MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Sluníčka v ZOO Ostrava

20. 10. 2022 Mateřská škola Sluníčka

Děti ze třídy Sluníček se v úterý 18. 10. 2022 vydaly na celodenní výlet do ZOO Ostrava. Hned ráno jsme si dali batůžky na záda a těšili se na nové dobrodružství. Hned po příchodu do ZOO jsme si prohlídli pěkně z blízka nejen plameňáky, ale i mapu ZOO. Domluvili jsme se, jakou cestou se vydáme a už jsme mířili k úžasnému velkému dětskému hřišti.

Po chvilce zdolávání průlezek jsme se už vydali pozorovat zvířata žijící v ZOO. Viděli jsme třeba dva malé levharty s maminkou, lvici a lva, který se na nás přišel podívat úplně blizoučko, prošli jsme průchozí voliérou s ptáky, už víme, co jí dikobraz, velcí hroši byli venku ve výběhu a počítali jsme slony, dokonce se nám podařilo vidět celou rodinku šimpanzů pohromadě a malý šimpanz se s dětmi přišel pozdravit přímo ke sklu a slyšeli jsme, jak umí šimpanzi křičet, když se jim nese jídlo. My jsme si zase zkusili hodit potravu kapříkům do vody, a co myslíte, připlavali? Medvěd se před námi sice schoval, ale zato sněžné sovy a výr na nás koukali. Výra jsme totiž už viděli na výukovém programu v ZOO s názvem "Co to šustí v lese". Program byl plný motivačních pohybových aktivit spojených se získáváním nových informací nejen o životě zajíce.

Celý den nám nádherné podzimní slunečné počasí kouzlilo úsměv na tváři a my jsme společně zažili krásný den plný nových zážitků. Už se všichni moc těšíme na další výlet.
 

Třídní strom

19. 10. 2022 Základní škola III. třída

Je krásný podzim a nám se zachtělo dát si ho malinko i do třídy. Ve čtení jsme si přečetli dva příběhy o javoru a jeho listu. První příběh nám prozradil, proč se javor červená a ve druhém jsme se dozvěděli, proč stojí rád u mohutného jírovce. Oba stromy máme rádi. Z listů, které jsme si přinesli jsme ve skupinkách vytvořili třídní strom. A že jsou jedinečné a s kouzelnými jmény, o tom se přesvědčíte na fotografiích. Teď už jen vybrat vítěze.
 

Všude dobře, venku nejlíp

18. 10. 2022 Základní škola V. třída

Začali jsme v bundách, skončili jsme v tričkách a s lehce opálenými tvářemi. Čtvrťáci zvládají perfektně učení venku. Od matematiky, přes český jazyk až po přírodovědu jsme zvládli probrat čísla v oboru do 10 000, u hry na předložky/předpony šlo i o rychlost a rozhodovací schopnosti a v přírodovědě jsme rozdělili bezmála 30 živočichů do skupin podle stavby těla. Tečkou na závěr bylo čtení kyberpohádky.

Kdyby Vás zajímalo, co to kyberpohádky jsou, nechte se od nás inspirovat: www.kyberpohadky.cz
 

Slabikujeme všemi možnými způsoby

18. 10. 2022 Základní škola II. A třída

Zjistili jsme, že u čtení slabik můžeme chodit i skákat a perfektně se u toho zrychluje naše tempo čtení. Skládání slabik z přírodnin je také zábavná činnost, při které se zdokonalujeme.
 

Podzimní sluníčko

18. 10. 2022 Mateřská škola Sluníčka

V týdnu s názvem Podzimní sluníčko si děti osvojovaly názvy stromů a jejich plodů. Taky si osvojovaly i zrakové vnímání svého jména. Sbíraly jednotlivá písmenka v prostoru herny, podle vzoru, ty potom i spočítaly, což se jim hodilo při výrobě žaludu s dubovými lístečky, které nám zdobí hernu. Povídali jsme si o tom, jak vzniká les, proč jsou pro nás lesy důležité, kdo v nich žije a jak bychom se měli v lese chovat.

V pohybových aktivitách si děti vyzkoušely zasadit les, soutěžit ve dvou družstvech v přenášení kaštanů, běh slalom mezi kamarády jako mezi stromy v lese nebo skok ze zvýšené roviny jako plody na zem, a dokonce jsme zvládli i zdravou kaštánkovou masáž celého tělíčka. Na procházce jsme nejen procvičovali názvy stromů a jejich plodů, ale spoustu plodů jsme si i nasbírali do košíčku, a pak jsme tvořili krásná podzimní sluníčka ve spolupráci s kamarádem.
 

Jídelní lístek 24. 10. - 28. 10. 2022

Školní jídelna

Tak trochu strašidelná družina...

17. 10. 2022 Školní družina 3. oddělení

...aneb příprava na Halloween.
 

Košík plný vitamínů

17. 10. 2022 Mateřská škola Sovičky

V minulém týdnu jsme se věnovali ovoci a jeho vitamínům. Hned ze začátku týdne na nás čekalo divadélko Ententýky s myškou Klárkou a veverkou Terkou o dědovi Vševědovi a slušném chování, které jsme si moc užili. Poznávali jsme ovocné stromy, plody ovoce. Seznamovali jsme se s prací na zahradě. Při grafomotorickém kreslení jablíčka jsme procvičovali jemnou motoriku a správný úchop tužky. Poslechli jsme si básničku "Měla babka 4 jabka", básničku jsme si dramaticky ztvárnili a seznámili jsme se s pojmy více, méně, stejně.

U svačinek jsme ochutnávali ovoce, které už víme, že je se zeleninou zdraví prospěšné. Rozvíjeli jsme slovní zásobu, paměť, sluchovou a zrakovou percepci, při práci s obrázkovými kartičkami. Venku jsme poznávali ovocné stromy, pozorovali práci na zahrádkách a procvičovali koordinaci pohybů na prolézačkách.
 

Dráčku, vyleť výš!

17. 10. 2022 Mateřská škola Motýlci

Minulý týden jsme nazvali "Dráčku, vyleť výš!" Zahájili jsme ho krásnou pohádkou divadélka Ententýky (to je myška Klárka a veverka Terka) o slušném chování. Vystřihli jsme barevné dráčky, poskládali jim mašle na ocásky a vyzdobili jimi okna. Zpívali jsme nové písničky o dráčcích, vybarvovali je pastelkami, dokreslovali dráčka podle středové osy, procvičovali barvičky a počty 1-6 při ukládání dráčků na tabuli, také jsme si vyrobili dráčka na špejli. I venku jsme běhali jako draci 🙂
 

Divadélko Ententýky ve školce

17. 10. 2022 Mateřská škola

V pondělí 10. 10. 2022 nás navštívilo Divadélko Ententýky s pohádkou Myška Klárka, veverka Terka a tři vlasy Děda Vševěda. Veselý příběh nám přiblížil, že honba za zlatem není v životě nejdůležitější, ale základy společenského, a především slušného chování ano. Představení se nám moc líbilo a nechyběly ani písničky.
 

Sluníčka na 5. lekci plavání

16. 10. 2022 Mateřská škola Sluníčka

Návštěva z Paskova

15. 10. 2022 Základní škola

V pátek 14. 10. 2022 k nám přijeli strávit příjemné dopoledne žáci 7. ročníku ZŠ Paskov. Jednalo se o výměnnou návštěvu z projektu Regionu Slezská brána. Naši páťáci si připravili prezentace o zajímavých místech, která chtěli kamarádům z Paskova ukázat. Začali jsme základními informacemi o obci. Velký úspěch měla prohlídka rekonstruované školy. Paní starostka nám umožnila vstup do kostela sv. Václava. Představili jsme také kapličky na Kopťově a Potoční, Ryninku či větrný mlýnek. Setkání končilo u myslivecké chaty přednáškou pana Lajčoka a obědem pro naše hosty. Kamarádi, zase někdy ahoj!
 

Voda všude, kam se podíváš

15. 10. 2022 Základní škola IV. třída

Máme za sebou projektový den na téma VODA. Představte si, že všude kolem nás se pohybuje a je součástí všeho živého chemická sloučenina vodíku a kyslíku se sumárním vzorcem H2O. My už víme, že je vzácná, protože ji svou činností v přírodě znehodnocujeme. Vyzkoušeli jsme si pokus, abychom dokázali, že voda mění skupenství a koluje ve velkém a malém koloběhu. Dozvěděli jsme se, že během dne může průměrná spotřeba vody dosáhnout 90 litrů na jednoho človíčka. To už je důvod být ostražitý a snažit se vodu šetřit. Jakými způsoby? Můžeme místo napuštění svého bazénu zajít párkrát za sezonu na koupaliště, můžeme využívat vodu dešťovou k zalévání zahrádky, také se nabízí využití tzv. šedé vody a neméně důležitá je možnost využití sprchy, při které spotřebujeme 30 l vody namísto napuštění plné vany, která pojme 100 l vody. Pokud Vás téma voda zajímá, doporučujeme s třeťáky shlédnout pořad Nezkreslená věda anebo si vyzkoušet náš václavovický test😉

1. Území naší obce Václavovice spadá pod Správu kterého povodí?
a) Povodí Ostravice
b) Povodí Slezska
c) Povodí Odry

2. Vodní toky Václavovic směřují do řeky Lučiny. Jak se dříve nazývala?
a) Lucia
b) Lucina
c) Loučná

3. Jak se nazývá potok, který teče na hranicí s obcí Horní Datyně?
a) Horní Datyňka
b) Datyňka
c) Dolní Datyňka

4. Jaký je správný název pro zařízení, které se na území obce stará o čištění vody?
a) Čovka
b) Čistička odpadních vod
c) Čistírna odpadních vod

Správné odpovědi: 1.c); 2.b); 3.b); 4.c)
 

Co nás naučilo jablíčko...

14. 10. 2022 Základní škola III. třída

Tento týden jsme se učili s pomocí jablíčka. V českém jazyce jsme spojovali abecedu, která vytvořila jablko, četli jsme báseň o jablíčku, a také jsme se díky jablkům zdokonalili ve tvoření přídavných jmen a slov souznačných. Jablka jsme si změřili, zkoumali je a vybírali podle barvy, tvaru a vůně to nej jablíčko. Přesvědčili jsme se, že je každé jablíčko něčím krásné. Jedno je krásně lesklé, jiné má úžasnou barvu, další zase nádherně voní... Na našich talířích vypadají všechna k nakousnutí, ale jak chutnají doopravdy, to zjistíme jindy. Na ochutnávku už nám totiž nezbyl čas.
 

Voda, voděnka

14. 10. 2022 Základní škola III. třída

U druháčků jsme si v minulých dnech povídali o vodě. Že je voda důležitá, potřebujeme ji nejen k životu a také o ní musíme pečovat a šetřit s ní. Známe také různé podoby vody. Na procházce po okolí školy jsme vodu pozorně zkoumali. Přišli jsme na rozdíly u vody v potůčku a v rybníku. Vše jsme pak vyjádřili v příběhu kapky vody, kterou jsme si vytvořili metodou pětilístek. Tak teď u nás malinko prší, ale tak nějak hezky 💧
 

Šiju, šiješ, šijeme...

14. 10. 2022 Základní škola V. třída

Zeptejte se našich čtvrťáků, kolik dá práce ušít jedna taštička. Jistě vám odpoví, že to není žádná lehká práce. Že se dost zapotili, mnozí párali a opravovali. Ale nakonec si všichni odnesli svou kapsičku. A protože je jejich, jistě má pro ně větší cenu, než ta kupná – třeba rovnější, pevnější a na první pohled krásnější. Těm našim se nevyrovná!
 

Týden plný aktivit

14. 10. 2022 Základní škola II. A třída

Tento týden nám velice rychle utekl. Zvládli jsme spoustu aktivit: skládali jsme písmenkové koberečky, matematiku jsme trénovali na interaktivní tabuli, povídali si o podzimu a stihli jsme si i zatančit, zazpívat a také namalovat krásné podzimní stromy.
 

Bezlepkový jídelní lístek 17. 10. - 21. 10. 2022

Školní jídelna

Jídelní lístek 17. 10. - 21. 10. 2022

Školní jídelna

Tučňáci

11. 10. 2022 Školní družina 2. oddělení

Na stránkách veselé knížky jsme se seznámili s mládětem tučňáka jménem Píp. Dozvěděli jsme se, kde a jak tučňáci žijí, čím se živí.
Do našich cestovatelských deníků přibyl první záznam 🙂
 

Angličtina pro školáky

11. 10. 2022 Mimoškolní aktivity

Každé pondělí od 17. 10. 2022 od 14:00 do 14:45 hod. 🙂
 

Dědek řepu zasadil

10. 10. 2022 Mateřská škola Motýlci

Dědek řepu zasadil – tak jsme pojmenovali týdenní blok, ve kterém jsme poznávali ovoce a zeleninu se zavřenýma očima – hmatem, a podle chuti a vůně, také jsme si namixovali různé druhy smoothie, "zavařovali jsme kompot", seřazovali ovoce podle velikosti, skládali rozstříhané obrázky, seznámili se s novou písničkou a zahráli si pohádku O řepě.

S Tadeáškem jsme oslavili narozeniny, a venku jsme si užívali při hledání kaštánků a při hrách na zahradě. Ještě jednou moc děkujeme rodičům, kteří nám přinesli ovoce a zeleninu pro náš pohádkový týden 🙂
 

Třídní trika se vydařila!

10. 10. 2022 Základní škola II. A třída

Máme úžasná třídní trička, která hrají všemi barvami a moc se nám líbí. Dílo se podařilo 🙂
 

Batikování triček

10. 10. 2022 Základní škola II. A třída

V rámci pracovních činností jsme zkoušeli obarvit trička technikou "Batikování za studena". Byla to zajímavá práce a všichni jsme se těšili na výsledek našeho snažení, protože batikování je vždy překvapením 🙂
 

Hádaly se houby!

10. 10. 2022 Mateřská škola Sovičky

Děti se v týdnu s názvem Hádaly se houby! seznámily se stejnojmennou písničkou a s hudebně-pohybovou hrou Na houbaře. Povídali jsme si o tom, že jsou některé hříbky jedovaté, takže mohou sbírat hřiby pouze s někým, kdo jim rozumí, ale také jsme si při vycházce do lesa některé hříbky ukázali a pojmenovali, děti si v lese nasbíraly listy, které jsme později využily na náš obrázek.

Děti si také upevňovaly úchop štětce při vymalování velkého formátu papíru podzimními barvami, po zaschnutí děti dolepily hříbky a nasbírané listy. Procvičovali jsme si i barvičky, prostorové pojmy a počítání 3 pomocí barevných hříbků a při cvičení s malou obručí jsme procvičovali správný úchop.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108