MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Jsme houbaři

12. 9. 2021 Základní škola IV. třída

Úspěšně jsme přešli z prvouky na přírodovědu a tak nezahálíme a hned jsme vyrazili ven prozkoumat jednu z oblastí živé přírody - houby. Tajný zvěd nám pověděl, že nemusíme až do dalekých lesů, ale houby můžeme najít přímo u nás u pošty. A tak jsme si vzali nezbytné pomůcky - malý atlas hub a pracovní list a šli jsme to všechno prozkoumat.

A úspěch nás neminul, našli jsme houby a úspěšně jsme zvládli vyplnit pracovní listy🙂
 

Prvouka venku

12. 9. 2021 Základní škola III. A třída

Tento týden jsme ve III. A využili hezkého počasí a šli jsme se na prvouku mrknout ven. Děti tvořily vlastní obce, kterým daly bezpochyby velice originální názvy🙂

Po prvouce jsme zůstali venku i na tělocvik a dali jsme si soutěž ve skoku do dálky z místa. Tímto ještě jednou gratulujeme Domčovi k jeho vítězství. Jde vidět, že je to sportovec tělem i duší!
 

Příspěvek do SRPŠ

11. 9. 2021 SRPŠ

Milí rodiče a přátelé školy, v rámci SRPŠ připravujeme pro Vaše děti ve školním roce 2021/2022 řadu společných akcí, mezi něž patří:

17. 9. Táborák s kytarou
8. 10. Dýňování a hry
12. 11. Lampionový průvod
26. 11. Rozsvícení vánočního stromu
3.12. Mikuláš ve škole
Aktivity v roce 2022 budou upřesněny podle situace

Jedním ze zdrojů pro financování těchto aktivit je Váš členský příspěvek SRPŠ ve výši 180 Kč ročně na každé dítě + budeme rádi za podporu ve formě daru. Finanční částku prosím zasílejte na účet SRPŠ (nebude se vybírat v hotovosti):

Číslo účtu: 101472656/2250
Variabilní symbol: číslo popisné
Poznámka odesílateli: jméno a příjmení dítěte/dětí

Mimo pořádání akcí dostávají od nás všechny děti Mikulášskou nadílku a dárky i představení ke Dni dětí, každý budoucí prvňáček a odcházející páťák obdrží něco na památku, děti z MŠ Vánoční dárky pod stromeček, či přispíváme na dopravu dětí na výlety, školy v přírodě apod.

Dalším zdrojem příjmů SRPŠ jsou výtěžky ze všech pořádaných akcí a z dobrovolného vstupného, významnou částku zdrojů tvoří Vaše dobrovolné finanční dary. Také se nám daří získávat finanční podporu z Obce Václavovice a Nadace OKD.

Veškeré finanční prostředky jsou výhradně využity na organizování aktivit pro Vaše děti.

Informace o akcích SRPŠ najdete na internetových stránkách naší školy v sekci SRPŠ. Vaše názory či podněty můžete zaslat na emailovou adresu srpsvaclavovice@seznam.cz. Pokud budete mít zájem podílet se na práci ve výboru SRPŠ, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Pokud by někdo jen rád nabídnul pomocnou ruku na přípravě akcí (např. chystáním posezení, napečení občerstvení apod.), nebo by rád dostával informace o připravovaných akcích emailem, napište nám prosím na sebe kontakt.

Vážení rodiče a přátelé školy, za Vaši podporu předem děkujeme!

S přáním pevného zdraví,
Barbora Dušková (předseda SRPŠ)
 

Běžící majoránka v III. B

10. 9. 2021 Základní škola III. B třída

Že jste neviděli utíkat majoránku? My už ano! Při pátečním bádání jsme díky snížení povrchového napětí, přiměli majoránku utíkat ke kraji talíře. Děti pokus moc bavil a já doufám, že se i Vám doma pochlubí a pokus ukáží.

Tento týden jsme opakovali určování počtu slabik ve slově, abecedu i násobilku 2 a 3. Třídili jsme, vymýšleli, vybírali a seskupovali všelijaká písmena, karty a předměty.

Týden utekl jako voda a já všem opět přeji krásný prosluněný víkend plný fajn zážitků🙂
 

Čtvrťáci už neutrácí za obaly

10. 9. 2021 Základní škola IV. třída

Konec výmluv, že nemám obalené učebnice. My, čtvrťáci, jsme se učili v rámci vyučování vyrábět obaly na knihy. Jde o docela užitečnou dovednost, protože učebnice mají často netypický formát a sehnat správný obal nebývá jednoduché. A co je na tom to nejlepší? Nejen, že můžeme mít veselé a barevné obaly, ale zároveň recyklujeme a šetříme přírodu!
 

Bezlepkový jídelní lístek 13. 9. - 17. 9. 2021

Školní jídelna

Kamarádi Motýlci

9. 9. 2021 Mateřská škola Motýlci

Po prázdninách jsme se sešli odpočatí, usměvaví, přivítali se se všemi "Motýlky", sdělili si zážitky z prázdnin. Tvořili jsme z kouzelného písku, malovali barvičkami, lepili ozdoby na motýlí křídla, tančili, cvičili, hráli hry, které nám pomohou zapamatovat si jména kamarádů, chodili ven na sluníčko, na písek, na prolézačky, seznámili jsme se s pravidly bezpečného chování a moc jsme si to spolu užili :-)
 

Podzimní táborák

9. 9. 2021 SRPŠ

Srdečně zveme všechny, kdo si chtějí zazpívat u táboráku, opéct špekáčky, dát si kofolu – prostě užít si společný páteční večer se sousedy. Hrou na kytaru a zpěvem nás okouzlí Harry Showman. Občerstvení zajištěno! Pro odvážné děti bude připravena stezka odvahy, ale i jízda na poníkovi... Nebude chybět ani tvoření – budeme malovat na kamínky, tvořit pavouky nebo motýlky z alobalu, pro chytré hlavičky bude i zábavný kvíz. Kromě stezky odvahy s překvapením bude přichystána i stezka pavoučí!
 

Učení i hraní 😃

8. 9. 2021 Základní škola I. třída

V naší třídě se nejen pomalinku učíme novým věcem, ale také si hrajeme. Dnes to bylo procvičení tělíčka s podsedáky a paměťová hra Když půjdu do školy, vezmu si... Nebylo to snadné, ale bavilo nás to🙂
 

Sluníčka a kouzelná slovíčka

8. 9. 2021 Mateřská škola Sluníčka

První dny nového školního roku se u Sluníček nesly v duchu navazování kamarádských vztahů mezi dětmi ve třídě, osvojení si pravidel třídy, rozvíjení vzájemného empatického chování a upevňování základních návyků společenského chování. To vše jsme krásně zvládli v různých činnostech i s krátkou básničkou: 4 kouzelná slovíčka u sebe vždy nosím, dobrý den, nashledanou, děkuji a prosím.
 

Jídelní lístek 13. 9. - 17. 9. 2021

Školní jídelna

Páťáci v offline výuce

7. 9. 2021 Základní škola V. třída

Žáci V. třídy si užívají návrat do školičky prostřednictvím svých kamarádů i různých aktivit. Kéž by jim pracovní nasazení a pohodová atmosféra ve třídě vydržela co nejdéle.
 

U Soviček

6. 9. 2021 Mateřská škola Sovičky

První školkové dny u Soviček byly naplněny poznáváním. Vše, co za minulý zkrácený týden mohly naše nejmenší děti prožít, bylo pro ně nové. Setkaly se s novými kamarády, hračkami, prostorami mateřské školy, s novými životními situacemi a úkoly a vším tím je provázely nové paní učitelky. Za velikou statečnost, trpělivost, odhodlání to zvládnout a snahu se naučit novým věcem si zaslouží velikou pochvalu!
 

Logická olympiáda 2021

5. 9. 2021 Základní škola

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy. I letos se můžeme zapojit do soutěže Logická olympiáda 2021, kde o úspěchu nerozhodují znalosti, ale logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku. Prvním krokem je zaregistrovat se do příslušné kategorie (MŠ nebo kategorie A1, A2, A) na webové stránce www.logickaolympiada.cz – tak neváhejte a zkuste to! Mezní termín registrací je 30. 9. 2021.
 

První týden ve škole u III. A

5. 9. 2021 Základní škola III. A třída

První týden ve škole byl nad očekávání úspěšný. Děti se s námi podělily o zážitky z prázdnin, stihli jsme si rozdat učebnice a dokonce jsme stihli i lehké opakování z prvouky a seznámení s angličtinou. No a za odměnu jsme v pátek poslední hodinu spolu s III. B vyrazili na procházku po obci. Snad si toho děti nevšimly, ale i v průběhu procházky jsme se zaměřili na malinkaté učení. Poznávali jsme dopravní značky a orientaci v obci. Navštívili jsme fotbalové hřiště a děti dovedly nové paní učitelky k obchodu, lékárně a k lékaři.

Těšíme se na další dny🙂 III. A je super!
 

Co jsme zažili

3. 9. 2021 Základní škola I. třída

Máme za sebou hezké první dny školy. Pro prvňáčky byly jistě náročné, ale i tak jsme si to užili. Seznámili jsme se s prostory školy, jídelnou, družinou, stihli jsme využít i hřiště a pracovali jsme ve třídě. Děti se seznámily s pracovními sešity, počítaly na tabulce i u tabule a už umí první matematickou hru - Plácanou. U kytary jsme si zazpívali oblíbené písně a dnes si nakreslily sebe sama, aby měli úvodní stránku do portfolia. A teď už nezbývá nic jiného, než začít tvořit. Jupííííí. Těšíme se na další dny!

Přeji Vám krásný slunečný víkend!🙂
 

1. týden v III. B

3. 9. 2021 Základní škola III. B třída

První tři dny naší třetí třídy utekly jako voda. Naše třída se v tomto školním roce bude vždy v pátky proměňovat na vědecký koutek. Budeme spolu s profesorem Pokustónem zkoušet, bádat a objevovat.

Tento týden jsme si vytvořili badatelské složky a zkusili první pokus – tančící rozinky. Dětem se pokusy vydařily a vše zaznamenaly do svých deníků. Zvládli jsme se domluvit na pravidlech naší třídy, začali opakovat učivo loňského ročníku a stihli jsme si zahrát i několik her.

Přeji všem příjemný prosluněný víkend.
 

Začínáme!

2. 9. 2021 Školní družina 1. oddělení

U ostrova 1. oddělení ŠD zakottvily tři pirátské koráby, aby nalodily na své paluby nové posádky.
Posádky své lodě ihned pojmenovaly: žlutá posádka popluje na STRAŠNÉ BOUŘI, oranžová posádka na KRVAVÉM MĚSÍCI a zelená posádka na HROZNÉM ZABIJÁKOVI.
Přejme korábům šťastnou plavbu, spoutu dobrodružství a nalezení ostrova s pokladem!
 

Náš 1. den ve třídě

2. 9. 2021 Základní škola I. třída

Tak to dnes dopadlo, když děti dostaly úkol - nakresli nejkrásnější a nejteplejší sluníčko. Nevěřili byste, ale hned co jej děti nakreslily, začalo svítit. Jsou to malí kouzelníci🙂
 

Bezlepkový jídelní lístek 6. 9. - 10. 9. 2021

Školní jídelna

Jídelní lístek 6. 9. - 10. 9. 2021

Školní jídelna

Vítání prvňáčků

1. 9. 2021 Základní škola I. třída

1. září je pro mnohé úplně obyčejný den. Ale neplatí to pro naše nové prvňáčky, kteří šli dnes do školy poprvé. Děti se sešly v plném počtu a napjatě očekávaly, co se bude dít.

Předvedly, že do školy opravdu patří, protože poznaly písmenka, čísla, zvířátka, recitovaly i zpívaly... dokonce zvládly i počítat příklady🙂 A skoro všechny zvednuté ručičky nám prozradily, že se do školy moc těší! A tak byly pasovány na školáky a odnesly si domů malý dáreček.

Přejeme jim mnoho úspěchů, štěstí a radosti.

Těším se na vás!
Vaše paní učitelka ❤️
 

Prvňáčci – naše třída

31. 8. 2021 Základní škola I. třída

Milí rodiče, milé děti, račte vstoupit a nahlédněte do naší třídy. Zítra vykročte pravou a s úsměvem🙂 Moc se na Vás těším!
Lenka Klimková
 

Informace pro III. B třídu

31. 8. 2021 Základní škola III. B třída

Vážení rodiče, jmenuji se Irena Krejčí a je mi radostí být novou třídní učitelkou Vašeho dítěte. S dětmi se setkáme ve středu 1. 9. od 8:00 do 8:45 hod. Jsem si jistá, že Vaše děti trefí, jelikož je třída na stejném místě – v nejvyšším patře školy. Ráno budou žáci při vstupu otestováni, tak jak tomu bylo v loňském školním roce a to dle https://www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/clanky/testovani-a-hygienicka-opatreni-od-stredy-1-9-2021#contents

Ve čtvrtek 2. 9. a pátek 3. 9. se budeme učit od 8:00 do 11:40 hod. V dalším týdnu již podle rozvrhu, tedy každý den od 8:00 do 12:35 hod.

S sebou dětem první den stačí pouze přezůvky, pití, rouška a dobrá nálada. V dalších dnech už využijeme pouzdra, svačiny a po rozdání pracovních sešitů i celou aktovku🙂

Věřím, že se brzy setkáme na třídních schůzkách, které s největší pravděpodobností proběhnou v první polovině září, a to online formou.

Pokud byste měli jakékoli dotazy, prosím neváhejte mne kontaktovat.

S přáním příjemného dne
Mgr. Irena Krejčí
email: krejci@skolavaclavovice.cz
tel.: +420 725 555 638
 

Zahájení školního roku 2021/2022

30. 8. 2021

Vážení rodiče, milé děti, děkujeme vám za spolupráci ve školním roce 2020/2021 a těšíme se, až ve středu 1. 9. 2021 přivítáme ten nový 2021/2022 ve zdraví, pohodě a radosti!🙂

Mateřská škola (MŠ):
Provoz MŠ bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 od 6:30 do 16:30 hod. Děti budou rozděleny do jednotlivých tříd MŠ dle věku a seznamů, vyvěšených na vstupních dveřích. Z protiepidemiologických důvodů se doprovázející osoba pohybuje v MŠ vždy v odstupu a ochranném prostředku dýchacích cest.

Základní škola (ZŠ):
Výuka v ZŠ bude zahájena ve středu 1. 9. 2021 od 8:00 do 8:45 hod. v I. třídě dle www.skolavaclavovice.cz/cs/zakladni-skola/i-trida/informace-pro-i-tridu#contents a v II. – V. třídě dle www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/clanky/testovani-a-hygienicka-opatreni-od-stredy-1-9-2021#contents a odchodem do ŠD/domů. Od čtvrtku 2. 9. do pátku 3. 9. 2021 bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin s ukončením v 11:40 hod. a odchodem do ŠJ/ŠD/domů. Z protiepidemiologických důvodů budou přestávky a stravování organizovány tak, aby nedocházelo ke střetu tříd.

Školní družina (ŠD):
Provoz ŠD bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 od 8:45 do 17:00 hod. Přijati budou jen ti žáci, jejichž rodiče podali řádně vyplněnou přihlášku v termínu (přednostně budou přijati žáci I. – III. třídy dle věku). Provoz ŠD od čtvrtku 2. 9. 2021 bude probíhat od 6:30 do 7:30 hod. a od 11:40 do 17:00 hod. Prosíme o informaci, kdy žák do ŠD nastoupí.

Školní jídelna (ŠJ):
Provoz ŠJ bude zahájen ve středu 1. 9. 2021. Z protiepidemiologických důvodů bude úhrada stravného možná pouze inkasem podle pokynů na začátku školního roku.

Mimoškolní aktivity (MA):
Nabídku a harmonogram mimoškolních aktivit (kroužků) připravujeme a bude k dispozici v průběhu září v podobě letáčků, nebo informací na webu školy.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83

Projekty a sponzoři

Učíme se v přírodě při ZŠ a MŠ Václavovice

8. 11. 2021 Projekty a sponzoři

Podpora polytechniky, přírodovědy a cizího jazyka

9. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice III (Šablony 3)

8. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2020/2021

28. 10. 2020 Projekty a sponzoři

Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti

31. 8. 2020 Projekty a sponzoři

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Václavovice, okres Ostrava

22. 6. 2020 Projekty a sponzoři

S roboty napříč předměty

23. 3. 2020 Projekty a sponzoři

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

27. 2. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2019/2020

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ 2019 (V. etapa: období září–prosinec 2019)

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol ve šk. r. 2018/2019

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II (Šablony 2)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři