MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Bezlepkový jídelní lístek 14. 9. - 18. 9. 2020

Školní jídelna

Pravěkem to začalo...

9. 9. 2020 Školní družina 3. oddělení

...je název celoroční hry, která nás bude tento školní rok provázet. Tak hurá do práce!
 

Než půjdeme na oběd

9. 9. 2020 Školní družina 2. oddělení

Než přijdeme na řadu ve školní jídelně, což takhle si zahrát zahrajeme si třeba: "Cukr, káva, limonáda..."
 

Mimořádná protiepidemiologická opatření

9. 9. 2020 Úřední deska

Vážení rodiče, vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci je dle mimořádného opatření MZČR od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve všech budovách ČR.

Opatření se vztahuje na ZŠ (kromě učeben, tělocvičny a při konzumaci jídla ve ŠJ) a ranní ŠD. Každý žák bude vybaven ideálně 2 rouškami a sáčkem na jejich uložení.

Opatření se nevztahuje na odpolední ŠD a MŠ, kde se však doprovázející osoba pohybuje vždy v odstupu a ochranném prostředku dýchacích cest.

Více na www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1
 

Jídelní lístek 14. 9. - 18. 9. 2020

Školní jídelna

Cestou necestou

8. 9. 2020 - Nevybráno - x V. třída 2022

Včerejší návštěvou dopravního hřiště jsme započali cestu za získáním průkazu cyklisty. Po úvodní části, kdy jsme se dozvěděli, jak by měla být přilba na hlavě správně připevněna, nám byla zapůjčena kola a mohli jsme vyrazit na cesty.

Při projíždění nejrůznějších křižovatek a kruhových objezdů, jsme si mohli ověřit, jak dobře známe dopravní značky a zda se umíme správně chovat v silničním provozu. Už teď víme, že je potřeba ještě trénovat. Ale protože do jara nám zbývá hodně času, vše natrénujeme a průkazy cyklisty budou naše!
 

Přílet ufonů do V. třídy

8. 9. 2020 - Nevybráno - x V. třída 2021

Je zajímavé pozorovat v jednotlivých třídách zájmy žáků. Ještě zajímavější je sledovat třídního ducha. Může mít podobu oblíbených filmových postav a všichni ve třídě si o přestávkách hrají na Harryho Pottera, nebo se převtělí do jednorožců, či princezen z Ledového království... Pak už tento třídní duch žije s žáky většinou dlouhou dobu a vytane jim na mysl při každé příležitosti.

Vypadá to, že žáci V. třídy letos žijí s ufony. A co náhoda nechtěla, v učebnici českého jazyka je ufon Fipík dokonce ústřední postavou, která je bude provázet taji naší mateřštiny. Proto jsme dneska s velkou slávou přivítali, někdy věru dramatickými scénkami, ufona na naší planetě, a tudíž nám učení půjde levou zadní.
 

Škola v přírodě pro současné žáky I. – IV. tříd ZŠ (zrušeno)

8. 9. 2020 Základní škola

Vážení rodiče, milí žáci. Z protiepidemiologických důvodů se škola v přírodě pro současné žáky I. – IV. tříd ZŠ ruší. V průběhu září 2020 budou na účty, z nichž byla škola v přírodě dříve uhrazena, navráceny finanční prostředky bez storno poplatků, tj. v plné výši 2 200 Kč.

Vážení rodiče, milí žáci. Václavovická škola za finanční podpory Obce Václavovice, SRPŠ a sponzorů připravila pro vás školu v přírodě v rekreačním středisku Palkovické hůrky v termínu od neděle 6. 9. do čtvrtku 10. 9. 2020 v ceně 2 200 Kč vč. soukromé autobusové dopravy, ubytování s plnou penzí, pitného režimu a spolupráce se zkušenými animátory. Odjezd plánujeme na neděli ráno, návrat na čtvrtek odpoledne (ještě upřesníme).

Úhradu 2 200 Kč je nutné provést nejpozději do 20. 5. 2020 na účet školy 181685896/0300. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné vašeho bydliště.

Tip: Požádejte svou zdravotní pojišťovnu, nebo zaměstnavatele (z FKSP) o příspěvek!
 

Ahoj, kamarádi!

6. 9. 2020 Mateřská škola Motýlci

Ahoj, kamarádi! V prvním týdnu tohoto školního roku byly děti uvedeny do třídy Motýlků, ve které spolu prožijí nový školní rok. Seznámily se s novými kamarády, zaměstnanci, prostorami třídy, se zásadami bezpečného chování v herně, při cvičení, v umývárně, ve třídě, při pobytu venku. Popřály nové kamarádce k narozeninám, namalovaly si motýlka a seznámily se s novou básničkou Motýlek a Uklízecí písničkou.
 

Sluníčkoví kamarádi

6. 9. 2020 Mateřská škola Sluníčka

S novým školním rokem se sešli ve třídě Sluníček i noví kamarádi. Rozvíjeli jsme vzájemné poznávání formou nejrůznějších činností a her. Osvojovali jsme si pravidla soužití ve třídě, dodržování bezpečného chování i správné hygieny. Upevnili jsme si krásné kouzelné slovíčka. Děti si namalovaly veselé sluníčko a navlékly náramek pro kamaráda.
 

Moje školička

6. 9. 2020 Mateřská škola Sovičky

V úterý 1. 9. 2020 přišla většina Soviček do školky poprvé. Děti se seznámily s novým prostředím MŠ, hračkami, svou značkou a novými dospěláky. I když nám pár slziček ukáplo, byli móóóc stateční.
 

Nový školní rok v družině

4. 9. 2020 Školní družina 2. oddělení

Školní družina přivítala nové prvňáčky a druháky. V tomto týdnu jsme se seznámili s chodem druziny, jejími prostory a vybavením. Vytvořili jsme narozeninový kalendář a většinu času trávili na zahradě MŠ a hřišti ŠD.
 

Čtveráci ze IV. třídy se představují

3. 9. 2020 - Nevybráno - x V. třída 2022

Haló, haló. Po letní odmlce hlásíme návrat do školních lavic. Nový look nezískala pouze naše škola, ale i my.
 

Kamarádi a hraní nám chybělo

3. 9. 2020 Školní družina 3. oddělení

Bezlepkový jídelní lístek 7. 9. - 11. 9. 2020

Školní jídelna

Jídelní lístek 7. 9. - 11. 9. 2020

Školní jídelna

Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti

31. 8. 2020 Projekty a sponzoři

V létech 2018 až 2020 vstoupila za finanční podpory zřizovatele – Obec Václavovice a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) do generální rekonstrukce budova základní školy, která se změnila v moderní bezbariérovou budovu s novými učebnami a novým vybavením.

Celkové výdaje projektu: cca 62 000 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 22 814 557 Kč
Dotace MMR ČR: 90 %
Realizace: 2018–2020
 

Bezlepkový jídelní lístek 31. 8. - 4. 9. 2020

Školní jídelna

Vrácení školného za dobu přerušení provozu ŠD a MŠ

27. 8. 2020 Úřední deska

Vážení rodiče, za dobu přerušení provozu ŠD a MŠ z epidemiologických důvodů ve školním roce 2019/2020 byla provedena vrátka školného na účty, z nichž škola inkasuje stravné. Finanční prostředky za školné ve ŠD byly vráceny 25. 8. 2020 v objemu 362 Kč. Finanční prostředky za školné v MŠ byly vráceny 26. 8. 2020 v objemu nad školné za leden (500 Kč), únor (500 Kč), březen (273 Kč), duben (0 Kč), květen (500 Kč), červen (500 Kč), červenec (500 Kč).
 

Jídelní lístek 31. 8. - 4. 9. 2020

Školní jídelna

Bezlepkový jídelní lístek 27. 7. - 31. 7. 2020

Školní jídelna

Jídelní lístek 27. 7. - 31. 7. 2020

Školní jídelna

Bezlepkový jídelní lístek 20. 7. - 24. 7. 2020

Školní jídelna

Jídelní lístek 20. 7. - 24. 7. 2020

Školní jídelna

Bezlepkový jídelní lístek 13. 7. - 17. 7. 2020

Školní jídelna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108