MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Čarování se zvířátky ve školce

31. 5. 2022 Mateřská škola

V pátek 27. 5. 2022 nás navštívil kouzelník Aleš. Děti viděly kouzelná zvířátka, která upoutala jejich pozornost a rozvíjela fantazii. Některé kouzla si děti i vyzkoušely. Zajímavá a veselá kouzla vyčarovala dětem i úsměv na tváři.
 

Hopsalín dětem

31. 5. 2022 Mateřská škola

V úterý 24. 5. 2022 si děti ze školky užily zábavné dopoledne s Hopsalínem. Sportovně motivovaný program byl plný tanečků, soutěží a zábavy. Každé dítě si odneslo nejen skvělý zážitek, ale i balónkovou létající myšku. Děkujeme SRPŠ za finanční dar na tuto akci ke Dni dětí.
 

Plastelínový diktát

30. 5. 2022 Základní škola I. třída

Dnes děti psaly diktát s pomocí plastelíny. Nejprve vymodelovaly hady, ze kterých pak tvořily písmena a skládaly slova. Vymodelovat a správně plastelínou napsat slova se slabikami DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ zvládli všichni a moc je takový diktát bavil. Tak uvidíme, jestli se jim povede i při psaní perem.
 

Výlet do Paskova

28. 5. 2022 Základní škola V. třída

Základní školou v Paskově jsme byli pozváni na prohlídku jejich města. Ve škole nás v nové hale přivítala p. ředitelka. Celou školu jsme si pak prohlédli se žáky VI. třídy a jejich p. učitelem. Překvapila nás velikost tělocvičny a spousta venkovních prostor pro pohybové aktivity. Náš poznávací výlet pokračoval kolem kostela na náměstí k soše sv. Floriana a do zámeckého parku. Na určených stanovištích nás šesťáci seznamovali se svou obcí.

Po přestávce na svačinu jsme si prohlédli alespoň část parku a splnili několik úkolů, které pro nás kamarádi z Paskova připravili. Celým zámkem nás provedl pan Baďura, starosta Paskova. Nově vzniklé muzeum i výstava dřevěných kostelů a obrazů stojí za vidění. Plni zážitků jsme se vrátili do školy na oběd a nevynechali jsme ani zmrzlinu v oblíbené cukrárně poblíž. Naši cestu zakončil výstup na haldu u vlakového nádraží, odkud je krásný výhled nejen na Paskov ale i jeho okolí. Domů jsme si odvezli spoustu zážitků a almanach školy k 750. výročí založení obce Paskov. Na podzim pozveme žáky z Paskova na oplátku zase k nám.
 

Jedeme na výlet

27. 5. 2022 Mateřská škola Motýlci

Tento týden se děti seznámily s dopravními prostředky, se situacemi se kterými se mohou setkat na cestách, jak se správně chovat... Děti dokreslovaly kola autobusům, tematicky si zahrály nebezpečné situace, zopakovaly si geometrické tvary pomocí dopravních značek, a nakonec nás navštívil kouzelník Aleš.
 

Od učení po testík

27. 5. 2022 Základní škola I. třída

Pomalu se loučíme s jarem. Doprovázel nás kamarád čas, o kterém už také mnoho víme. Poznáme základní hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce... A tak dnes děti zakončily učivo myšlenkovou mapou a testíkem. Tvořit a přemýšlet ve skupinkách nám ještě úplně nejde, ale určitě nás to baví. Práce to byla nelehká a mnozí se u ní zapotili, ale výsledek stojí za to. Ještě uvidíme, jak dopadne testík a jestli budou děti sklízet jedničky. Co je však nejdůležitější, aby si děti nabyté vědomosti zapamatovaly. Konec výuky jsme si zpříjemnili hrou na zvonkohru. Krásně nám to znělo... A můžeme se těšit na léto!☀️
 

Tvoříme, hrajeme a sporujeme

26. 5. 2022 Základní škola III. B třída

V hudební výchově jsme si udělali malý koncert. Žáci, kteří hrají na hudební nástroj a chtěli předvést své umění ostatním, dostali prostor. Ti, kteří nemohli donést bubny a jiné rozměrnější hudební nástroje, zase mohli donést nahrávku z vystoupení. Ve výtvarné výchově jsme namalovali portrét, a i když to byla pro mnohé fuška, myslím, že výsledky stojí za to! 🙂

Už se těšíme na sportovní videa nebo prohlížení medailí těch, kteří odpoledne žijí sportem.
 

Vyšíváme

26. 5. 2022 Základní škola IV. třída

Vyšívání jednoduchého obrázku byla pro nás velká výzva! Děvčátka byla ve vyšívání samozřejmě zběhlejší, ale i někteří chlapci byli velice šikovní. Problémy dělal uzlík na konci bavlnky. Někteří umělci prostě přivázali jehlu na bavlnku. 😊 Přes počáteční nesnáze jsme se nakonec propracovali ke zdařilým dílkům. Obrázky se povedly!
 

Bezlepkový jídelní lístek 30. 5. - 3. 6. 2022

Školní jídelna

Novinky z doků

25. 5. 2022 Školní družina 1. oddělení

Vážení fanoušci. Lodě jsou téměř dokončené, chybí jen pár detailů. Nyní se posádky zaměřily na výrobu lodních plachet a vlajek. Těšte se na další informace.
 

Jídelní lístek 30. 5. - 3. 6. 2022

Školní jídelna

Naše vesnice

23. 5. 2022 Mateřská škola Sovičky

V tomto týdnu se děti seznamovaly s krásou naší vesničky Václavovice a poznávaly základní rozdíly mezi vesnicí a městem. Zopakovaly si dopravní prostředky a také se seznámily s některými dopravními značkami. Trénovaly porovnávání menší-větší, málo-hodně, světlý-tmavý apod. Seznámily se s novou pohybovou hrou "Domeček, hříbeček" a každý si postavil své město nebo vesnici pomocí barevných papírů. Přečetli jsme povídání o oblíbené hračce Robinky a také jsme společně oslavili 4. narozeniny našeho kamaráda Kubíka.
 

Život v trávě

23. 5. 2022 Mateřská škola Sluníčka

V týdnu s názvem Život v trávě jsme se s dětmi seznamovali s našimi nejznámějšími druhy hmyzu a s jejich způsobem života. Povídali jsme si čím jsou pro nás užiteční, jak se k nim chovat v přírodě a neubližovat jim. V obrázkových knížkách a encyklopediích děti vyhledávaly obrázky hmyzů a brouků. Pracovali jsme s barvou a tuší. Procvičovali jsme hrubou motoriku a koordinaci těla při cvičení a překážkové dráze. Dramaticky jsme si ztvárnili říkanku "Polámal se mraveneček..." Poslechli jsme si příběhy z knížky Mravenci se nadají od O. Sekory. Venku jsme hledali hmyz a broučky, které jsme pomocí lupy zkoumali, prohlíželi si je a pak jsme je opatrně zase postili do trávy.
 

Bezlepkový jídelní lístek 23. 5. - 27. 5. 2022

Školní jídelna

Střípky z hodin

20. 5. 2022 Základní škola III. B třída

Během hodin se toho stihne! Žijeme teď slovními druhy, tak třídíme slova, kde se jen dá, ať nám to do těch hlav vleze všemi smysly. 🙂

Podívali jsme se, jak dýchají rostliny a vydechují oxid uhličitý, debatu jsme vedli nad fotosyntézou, kdy rostliny získávají svou potravu a produkují kyslík, zkusili si prakticky princip ždímačky a prožili tělocvik venku – kluci se pustili do stavby hráze a holky si střihly gymnastickou chvilku. Sluníčko nám svítilo celý týden a bylo zase prima.
 

Aktuální informace z družinových doků

20. 5. 2022 Školní družina 1. oddělení

Tento týden dostávají pirátské koráby barevný "kabát". Řemeslníci se snaží, aby byla právě jejich tou nejkrásnější.
 

Učíme se skupinové práci

20. 5. 2022 Základní škola II. třída

Ve čtvrtek a pátek jsme se učili jinak. Vyzkoušeli jsme si práci v menších skupinkách o třech nebo čtyřech žácích. Spoluprací a vzájemnou domluvou jsme se pokoušeli dosáhnout co nejlepšího společného výsledku. A dařilo se nám to! 🙂 Tématy jednotlivých vyučovacích hodin byly: násobilka, slovní druhy a lidské tělo.
 

Boomwhackers a metalofony

20. 5. 2022 Základní škola IV. třída

Učíme se zahrát jednoduché melodie. Dnes to byla písnička "Běží liška k Táboru". A protože bylo nádherně, vzali jsme metalofony ven. Před školou se ozývalo cinkání, které znělo jako zvonkohra. Doprovod písničky někteří krásně zvládli, jiní musí ještě trénovat.
 

Tik-tak hodiny...

20. 5. 2022 Základní škola I. třída

V prvouce se nyní prvňáčci učí o čase. Kolik má rok měsíců, jaké části má den a také určování času na hodinách. A tak jsme si je šli vytvořit ven. Určovali jsme čas podle zadání a povídali si o tom, co vše můžeme hodinami, hodinkami či stopkami změřit. Známe různé druhy hodin a víme, k čemu slouží.

K naučení nám pomáhá tato básnička:
"Čtvrt, půl, třičtvrtě, celá,
ukaž mi ručičko, kolik to dělá?"

Neumíme ještě všechno, ale celou a půl už poznáme určitě. 🙂
 

Moje rodina

19. 5. 2022 Mateřská škola Motýlci

Celý týden jsme si povídali o rodině. Děti si uvědomovaly důležitost a funkci rodiny, poznávaly rodinné vazby mezi jednotlivými členy. Zamýšlely se nad tím, jak rosteme, kdo patří do naší rodiny, jak se jmenují naši nejbližší, co vše pro nás dělají a jak je důležité si pomáhat. Procvičily si zručnost prstíků při navlékání korálků a vaření dobrot z plastelíny a písku pro naše blízké. Vyrobily si domeček, do kterého nakreslily obrázek všech členů rodiny. Správně poskládaly popletenou babičku a grafickým cvikem pro ni vyrobily šátek. Vzájemně spolupracovaly při společném cvičení a tanečně pohybových hrách.
 

Sluníčka a Den zdraví

19. 5. 2022 Mateřská škola Sluníčka

V pátek 13. 5. 2022 se Sluníčka zúčastnily akce Den zdraví pořádané Střední zdravotnickou školou v Ostravě. Procházeli jsme různými stanovišti. Děti se zjistily, co je to canisterapie a co umí takový pejsek, který pomáhá lidem. Viděli jsme ukázku práce psovodů. Nejvíce děti bavilo ošetřovat své plyšáčky, kde si děti vyzkoušely nejen svou zručnost, ale vyslovily i příčinu zranění. Zajímavým stanovištěm bylo pískoviště. Teď už každý ví, co na takové pískoviště patří, a co určitě ne, a proč? Děti si odvezly i malý dáreček.
 

Moje země Česká

19. 5. 2022 Mateřská škola Sluníčka

Děti ve třídě Sluníček si osvojovaly poznatky o České republice. Získávaly povědomí o státních symbolech ČR, poslechly si i českou státní hymnu. Pracovali jsme i s mapou, kde jsme si vysvětlili význam barev na mapě, ukázali jsme si, kde se nachází naše bydliště a zjistili, že hranice naší země není rovná čára. O tom se děti přesvědčily i při obkreslování siluety České republiky, kterou potom vybarvily podle mapy se správným zachycením barev. Vše jsme upevňovali v různých činnostech: skládali jsme puzzle ČR, prohlíželi knížky, mapy, zahráli si pohybovou hru "Hory a nížiny", cvičili jsem motivováni putováním po České republice, přečetli si básničku Moje země Česká, … Děti si vyzkoušely nový grafický prvek horní oblouk s vratným tahem s motivací hor. Děti krásně zvládly i procvičení protikladů a vyrobily si malý státní znak Českého lva.

V naší projektové knize přibyly další dva krásné příběhy, tentokrát od Ellinky, které se líbilo u moře a s Vítečkem jsme zavítali na pouť. Krásné 6. narozeniny jsme tento týden oslavili se Sabinkou, Emmičkou a Blažejíčkem.
 

Vytváříme a prezentujeme

18. 5. 2022 Základní škola IV. třída

Vytváříme jednoduché prezentace v jamboardu a prezentujeme před spolužáky. V angličtině jsme prezentovali jako zkušení lektoři učivo o jednotném a množném čísle, využili jsme k tomu slovní zásobu a obrázky na téma ovoce a zelenina. Když už po desáté vidíte a opakujete strawberry-strawberries a tomato-tomatoes, tak už si to zkrátka musíte pamatovat. 😊 Další prezentace se týkala denního režimu a vkládali jsme naše skutečné fotografie. Procvičovali jsme slovesa v čase přítomném a čas. Takže stránka s textem "At 7:00 AM I go to the toilet" a fotografií se stala suverénně nejoblíbenější. Byla legrace. Thank you for watching and listening.
 

Člověče, nezlob se

18. 5. 2022 Mateřská škola Sovičky

Týden s názvem Člověče, nezlob se byl naplněný sluníčkem nejen venku, ale také ve školce. Děti rozvíjely svou trpělivost, laskavost, řečové dovednosti, sluchové vnímání a empatii při společných hrách, tvoření i pobytu venku. Seznámily se s básničkou Moje maminka a písničkou Pojď si hrát.

Kreativitu a manuální zručnost rozvíjely při tvoření obrázku kamaráda. V rámci třídního projektu jsme se mohli velice pěkným zpracováním seznámit s oblíbenou hračkou naší kamarádky Rozárky.
 

Kino pro děti že ŠD

17. 5. 2022 Školní družina

Ve středu 18. 5. 2022 pojedeme do kina ve Vratimově na filmové představení Addamsova rodina 2 (bližší informace obdrží žáci v notýsku ŠD). Nejoblíbenější strašidelná rodinka se vrací na plátna kin! Morticia a Gomez s jistým nespokojením sledují, jak jejich děti dospívají a začínají se vyhýbat rodinným večeřím a další společným aktivitám. Proto se rozhodnou upevnit rodinná pouta a vyrazit na poslední strašnou rodinnou dovolenou. Naloží dceru Wednesday, syna Pugleyho, strýčka Festera a ostatní členy rodiny do velkého karavanu a vydají se na dalekou cestu napříč Amerikou, aby se opět sblížili a zažili nové vzrušující dobrodružství. Mohlo by se na tom něco pokazit?
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83

Projekty a sponzoři

Učíme se v přírodě při ZŠ a MŠ Václavovice

8. 11. 2021 Projekty a sponzoři

Podpora polytechniky, přírodovědy a cizího jazyka

9. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice III (Šablony 3)

8. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2020/2021

28. 10. 2020 Projekty a sponzoři

Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti

31. 8. 2020 Projekty a sponzoři

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Václavovice, okres Ostrava

22. 6. 2020 Projekty a sponzoři

S roboty napříč předměty

23. 3. 2020 Projekty a sponzoři

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

27. 2. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2019/2020

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ 2019 (V. etapa: období září–prosinec 2019)

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol ve šk. r. 2018/2019

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II (Šablony 2)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři