MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Svátky jara

13. 4. 2022 Mateřská škola Sluníčka

V minulém týdnu jsme se těšili z jarního počasí a seznamovali jsme se s Velikonočními tradicemi, symboly a zvyky. Povídali jsme si o měnícím se jarním počasí, procvičovali jsme počty do 10. S jarní náladou si děti zasadily své jarní osení, kterému vyrobily a vybarvily krásného zajíčka. O svůj květináček se každý pěkně staral, aby mu travička vyrostla. Děti malovaly a zdobily velikonoční kraslice, které si každý ozdobil dle své fantazie. Venku hrály hry se svými kamarády a zdobily chodníky a cestičky křídami.
 

Jarní tvořivý den

12. 4. 2022 Základní škola II. třída

Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný... takto začínal náš tvořivý den. Děti měly za úkol rozluštit hádanky ve velikonočním košíčku, s ovečkou, kuřátkem a kohoutkem počítali příklady a také se zajíčkem četli s porozuměním. Naučili jsme se pár slovíček anglicky a pak už se děti vrhly na tvoření. A protože se blíží Velikonoce, vyrobily si zajíčky, přáníčka, dokončily slepičky a na ozdobu obecního stromu udělaly velikonoční vejce z perliček. Vše se jim moc povedlo. Byl to den plný dobré nálady. A že je to bavilo, o tom svědčí věta: "Budeme vyrábět i zítra?" Tak proč ne!
 

Jídelní lístek 18. 4. - 22. 4. 2022

Školní jídelna

Co vím o jaru

8. 4. 2022 Základní škola II. třída

"Jaro, jaro, jaro už je tu..." a tak jsme měli tento týden v naší třídě plno barev a vůní. Jakpak by ne, vždyť jaro je tak krásné a zajímavé roční období! Povídali jsme si o tom, jaké jsou jeho hlavní znaky, učili jsme se názvy jarních měsíců a hádali jsme, co na jaře spatříme nejdříve. Také jsme vše podrobně zkoumali, pozorovali jsme jarní kvítí, přičichli si k nim a ve výtvarné výchově jsme si jarní kvítí nakreslili. Umíme pojmenovat a popsat části rostlin a víme, které jarní kytičky jsou chráněné či jedovaté, které naopak léčivé.

Zatančili jsme si Tanec kuřátek a pořádně se u něj zadýchali. A protože se blíží Velikonoce, zaseli jsme si řeřichu. Velké finále byly první čtenářské dílny, ve kterých si děti četly svou knihu na místě, kde jim bylo příjemně. Jen je škoda, že jsme nestihli jít ven. Tak snad příště... s lupou a pozorovacím okýnkem, abychom vše prozkoumali i v přírodě.
 

My body

8. 4. 2022 Základní škola IV. třída

Je to k neuvěření, ale je už zase pátek! Během týdne jsme namalovali osoby v životní velikosti a dokázali je popsat anglickými názvy oblečení a částmi lidského těla. Částmi lidského těla jsme v angličtině žili celý týden. Nyní nám naši noví kamarádi zdobí chodbu a možná trochu lekají kolemjdoucí 🙂

Na počítačích jsme si vyzkoušeli svou čtenářskou gramotnost, odpovídali na otázky a hledali správná řešení. Zvládli jsme se naučit pádové otázky a začali určovat pády. V hudební výchově jsme se naučili mazurku, škoda jen, že nevznikla žádná fotka, určitě bude příležitostí ještě dost.

Páteční hodina s Pokustónem patřila opět vodě. Tentokrát jsme ji přiměli stoupat do sklenice. Stačila nám svíčka a sirky (pod patřičným dohledem samozřejmě) 🙂
 

Já jsem malý zahradníček

8. 4. 2022 Mateřská škola Sovičky

V tomto týdnu se děti seznamovaly s velikonočními zvyky a tradicemi. Zahrály si na zahradníky a nasadily velikonoční osení do květináčků. Také vyrobily zápichy, kterými náš velikonoční květináč ozdobíme a velikonoční vejce, kterými SRPŠ vyzdobí plot u školky. Seznámily se s básničkou "V ošatce". Trénovaly koordinaci pohybů při cvičení s padákem, zdolávání překážkové dráhy, nebo při zdolávání prolézaček na školní zahradě.
 

Malí zahradníčci

8. 4. 2022 Mateřská škola Motýlci

Týden pod názvem "Malí zahradníčci" byl zaměřen na environmentální výchovu a vztah člověka k prostředí. Děti si vytvářely povědomí o životním prostředí: jaký je rozdíl v čisté a nečisté přírodě, v které přírodě se nám líbí více a jak i my děti můžeme přírodě pomáhat.

Prostřednictvím environmentální výchovy v tomto týdnu byly děti vedeny k poznávání přírody, k objevování, experimentování. Aby se děti něco o tomto tématu dozvěděly a zapamatovaly si to, realizovali jsme pokusy a experimenty jako "semínko", "příroda" a "znečištěný les". Děti pozorovaly růst květin v rozdílných podmínkách. Zasadily semínko jako malí zahradníčci a budou se o rostlinku starat až do její dospělosti, kdy za jejich snahu a píli budou na konci odměněny jejími plody. Jako ochránci přírody procvičily třídění odpadu do správných kontejnerů. Hledaly odpovědi na otázky: Odkud se rostliny berou? Jak o ně pečovat? K čemu se dají různé plodiny využít? Co rostlinám škodí a co prospívá? Děti si také trénovaly uvolnění ramenního, loketního a zápěstního kloubu. Grafickým záznamem kreslily sluníčko a jarní travičku. Krásně namalovaly vývojová stádia růstu zvolené rostlinky. Vytvořily si květinku z hlíny. Zahrály si hudebně pohybovou hru "Uvijeme věneček" a tělíčko si protáhly u cvičení motivovaného jarní přírodou.

Tímto prosíme i rodiče, aby pomáhali dětem získávat poznatky, zkušenosti, kladné hodnoty a postoje potřebné k utváření vztahu k živé i neživé přírodě. Krásné jaro přejí Motýlci.
 

Kuřátka

7. 4. 2022 Mateřská škola Sovičky

Bumtarata na vrata, máme čtyři koťata je začátek básničky, se kterou se děti seznámily v týdnu s názvem Kuřátka. Upevňovaly si názvy rostlin, zvířat a jejich mláďat, rozvíjely citlivý a láskyplný přístup ke všemu živému.

Procvičily si správný úchop tužky, nůžek a kreslicího materiálu. Zručnost rozvíjely při hrách se zatloukánky a mozaikami. Vyrobily obrázek zvířátka nalepováním proužků, upevnily si pojmy nahoře, dole a vedle. Seznámily s písničkou Kuřátka. V rámci projektu se seznámily s oblíbenými hračkami našeho kamaráda Honzíka.
 

Bezlepkový jídelní lístek 11. 4. - 15. 4. 2022

Školní jídelna

Jídelní lístek 11. 4. - 15. 4. 2022

Školní jídelna

Škola volá

5. 4. 2022 Mateřská škola Sluníčka

V pátek 1. 4. 2022 naši budoucí prvňáčci navštívili kamarády z I. třídy základní školy ve Václavovicích. Společně jsme si zahráli hru na poznávání prvního písmenka ve slovech, poslechli jsme si, jak už umí školáci krásně číst, dokonce četly i děti ze školky, když pojmenovávaly obrázky v proudu za sebou. Povídali jsme si o tom, co má mít každý školáček v aktovce a nakonec děti dostaly pozvánku k zápisu.
 

Sluníčka s pokusy

5. 4. 2022 Mateřská škola Sluníčka

Ve středu 30. 3. 2022 jsme prožili zajímavé dopoledne s pokusy. Navštívili nás lektoři ze Světa techniky v Ostravě a připravili si pro nás jednoduché a zajímavé pokusy. Děti pracovaly ve skupinkách, seznámily se s pomůckami a hurá do toho. Při pokusech děti postupovaly dle pokynů a spolupracovaly ve své skupince, jeden držel, druhý naléval a výsledek byl úžasný. Děti vytvořily chrlící sopku, nafoukly balónek bez foukání, bublající lampu, tančící rozinky, a to vše z ingrediencí, které máme každý doma. Jakých? Zkuste se dětí zeptat.
 

Na tom našem dvoře

5. 4. 2022 Mateřská škola Sluníčka

Toto téma bylo zaměřené na zvířátka a jejich mláďátka, děti si osvojovaly nejen jejich názvy, ale i obydlí a využití daného zvířete. Poznatky si upevňovaly v různých aktivitách jako vyhledávání obrázků s pojmenováním rodin, hledání správných stínů, přiřazování s pexetriem, prohlížení knížek s tématikou, práce s logiko tabulkou, ale i pohybové ztvárnění zvířat, vymýšlení hádanek, zpívání písně Když jsme já sloužil.

Děti si také vyrobily krásnou ovečku, kde zdokonalovaly svou zručnost a pečlivost při práci. Ovečku jsme také graficky zaznamenali a vyzkoušeli si kreslení prasátek s uvolněným zápěstím. Taky jsme popřáli Radečkovi k svátku a Robinkovi k narozeninám a poslechli jsme si pěkný příběh z našeho projektu od Elišky.
 

Výlet na ovčí farmu

5. 4. 2022 Mateřská škola Sluníčka

Krásné počasí nás ve čtvrtek 24. 3. 2022 vylákalo na dlouhou dopolední procházku. Společně s dětmi ze třídy Soviček jsme navštívili ovčí farmu v Šenově na Lapačce. Přivítala nás paní Tomisová, která nám ukázala ovečky s jehňátky, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o životě i užitku ovcí. Pozorovali jsme, jak si jehňátka hrají, jak hledají svoji maminku, a dokonce jsme si na ně mohli i sáhnout. Bylo to fajn a svačinka v trávě super.
 

Květinový týden

4. 4. 2022 Základní škola III. třída

I když se nám ještě připomenula zima, v minulém týdnu jsme pozorněji sledovali přírodu a její jarní projevy – květiny. Podle obrázků jsme se je naučili jejich názvy, stavbu těla a některé si prohlédli na vlastní oči. Nechali se inspirovat jejich krásou a pár si jich také vyrobili.
 

Jak nám končil březen...

2. 4. 2022 Základní škola IV. třída

V pondělí jsme se vydali užít teplého sluníčka s knihou v ruce. Po společné chvíli si každý nalezl své místo, kde se mu podařilo začíst se do knihy. Schválně, kolik napočítáte čtenářů na fotkách? 🙂 Po individuální četbě opět nastala společná debata nad přečteným, tentokrát se diskuze stočila na závislosti všeho druhu. A věřte, že děti už o závislostech – těch svých (na mobilním telefonu, na sladkém, na televizi) – i ostatních (na cigaretách, alkoholu nebo drogách) leccos ví.

V hudební výchově dlouhodobě pracujeme s notami, s rytmem a hrou na hudební nástroje. Konečně jsme se dostali ke hře podle not, kdy jsme nechali zaznívat pouze hudební nástroje Orffovy sady.

V českém jazyce jsme se zaměřili na opakování vyjmenovaných slov, na slovní druhy a ke konci týdne jsme si vyvozovali pádové otázky. Zkuste se třeťáka z Václavovic zeptat na babičku s kabelkou, jistě vám povykládá zajímavý příběh o pádových otázkách 🙂

V tělocviku trénujeme dribling a střelbu na koš. Pokusili jsme se odehrát i krátkou hru, která se zatím nezdařila. Poučili jsme se z chyb, dotrénovali a už se těšíme na úterní hodinu, kdy se opět pokusíme o fair play hru. Ve čtvrtek jsme provětrali hrazdu, zkusili si závěs, vzpor a někteří dokonce průvlek vzad.

V anglickém jazyce se zdárně všichni prokousali hrou na počítači. Úkoly byly spojené s poslechem rodilého mluvčího a psanou podobou anglických slov, která se učíme – takže žádná lehká práce 🙂

V matematice jsme se krom aritmetiky zaměřili na prostorovou orientaci, na stavby z krychlí, na pohledy na ně a zvládli jsme posunout práci s kružítkem zase o krok dál. To když jsme i ve výtvarné výchově pracovali s kružítkem.

A to by nebyl pátek, aby nebylo co zkoumat. Tlak vzduchu byl pro nás zatím neprobádané území. Po hodině s Pokustónem už to není pravda.

Byl to plný týden a my jsme zase všichni znalejší.
 

Bezlepkový jídelní lístek 4. 4. - 8. 4. 2022

Školní jídelna

Návštěva ze Světa techniky

30. 3. 2022 Školní družina 1. oddělení

Navštívili nás lektoři ze Světa techniky, aby nám v populárních pokusech předvedli, zda je přítomen oxid, a jak se projevuje. Stačí pár dostupných surovin, jako je jedlá soda, ocet, jedlý olej, potravinářské barvivo, rozinky...
 

Jídelní lístek 4. 4. - 8. 4. 2022

Školní jídelna

Ze života III. A

28. 3. 2022 - Nevybráno - IV. třída (3A 2022)

Využíváme dne učitelů a chtěli bychom Vám všem ukázat, že ve škole žijeme heslem "škola hrou" 🙂
 

Mláďata na dvorku

28. 3. 2022 Mateřská škola Sovičky

V týdnu s názvem "Mláďata na dvorku" jsme si s dětmi povídali o hospodářských zvířatech a jejich užitku pro člověka. Děti se seznámily s názvy zvířat a jejich mláďat a vyzkoušely je k sobě přiřadit. Zkusily si hru "Kuřátko, zapípej" ve které poznávaly svého kamaráda pouze po hlase. Namalovaly si ovečky, kde si vyzkoušely nejen techniku obtisku.

Ve čtvrtek jsme vyrazili, společně s kamarády ze Sluníček, na nedalekou ovčí farmu na Lapačce. Věříme, že děti mají spoustu zážitků nejen z farmy, kde viděly novorozená jehňata i s jejich maminkami, které si dokonce mohly pohladit, ale také ze svačinky v trávě, kterou si děti náramně užívaly.
 

Den učitelů

28. 3. 2022 SRPŠ

Den učitelů je den vyhlášený k poctě všech učitelů. Právě 28. březen je spojen s velkým pedagogem Janem Ámosem Komenským, který se před čtyřmi sty léty narodil a pobýval v našem kraji. Vážíme si práce jeho následovníků, našich učitelů, kterým jsme dnes mohli poděkovat za jejich péči, energii a snahu o vzdělávání našich ratolestí.

Všichni ze SRPŠ
 

Živé ponožky

25. 3. 2022 Základní škola II. třída

Ponožkami to začalo, ponožkami to končí... A jak jinak, než vesele. Děti dostaly domácí úkol, aby vyrobily s pomocí rodičů ponožkového muppeta. Že nevíte, co to je? Přece maňásek na ruku. Jednoduchý a lze vyrobit i bez šití. Takže to zvládne úplně každý. A že si s tím děti doma úžasně poradily, to posuďte sami. Tak krásné muppety jste opravdu neviděli. A protože jsou to veselé a legrační ponožky, zahráli jsme si s nimi krátká divadélka, která si děti vymyslely. Ponožky také četly ze slabikáře dětskými pozměněnými hlásky. Byla to legrace.
 

Mláďátka

25. 3. 2022 Mateřská škola Motýlci

V tomto týdnu jsme si povídali o jaru, jak se příroda probouzí a přichází spousta mláďat na svět. Seznámili jsme se s vybranými domácími, hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty. Společně jsme si vyrobili domeček pro zvířátka, obrázek ovečky pro motivaci návštěvy ekofarmy a zajíčka pro jarní výzdobu naší třídy.

Snažili jsme se využít hezkého počasí a trávit co nejvíce času venku pozorováním jarní přírody. Krásný den jsme si užili ve čtvrtek, kdy jsme se šli podívat na krásnou malou farmu, kde jsme viděli spoustu oveček s jehňátky, která jsme si mohli dokonce i pohladit.
 

Ponožkový týden

25. 3. 2022 Základní škola IV. třída

V pondělí dne 21. března je světový den Downova syndromu. Od pexesa, videa i vzpomínek na přečtenou knihu Domov pro Marťany jsme si povídali na téma tohoto syndromu. V týdnu jsme vytvářeli ponožky z přírodních materiálů nebo barevných papírů – podle chuti. Na závěr dnes děti vyřešily ponožkovou únikovou hru, díky několika splněným úkolům zjistily tajný kód k zámku, který následně otevřely.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102