MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Závěrečné opáčko

16. 6. 2021 - Nevybráno - x V. třída 2022

I žáci IV. třídy finišují s probíráním učiva. Na řadu přichází nespočet her, které nejen nabyté vědomosti procvičí, ale také utužují vztahy mezi spolužáky a vytváří příjemnou atmosféru.
 

Křížem krážem Slezskou bránou

16. 6. 2021 Soutěže a ocenění

Václavovice a další přilehlé obce mají geograficky zajímavou polohu - leží totiž na pomezí Moravy a Slezska. Aby se žáci základních škol mohli více ponořit do historie této oblasti, architektury, přírodních a kulturních zajímavostí, uspořádal i letos Region Slezská brána vědomostní soutěž Křížem krážem Slezskou bránou. Naše reprezentační tříčlenné družstvo se po pečlivé přípravě zúčastnilo v úterý 15. 6. 2021 online klání, kde dokázalo zodpovídat věru záludné otázky. Žáci vybojovali krásné 3. místo, za což jim srdečně gratulujeme!
 

Jídelní lístek 21. 6. - 25. 6. 2021

Školní jídelna

Kapky

14. 6. 2021 Mateřská škola Motýlci

V týdnu s názvem Kapky se děti seznámily s koloběhem vody a významem vody pro člověka i přírodu. Počasí nám přálo, a tak si děti mohly hojně užívat hry s vodou, při které pozorovaly odpařování vody na slunci či ve stínu. Seznámily se s písničkou Kapky a básničkou Žába, procvičily si grafický prvek spodní oblouk a vlnovky, správný úchop kreslícího materiálu, jemnou motoriku prstů při skládání kamínků po vyznačené linii, pojmenování základních geometrických tvarů, určování prvního písmene ve slovech a číselnou řadu od jedné do pěti. S kamarádkou Maruškou a kamarádem Toníčkem oslavily narozeniny a při pokusech s vodou poznávaly různá skupenství vody.
 

Úhrada školného za ŠD (za 2. pololetí)

13. 6. 2021 Základní škola

Vážení rodiče, z důvodu uzavření škol důsledkem epidemie COVID-19 Vám zasíláme upravený rozpis úplaty za školní družinu žáků 1., 2. a 3. ročníků za školní rok 2020/2021. Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží (dle § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb. a vyhlášky č. 423/2020 Sb.).

Z tabulky vyplývá, že žáci I., a II. A třídy doplácí 460 Kč, žáci II. B třídy 420 Kč (doplatek je potřeba uhradit do 25. 6. 2021 na účet školy 181685896/0300 s VS = číslo popisné). Žákům III. třídy vznikl přeplatek, který bude v červnu vyplacen v hotovosti přímo žákům.

Upozornění: od příštího školního roku budou všechny platby (tj. školné v MŠ, školné v ŠD, stravné v ZŠ) probíhat formou inkasa v každém měsíci. Se zahájením školní roku bude potřeba upravit souhlas s inkasem (hlavně jeho výši), protože v případě více sourozenců bude inkaso provedeno společně jednou částkou (např. školné v MŠ + stravné v MŠ + školné v ŠD + stravné v ZŠ) – více informací se zahájením školní roku na www.skolavaclavovice.cz
 

Přijďte mezi nás - 15.6.2021

12. 6. 2021 SRPŠ

Chcete spolu s námi plánovat akce pro naše děti ze ZŠ a MŠ Václavovice? Zkusit vymýšlet program, máte nápad na zajímavé akce nebo kontakty na zajímavé lidi, kteří by mohli naše akce obohatit? Můžete pomáhat při organizaci nebo jen při chystání potřebného vybavení? Každá pomoc je velmi vítaná a věřte, že můžete zažít spoustu legrace, ale hlavně budete mít dobrý pocit, že děláte něco správného. Přijďte mezi nás, třeba právě v úterý 15.6.2021 od 17 hod na hřiště u družiny. Budeme tam a zodpovíme jakékoliv dotazy, přiblížíme naši činnost a možné plány do budoucna.
 

Blížíme se do finále

11. 6. 2021 - Nevybráno - x V. třída 2021

Žáci V. třídy se prokousali posledním učivem, což znamená, že je v následujících dnech čeká už jen závěrečné opakování a užívání si posledních společných chvil v naší školičce. Téma oblečení v anglickém jazyce nás inspirovalo k uspořádání módní přehlídky, během které žáci dokázali anglicky popsat svůj vyladěný outfit. Vytvořené módní doplňky jsme využili ještě pro nafocení fotek na tablo.
 

Vodní království

11. 6. 2021 Mateřská škola Sovičky

Děti se v tomto týdnu seznámily s vodou, přiměřenou formou koloběhem vody v přírodě. Zaměřili jsme se na spontánní tvoření z různých materiálů. Společně jsme hráli pohybové hry s pravidly například Na rybáře, zpívali jsme písničky Pláče vodníček, Rybička maličká a na závěr týdne vytvořili kolektivní práci Vodní království.
 

Vodní hrátky II.

10. 6. 2021 Školní družina 2. oddělení

V tropickém počasí je potřeba se ochladit nejlépe při hrách s vodou.
1. soutěž: přenášení vody
2. soutěž: přelévání vody
 

Hodná babička

10. 6. 2021 Školní družina 2. oddělení

Dnes po obědě v družině zazvonil zvonek a v telefonu se ozvalo: ,,Dobrý den, já si jdu pro vnuka. Mám s sebou sklo ze svářečských brýlí, jestli chcete vidět částečné zatmění slunce, pojďte ven."
A my jsme šli!
Moc děkuji za děti, byl to pro ně zážitek.
 

Bezlepkový jídelní lístek 14. 6. - 18. 6. 2021

Školní jídelna

Jídelní lístek 14. 6. - 18. 6. 2021

Školní jídelna

Svět dětí

8. 6. 2021 Mateřská škola Motýlci

V týdnu s názvem "Svět dětí" jsme společně oslavili den dětí a prožili krásné chvíle. Hned v pondělí děti strávily krásné dopoledne s Hopsalínem a v úterý si užily mlsání nanuků – za tyto krásné zážitky děkujeme SRPŠ!
Děti si tento týden povídaly o dětech a lidech na celém světě. Zahrály si na Indiány, Eskymáky, tanečnice z Havaje apod. Vyrobily si indiánskou čelenku, totem, zazpívaly si indiánskou písničku a na skok se podívaly Výletním vláčkem třeba do Afriky, Číny, Brazílie i na různé ostrovy.
 

Vodní hrátky I.

7. 6. 2021 Školní družina 2. oddělení

V pátek, dle předpovědi počasí, jsme si na zahradě MŠ užívali teplého, slunného dne. Čehož využili i rodiče a část dětí si ze ŠD vyzvedli již po obědě ;-)
Pro zpestření odpoledne si indiánské kmeny zasoutěžily a přispěly tak body do celoroční družinové hry. Jejich úkolem bylo naplnit co nejrychleji kelímek přenášením vody ve lžíci.
Zvítězili Siouxové se zeleným kelímkem (ačkoli byl ten den jejich kmen značně oslaben a soutěžili pouze 4 indiáni), na druhém místě se umístili Komančové s modrým kelímkem a o 2 lžíce za nimi Apači s kelímkem růžovým.
Indiánské kmeny v soutěži uplatnily rozvahu, trpělivost, pevnou ruku, soutěživost a projevily zájem o brzké zopakování soutěže. Howg!
 

Když venku prší...

7. 6. 2021 Školní družina 2. oddělení

...hrajeme stolní hry a skládáme puzzle
 

Letem celým světem

7. 6. 2021 Mateřská škola Sluníčka

V týdnu s názvem letem celým světem děti nejen slavily svůj mezinárodní svátek, ale také se seznamovaly s různými kulturami světa. Povídali jse si o Africe a poznávala rozdíly mezi Afrikou a Evropou, ve které žijeme. Na skok jsme zavítali do Ameriky a vyzkoušeli jsme si tanec Indiánů u ohně a v Azii jsme poznali náročnou práci pěstitelů rýže.
V pondělí za námi zavítal Hopsalín, který si pro děti připravil pestrý program.
V úterý jsme oslavili Den dětí nanuky, které jsme dostali od SRPŠ.
Ve čtvrtek jsme s dětmi navštívily zoo Ostrava, kde jsme si to všichni náramně užili.
 

Kuřátka

6. 6. 2021 Mateřská škola Motýlci

V týdnu s názvem Kuřátka se děti seznámily se stejnojmennou písničkou a s básničkou Káčátka. Upevnily si při tom rytmus, intonaci a dynamiku. Rozvíjely znalosti o mláďatech a jejich rodičích a jejich pojmenování a byly vedeny k láskyplnému přístupu ke všemu živému. Správný úchop nůžek a správnou techniku stříhání po vyznačené linii si procvičily při výrobě kočičky, a pečlivost při práci rozvíjely při tvoření vlastního statku pomocí razítek. Díky projektovému dni zaměřenému na včelky mohly děti nahlédnout do života včelek a seznámit se s péčí o ně. A protože čas letí a děti krásně rostou, mohli jsme s kamarádkou Sabinkou prožít radost z jejího narozeninového dne.
 

Sluníčka v Zoo Ostrava

6. 6. 2021 Mateřská škola Sluníčka

Seznam přijatých uchazečů do MŠ pro šk. r. 2021/2022

6. 6. 2021 Úřední deska

Vyrábíme, hrajeme si, relaxujeme!

6. 6. 2021 Školní družina 3. oddělení

Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině není jen o řízené činnosti, ale o možnosti dát dětem prostor pro jejich zájmy, kreativitu a odpočinek.
 

Děti slaví svátek

4. 6. 2021 Mateřská škola Sovičky

Svátek jsme začali slavit už v pondělí s Hopsalínem, v úterý mlsáním nanuku (za tyto dárky moc děkujeme SRPŠ!)
Povídali jsme si o dětech z jiných zemí, zpívali písničku o černoušcích, poslechli si Grónskou písničku, básničku o indiánech, tančili jsme jako Indiáni, vyráběli jsme papírovou lodičku, loutky dětí, barevný bumerang. Konečně jsme si užili houpaček, prolézaček a pískoviště, díky počasí :-)
 

Ekologický den

3. 6. 2021 - Nevybráno - x V. třída 2021

Děti jsou velmi pozorné, a tak se čas od času strhne diskuze, proč místní i cizí lidé vytvářejí černé skládky kolem našich domovů, nebo třeba kam mají vyhazovat tříděný odpad, když jsou kontejnery v obci často plné. Ekologický den v V. třídě měl nabídnout žákům prostor pro rozvedení tématu, upozornění na širší souvislosti a připomenutí dalších radostí a starostí, které naši planetu sužují.
 

Zkouška šikovnosti

3. 6. 2021 Školní družina 2. oddělení

Úkolem indiánů bylo uložit zápalky zpět do krabičky hlavičkami k sobě a následně krabičku zavřít, a to vše pouze jednou rukou.
Nejrychlejší indiáni byli odměněni.
 

Bezlepkový jídelní lístek 7. 6. - 11. 6. 2021

Školní jídelna

Den dětí

2. 6. 2021 SRPŠ

Jak jste oslavili Den dětí vy? My jsme v tento slavnostní den předali za SRPŠ dětem z naší školy a školky osvěžující překvapení- nanuky Mrož. Dětem ze školky jsme navíc velmi rádi sponzorovali vystoupení Hopsalína, které si určitě nesmírně užily. Děti ze základní školy navštívily loutkové divadlo v Ostravě a my jsme byli opět u toho, aspoň zaplacením nákladů na dopravu dětí na tuto kulturní záležitost. Páťáci od nás dostali šampaňské, aby mohli pořádně svůj svátek oslavit. Děti, které hledaly a našly v pokladech zvířátka ukryté v přesmyčkách či napsané morseovkou, dostaly krásné ceny a sladkosti. Letošní Den dětí jsme snad opět potěšili a rozdali radost všem dětem a to je vlastně to hlavní, proč to vše děláme.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108