MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Jídelní lístek 9. 11. - 13. 11. 2020

Školní jídelna

Omezení provozu ZŠ a přechod na distanční vzdělávání (aktualizováno 1. 11. 2020)

1. 11. 2020 Základní škola

Vážení rodiče, milí žáci, na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření se od pondělí 2. 11. 2020 do pátku 20. 11. 2020 omezuje provoz ZŠ na povinné distanční vzdělávání podle § 184a školského zákona. V souladu s metodikou pro distanční vzdělávání pokračujeme v distanční výuce v Google Classroom – více na www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/clanky/distancni-vzdelavani-v-google-classroom#contents kterou doplňujeme o interaktivní online výukový systém pro procvičování českého jazyka, anglického jazyka a matematiky – více na www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/clanky/umime-to-interaktivni-online-procvicovani-uciva#contents

Dotované obědy žáků jsou v období distančního vzdělávání odhlášeny. Pro přihlášení dotovaných obědů kontaktujte vedoucí školní jídelny Marcelu Veseckou emailem jidelna@skolavaclavovice.cz nebo telefonicky 774 739 750. Obědy lze vyzvedávat v době od 12:00 do 12:30 hod. do jídlonosičů.

Školní družina a mimoškolní aktivity se v době distančního vzdělávání neorganizují.

Více na https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1
 

Zvířátka v lese

30. 10. 2020 Mateřská škola Motýlci

V týdnu s názvem Zvířátka v lese si děti prohlubovaly své poznatky o lesních zvířatech. Děti poznávaly a pojmenovaly nejznámější zvířata žijící v našich lesích. Povídaly si, čím se živí a kde bydlí. Vyrobily si své lesní zvířátko, s kterým si také zahrály pohádku Budka. Seznámily se s písničkou a tanečkem Tancovala veveřička. Při rozvíjení své fantazie se nám povedlo vytvořit spoustu zvířátek z listí a přírodnin. Při pobytu venku jsme pozorovali měnící se podzimní přírodu.
 

Kamarádi zvířátka

29. 10. 2020 Mateřská škola Sovičky

Povídali jsme si o domácích mazlíčcích i zvířátkách ze statku, poznávali jsme jaké mají domečky, čím se živí, skládali jsme z papíru pejska a vymalovali barvou loutky zvířátek, seznámili jsme se s písničkou o kocourovi, tanečkem Myška a hrou Kočka a myš. Také jsme si nafoukli strašidelné dýně – dárek od p. Hrbáčkové – děkujeme!:-)
 

Bezlepkový jídelní lístek 2. 11. - 6. 11. 2020

Školní jídelna

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2020/2021

28. 10. 2020 Projekty a sponzoři

Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy. Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Podpora je poskytována na mléko. Dodávky jsou realizovány každý týden.

Dotace SZIF ČR: 100 %
Realizace: 2020–2021
 

Den vzniku samostatného československého státu

28. 10. 2020

Samostatný československý stát byl vyhlášen 28. 10. 1918. Jednalo se o jeden z nástupnických států rozpadlého Rakousko-Uherska. Tehdejší Československo zahrnovalo území Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Vzniku První republiky vděčíme prvnímu prezidentu Tomáši Garrigue Masarykovi (TGM).

Oficiální označení Československá republika vydržela v různých obměnách až do roku 1992. Od roku 1945 (po 2. světové válce) se naše území skládalo z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, již bez Podkarpatské Rusi.

Další dělení republiky nastalo v novodobých dějinách – na Českou republiku a Slovenskou republiku v roce 1993.
 

Plody podzimu

27. 10. 2020 Mateřská škola Sluníčka

Děti si v týdnu s názvem Plody podzimu upevňovaly názvy stromů, učily se rozeznat stromy jehličnaté a listnaté, přiřazovaly k nim správný list, či jehličí a plod. Poznávaly stromy v okolí školky a školní zahrady. Naučily se spoustu nových her, seznámily se s novou písničkou a s novými básničkami nebo si vyzkoušely udělat šípkový keř pomocí rozfoukávání tuže.
 

Jídelní lístek 2. 11. - 6. 11. 2020

Školní jídelna

Bezlepkový jídelní lístek 26. 10. - 30. 10. 2020

Školní jídelna

Jídelní lístek 26. 10. - 30. 10. 2020

Školní jídelna

Ranní družina

20. 10. 2020 Školní družina 2. oddělení

Než se ráno do školy vypravíme, něco si v ranní družině vyrobíme.
 

My jme ptáci létaví

18. 10. 2020 Mateřská škola Motýlci

Týden s názvem My jme ptáci létaví byl díky neustávajícímu dešti pro nás hodně tvořivý a hravý. Děti se seznámily s písničkou Čápi balí kufříky a My jsme ptáci létaví a s básničkou Vítr fouká do dvora. Procvičily si správný úchop nůžek a správnou techniku stříhání po vyznačené linii. Nakreslily si bublinkovou žabku, vyrobily si zápich čápa a aktivně se zapojily do výroby výzdoby třídy. Na mokré procházce k rybníku pozorovaly odlétající ptactvo, kachny a rychle tekoucí vodu ve stružkách a potůčcích.
 

Kdo bydlí v lese

16. 10. 2020 Mateřská škola Sluníčka

Kdo bydlí v lese? Zeptejte se dětí ze třídy Sluníček. Dětí umí pojmenovat nejznámější zvířata žijící v našich lesích, ví čím se živí i jaké mají vlastnosti. Děti zvládly nakreslit medvěda, vybarvit ho vodovými barvami a obtáhnout tuší. Procvičovali jsme i šikmou linii, kterou děti použili při malbě stromů. Předmatematické představy si osvojovaly při dokončení lesa nalepením určitého počtu zvířátek. Při cvičení jsme si zahráli na veverky, na ježečky, na medvěda i na vlka a ovečky. Snažili jsme se pojmenovat snad všechny pohádky, ve kterých se objevují zvířátka. My jsme si vybrali pohádku O Koblížkovi. A povedlo se nám vyrobit i krásné sluníčko z netradičního materiálu, tak ho snad přivoláme.
 

Za zvířátky do lesa

16. 10. 2020 Mateřská škola Sovičky

Povídali jsme si o lesních zvířátkách, poslechli si nové básničky, písničky, tančili tanečky... Také jsme si vyrobili sovičku a aspoň ve čtvrtek nám počasí dovolilo vyjít ven...
 

Jak jsme se pilně připravovali na distanční výuku

15. 10. 2020 Základní škola

Bezlepkový jídelní lístek 19. 10. - 23. 10. 2020

Školní jídelna

Obídek v pondělí 12. 10. 2020

14. 10. 2020 Školní jídelna

Jo! Konečně květák! Dozlatova osmažený květák v klasickém trojobalu milují děti i dospělí. Květák posiluje imunitu a výtečně pečuje o všechny buňky v těle. Mark Twain kdysi prohlásil: "Květák není nic jiného než zelí s vysokoškolským diplomem." Tato zelenina skutečně patří mezi nejmocnější a nejzdravější – více na https://budejovice.rozhlas.cz/kvetak-podporuje-hubnuti-posiluje-imunitu-a-vytecne-pecuje-o-vsechny-bunky-v-7044503
 

Jídelní lístek 19. 10. - 23. 10. 2020

Školní jídelna

Matematický klokan (odloženo)

13. 10. 2020 Základní škola

Milí žáci! Naše škola se v pátek 23. 10. 2020 zapojí do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěžit budou žáci II. a III. třídy v kategorii Cvrček a žáci IV. a V. třídy v kategorii Klokánek. Zapeklité úlohy budou vyžadovat vaši naprostou soustředěnost, důvtip a jasnou mysl, tak se ukažte!

Více na https://matematickyklokan.net
 

Podzimní košíček

13. 10. 2020 Mateřská škola Motýlci

V týdnu pod názvem Kouzelný košíček se děti seznamovaly s vybranými plodinami z našich zahrádek. Děti si namalovaly své barevné ovoce. Vytvořily si ježečka z pohádkové knížky "Ježeček Dupálek". Seznámily se s novou podzimní básní "Houpy, hou" a zahrály si na prodavače ovoce a zeleniny. Využili jsme hezkého počasí a prohlédli jsme si zahrádky v okolí MŠ. Motýlci děkují rodičům za donesené příspěvky ovoce a zeleniny pro naši výstavku.
 

Pomáháme dětem

12. 10. 2020 Základní škola

Vážení rodiče, každoročně přijímáme nabídku neziskové organizace Fond Sidus, z. ú., která pomáhá dětským pacientům v nemocnicích. Organizace se dlouhodobě zabývá podporou nemocných dětských pacientů. Letos můžete přispět zakoupením knížky Divocí lepíci v hodnotě 50 Kč, či magnetické záložky za 40 Kč. Děkujeme! Více na www.fondsidus.cz
 

Za zvířátky do lesa

12. 10. 2020 Mateřská škola Sluníčka

V týdnu s názvem Za zvířátky do lesa se děti hravou formou seznámily s prostředím našich lesů a se zvířaty, která v nich žijí. Děti se naučily písničku s názvem Veverky, zkusily si vyrobit hlavu lišky z papírového tácku nebo si zahrály si pohádku Boudo, budko. Také jsme byli na procházce v lese, kde děti sbíraly žaludy a stavěly obydlí pro skřítky.
 

Ježeček Bodlinka

9. 10. 2020 Mateřská škola Sovičky

Povídali jsme si o ježcích, poznali novou písničku "Cupy dupy", tančili taneček "Ježek ježatý", četli knížku "Ježeček Dupálek", a ještě jsme co nejvíc využili paprsků sluníčka, dokud teple hřeje:-)
 

Cesta pravěkem – pokračování

7. 10. 2020 Školní družina 2. oddělení

Naše cesta pokračuje měřením sil mezi pravěkými tlupami ve formě her a soutěží. Zároveň se děti realizují při výrobě pravěkých výtvorů, a práce se jim opravdu daří!
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83

Projekty a sponzoři

Učíme se v přírodě při ZŠ a MŠ Václavovice

8. 11. 2021 Projekty a sponzoři

Podpora polytechniky, přírodovědy a cizího jazyka

9. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice III (Šablony 3)

8. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2020/2021

28. 10. 2020 Projekty a sponzoři

Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti

31. 8. 2020 Projekty a sponzoři

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Václavovice, okres Ostrava

22. 6. 2020 Projekty a sponzoři

S roboty napříč předměty

23. 3. 2020 Projekty a sponzoři

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

27. 2. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2019/2020

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ 2019 (V. etapa: období září–prosinec 2019)

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol ve šk. r. 2018/2019

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II (Šablony 2)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři