MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p.o.

Jakub Müller: Recenze knihy "Jan Hus"

22. 3. 2019 časopis Václaváček

Chtěl bych vám představit knihu Jan Hus od Tomáše Němečka, kterou jsem dostal od Mladé Fronty. Tyto informace o Janu Husovi jsem doteď nevěděl. V této knize jsem se např. dozvěděl, že Jan Hus nebyl hubený, neměl vousy a měl na hlavě pleš – tedy úplně jiný, než jsme se učili.

Dozvěděl jsem se, kde Jan Hus kázal, jací králové v té době vládli. V jakém roce byl upálen a kdo byl jeho nepřítelem. Tento příběh byl očima krejčího Ondřeje a panny Anežky. Dokonce jsem se dozvěděl v jakém městě a v jakém roce se narodil a v jakém roce odešel do Prahy. Rád si dělal legaci z jiných farářů. Na kněze se tehdy dal proto, aby měl dobré jídlo a bydlení. Tato knížka je směsí obrázků (hodně vtipných) a textu, který je taky vtipný. Moc jsem se u knížky nasmál:)
 

Kroužek flétny v MŠ

22. 3. 2019 Mimoškolní aktivity

Šachový kroužek v MŠ

22. 3. 2019 Mimoškolní aktivity

Prozkoumali jsme vybavení vozu Policie ČR

22. 3. 2019 Základní škola V. třída

Vozidla vybavená lokalizačním a záznamovým zařízením (dále jako LZZ) pro policii představují moderní nástroj, který v mnoha směrech usnadnil policistům práci v terénu a učinil službu občanům efektivnější. LZZ zahrnuje radiostanice s GPS, navigaci, datalogery – záznamníky dat, kamery a videoservery pro záznam dat z kamer, PC jednotky s monitorem a další související komponenty.

GPS lokalizace poskytuje grafické znázornění lokalizace všech hlídek včetně souvisejících provozních informací vozidel, a tak může operační důstojník na místo události vyslat nejbližší hlídku, čímž se zrychlí dojezd hlídky na dané místo. Ke zrychlení dojezdu hlídky na určené místo zároveň přispěje i GPS, kdy se policisté snadněji orientují v neznámém prostředí a neztrácí zbytečně čas nesnadnou orientací. Dalším pozitivním prvkem je možnost využívat doplňkové informace jako údaj jak je místo události vzdálené a jaká je doba dojezdu na dané místo, kdy doposud tyto informace měly hlídky k dispozici pouze z hlasové komunikace od operačního důstojníka. Při nasazení hlídek v rámci širších opatření (zákrok proti ujíždějícímu pachateli, bezpečnostní opatření s hromadným nasazením hlídek, spolupráce hlídek navzájem nebo při pomoci v pronásledování podezřelých) pak integrované operační středisko využívá maximum dostupných prostředků, což vede k mnohem účinnějšímu využití dostupných sil.

Z kamer a videoserverů před a za vozidlem jsou pořizovány záznamy, které budou vyhodnocovány a využívány při následném operativním rozhodování hlídky. Těchto záznamů bude využito například u zachycení častých dopravních přestupků, jako je předjíždění v místech, kde je to zakázáno, jízda na červenou, jízda přes železniční přejezd v případech kdy je to zakázáno, držení hovorového zařízení, či zadokumentování nehodového děje. Dále může dojít i k zadokumentování páchání jiných přestupků, či trestné činnosti ať již na úseku veřejného pořádku, majetku, občanského soužití a v neposlední řadě samotných zákroků policejních hlídek.

Počítačový terminál s dotykovým displejem poskytuje hlídkám ve vozidle jednak možnost využití mapových podkladů a navigace, čímž dochází k podstatnému zkrácení dojezdové doby na místo události a dále možnost přístupu k informačním systémům Policie ČR, která umožňuje hlídce během úkonu, resp. zákroku získat aktuální informace k osobám, vozidlům (totožnost, držení zbraně, majitel vozidla apod.) a získaným informacím přizpůsobit taktiku svého postupu. V neposlední řadě je třeba zmínit možnost přístupu k informačním systémům Policie ČR jako velice účinný nástroj při pátrání po osobách, vozidlech a věcech.

Zdroj: Policie ČR
 

Barča H. + Ondra Š.: Policejní stanice

22. 3. 2019 časopis Václaváček

Trvalo nám to dva dny. Nejdříve jsme si našli krabice. A pak jsme si navrhli, jak to uděláme. Potom jsme to natřeli temperami, pak jsme to slepili. Tady je náš krásný výtvor.
 

Ponožkový den – Světový den Downova syndromu

21. 3. 2019

Na den 21. 3. připadá každý rok Světový den Downova syndromu. Toto datum není vybráno náhodně. Downův syndrom se totiž vyznačuje jedním přebývajícím chromozomem 21. Někdy se také označuje tento syndrom jako trizomie 21. chromozomu. Normálně máme každý tyto chromozomy dva, osoby s Downovým syndromem mají tři – tedy 3 chromozomy 21 – 21/3.

Světový den Downova syndromu má tradiční symbol – nesourodý pár ponožek, který ukazuje příčinu tohoto celoživotního onemocnění – poruchu chromozomu ve tvaru písmene X.

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 si oblékneme každou jinou ponožku. Přidejte se k nám!
 

Bezlepkový jídelní lístek 25. 3. - 29. 3. 2019

Školní jídelna

Jídelní lístek 25. 3. - 29. 3. 2019

Školní jídelna

Což takhle dát si...

19. 3. 2019 Školní družina 2. oddělení

... špagety. Etapu o Itálii, jsme zakončili soutěžemi s vařenými špagetami. Je pravda, že některé děti měly špagety víc na hlavě, než v puse, ale za pobavení to stálo!
 

Návštěva Policie ČR

19. 3. 2019 Základní škola II. třída

Povídali jsme si o nástrahách, které na nás číhají cestou ze školy i doma, s kamarády na hřišti nebo na procházce. Zjistili jsme, jak se správně zachovat v modelových situacích. A nechyběla ani prohlídka vybavení policisty.
 

Přírodověda: Lesní patra

18. 3. 2019 Základní škola IV. třída

Živé organizmy žijí v několika lesních patrech. Jsou tvořena bylinami, keři a stromy o různé výšce, které rostou společně v lese. Během roku se mění a vzájemně ovlivňují. Každé patro má svůj význam. Druhy lesních pater nám ztvárnil František B.:
 

Jaro ťuká na vrátka

18. 3. 2019 Mateřská škola Sovičky

Sluníčku se jaro líbí

17. 3. 2019 Mateřská škola Sluníčka

Okresní kolo recitační soutěže v Ostravě-Porubě

17. 3. 2019 Soutěže a ocenění

V pátek 15. 3. 2019 se naši úspěšní recitátoři z obvodního kola zúčastnili 48. ročníku soutěže MŠMT Celostátní přehlídka dětských recitátorů – okresní kolo recitační soutěže 2018/2019 v DDM Ostrava-Poruba.

V každé kategorii jsme měli zastoupení:

0. kategorie – Filip V. (I. třída)
I. kategorie – Stela B., Lucie L. (III. třída)
II. kategorie – Ondřej Š. (IV. třída)

I když naši recitátoři vše zvládli na jedničku s hvězdičkou a podali skvělé výkony, ve velké konkurenci jsme tentokrát umístění na předních místech nepřivezli. Ale přivezli jsme si krásné zážitky, inspiraci a motivaci do dalšího ročníku. Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci školy!
 

Vojta Š.: Kybernetická olympiáda – zábava s technikou

17. 3. 2019 časopis Václaváček

Milí spolužáci, rád bych se s vámi podělil o zážitek z kybernetické olympiády. Na začátku roku 2019 jsem se se svým spolužákem zúčastnil na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava kybernetické olympiády. Jel jsem reprezentovat naší školu. Do kroužku kybernetiky chodím sice jen půl roku, ale přesto jsem to chtěl zkusit, protože mě kybernetika velice baví a zajímá. Ještě bych rád vysvětlil, co to ta kybernetika vlastně je. Je to programování, robotika, vývoj, pájení a oživování elektroniky, stavění z různých stavebnic, např. Lego Mindstorms, ze kterých se dají postavit roboti, kteří jezdí, můžou i mluvit a dělat různé obličeje atd.

Při příchodu jsme si museli vymyslet jméno týmu. Náš tým se jmenoval Borci z Česka. Týmy byly tříčlenné, dostali jsme se spolužákem do týmu ještě jednu holku z jiné školy. Týmů bylo celkem třináct, takže konkurence byla veliká. Začátek soutěže byl v 8:30 hod. a končilo se ve 14:00 hod.

Stavěli jsme z Lega Mindstorms, z elektrické stavebnice Boffin a z WeDo Lega. Prvním úkolem bylo postavit auto, které jezdí doprava i doleva, dopředu i dozadu. Tento úkol jsme splnili celkem rychle. U stavebnice Boffin bylo úkolem postavit elektrický obvod s žárovkou, led diodami s vypínačem, s vrtulkou a rádiem. Tohle byl docela lehký úkol, takže jsme ho splnili rychle a bez potíží. Posledním úkolem bylo postavit auto, které samo jezdí a aby před překážkou začalo couvat – tohle bylo na nás už trochu těžší, tento úkol nám dal docela zabrat. Pak následoval kvíz. Bylo tam celkem 10 otázek o programování robotů. Zvládli jsme to na jedničku, a i když jsme nakonec neskončili na prvních třech místech, stejně se nám soutěž líbila a užili jsme si zábavu s technikou.
 

Bezlepkový jídelní lístek 18. 3. - 22. 3. 2019

Školní jídelna

Polytechnické vzdělávání na Sýkorce

15. 3. 2019 Základní škola

V rámci projektu implementace krajského akčního plánu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji (dále jako OKAP) se zapojujeme do spolupráce se Střední školou, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. Cílem spolupráce bude vzdělávání žáků v dílnách a laboratořích vybavených profesionální technikou z praxe pod vedením zkušeného učitele odborného výcviku či praktické výuky. Spolupráce bude mít formu vzdělávacího workshopu.

Výsledkem spolupráce bude motivace žáků, příležitost zaujmout žáky zajímavými praktickými úkoly v prostředí, které základní škola nemůže nabídnout, příležitost překonat jejich ostych, obavy z náročnosti řemeslných oborů či nedůvěru v jejich vlastní schopnosti. Spolupráce dá žákům příležitost získat představu o řemeslných profesích v oblastech strojírenství a elektrotechniky.

Více na www.outech-havirov.cz
 

Německý den v kuchyni

15. 3. 2019 Školní jídelna

Německá kuchyně je velmi rozmanitá a je nutné ji rozdělit podle jednotlivých regionů. V každém se vaří trochu odlišně, ale všude naleznete vynikající krajové speciality. Některé oblasti jsou blízké naší české kuchyni, například Bavorsko, oblasti okolo Rýna známé pro výborná bílá vína jsou zase provázané s francouzskou kuchyní.

Mezi základní ingredience německé kuchyně patří maso vepřové, hovězí, drůbeží, zvěřina, sladkovodní i mořské ryby, zelenina, ovoce, mléčné výrobky, uzeniny, houby, med a produkty z obilí. Německá kuchyně je také charakteristická velkými porcemi hlavního chodu a není tak rozdělena do více malých chodů jako třeba kuchyně italská, francouzská nebo kuchyně asijské. Najdete zde hodně masových jídel s omáčkami, knedlíky, kyselé zelí, velkou nabídku zeleninových i masových polévek.

Z nápojů kromě slavných německých piv, převážně ležáků a nejrůznějších druhů pšeničných kvasnicových piv, stojí za zmínku vynikající německá vína, především rýnská a moselská. A na podzim všude rozšířený a oblíbený burčák, kterému Němci říkají Federweißer nebo Neuer Wein. Ve Frankfurtu také dělají známé víno jablečné (Apfelwein). Německé pivo je oslavováno slavným svátkem Oktoberfest, který se každoročně pořádá v Mnichově na přelomu září a října.

Zdroj: www.restaurant-guide.cz

Již brzy se můžete těšit na tyto speciality:
Polévka: kuřecí krémová
Oběd: vepřová panenka se švestkovou omáčkou, šťouchané brambory
 

Plavání nás baví:-)

14. 3. 2019 Mateřská škola Motýlci

Povinnosti i zábava

13. 3. 2019 Základní škola II. třída

Dnes jsme se zase setkali se Zuzkou ze sdružení Renarkon. Cvičili jsme, hráli hry a kreslili, co děláme ve volném čase během celého roku. Pořádně jsme probrali, co je povinnost, úkol, volný čas. Předváděli jsme a hádali vylosované činnosti. Třetí setkání budeme mít v květnu.
 

Špagety nejen k jídlu

13. 3. 2019 Školní družina 2. oddělení

Naše další zastávka na cestě kolem světa je Itálie. Nejprve jsme si pomocí videoprezentace ukázali nejzajímavější místa této jižní země, a protože Italové milují špagety, my jsme je využili trochu netradičně – ke stavbě věží.
 

VZPoura úrazům

13. 3. 2019 Základní škola

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

V úterý navštívili žáky 4. a 5. ročníku ambasadoři projektu Pavel a Radomír. K žákům byli velice upřímní. Nebáli se žádných otázek, seznámili nás se svým příběhem a vším, co po úrazu následovalo a jak se s životní situací vyrovnávali a překonávali sami sebe.

Bližší informace nejen o projektu, ale i životních příbězích ambasadorů najdete na www.vzpoura-urazum.cz
 

Jídelní lístek 18. 3. - 22. 3. 2019

Školní jídelna

Obídek v úterý 12. 3. 2019

12. 3. 2019 Školní jídelna

Polévka: drůbková s nudlemi
Oběd: plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, rýže basmati, nápoj hrozen bílý, ovoce
 

Návštěva ZŠ

11. 3. 2019 Mateřská škola Motýlci

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 byli naši předškoláci navštívit kamarády v I. třídě ZŠ. Viděli, co už se prvňáčci ve škole naučili a vyzkoušeli si, jak se ve škole pracuje, sedí v lavicích, hlásí o slovo apod. Plnili úkol s pomocí kamarádů školáků. Návštěva se jim moc líbila.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27

Projekty a sponzoři