MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

TIP: Vánoční trhy v Ostravě!!!

27. 11. 2020

Na Masarykově náměstí v Ostravě bude od pátku 27. 11. do středy 23. 12. 2020 otevřeno celkem 23 prodejních stánků. Těšit se můžete na stánky s tradičním sortimentem, jako např. s vánočními dekoracemi, jmelím, adventními věnci, dekorativními předměty, přírodní kosmetikou, cukrovím, ale také s občerstvením, avšak s dodržováním všech aktuálních opatření. Věříme, že slavnostně osvětlené náměstí s vánočním stromem a ojedinělá atrakce 32 metrové vyhlídkové kolo přiblíží návštěvníkům vánočních trhů adventní čas.

Letošní Ostravské Vánoce budou jiné, než jsme zvyklí, v podstatě jako celý rok 2020. Ostrava dělá vše pro to, aby byly vánoční trhy, byť v omezeném měřítku, zachovány. I my však musíme respektovat všechna vládní nařízení a snažit se přispět k brzkému zvládnutí celé situace například tím, že zcela zrušíme kulturní program a vyhneme se tak shlukování velkého množství lidí.

Více na www.ostravskevanoce.cz
 

První vločka

27. 11. 2020 Mateřská škola Sovičky

Tento týden si sovička Rozárka přivedla do školky kamarádku Vločku. Povídali si jsme si společně o Adventu, tradicích a zvycích v tomto období. Také jsme si připomněli, jak se oblékáme, když už se venku ochladilo. Děti si osvojily nové písničky i básničky, vyrobily ozdoby na školní vánoční stromeček a také kulicha s barevnou bambulí. Také jsme napsali – namalovali dopis Ježíškovi. Procvičily si tělo a v pátek jsme společně přidali ozdoby na stromeček.
 

A jedeme dál!

27. 11. 2020 Školní družina 2. oddělení

Opět se sešli kamarádi v družině. Opět kreslíme a malujeme, stavíme z kostek i skládáme puzzle. Opět si hrajeme na Indiány.
 

Bezlepkový jídelní lístek 30. 11. - 4. 12. 2020

Školní jídelna

Těšili jsme se nejen na kamarády...

25. 11. 2020 Školní družina 3. oddělení

...ale i na tvoření a vyrábění.
 

Angličtina Cambridge – Přidej se k nám!

25. 11. 2020 Základní škola

Vážení rodiče, nově v letošním šk. r. 2020/2021 nabízíme žákům IV. a V. třídy kurz angličtiny, který bude zaměřen na přípravu mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge – Testy mladých studentů (YLE) na úrovni Movers = A1.

Přidejte se k nám – více na https://www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/clanky/krouzky-anglictiny-od-pondeli-30-11-2020#contents

Příprava je vhodná pro žáky, kteří mají angličtinu rádi a chtějí se v ní ještě zdokonalit. Obsah hodin bude zaměřen především na konverzaci, poslech, porozumění jazyku, rozšíření slovní zásoby a upevnění gramatiky. Příprava bude intenzivní a bude probíhat jednou týdně ve dvouhodinové lekci. Obsahem hodin se žáci dostanou nad rámec běžné výuky a své získané znalosti pak mohou využívat v následujících školních letech. Vykonání zkoušek je dobrovolné a není podmínkou návštěvy kroužku. Zkoušky jsou však pro děti nevšedním a jedinečným zážitkem, posílením sebevědomí šikovných dětí, a hlavně průkazným důkazem jejich znalostí jazyka.

Cena přípravky je 1 500 Kč na pololetí. Žáci budou potřebovat originální pracovní sešit, jehož cena se odvíjí od počtu přihlášených – přibližně 300 Kč (rozdíl v ceně bude žákům předán se sešitem). Platbu přípravky a sešitu (1 500 Kč + 300 Kč) prosím proveďte bezhotovostně na účet 211263580/0600 s VS jméno žáka, třída, ZŠ Václavovice (např. Jan Novák 5 ZŠ Václavovice).

Těší se na vás
Mgr. Naďa Macková
email: n.mackova@zsvratimov.cz
 

Slavnost Slabikáře

25. 11. 2020 Základní škola IV. třída

Protože se žáci I. třídy mohli konečně vrátit do školních lavic a zároveň ukončit Živou abecedu a začít novou učebnici Slabikář, proběhla v pátek v naší třídě malá oslava – Slavnost Slabikáře. Děti předvedly při různých hrách, soutěžích a práci ve skupinách své naučené dovednosti a znalosti ze čtení i psaní. Četli jednotlivá písmena a slabiky, skládali slova, věty a přiřazovali k písmenům obrázky. Po splnění všech úkolů byli přijati mezi čtenáře, dostali malý dáreček a vše ukončili sladkým občerstvením.
 

Jídelní lístek 30. 11. - 4. 12. 2020

Školní jídelna

Moje tělo, moje zdraví

20. 11. 2020 Mateřská škola Sluníčka

V tomto týdnu si děti opakovaly názvy částí těla, seznamovaly se s názvy a funkcemi některých vnitřních orgánu, poznávaly tělo a co všechno je součástí těla. Rozvíjely obratnost při zdolávání překážkové dráhy, seznamovaly se s novými pohybovými hrami, poznávaly smysly a rozvíjely smyslové vnímání nebo procvičovaly jemnou motoriku při vytváření našeho kostlivce.
 

Jak vypadá vitamín?

20. 11. 2020 Mateřská škola Sovičky

Povídali jsme si se skřítkem Vitamínkem o ovoci a zelenině, skládali rozstříhané obrázky, tvořili z modelovací hmoty, tančili taneček Maluje sluníčko, naučili se říkanku s pohybem Brambora. Poznávali jsme ovoce a zeleninu zrakem, hmatem, a hlavně jsme ochutnávali. Moc děkujeme rodičům, kteří nám tohle zdravé mlsání plné vitamínů přinesli:-)
 

Vyhodnocení Matematického klokana

20. 11. 2020 Základní škola

Milí žáci a vážení rodiče. Děkujeme za účast v soutěži Matematický klokan. I přes neobvyklé podmínky jste se s úlohami popasovali velmi dobře. V kategorii Cvrček zvítězili se stejným počtem bodů Daniel Š. a Patrik K., oba ze III. třídy. V kategorii Klokánek zvítězila Viktorka B. z V. třídy. Vítězům gratulujeme a už teď se těšíme na příštího klokana.
 

Bezlepkový jídelní lístek 23. 11. - 27. 11. 2020

Školní jídelna

Jídelní lístek 23. 11. - 27. 11. 2020

Školní jídelna

Krajské kolo Logické olympiády 2020

18. 11. 2020 Soutěže a ocenění

Historie evropského myšlení sahá do Starověkého Řecka. Zrodila se řeč, rozum, způsob myšlení, příběh... Všechna tato slova překládáme z řeckého termínu logos. Ve škole děti píšou svůj vlastní příběh, snaží se prostřednictvím logiky porozumět světu kolem sebe. Jsme rádi, že se žáci naší školy zapojují i do mimoškolních aktivit, a můžeme tak sdílet radost Viktorky B. z V. třídy, která vyhrála krajské kolo soutěže Logická olympiáda. Nechť je pro tebe, Viktorko, naše škola plná příběhů se šťastným koncem.
 

Koník cválá po polích

17. 11. 2020 Mateřská škola Sluníčka

V týdnu s názvem Koník cválá po polích jsme se moc těšili na příjezd Martina na bílém koni. Seznámili jsme se s legendou o Sv. Martinovi i tradicích k tomuto dni. Děti si osvojily způsob života koní, zvládnou pojmenovat části koně, některé druhy koní i jejich potravu. Děti si vyzkoušely zručnost a koordinaci oka a ruky při zatloukání hřebíčků i vypichování špendlíkem. Zdokonalovali jsme i hrubou motoriku při přeskakování vysokých překážek, lavičky i chůzi po chůdách. Jemnou motoriku jsme procvičili trháním kapesníčků při výrobě husy i modelováním svatomartinských rohlíčků z plastelíny.
 

Co umí vítr a déšť

13. 11. 2020 Mateřská škola Sluníčka

V týdnu s názvem Co umí vítr a déšť se děti seznamovaly s typicky podzimním počasím. Povídali jsme si o změnách, které nastávají v přírodě na podzim, seznámili jsme se s koloběhem vody, vyzkoušeli jsme si, co vše musí kapka zvládnout po cestě z mraku na zem. Děti se seznámily s novou písničkou Vyletěl si pyšný drak a s básničkou Drak pohádkový, vyzkoušely si cvičení s owerbally a vyzkoušely si novou pohybovou hru Vítr.
 

Listopad, lísteček mi na zem spad

13. 11. 2020 Mateřská škola Sovičky

Celý týden děti provázela sovička Rozárka. Děti jí ukázaly, jak se naučily zpívat novou písničku Listopad, lísteček mi na dlaň spad, jak umí básničky s ukazováním, co všechno patří k podzimnímu počasí a jaké barvy vidíme v přírodě na podzim. Vyrobili jsme si společně strom Podzimníček a skřítka Podzimka, kde děti použily barvy podzimu. Udělali jsme si vycházky po okolí školky a to i v mlze:-) Pohráli jsme si na hřišti i s kamínky.
 

Draku, ty jsi vážně drak?

13. 11. 2020 Mateřská škola Motýlci

Týdnem s názvem Draku, ty jsi vážně drak? nás provázeli draci. Děti společnými silami vytvořily dračí bratříčky z kartonu, seznámily se s písničkou Máme draka na provázku a básničkou Draku, ty jsi vážně drak. Při výrobě dráčka na špejli si procvičily jemnou motoriku. V neposlední řadě si upevnily znalosti o zákonitosti střídání ročních období, předmatematické představy, rozvíjely představivost při tvoření dle své fantazie z přírodnin a dostupných materiálů a sluchové vnímání rozvíjely při hře na dostupné hudební nástroje.
 

Bezlepkový jídelní lístek 16. 11. - 20. 11. 2020

Školní jídelna

Jídelní lístek 16. 11. - 20. 11. 2020

Školní jídelna

Podpora polytechniky, přírodovědy a cizího jazyka

9. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Předmětem projektu je vybudování multimediálního, polytechnického a jazykového zázemí pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu dojde k pořízení nábytku, IT vybavení a učebních pomůcek, které odpovídají současným požadavkům na výuku, jsou v souladu s aktuálními trendy na trhu práce a umožňují tak co největší propojení teorie s praxí.

Vybavení učebními pomůckami je důležitým předpokladem pro zkvalitnění vzdělávání a zvýšení efektivity výuky. V současné době je pro kvalitní vzdělávání nutné využívat nové metody výuky, které budou pro žáky atraktivní a budou podněcovat jejich kreativitu a chuť se učit. Projekt reaguje na rychlý vývoj moderních digitálních technologií a nových přístupů ve výuce cizích jazyků, přírodních věd, práci s digitálními technologiemi a technických a řemeslných oborů.

Celkové výdaje projektu: cca 7 500 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 5 884 971 Kč
Dotace MMR ČR: 90 %
Realizace: 2020–2021
 

Jak si vyrobit jednoduchého létajícího draka? (+ soutěž)

9. 11. 2020 Základní škola

K jednomu z typických symbolů podzimu patří pouštění draků. Víte, proč je tato tradice spojena právě s podzimem? Tato tradice pochází z doby, kdy obyvatelé venkova měli již po sklizni úrody z polí a děti měly více volného času než na jaře, kdy musely vypomáhat při zemědělských pracích. A také na rozdíl od jara, kdy bylo vše zaseto, se mohly děti po polích libovolně prohánět.

Vyrobte si létajícího draka podle svého, nebo podle www.wikihow.com/make-a-kite-out-of-a-plastic-bag či níže uvedeného videa, vyfoťte jej a zašlete podle pokynů na www.skolavaclavovice.cz/cs/casopis-vaclavacek/clanky/stan-se-redaktorem-skolniho-casopisu-vaclavacek-a-vyhraj#contents


 

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice III (Šablony 3)

8. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora rozvojových aktivit, spolupráci s rodiči dětí/žáků/účastníků a spolupráci s veřejností.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 687 011 Kč
Dotace MŠMT ČR: 85 %
Realizace: 2020–2022
 

Dráček Fráček

6. 11. 2020 Mateřská škola Sovičky

Povídali jsme si o podzimu, vyráběli různé dráčky, zpívali písničku o pyšném drakovi, tančili tanečky a venku tvořili z kamínků obrázky...
 

Bezlepkový jídelní lístek 9. 11. - 13. 11. 2020

Školní jídelna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124