MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Hychykyrydytyny

17. 1. 2023 Základní škola III. třída

Novým učivem druháčků jsou tvrdé souhlásky. Abychom se je lépe naučili, takzvaně jsme si je prožili. Nejprve jsme si je vyslovili medvědím hlasem a jako medvědi jsme se pohybovali při jejich vyjmenovávání. Vyrobili jsme tvrdé souhlásky z tvrdých předmětů a přiřazovali slova s patřičnou tvrdou slabikou. Nechyběl běhací přepis slov a ve výtvarné výchově jsme tvrdé slabiky nechali ožít díky skřítkům Hychkyrýskům. Máme pocit, že se nám vše uložilo do našich hlaviček a můžeme začít žít příběh s měkkými souhláskami. Už se těšíme!
 

Buď OK!

17. 1. 2023 Základní škola IV. třída

Co znamenají pravidla? Máme se jich bát? Dokážeme si představit situaci, ve které je nutné pravidla dodržovat? Na tyto otázky jsme si popovídali s paní Verčou z organizace Renarkon. Uvědomili jsme si, že nám pravidla umožňují soužití s ostatními lidmi, a že bychom bez nich vůbec nedokázali ve společnosti existovat. Pravidla nám zpříjemňují život! :-)
 

Bezlepkový/bezlaktózový jídelní lístek 23. 1. - 27. 1. 2023

Školní jídelna

Jídelní lístek 23. 1. - 27. 1. 2023

Školní jídelna

Paní zima kraluje

16. 1. 2023 Mateřská škola Sovičky

Děti si v týdnu s názvem Paní zima kraluje upevňovaly znalosti o zimě jako ročním období. Seznámily se s některými zimními sporty, seznámily se s novou písničkou Kdo to ťuká na okénko, opakovaly proč je důležité se v zimě pořádně oblékat a jíst dostatek vitamínů. Trénovaly uvolnění ramene při grafomotorickém cvičení na tabuli, rozvíjely představivost a tvořivost při výrobě čepicí. Dále děti trénovaly prostorové pojmy, jako například vedle, za, před...
V pondělí jsme si přečetli povídání o oblíbeném autě našeho kamaráda Matýska z třídního projektu "Moje oblíbená hračka".
V úterý nás ve školce navštívilo divadélko Smíšek s pohádkou Jak Honza neuměl do pěti napočítat, děti se u pohádky pobavily, ale také poučily o tom, že je důležitý i pohyb a zdravá strava.
 

Družina má talent!

13. 1. 2023 Školní družina 3. oddělení

Každoročně v družině pořádáme talentovou soutěž, ve které mají děti možnost předvést nejen svůj talent, ale i odvahu. Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce. Škála talentů byla opravdu široká. Viděli jsme pěvecké vystoupení, hru na kytaru, flétnu, housle a potěšila nás i ukázka fotbalových dovedností. Na závěr nechyběla ani autogramiáda všemi oblíbené poroty, která do finálového souboje poslala zpěvačku Siu a houslistku Gabrielu.

Už teď se na finále moc těšíme!
 

Tvoření ve vlastivědě

12. 1. 2023 Základní škola V. třída

Chcete se dovědět zajímavosti o krajích naší republiky? Čtvrťáci vám rádi žádané informace předají. Připravili si prezentace a při jejich tvorbě získali spoustu nových poznatků a zdokonalii se v umění zaujmout posluchače.
 

Modelování nás baví

12. 1. 2023 Základní škola II. B třída

Dnes jsme si žáky procvičovali psací písmo. Opakovali jsme si tvary jednotlivých písmen nejen psaním, ale i modelováním z plastelíny. Moc se nám to dařilo a moc nás to bavilo. Pro velký úspěch jsme s modelováním pokračovali i v pracovnách činnostech, kde jsme tvořili příslušníky zvířecí říše. Výsledek posuďte sami.
 

Bezlepkový/bezlaktózový jídelní lístek 16. 1. - 20. 1. 2023

Školní jídelna

Čaj nebo čokoláda?

10. 1. 2023 Školní družina 2. oddělení

Jaký je váš oblíbený horký nápoj? Kreslíme svůj oblíbený hrníček.
 

Stavby a stavbičky

10. 1. 2023 Školní družina 2. oddělení

Stavění nás moc baví. Od drobných staveb z Lega, přes větší a vyšší z kostek, až po ty největší, do kterých se i schováme. Stavíme denně a stavíme rádi!
 

Tři králové

10. 1. 2023 Mateřská škola Motýlci

V týdnu s názvem Tři králové se děti seznámily s příběhem těchto mudrců a zvyky, které jsou s nimi spojeny. Vyprávění jsme si obohatili výtvarným zpracováním těchto králů, tvořili jsme královskou korunu, u které jsme si procvičili práci s nůžkami, zrakovou pozornost a jemnou motoriku prstů. Při vytváření komety, která ukázala cestu králům do Betléma, jsme rozvíjeli grafomotoriku – horní oblouk. Děti si výtvarně zpracovaly putování třech králů tvořením loutek mudrců s kometou, nechyběla i písnička My tři králové jdeme k vám. Strastiplnou cestu králů si alespoň trochu vyzkoušely v překážkové dráze.
 

Jídelní lístek 16. 1. - 20. 1. 2023

Školní jídelna

Báječně prožitý den aneb dramadílny nás baví!

9. 1. 2023 Základní škola III. třída

Dnes byla naše výuka báječná. Navštívily nás totiž lektorky z Divadla loutek a připravily si pro nás dramadílny s názvem Báječně prožitý den. Děti si báječný den vyzkoušely pantomimou, nakreslily jej a také si zahrály na zvířátka v lese a poslechly si příběh o medvědovi a jiných kamarádech z lesa. Zjistily, že i malý skutek, pomoc či vlídné slovo nebo pohlazení nám může z ošklivého dne vytvořit ten báječný. Moc jsme si to užili.
 

Tři králové

9. 1. 2023 Mateřská škola Sovičky

V minulém týdnu si děti osvojily základní poznatky o tradici Tří králů. Opakovali jsme pravidla stolních a společných her. Procvičili jsme jemnou motoriku, koordinaci oko ruka a čistotu u práce při tvoření Tří králů z různých materiálů. Při pohybových aktivitách jsme zdokonalovali podávání míče ve stoji rozkročném. Cvičili jsme podle krále, který nám ukazoval cviky, při hře Tři mudrci jsme také opakovali počty do tří. Povídali jsme si kam se králové vypravili a jaké měli jména. Co znamená značení K+M+B 2023. Při vytváření komety, která ukáže cestu do Betléma jsme rozvíjely grafomotorické cvičení s uvolněným zápěstím a správný úchop suchého pastelu. Poslechli jsme si píseň "My tři králové jdeme k Vám…", která se nám moc líbila, tak jsme si ji i zazpívali.

Venku jsme pozorovaly změny zimního počasí, procvičili jsme koordinaci pohybů a chůze na nerovném terénu, zvládli jsme delší procházku v okolí Václavovic. Pokračovali jsme v našem projektu "Moje oblíbená hračka", který si pro nás připravila Anička a s Matýskem jsme oslavili jeho narozeninky.
 

Dramadílny – City pocity

9. 1. 2023 Základní škola xV. třída

Zahráli jsme si několik her zaměřených na emoce a také na zvládání negativních emocí. Dvě hodiny utekly jako voda, z těchto dílen jsme si odnesli poznatky o svých pocitech a pochopili jsme jakým vhodným způsobem je projevovat.
 

Na tři krále o skok dále

6. 1. 2023 Základní škola III. třída

"My tři králové jdeme i vám, štěstí, zdraví vinšujem vám..." O tom, jak to bylo na Tři krále si děti ve výuce nejen povídaly. Mnohé se také dozvěděly v pohádce z knihy Chaloupka na vršku, kterou shlédni na ITV tabuli. Poté vyřešily tříkrálový kvíz a v pracovních činnostech Kašpara, Melichara a Baltazara ve skupinkách vytvořily. A nechybí ani velbloud. Na závěr dne šli naši "Tři králové" popřát štěstí do každé třídy a všem zaměstnancům školy. Tříkrálový den byl moc prima.
 

Přejeme k třicátinám

6. 1. 2023 Základní škola V. třída

Ve víru opakování po vánočních prázdninách i probírání nového učiva jsme si našli čas, abychom popřáli naší České Republice vše nejlepší! Povídali jsme si o všem, co je pro nás samozřejmé i tom, že o to naše Česko musíme pečovat. Zeptali se vás doma vaši čtvrťáci, jaké vzpomínky na Československo v rodině máte? A co byste popřáli naší zemi vy? 🙂
 

Opakujeme geometrická tělesa

6. 1. 2023 Základní škola II. A třída

V matice se učíme geometrická tělesa a aby to nebyla nuda vytváříme z těles různé postavičky nebo stavby u modelíny. Mimo to čteme jako diví ať už ze slabikáře nebo ze čtecích karet. Pokroky jsou vidět každým dnem!
 

Bezlepkový/bezlaktózový jídelní lístek 9. 1. - 13. 1. 2023

Školní jídelna

PF 2023

4. 1. 2023 Základní škola III. třída

Ať prožijete celý nový rok ve zdraví, lásce a radosti ❤️ Co víc si můžeme přát... 🎉
 

Učíme se sami...

4. 1. 2023 Základní škola III. třída

V českém jazyce se děti naučily už mnoho nového. A protože opakování je matka moudrosti, dnes si zopakovaly učivo o slovech nadřazených, podřazených a také řazení slov podle abecedy. Ve dvojicích děti slova seřadily podle abecedy, přepsaly je na lístečky a pak třídily k nadřazeným slovům. Téma bylo Zima a všem se práce povedla. Být sám sobě učitelem děti bavilo.
 

Jídelní lístek 9. 1. - 13. 1. 2023

Školní jídelna

Nadílka

3. 1. 2023 Školní družina 2. oddělení

Dnes jsme se po Vánocích vrátili do družiny a pod 🎄 jsme našli nadílku! Společnými silami jsme dárky rozbalili. Radost nám udělaly lopaty, tak nám snad znovu nesnaží, ale hlavně divadlo a 12 maňásků!
 

I v družině jsme se dočkali Ježíška!

2. 1. 2023 Školní družina 3. oddělení

Před odchodem na vánoční prázdniny jsme si ještě užili trochu sněhu a dárečků, které jsme dostali pod stromečkem v družině.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121