MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p.o.

Z Měsíce ke hvězdám

14. 9. 2018 Mateřská škola Sluníčka

Bezlepkový jídelní lístek 17. 9. - 21. 9. 2018

Školní jídelna

Jídelní lístek 17. 9. - 21. 9. 2018

Školní jídelna

Tak už nám to začalo

13. 9. 2018 Školní družina 2. oddělení

Prázdniny, cestování, dobrodružství - to vše je již za námi, ale ne tak docela. Děti ze ŠD budou cestovat i po prázdninách, prostřednictvím celoroční hry "Cesta kolem světa". V této hře se seznámíme s životem lidí v různých částech světa. Budeme se zabývat nejen současností, ale rovněž i historií dané Země. Děti budou pracovat v cestovatelských týmech, které si pojmenují. Každý tým pochází z fiktivní Země, kterou si vymyslí.

Po celý rok budou týmy mezi sebou soutěžit, plnit úkoly a každý měsíc je čeká olympiáda v jiné Zemi. Svoji cestu budou děti sledovat na mapě "herním plánu", do kterého budou vlepovat kartičky symbolizující to, co v dané zemi prožili. Navštívíme Evropu (ČR, Francie, Itálie, Řecko), Afriku (Egypt), Asii (Čína, Japonsko) a Ameriku.

Děti se již plně zapojují do her, soutěží a vyrábění. Hodně nám k tomu přispívá i krásné počasí, kdy veškeré činnosti můžeme provádět v přírodě, jako dětmi tolik oblíbené soutěže s vodou.
 

Obídek v úterý 11. 9. 2018

13. 9. 2018 Školní jídelna

Polévka: kroupová
Oběd: kuřecí stehno pečené, brambory, salát mrkvový, koktejl
 

Cestou necestou s druháky

12. 9. 2018 Základní škola II. třída

Vydali jsme se cestou, kterou vytýčila paní učitelka Chrastinová. Na jednotlivých stanovištích jsme se seznámili se světovými stranami, řešili jsme hádanku, zapisovali listnaté a jehličnaté stromy. Vysvětlovali jsme, co je lesní školka, poznávali stopy zvěře, dověděli se také něco z historie obce a zjistili jsme, že jsou od nás vidět i vrcholy Beskyd až z Polska. Dokonce jsme skládali básničku o Václavovicích - trošku nám s ní pomohla paní učitelka, která všechny naše odpovědi pečlivě zapisovala. Během cesty jsme také hledali indície, z nichž vznikl nápis. Užili jsme si dlouhou procházku, při které nám přálo krásné počasí, napili jsme se ze studánky v Rynince a navíc jsme našli "kešku". Těšíme se, že nám paní učitelka připraví další zajímavou trasu.

A tady je naše básnička:

Václavovice jsou nejlepší.
Rádi je poznáváme,
přitom se usmíváme,
milujeme přírodu,
přináší nám pohodu.
Fotbal máme taky rádi,
všichni jsme tu kamarádi.
 

Logická olympiáda 2018

12. 9. 2018 Soutěže a ocenění

Vážení rodiče, pokud u svého dítěte pozorujete výborné logické myšlení a je samostatné a kreativní, zvažte možnost jeho účasti v Logické olympiádě 2018. Jedná se o celorepublikovou soutěž pořádanou Mensou České republiky, do které se mohou přihlásit děti od MŠ až po střední školu.

Děti budou dle věku rozděleny do různých kategorií a v daných termínech absolvují 15-30 minutový online test. Ti nejlepší ze starších dětí (od III. tříd) si projdou 3 koly, přičemž velké finále proběhne koncem listopadu na Pražském hradě.

Více informací na internetových stránkách www.logickaolympiada.cz. Registrace je možná do 30. 9. 2018.
 

Volejbalová přípravka – nově i v ZŠ Václavovicích!

10. 9. 2018 Mimoškolní aktivity

Vážení rodiče, většina žáků václavovické základní školy odchází na druhý stupeň do šenovské školy. Ta se již několik let věnuje volejbalu a loni získala titul partnerské školy ČVS. Garantuje kvalitní volejbalové tréninky a koncepční práci od těch nejmenších dětí až po ty nejstarší s možností pokračování volejbalové kariéry v předním českém extraligovém volejbalovém klubu VK Ostrava, který je jejím oficiálním partnerem. Logicky se proto letos rozhodla rozšířit svoji působnost i na základní školu ve Václavovicích. Kroužek volejbalové přípravky (žáci z II. až V. třídy) se bude konat v tělocvičně Základní školy a Mateřské školy Václavovice, p.o. pod vedením profesionálního volejbalového trenéra VK Ostrava.
 

Bezlepkový jídelní lístek 10. 9. - 14. 9. 2018

Školní jídelna

Jídelní lístek 10. 9. - 14. 9. 2018

Školní jídelna

První společné dny ve třídě Sluníček

5. 9. 2018 Mateřská škola Sluníčka

První školní den

4. 9. 2018 Základní škola I. třída

Svůj první školní den si dnes prožilo 21 nových školáčků. 16 natěšených chlapců a 5 děvčátek přivítal známý pohádkový Ferda mravenec se svoji kamarádkou Beruškou. Děti oslavily svůj první den, tak trochu stydlivě, tanečkem a po splnění několika zábavných úkolů zasedly do školních lavic, kde na ně čekala spousta praktických dárečků a nové učebnice. Děti si vše dychtivě prohlédly a poté pyšně uložily do svých nových aktovek. Se zvukem zvonečku a s novými zážitky, které jim snad ještě dlouho zůstanou v mysli, opustily školu, těšíc se na nový školní den.
 

Třídní schůzky MŠ

3. 9. 2018 Mateřská škola

Vážení rodiče, ve čtvrtek 6. 9. 2018 v 16:00 hod. se uskuteční první informativní schůzka na jednotlivých třídách MŠ. Prosím, dostavte se bez dětí. Děkujeme.
 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Zapojujeme se do rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa – období září–prosinec 2018) – cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni ZŠ všech zřizovatelů, které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci ČR.
 

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

V rámci projektu implementace krajského akčního plánu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (dále jako OKAP) se zapojujeme do spolupráce se Střední školou, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. Cílem spolupráce bude vzdělávání žáků v dílnách a laboratořích vybavených profesionální technikou pod vedením zkušeného učitele odborného výcviku či praktické výuky. Spolupráce bude mít formu vzdělávacího workshopu.

Další částí projektu OKAP je aktivita Šachy do škol (Šachový kroužek pro ZŠ a Šachový kroužek pro MŠ).
 

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Václavovice, okres Ostrava

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Předmětem projektu je zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí, konkrétně úprava okolního parku základní školy na venkovní areál s prvky přírodní zahrady za účelem školního i mimoškolního vzdělávání, které bude díky úpravě venkovního areálu probíhat ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou. Součástí venkovního areálu s prvky přírodní zahrady bude Expozice léčivých bylin, aromatických bylin a kvetoucích rostlin, Suchá zídka s alpinem, Kvetoucí louka, Expozice druhů dřeva, Geologická expozice, Expozice stop zvěře, Broukoviště a hmyzí hotel, Kneippův chodník, Balanční chodník, Meteostanice, Rákosová pergola. V rámci projektu budou v areálu umístěny výukové tabule a pro pokusy a pozorování přímo v přírodě budou pořízeny učební pomůcky. Pedagogičtí pracovníci a vedoucí zájmových kroužků absolvují certifikované školení a budou realizovány workshopy pro žáky, rodiče i místní veřejnost. Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy žáků s vyšším využíváním přímého kontaktu s přírodním prostředím.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 483 455 Kč
Dotace SFŽP ČR: 410 937 Kč
Příspěvek příjemce podpory: 72 518 Kč
 

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020 se zapojujeme do projektu Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II (Šablony 2) – zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 206 921 Kč
Dotace ESF: 1 025 883 Kč
Dotace ze státního rozpočtu: 181 038 Kč
 

Tanečky pro děti – nově i v MŠ a ZŠ Václavovicích!

31. 8. 2018 Mimoškolní aktivity

Vážení rodiče, milé děti, pokud milujete hudbu, dovádění a tanečky, máme pro vás skvělou zprávu! Od září/října 2018 pro vás připravujeme kroužek pod vedením lektorky Kláry Badurové. Kroužek bude probíhat jednou týdně v Základní škole a Mateřské škola Václavovice, p.o. po dobu celého školního roku. Děti se naučí základy pohybu, vnímat rytmus a základní krůčky jednotlivých tanců. Kroužek je zaměřený na latinsko-americké tance a základy tanečního pohybu. Zábavnou formou se děti učí základy tanců samba, chacha, jive, polka, a zábavné sestavy disco tanečků.

Vše bude upřesněno na třídních schůzkách v MŠ a ZŠ. Kroužek bude také probíhat v gymnastickém sále ZŠ Šenov – více na www.tanecvsenove.cz
 

Inkasní forma platby za školní stravování (aktualizováno)

31. 8. 2018 Školní jídelna

Vážení rodiče, od září 2018 přecházíme na inkasní formu platby za školní stravování. To znamená, že jednou za měsíc (vždy k 18tému dni v měsíci) bude stažena z Vašeho účtu úhrada stravného za předchozí měsíc (v září bude stažena jistina, která bude zúčtována v srpnu).

Jediné, co je potřeba udělat, je vytvořit souhlas s inkasem ve prospěch účtu školní jídelny 188843308/0300 a to nejpozději se zahájením školního roku. Pokud máte navedený trvalý příkaz, je potřeba ho zrušit.

Pokud si nepřejete využívat inkasní platbu, můžete stravné na následující měsíc hradit v hotovosti vždy první pondělí a středu v měsíci od 7:00 do 8:00 hod. u vedoucí školní jídelny.
 

Učební pomůcky pro ZŠ Václavovice

31. 8. 2018 Projekty a sponzoři

Hlavním cílem projektu v rámci IROP – OA ITI je zvýšení kvality výuky na základní škole ve Václavovicích za pomocí moderních výukových pomůcek, které odpovídají současným požadavkům na výuku, jsou v souladu s aktuálními trendy na trhu práce a umožňují tedy co největší propojení teorie s praxí. Sekundárním cílem projektu je smysluplně navázat na úspěšný projekt ve výzvě IROP č. 47 Infrastruktura základních škol SV, který řeší celkovou rekonstrukci školy, zajištění bezbariérovosti a konektivity školy, ale neřeší výukové pomůcky. Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2019.

Rozpočet projektového záměru: 4 150 000 Kč
 

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Václavovice

31. 8. 2018 Projekty a sponzoři

Ve školním roce 2017/2018 jsme úspěšně dokončili čerpání možností projektu Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Václavovice (Šablony 1) – zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 841 618 Kč
Dotace ESF: 715 375 Kč
Dotace ze státního rozpočtu: 126 243 Kč
 

Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti

31. 8. 2018 Projekty a sponzoři

V roce 2018 vstoupila za finanční podpory zřizovatele – Obec Václavovice a Integrovaného regionálního operačního programu (dále jako IROP) do generální rekonstrukce samotná budova ZŠ, která by se měla během dvou let proměnit v moderní bezbariérovou budovu s dvěma novými učebnami a novým vybavením.

Rozpočet projektového záměru: 53 014 705 Kč
Dotace IROP: 20 533 101 Kč
Financování z rozpočtu zřizovatele: 32 481 604 Kč
 

Energetické úspory objektu tělocvičny u ZŠ Václavovice

31. 8. 2018 Projekty a sponzoři

Ve školním roce 2017/2018 byl z prostředků zřizovatele – Obec Václavovice, Moravskoslezského kraje a Operačního programu Životní prostředí (dále jako OPŽP) zrekonstruován objekt tělocvičny. Předmětem projektu bylo zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střešních plášťů a výměna nevyhovujících otvorových výplní budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 4 185 512 Kč
Dotace EU: 2 376 235 Kč
Příspěvek příjemce podpory: 2 904 288 Kč

Komplexní rekonstrukce budovy tělocvičny se skládala ze tří okruhů:
1) Energetické úspory objektu tělocvičny u ZŠ Václavovice – 4 185 512 Kč, hrazeno z dotace OPŽP 1 674 204 Kč + dotace MSK 2 009 000 Kč + z rozpočtu obce 502 308 Kč,
2) další náklady spojené s celkovou rekonstrukcí budovy – 7 096 796 Kč, hrazeno z rozpočtu obce,
3) úplná rekonstrukce interiéru tělocvičny – 3 400 000 Kč, hrazeno z rozpočtu obce.
 

Bezlepkový jídelní lístek 3. 9. - 7. 9. 2018

Školní jídelna

Jídelní lístek 3. 9. - 7. 9. 2018

Školní jídelna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27

Projekty a sponzoři