavec o příběhu, autorovi a výtvarníkovi. Přidejte obrázky hlavních postav, a nakonec i správnou odpověď.

Úkol 5 (Difficulty Hard):
Ve složce se svým křestním jménem a příjmením vytvořte podsložku Jízdní řády a vyhledejte jízdní řád MHD 28 Dopravního podniku Ostrava. Jízdní řád si stáhněte (uložte) do složky Jízdní řády a pojmenujte jako MHD 28. Vyhledejte v něm nejbližší spoj do Šenova.

PS: Úkoly si nechte uložené v počítači!
 

Prvouka a anglický jazyk pro III. třídu na 27. 4. - 30. 4. 2020

26. 4. 2020 Základní škola IV. třída

Dobrý den, milí žáci. Čas letí jako splašený a máme tady poslední dubnový týden. V prvouce zjistíte, co jste se naučili o lidském těle a připravíme se na novou kapitolu – rostliny. V angličtině si zopakujete slovíčka na jídlo, nápoje, ovoce a zeleninu formou nákupu. Veškeré potřebné informace naleznete v pracovních listech. Mějte se krásně!
 

Domácí procvičování pro I. B na 27. 4. - 30. 4. 2020

26. 4. 2020 Základní škola II. B třída

Milé děti, v minulém týdnu jste se seznámili s novými písmeny a slabikami. Poznali jste malé roztomilé štěňátko Matěje a rodinu Štěpánky.

Nyní se naučíme číst slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny a slova, ve kterých se tyto slabiky objevují. Pro lepší pochopení výslovností těchto slabik se můžete podívat na tyto odkazy:
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/ditini1.htm
+ prezentace níže ČJ - di, ti, ni, dy, ty, ny

Nakonec se budete snažit tvořit s těmito slovy věty. Na závěr vyplníte doplňovačku a vyřešíte tajenku. Ve psaní si nacvičíte písmeno č, Č, ž, Ž – můžete si pustit krátká videa, jak správně psát tato písmenka:
https://www.youtube.com/watch?v=_HoV75EqKGI
https://www.youtube.com/watch?v=FzOc74QreyE
https://www.youtube.com/watch?v=79yFL2tJJyM (č, Č od 0:56)

V matematice si zopakujete rozklad čísel a sčítání a odčítání bez přechodu desítky. V příloze přikládám pro zájemce pracovní listy rozklady v domečcích. Domečky můžete také barevně vybarvit, vyzdobit:-) Vyluštíte tajnou zprávu. Kdo se vydrží podle tohoto úsloví celý den chovat, může si vybarvit smíška. Držím Vám palce.

V prvouce si znovu připomenete zvířata na statku a domácí mazlíčky, vyluštíte křížovku a označíte kolečko se správným počtem nohou u jednotlivých zvířat.

Děti, pokud máte zájem, odešlete mi některé úkoly zpět ke kontrole. Moc mě tím potěšíte!
 

Matematika pro II. třídu na 27. 4. - 30. 4. 2020

25. 4. 2020 Základní škola III. třída

Pondělí: str. 13
- cv. 1: vyvození násobení 3 – před cvičením:
- procvičit násobky 3 (ve škole jsme už procvičovali násobky 2-5 – děti by měly znát)
- přečíst si a vysvětlit oranžový rámeček, předvést můžete např. na kostkách, šňůrce, špejli…
- připomenout rozdíl mezi pojmy o 3 více, 3x více
- cv. 2: doplnit tabulku – pozorovat rozdíly ve výsledcích (o 3 více, 3x více)
- cv. 3: označit správný příklad
- cv. 4: slovní příklad – vypracovat v pořadí:
1. zápis údajů (např. Pepa 8+3)
2. znázornění zakreslením na č. ose
3. vyvození příkladu, 4. slovní odpověď – více viz odkaz na video:
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-13/

Úterý: str. 14
- před cvičením přečíst si oranžový rámeček a prohlédnout si obrázky rozkrájené pizzy a dortu pod ním – nechte dítě odhadnout a propojit šipkou obrázek s příkladem nad ním, ke kterému se asi vztahuje
- cv. 1: dělení teček na 3 stejné skupinky – dítě pozoruje, že jsou puntíky rozděleny na tři skupinky o stejném počtu – tzv. třetiny, jednu třetinu vybarví a zapisuje do rámečku počet, a to je výsledek dělení – toto cvičení si pak také vyzkoušejte s kostkami nebo na počítadle
- cv. 2: slovní příklady – opět dodržovat postup – nevynechávejte zakreslování – dítě musí úkon dělení i vidět, aby to dobře pochopil a později si to dokázal představovat
- cv. 3: příklady –– říkejte si: "30 bonbonů chci rozdělit mezi tři děti, kolik bude mít jedno dítě?" - tuto větu můžete používat u všech příkladů, aby si dítě dokázalo představit, co se po něm chce; nechte také dítě zkusit vypočítat pár příkladů samostatně a poté kontrolujte vizuálně – na počítadle
Více viz odkaz na video:
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-14/

Středa: str. 15
- před cvičením přečíst si rámeček a připomenout si co vše znamená dělení – (na tři stejné díly, nebo kolik skupinek po 3 můžeme vytvořit – provádějte i názorně)
- cv. 1: kroužkování po 3 – kolik skupinek vzniklo, to je výsledek – šipka znamená kontrola – říkejte si 30:3=10 "protože" 10.3=30
- cv. 2: sl. příklad dle běžného postupu
- cv. 3: chybí první číslo v příkladech – nahradíme slovem "kolik" a čteme v řádku dál k příkladu na děleno, kde vypočítáme výsledek a zjistíme tak, co zpětně doplnit do prázdného rámečku.
Více viz odkaz na video:
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-15/

Čtvrtek: str. 16
- před cvičením přečíst rámeček – připomenout, co znamená něco 3x méně podobně jako 2x méně
- cv. 1-4: postupovat podobným způsobem jako na str. 10
Více viz odkaz na video:
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-16/

TIP
Zde můžete hravě procvičovat násobilku 3:
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-3

Nebo si při násobilce zacvičit :-)
https://www.youtube.com/watch?v=mACuiKkF2j8
 

Český jazyk pro II. třídu na 27. 4. - 30. 4. 2020

25. 4. 2020 Základní škola III. třída

Pondělí:
- pracovní sešit str. 23
- cv. 1: cvičení na párové hlásky (podobně znějící)
- cv. 2: třídění podstatných slov
- cv. 3: doplnit básničku – na volné řádky naspat vhodná slova z nabídky, aby se rýmovala

Úterý:
- malá učebnice str. 92/6 – doplnit i/y a vypsat do sešitu do sloupců dle zařazení

Hra: procvičte si podstatná jména (osoby/zvířata/věci) formou hry na způsob "město-jméno-zvíře-věc" – jeden hráč říká potichu v duchu abecedu a druhý ho zastaví a na zrovna stopnuté písmenko vymýšlejte vždy jedno slovo pro osobu, zvíře, věc, zapisujte do sloupečků, kdo je nejrychlejší stopne hru a spočítáte si slova, obodujete a hru opakujete s jiným písmenkem. Hezkou zábavu! :-)

Středa:
- využít k opakování - zábavné pracovní listy – viz příloha – nemáte-li možnost tisknout, můžete si zahrát výše uvedenou hru

Čtvrtek:
- malá učebnice str. 64/4 – opakovací gramatické cvičení do sešitu: měkké a tvrdé slabiky

Zde můžete procvičovat gramatiku 2. ročníku:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?subject=Český%20jazyk&class=2&action=show&pg=3#selid
 

Prvouka pro II. třídu na 20. 4. - 24. 4. 2020

20. 4. 2020 Základní škola III. třída

Tento týden se budeme v prvouce věnovat jarní přírodě – rostlinám a kvetoucím stromům. Na fotografiích můžete vidět rostliny – narcis, modřenec, tulipán, pampeliška (smetánka lékařská), sedmikráska, violka vonná (lidově zvaná též fialka), které nyní máme v zahrádkách nebo v lesích. A nejen rostliny, ale také krásné kvetoucí stromy, na kterých můžeme pozorovat naše povídání v prvouce – pupen, květ a na plody si musíme ještě chvíli počkat.

Poslední dvě fotografie jsou pořízeny z obce Sedliště, kde mají hnízdo čápi, kteří se sem vracejí na stejné místo již několik let.

V příloze najdete pro zájemce pracovní listy s omalovánkou ke Dni Země, který připadá na 22. dubna.
 

Informatika pro V. třídu na 20. 4. - 24. 4. 2020

19. 4. 2020 Základní škola V. třída

Ajťáci, během Velikonoc jsme se naučili vyhledávat a spouštět soubory. Za úkol jste měli vyhledat v počítači obrázky, hudbu, videa atd. V počítači se také nacházejí aplikace (programy), což jsou soubory s příponou exe. Ale pozor! Nikdy nespouštějte neznámé exe soubory, protože se může jednat o počítačový vir, který škodí softwaru a nastavení počítače. Co ale můžete v počítači najít a spustit je např. soubor calc.exe – víte, co to je za aplikaci?

Tento týden se seznámíme s funkcemi aplikace Průzkumník souborů a schránky. Průzkumník souborů najdete na panelu rychlého spuštění, nebo jej najděte a spusťte pomocí nabídky Start, nebo klávesovou zkratkou Win+E (klávesa Win je ta, na které je znak okna, což je logo operačního systému Microsoft Windows:-)

Tip 1: Po spuštění Průzkumníka souborů si všimněte záložek nahoře. Na záložce Zobrazení zatrhněte Přípony názvu souborů. Tato volba způsobí, že u každého souboru teď uvidíte nejen jeho název, ale i jeho příponu.

Tip 2: Na záložce Zobrazení si můžete měnit rozložení souborů a složek (Největší ikony, Velké ikony, Střední ikony, Malé ikony, Seznam, Podrobnosti, Dlaždice a Obsah). Změnu rozložení lze také provádět klávesou Ctrl+skrolováním kolečka myši.

Více v přiloženém výukovém materiálu.
 

Český jazyk pro III. třídu na 20. 4. - 24. 4. 2020

19. 4. 2020 Základní škola IV. třída

Milí třeťáci, tento týden dobereme vyjmenovaná slova po V a zopakujete si ta, která už jste zvládli. Hodně štěstí!

Jak poznat předponu vy-/vý-:
https://www.mojecestina.cz/article/2009010905-jak-poznat-predponu-vy-vy
 

Den Země

19. 4. 2020 Základní škola

Milé děti, milí žáci, vážení rodiče, přátelé školy. Blíží se 22. duben, mezináodní svátek Den Země. Letos bohužel nemůžeme společně s hasiči uspořádat na Čepaníku dopoledne plné her, ale to by nám nemělo znemožnit poděkovat naší planetě za přívětivé podmínky k životu a krásy, které na ní tolik obdivujeme a snad už zase brzy obdivovat budeme moci, nejen z okna našich domovů.

Protože je to letos již 50 let, kdy se lidé po celém světě zamýšlí nad různými ekologickými problémy, americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) na svých webových stránkách dává k dispozici zdarma fascinující materiály právě o naší planetě. Nechť si to zájemci užijí na https://www.nasa.gov/press-release/nasa-marks-earth-day-s-50th-anniversary-with-earthdayathome

A takto jsme oslavovali Den Země minulý a předminulý rok my:
https://www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/clanky/den-zeme#contents
https://www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/clanky/den-zeme-s-hasici#contents
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

Projekty a sponzoři

Podpora polytechniky, přírodovědy a cizího jazyka

9. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice III (Šablony 3)

8. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2020/2021

28. 10. 2020 Projekty a sponzoři

Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti

31. 8. 2020 Projekty a sponzoři

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Václavovice, okres Ostrava

22. 6. 2020 Projekty a sponzoři

S roboty napříč předměty

23. 3. 2020 Projekty a sponzoři

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

27. 2. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2019/2020

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ 2019 (V. etapa: období září–prosinec 2019)

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol ve šk. r. 2018/2019

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II (Šablony 2)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Václavovice

31. 8. 2018 Projekty a sponzoři