MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Matematika pro III. třídu na 6. 4. - 8. 4. 2020

6. 4. 2020 - Nevybráno - V. třída 2022

Milí třeťáci. Protože vím, že jste velcí šikulové, věřím, že jste s přehledem zvládli nové učivo Dělení se zbytkem 2, 3 a 4. Tento týden si své znalosti rozšíříme o dělení se zbytkem 5. Opět posílám odkaz na video s vysvětlením postupu. Držím všem palce při plnění dalších úkolů:-)

http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-40/
 

Přírodověda + Prvouka na 30. 3. – 8. 4. 2020 (příroda)

6. 4. 2020 Základní škola

Od pátku 20. 3. tady máme opět jaro a od neděle 29. 3. i letní čas! Dny budou delší, teplejší a budou nás častěji vybízet ven. Já už nelenil, popadl roušku, foťák, syna a vydali se na prohlídku přírody. Zatímco maminka připravovala špenát z medvědího česneku:) A jak to vše dopadlo, můžete vidět na obrázcích – poznáte, co vše jsme vyfotili? Odpovědi se dovíte později zde.

A protože čtvrťáci a páťáci jsou už zdatní přírodovědci, pokuste se rodičům připomenout, proč s jarem přichází teplejší počasí? Jak vzniká vítr? Jak ovlivňuje vítr rozptylové podmínky? Jak ovlivňují rozptylové podmínky smog? Co je to smog?
 

Přírodověda + Prvouka na 30. 3. – 8. 4. 2020 (skleník)

6. 4. 2020 Základní škola

S příchodem jara ožívá i skleník. Skleník je malá stavba umístěna na zahradě, která slouží k pěstování rostlin vyžadujících vyšší teplotu a vlhkost vzduchu, než jak je venku. Ve skleníku tak můžeme hned zjara vysazovat (tzv. rychlit) malé rostlinky, které později přesadíme ven, nebo je ve skleníku pěstujeme až do jejich sklizně (především zeleninu). V průběhu zimy mohou ve sklenících přezimovat rostliny v mobilních nádobách (květináčích), které nesnesou mráz.

Prohlédněte si jednotlivé obrázky. Rozeznáte, na jaké rostlinky zeleniny jsem ve skleníku narazil? Odpovědi se dovíte později zde.
 

Čtení s porozuměním II. třída na 6. 4. - 17. 4. 2020

6. 4. 2020 Základní škola V. třída

Pro zájemce čtení s porozuměním Sluníčko a jarní zdravení a básnička s protažením.
 

Prvouka pro II. třídu na 6. 4. - 8. 4. 2020

6. 4. 2020 Základní škola V. třída

Pro zájemce pracovní listy k vyplnění.
 

Český jazyk pro III. třídu na 6. 4. - 8. 4. 2020

6. 4. 2020 - Nevybráno - V. třída 2022

Český jazyk pro II. třídu na 6. 4. - 8. 4. 2020

5. 4. 2020 Základní škola V. třída

- Před cvičením: Psaní slov se slabikami bě, pě, vě, mě, (fě).
- Slabiky mají natrénovány ze čtení, nyní zkouší psát.
- Před cvičením: Zkuste nechat dítě vyhláskovat (po písmenkách) tato slova: oběd (objed), pěna (pjena), věta (vjeta), město (mňesto) – ať říká, co se vyslovuje, co tam slyší (viz žlutý rámeček str. 85).
- Děti si (tak jako slabiky dě, tě, ně – "mlaskací slabiky") musí zapamatovat, že uslyší-li po B, P, V slabiku JE, píšeme Ě. Ve slabice MĚ vyslovujeme "mňe".
- Upozornit, že se slabikou fě se mohou setkat pouze při skloňování (tvarování) těchto slov: žirafa, trefa, harfa a karafa. S jinými slovy se prakticky nepotkají. Příkladové věty: Po harfě zazní housle. Vyhrál díky přesné trefě. Žirafě nechutnalo. V karafě je voda.
- V malé učebnici ve cv. 1/85 si přečtěte básničku a vyhledávejte (můžete tužkou kroužkovat) slabiky s ě. Poté procvičte do sešitu cv. 2/85.
 

Matematika pro II. třídu na 6. 4. - 8. 4. 2020

5. 4. 2020 Základní škola V. třída

Pondělí: Opakovací cvičení, prosím, vytiskněte a dejte dětem k vypracování. Nemáte-li možnost tisknout, příklady dětem nadiktujte. Po napsání, prosím, nafoťte a zašlete na můj email ke kontrole a k hodnocení, děkuji.

Úterý, středa: Vyvození násobení – práce v novém dílu učebnice.

Před cvičením: Násobení je opakované sčítání stejného čísla. Vysvětlete dětem, že někdy je praktické (rychlejší) počítat po 2, po 3 atd. – např. mince (dvoukoruny, pětikoruny), páry bot, nebo děti seřazené do dvojic apod. – takovému jevu říkáme násobení. Připomeňte si násobky dvou – tak, že při každém násobku dítě zvedne jeden prst – kontrolujte. Vyzkoušejte počítání po dvou např. s fazolemi. Pusťte se do pracovního sešitu.

Návod, jak vypracovat zadaná cvičení naleznete zde:

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-1/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-2/
 

Anglický jazyk pro V. třídu na 6. 4. 2020 - 8. 4. 2020

5. 4. 2020 - Nevybráno - V. třída 2021

Milí žáci, tento týden opustíte učebnice a pracovní sešity a procvičíte si poslech. Věřím, se vám bude příběh dvou dětí a dvou mimozemšťanů líbit a dokážete správně vypracovat všechna cvičení v pracovních listech. Have fun!
 

Pracovní listy pro IV. třídu na 6. 4. - 8. 4. 2020

5. 4. 2020 - Nevybráno - V. třída 2019

Po roce Velikonoce přichááázejííí, zpívejme přátelé! Ano, milí žáci, tento týden se budeme ve výuce věnovat mimo jiné také Velikonocím. Nenechte si zkazit náladu omezeným pohybem a užijte si svátky jara naplno! Tvořte, vyrábějte, hrajte si. Snad pro vás budou pracovní listy z různých předmětů inspirací. Krásné jarní dny.

MA - v geometrii se zaměříme na osu úsečky a střed úsečky
MA - v aritmetice počítání s čísly do milionu
AJ - porozumění mluvenému slovu a cvičení s tím spojená
VL - Velikonoce, příchod křesťanství na naše území, Velká Morava
ČJ - vzory podstatných jmen rodu mužského - stroj, předseda, soudce
ČJ - přikládám čtecí list
 

Angličtina a prvouka pro III. třídu na 6. 4. - 8. 4. 2020

5. 4. 2020 - Nevybráno - V. třída 2022

Milí žáci, vážení rodiče. Tento týden se ponese v duchu oslav příchodu jara a Velikonoc. Užijte si velikonoční zvyky, i když šmigrust bude letos v omezené podobě. Úkoly do angličtiny a prvouky tak budete zvládat levou zadní. Hezké jarní dny všem.
 

Domácí procvičování pro I. B na 6. 4. - 8. 4. 2020

5. 4. 2020 Základní škola IV. třída

Milé děti, v minulém týdnu jste se seznámili s písmenkem F, f, napsali jste v písance c, C a seznámili se s Fandovým vypravováním. Ti z Vás, kteří navštěvují ZUŠ, si určitě s chutí zahráli na hudební nástroj a ostatní si rádi zazpívali. Pohádka Hrnečku vař! se Vám určitě líbila a věřím, že její čtení jste všichni zvládli, protože jste moc šikovní. Ve Slabikáři si nyní přečtete článek o Velikonocích, které se blíží, jejich přípravách a zvycích. V psaní si nacvičíte velké písmeno Z a malé h.

V matematice si stále opakujte sčítání a odčítání do 20 (můžete si zahrát řetězec), nezapomínejte na řešení slovních úloh. Na zadní straně učebnice matematiky máte několik možností zahrát si hru s geometrickými tvary. Tak poproste rodiče nebo sourozence.

Protože se blíží Velikonoce, budeme se těmto svátkům věnovat i v Prvouce. Přečtete si velikonoční básničku a vyhledáte velikonoční zvyky.

Také Vám opět předkládám nepovinné úkoly z českého jazyka, prvouky a matematiky k procvičování.

Mějte se pěkně. Myslím na Vás!
 

Domácí procvičování pro I. A na 6. 4. - 8. 4. 2020

5. 4. 2020 - Nevybráno - IV. třída (3A 2022)

Zdravím všechny děti v krásném jarním počasí. Doufám, že jste zvládly čtení f, F i psaní c, C, a také počítání do 20 vám jde pořád lépe. V tomto kratším týdnu se věnujte přípravě na Velikonoce. Přeji všem krásné a pohodové svátky jara.
 

Informatika pro V. třídu na 30. 3. - 8. 4. 2020

3. 4. 2020 - Nevybráno - V. třída 2021

Moji milí ajťáci! Víte, že slovo ajťák vzniklo z anglické výslovnosti zkratky IT (aj tý)? IT je zkratka slov Information Technology. Česky – informační technologie. Takže ajťák je hovorový výraz pro člověka, zabývajícího se informačními technologiemi. Že už nevíte, co to jsou informační technologie? Tak to si rovnou napište 5 s vykřičníkem a zamiřte do sešitů!;)

Minulý týden jsme zvládli pomocí nabídky Start najít a spustit nejrůznější aplikace (programy) v počítači. Teď se naučíme hledat a spouštět soubory.

Co je soubor? Soubor má jméno a příponu. Soubor obsahuje určitá data (může jít o text, obrázek, hudbu, video, aplikaci). Když jsme v Microsoft Wordu ukládali dokument, vznikl soubor s příponou docx. Když jsme stahovali obrázek, tak jpg. Když jsme stahovali jízdní řád MHD 28, tak pdf. V přiloženém výukovém materiálu si projděte nejčastější typy souborů a jejich přípony.

Úkol: Klikněte na nabídku Start, napište a spusťte Tento počítač. Do okna Prohledat (vpravo nahoře) napište jpg a zmáčkněte klávesu Enter. Vyhledají se všechny jpg soubory (obrázky) v počítači. Pak vyhledejte hudbu (mp3), videa (avi, mkv), dokumenty (pdf, doc). Stejným postupem vyhledejte soubory, které mají ve svém názvu různá slova (jako např. feat, hello, auto, help). A takto zkoušejte vyhledat, co vás napadne:)

Nezapomínejte na předchozí výukové materiály a na https://www.skolavaclavovice.cz/cs/zakladni-skola/v-trida/informatika-v-tomto-pololeti-aktualizovano#contents
 

Elektrická energie (a její plánovaná odstávka 6. 4. 2020)

3. 4. 2020 Základní škola

Vážení rodiče, milí žáci. Prohlédněte si obrázek a popište cestu elektrické energie od její výroby až po její spotřebu. Jak se jmenují zařízení, která vyrábějí elektrickou energii? Zařízení, která vyrábějí elektrickou energii dělíme podle toho, z čeho elektrickou energii vyrábějí – dokážete je vyjmenovat a seřadit od nejekologičtější (nejšetrnější) k přírodě? Nápovědu naleznete v dalším obrázku. Elektrickou energii spotřebovává elektrický spotřebič – zkuste vyjmenovat 5 elektrických spotřebičů a vysvětlit, v co elektrickou energii přeměňují? Proč občas "nejde elektřina"?

Dle ČEZ Distribuce, a. s. dojde v pondělí 6. 4. 2020 v době od 7:30 do 13:30 hod. k plánované odstávce elektrické energie u některých odběrných míst – více na https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/anonymous/vyhledani-odstavek#/prehled
 

Náměty k procvičování pro Sluníčka do 9. 4. 2020

1. 4. 2020 Mateřská škola Sluníčka

Sluníčka naše, moc vás zdravíme! Podívejte, koho jsem potkala na procházce? Hřejivé sluneční paprsky nám probouzejí přírodu po zimním spánku. Jaro přichází, první tráva, první květy, zpěv ptáků, procházky v přírodě vonící svěžím vzduchem. V měsíci dubnu můžete pozorovat změny počasí "aprílové", sázet rostlinky i různá semínka, uvědomit si, co taková rostlina potřebuje k životu a těšit se na svátky jara Velikonoce.

Povídejte si o tradicích, zvycích a symbolech Velikonoc, seznamte se s pojmem pašijový týden. Pokud budete chtít pošlete nám fotku na třídní email, jak se připravujete na Velikonoce. Přikládáme opět náměty k procvičení. Krásné jarní dny!
 

Matematika pro III. třídu na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 - Nevybráno - V. třída 2022

Milí třeťáci a vážení rodiče. Tento týden začneme v matematice nové učivo – Dělení se zbytkem. Zhlédněte proto, prosím, videa, kde jsou vysvětleny postupy:

http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-37/
http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-38/
http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-39/

K následnému procvičení využijte pracovní listy.
 

Český jazyk pro III. třídu na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 - Nevybráno - V. třída 2022

Anglický jazyk pro V. třídu na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 - Nevybráno - V. třída 2021

Dobrý den, milí žáci a vážení rodiče. Tento týden se budeme v hodinách angličtiny věnovat nové lekci. Přijměte prosím jako pomocnou ruku pracovní list, který vás nenásilně provede učivem předložek. Ničeho se nebojte, základ o předložkách máme už ze IV. ročníku, nyní jen opakujeme.

Have fun and see you soon!
 

Pracovní listy pro IV. třídu na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 - Nevybráno - V. třída 2019

Milí žáčci i rodiče. Už zase tady máme nový týden a čeká nás spousta cvičení a úkolů. Pro doplnění učiva vám přikládáme pracovní listy k procvičení probíraného učiva. Z učebnic i pracovních sešitů máte zadány vybrané úlohy v týdenním plánu. Rychlíci samozřejmě mohou vypracovat úkolů více. S chutí do toho!

V ČJ nás čekají vzory podstatných jmen rodu mužského. Probereme první dva – pán a hrad.

V MA se zaměříme na počítání s velkými čísly. Připomeneme si řády čísel, číselnou osu i zaokrouhlování. Samozřejmě nepřestaneme procvičovat písemné násobení a dělení. V geometrii pronikneme do tajů trojúhelníkové nerovnosti.

Ve VL odrazíme útok Avarů a na zoubek se podíváme kupci Sámovi.

AJ tento týden přichází s vtipnou písní a věru ráda bych sledovala žáky, jak vytleskávají farmářova Binga...

Hezké jarní dny všem.
 

Prvouka a angličtina pro III. třídu na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 - Nevybráno - V. třída 2022

Milí žáci, vážení rodiče. Prohlédněte si, prosím, zadání úkolů na tento týden z předmětů Prvouka a anglický jazyk. Pustíme se do objevování lidského těla a když jsou obchody zavřené, zašopujeme si alespoň v angličtině!
 

Domácí procvičování pro I. A na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 - Nevybráno - IV. třída (3A 2022)

V tomto týdnu se naučíte číst nové písmeno f a psát c, C. Opakujte si všechno, co už umíte, ať to nezapomenete. V matematice pokračujte ve sčítání a odčítání do 20. Zeleninu, stromy a keře si připomenete v prvouce. Nepovinných procvičovacích úkolů bylo hodně a vydrží vám i na tento týden. Věřím, že vás učení doma baví a snažíte se stejně jako ve škole. Můžete mi klidně napsat zprávu nebo email, jak se vám "škola doma" líbí a zvládáte ji. Všechny zdravím a těším se na vaše zprávy!
 

Český jazyk pro II. třídu na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 Základní škola V. třída

Kontrolní diktát:
Jedovatý hřib, studený sníh, barevné látky, kočičí drápky, velká loď, krásná labuť, Václav a Rudolf, dlouhý vlas, tuhý mráz, zralé hrušky, pletené ponožky, čistý vzduch, ukrytý poklad.

Před diktátem:
- Připomeňte, že u jmen píšeme velké písmeno.
- Zopakujte si měkké a tvrdé slabiky.
- Připomeňte si způsoby, jak převést slovo do jiného tvaru. Můžete také dětem napsat na kartičku párové souhlásky, aby při diktátu lépe odhadovaly, kterou dvojici souhlásek mají ve slově zvažovat. Při psaní si pak mohou říkat nahlas oba tvary (s oběma hláskami – dobře i špatně), aby to lépe slyšely a správně se rozhodly co napsat (hodně ponožek – ponošek, hřibů – hřipů).
- Při diktátu zdůrazněte délku slabiky (aby děti poznaly, kde je dlouhá samohláska), ale nezdůrazňujte procvičované (párové) souhlásky.
- Po skončení nechte dítě, ať si po sobě ještě přečte, co napsalo.

Provedený diktát neopravujte, ale vyfoťte a pošlete mi jej, prosím, na email kvanduchova@skolavaclavovice.cz ke kontrole, děkuji za spolupráci.

Před cvičením:
- Vysvětlit dětem, že jakmile uslyší ve slově měkké slabiky dě, tě, ně, samohláska e přebírá háček. Toto učivo mají natrénováno již ze čtení, nyní budou zkoušet psát.
- Připomenout také, že podobnou funkci má měkké i (znají z měkkých slabik – di, ti, ni), které ruší háček úplně.
- Upozornit, že se jedná jen o tyto tři souhlásky - u souhlásek ž, š, č, ř se to neděje - jen ď, ť, ň - tzv. "mlaskavé" hlásky - jazyk se dotýká celého horního patra a při výslovnosti mlaskne. :-)
- Uveďte si příklady: kotě, děda, koně... dále nechte dítě, ať si zkusí na nějaká další slova ještě vzpomenout.

Poté se můžete pustit do cvičení:-)
 

Matematika pro II. třídu na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 Základní škola V. třída

Tip: Můžete nahlédnout na odkaz k této učebnici – jsou tam praktická videa, jak vypracovávat jednotlivá cvičení:

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-aktualizovane-vydani/

K učivu:
- závorky – příklad v závorce má přednost, musí se vypočítat předem (napsat si nad závorku výsledek), pak pokračovat v počítání
- násobky – opakujte a upevňujte násobky do 5ti
 

Geometrie pro V. třídu na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 - Nevybráno - V. třída 2021

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102