MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p.o.

Preventivní program Hasík CZ

28. 2. 2018 Základní škola

V únoru navštívili žáky II. a III. ročníku lektoři z organizace Hasík CZ, která realizuje preventivně výchovnou činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách. Žáci byli ve dvou na sebe navazujících lekcích seznámeni s prací dobrovolných a profesionálních hasičů. Učili se, jak předcházet požáru, nebo jak reagovat v krizových situacích, které mohou nastat při již vzniklém požáru. Žáci měli prostor i na vlastní diskuzi s dotazy na toto téma.

Pokud se chcete blíže seznámit s činností této organizace, můžete navštívit webové stránky www.hasik.cz
 

Jídelní lístek 5. 3. - 9. 3. 2018

Školní jídelna

Turnaj ve vybíjené regionu Slezská brána

23. 2. 2018 Soutěže a ocenění

V pátek 23. 2. 2018 se žáci IV. a V. třídy zúčastnili, jako již každý rok, turnaje ve vybíjené organizované naší školou. I přes to, že jsme měli jen omezený tréning, naše tělocvična je v rekonstrukci, kluci i holky nastoupili s velkým odhodláním. Jejich snaha a nasazení jim vyneslo krásné třetí místo.
 

Češi do toho!

23. 2. 2018 Základní škola

Během zimních olympijských her naši žáci, stejně jako téměř celý národ, usilovně fandili!
 

Zlatovláska

22. 2. 2018 Školní družina 2. oddělení

Historický vývoj pohádky probíhá od starověku, ale literární zpracování pohádek přišlo až ve středověku. S dětmi si povídáme o životě v této době, kdy chudí lidé neměli lehký život a tak své naděje vkládali do pohádek, které si vymýšleli a věřili, že i jejich osud bude naplněn dobrem. Pohádky nás provází od dětství a my se v naší družině díky nim vžijeme do role různých pohádkových hrdinů.

Začali jsme pohádkou "O Zlatovlásce". Po přečtení pohádky žáci plnili kvíz, který ověřil, kolik si z četby zapamatovali. Potom se vybraní členové svých týmů proměnili v postavu Jiříka a vyzkoušeli si plnění poháru vodou poslepu a hledání "své Zlatovlásky". Děti činnosti bavily a rovněž si vyzkoušeli, jak obtížný život mají nevidomí lidé.
 

Bezlepkový jídelní lístek 26. 2. - 2. 3. 2018

Školní jídelna

Jídelní lístek 26. 2. - 2. 3. 2018

Školní jídelna

Beseda s PČR Vratimov

21. 2. 2018 Základní škola

Ve středu 21. 2. 2018 se druhé ročníky školy zúčastnily preventivní besedy o práci policistů a jak se zachovat v různých případech ohrožení. Žáky musíme pochválit, znali všechna důležitá telefonní čísla, dokázali odpovídat a reagovat na vyprávění a dotazy paní policistky.
 

Středověk a pohádky

21. 2. 2018 Školní družina 2. oddělení

Ke středověku patří pohádky, záhadní tvorové a hlavně fantazie. Děti fantazie mají na rozdávání, ale co vy... najdete ve výtvorech žáků záhadnou bytost nebo zvíře?
 

Činnosti v etapě Pravěk a Středověk

21. 2. 2018 Školní družina 2. oddělení

V těchto etapách jsme se s žáky zaměřili na pracovní a výtvarnou činnost - tvoření plastických modelů pravěké jeskyně, středověké vesnice a hradů technikou kašírování s využitím dostupných přírodnin. Žáci se v těchto etapách postupně seznamovali se životem v daném období.
 

Rekonstrukce tělocvičny - 2. díl

20. 2. 2018

Zábavná módní přehlídka

15. 2. 2018 Školní družina 2. oddělení

Jídelní lístek 19. 2. - 23. 2. 2018

Školní jídelna

Velikonoční prodejní výstava rukodělných prací

13. 2. 2018

Český svaz žen ZO ve Václavovicích vás zve na tradiční Velikonoční prodejní výstavu rukodělných prací, konanou ve dnech 7. 3. - 9. 3. 2018 ve Václavovicích v restauraci "U Koupaliště". Výstava bude přístupná denně od 9.00 do 17.00 hod.

Program pro děti: ve čtvrtek 8. 3. 2018 od 14.00 do 17.00 hod. zdobení velikonočních vajíček.
 

Konečně sníh!

12. 2. 2018 Školní družina 2. oddělení

Na sněhu jsme si užili spoustu zábavy, vyzkoušeli jsme si techniku malování barvami na sníh, byla i koulovačka a nezapomněli jsme na zvířátka v lese, pro která jsme celý podzim sbírali kaštany.
 

Jídelní lístek 12. 2. - 16. 2. 2018

Školní jídelna

Hurá, sníh!

8. 2. 2018 Školní družina 1. oddělení

Přírodověda: vosí hnízdo (blanokřídlý hmyz)

7. 2. 2018 Základní škola

Když se řekne vosí hnízdo, tak si lze představit výborný nepečený pamlsek, ale i společenství bodavého hmyzu. Vosy zná každý. Jedná se o hmyz specifický svým výstražným zabarvením v barvách kontrastně černé a žluté barvy. Obvykle narazíme na vosy pouze v létě na loukách a v sadech. Problém nastává ve chvíli, kdy si v blízkosti nebo přímo v lidském obydlí postaví hnízdo.

Vosí hnízda lze poznat na první pohled, jedná se o našedlé papírové stavby, obvykle kulatého tvaru, které si vosy staví z rozžvýkaného dřeva nejčastěji v oblasti střech.
 

ZŠ navštívil Renarkon. Jak jsme dopadli?

6. 2. 2018 Základní škola

I. třída - prožitkový program byl zaměřený na krizové situace a jejich řešení. Důležitý byl důraz na roli strachu v životě každého z nás. Třída je velmi komunikativní, přátelská, žáci mají o věci zájem. Jsou bezprostřední, avšak autoritu uznávají. Je zde žák dobře vedený paní asistentkou. Ostatní jej přijímají a snaží se mu pomoci. Všichni žáci se aktivně zapojili do celého programu.

II. A třída - prožitkový program zaměřený na spektrum volnočasových aktivit a posilování motivace ke smysluplnému využívání volného času. Žáci této třídy byli velice komunikativní, všichni v rámci možností respektovali předem stanovená pravidla a s nadšením plnili úkoly. Prokazovali vědomosti přiměřené svému věku a při pantomimě projevili v plné míře svou fantazii. Ve třídě panovala po celou dobu programu příjemná atmosféra jak ze strany žáků, tak také paní učitelky.

II. B třída - prožitkový program zaměřený na spektrum volnočasových aktivit a posilování motivace ke smysluplnému využívání volného času. Beseda se v této třídě nesla v duchu velmi přátelské atmosféry a spolupráce s žáky byla velmi příjemná. Bylo vidět úzké propojení paní učitelky s žáky, ve třídě panují kamarádské vztahy a žáci se k sobě navzájem chovají velmi hezky. Zadané úkoly plnili s nadšením, ochotou a při pantomimě projevili velkou míru fantazie a znalostí přiměřené ke svému věku.

III. třída - prožitkový program zaměřený na utváření zdravých vztahů v kolektivu. Důraz je kladen na nezbytnost dodržování pravidel v rámci školní třídy i v dalších oblastech lidského života. Žáci III. třídy pracovali velmi aktivně, pojmenovali mnoho oblastí našeho života, při kterých je nejen stanovení, ale hlavně dodržování pravidel nezbytné. Při kresbě situací, co se všechno může stát při nedodržování pravidel v různém prostředí, namalovali situace s velkou dávkou fantazie. Prokázali tak nejen své výtvarné schopnosti, ale hlavně vědomosti a znalosti etických pravidel. Také vymezili situace, při kterých často chybujeme i my dospělí. Po celou dobu žáci dodržovali stanovená pravidla, chovali se velmi hezky k sobě navzájem, půjčování věcí mezi sebou probíhalo ukázkově, mají zautomatizováno požádání, poděkování a další projevy slušného chování k sobě. Na závěr si žáci vyrobili "Strom pravidel" - každý sám vymyslel nějaké pravidlo, nebo hned několik, které by podle jeho názoru bylo dobré ve třídě dodržovat. Pravidlo vepsal do jablíčka a pověsil na společný strom. Žáci tak dokázali sami sobě smysl a důležitost pravidel v životě. Ve třídě panovala stejně jako v celé škole příjemná a přátelská atmosféra, žáci pracovali aktivně, s úsměvem. Besedy v takové třídě jsou pro lektora zdrojem uspokojení a dobrého pocitu z práce.

IV. třída - prožitkový program zaměřený na vzájemnou toleranci, citlivou vnímavost vůči druhému, schopnost navázat kontakt s vrstevníky a posilování vzájemné spolupráce. Na začátku programu lektorka řekla třídě, že jim nebude sdělovat cíl a smysl toho, co budou následující dvě hodiny dělat. Ve fantazii je přenesla společně s celou třídou na zaoceánskou loď, která však bohužel ztroskotala a všichni se ocitli na pustém ostrově. Mysleli ovšem, že každý zvlášť. Nakreslili si každý svůj ostrov a na druhou stranu sepsali, jak vypadá jejich první den na ostrově. K velkému překvapení lektorky projevili žáci nejen fantazii a výtvarný talent při kresbách, ale hlavně, a to se nestává, mnoho z trosečníků sepsalo doslova kapitolu románu. Při této aktivní práci byli ukáznění, nebylo třeba je napomínat, všichni pracovali zaujatě a s nadšením. Čím se žáci této IV. třídy liší od velké většiny ostatních? Tím, že jako jedni z mála nebyli solisté, ale vzpomněli si, že neztroskotali sami, ale s dalšími kamarády. Také v pokračování programu prokázali své kladné vlastnosti, slušné chování a co víc, dokázali přijít na to, co bylo smyslem tohoto programu. Pojmenovali zcela neomylně to, že cílem bylo nikoliv myslet na to, jak přežije každý sám, ale že je velmi důležitá spolupráce, táhnout za jeden provaz, pomáhat si. A to se nepodaří hned tak nějaké třídě. Z této třídy, stejně tak z celé školy, na lektorku působila atmosféra pohody, spolupráce, tolerance, slušnosti a úcty člověka k člověku.

V. třída - prožitkový program byl zaměřený na podporu a rozvoj spolupráce ve skupině, vzájemnou úctu a toleranci, posilování komunikačních dovedností a respektu. Každý sám sebe nakreslil v karnevalové masce a vznikla tak kolekce rozličných kostýmů, které byly lektorem následně připodobněné k rozmanitosti lidí celého světa. Žáci velmi dobře spolupracovali, byli aktivní a nápadití. Autority respektují dobře.

Lektoři Centra primární prevence Renarkon o.p.s.
 

To koukáte, to koukáte, co jsem měl dnes k obědu:-)

5. 2. 2018 Školní jídelna

Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu, špenátovou polévku, teď už sílu naberu, dušené vepřové, snědli jsme ho, jak by ne, to koukáte, to koukáte, co jsem měl dnes k obědu!
 

Šachoví přeborníci

1. 2. 2018 Soutěže a ocenění

Prvního únorového dne se vydali naši malí šachisté do Žabně, aby poměřili své umění s téměř 50 dalšími žáky regionu Slezská brána. V sedmikolovém turnaji se žákům velice dařilo a s patřičnou hrdostí se můžeme pochlubit, že v turnaji zvítězil Bartoloměj B. ze IV. třídy a jeho sestřička Viktorie z II. A se umístila na krásném 5. místě. Srdečně gratulujeme!

Sestavit reprezentační tým nebylo vůbec jednoduché. Vždyť polovina školy se proháněla na lyžích po beskydských svazích. A proto děkujeme nejen Bertíkovi a Viktorce, zkušeným turnajovým hráčům, ale také Šimonovi a Zdeňkovi P.
 

Vítejte na nových webových stránkách!

1. 2. 2018

Vážení návštěvníci, dovolte, abychom Vám představili nové oficiální webové stránky Základní školy a Mateřská školy Václavovice, příspěvkové organizace. Věříme, že Vás jejich pojetí potěší a že se stanou hlavním informačním centrem a okénkem do každodenního života naší školy.
 

Školné za školní družinu na 2. pololetí

1. 2. 2018 Školní družina

Prosíme rodiče, kteří ještě nezaplatili školné za školní družinu na 2. pololetí, aby tak co nejdříve učinili. Úplata je hrazena bankovním převodem na účet školy 181685896/0300 + variabilní symbol (variabilní symbol = číslo popisné). Přesné pokyny k platbě mají žáci uvedeny v sešitku.
 

Lyžařský výcvik ZŠ 29. 1. - 1. 2. 2018

29. 1. 2018 Základní škola

Poslední lednové dny byly naplněny očekáváním, radostí a pro někoho i drobným strachem. Kromě vysvědčení jsme měli před sebou také lyžařský výcvik v Beskydech. Zprvu se zdálo, že se budeme více opalovat a stavět "blaťáky", ale nakonec se na nás štěstí usmálo a sněženky a machři z václavovické základní školy mohli vyjet vstříc novým zážitkům na zasněžené svahy na Bílé.

Po úvodním seznámení se s instruktory byli žáci rozděleni do skupin dle lyžařských dovedností a začal samotný výcvik. První den byl náročný. Po návratu ve školní jídelně zavládlo nezvyklé ticho a žáci spořádaně obědvali - někteří i usínali:-) Každým dnem se začátečnické obavy zmenšovaly a nadšení vzrůstalo.

Ve středu žáci obdrželi netradičním způsobem výpis z vysvědčení a také drobné dárky od SRPŠ.

Vyvrcholením byl čtvrteční celoškolní závod. Vítězem se stal Matěj K. ze IV. třídy, na druhé místo si o pár vteřinek později dojel Štěpán K. z V. třídy a na třetí příčce skončil famózní Matěj K. z II. A. Nejrychlejší lyžaři tohoto dne obdrželi sladkou odměnu a medaile.

Lyžařský výcvik utekl jako voda, ale vězte, že nám z něj nezbyl jen upomínkový diplom, ale také silné vzpomínky.
 

Ples SRPŠ v KD Horní Datyně (+video)

27. 1. 2018 SRPŠ


 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27

Projekty a sponzoři