MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

První školní den

11. 9. 2020 Základní škola

Svůj první školní den si v úterý 1. 9. 2020 prožilo 20 nových prvňáčků. V I. třídě školáky přivítala paní zástupkyně ředitele Mgr. Lucie Čermáková. Pozdravit a popřát nám do nového školního roku přišel i pan ředitel s paní starostkou a místostarostou. Poté jsme si společně prohlédli naši novou školu a usedli do nových školních lavic, kde nás čekaly dárečky a učebnice. Školáci si vše s nadšením prohlédli a pyšně uložili do svých aktovek. Se zvoněním a novými zážitky, které jim jistě zůstanou dlouho v mysli, opustili školu, těšíc se na nový školní den.

Nejen prvňáčkům, ale všem našim žákům ZŠ a dětem MŠ přejeme v novém školním roce 2020/2021 krásné zážitky a úspěchy, kterými budou dělat radost nejen sobě, ale i učitelům a své rodince:-)
 

Obídek v pondělí 7. 9. 2020

11. 9. 2020 Školní jídelna

Polévka: zeleninová s kapáním
Oběd: krůtí na paprice, těstoviny, čaj lesní, ovocná kolečka
 

Zahájení školního roku 2020/2021 (aktualizováno)

11. 9. 2020 Úřední deska

Vážení rodiče, milé děti, děkujeme vám za spolupráci ve školním roce 2019/2020 a už se těšíme, až v úterý 1. 9. 2020 přivítáme ten nový 2020/2021, ve kterém vám přejeme hodně radosti, úspěchu a pohody.

Mateřská škola (MŠ):
Provoz MŠ bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 od 6.30 do 16.30 hod. Děti budou rozděleny do jednotlivých tříd MŠ dle věku a seznamů, vyvěšených na vstupních dveřích. Z protiepidemiologických důvodů se doprovázející osoba pohybuje v MŠ vždy v odstupu a ochranném prostředku dýchacích cest.

Základní škola (ZŠ):
Výuka v ZŠ bude zahájena v úterý 1. 9. 2020 v 8.00 hod. před vstupním vestibulem nové budovy ZŠ (za nepříznivého počasí I. třída ve vstupním vestibulu, II. – V. třída ve třídách). Výuka v ZŠ od středy 2. 9. do pátku 11. 9. 2020 bude probíhat dle rozvrhu hodin s ukončením v 11.40 hod. a odchodem do ŠJ a ŠD. Z protiepidemiologických důvodů budou přestávky, dopolední přesnídávky a stravování organizovány tak, aby nedocházelo ke střetu tříd. Doprovod žáků do tříd ZŠ nebude možný s výjimkou žáků I. třídy se zákonným zástupcem v ochranném prostředku dýchacích cest.

Školní družina (ŠD):
Provoz ŠD bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 od 9.00 do 17.00 hod. Přijímáni budou jen ti žáci, jejichž rodiče podali řádně vyplněnou přihlášku v termínu (přednostně jsou přijímáni žáci I. – III. tříd). Provoz ŠD od středy 2. 9. 2020 bude probíhat od 6.30 do 7.30 hod. a od 11.40 do 17.00 hod. Prosíme o informaci, kdy žák do ŠD nastoupí.

Školní jídelna (ŠJ):
Provoz ŠJ bude zahájen v úterý 1. 9. 2020. Z protiepidemiologických důvodů bude úhrada stravného možná pouze bezhotovostně, a to inkasem dle pokynů na https://www.skolavaclavovice.cz/cs/skolni-jidelna/stravne#contents
 

Bezlepkový jídelní lístek 14. 9. - 18. 9. 2020

Školní jídelna

Pravěkem to začalo...

9. 9. 2020 Školní družina 2. oddělení

...je název celoroční hry, která nás bude tento školní rok provázet. Tak hurá do práce!
 

Než půjdeme na oběd

9. 9. 2020 Školní družina 1. oddělení

Než přijdeme na řadu ve školní jídelně, což takhle si zahrát zahrajeme si třeba: "Cukr, káva, limonáda..."
 

Mimořádná protiepidemiologická opatření

9. 9. 2020 Úřední deska

Vážení rodiče, vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci je dle mimořádného opatření MZČR od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve všech budovách ČR.

Opatření se vztahuje na ZŠ (kromě učeben, tělocvičny a při konzumaci jídla ve ŠJ) a ranní ŠD. Každý žák bude vybaven ideálně 2 rouškami a sáčkem na jejich uložení.

Opatření se nevztahuje na odpolední ŠD a MŠ, kde se však doprovázející osoba pohybuje vždy v odstupu a ochranném prostředku dýchacích cest.

Více na www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1
 

Jídelní lístek 14. 9. - 18. 9. 2020

Školní jídelna

Cestou necestou

8. 9. 2020 Základní škola IV. třída

Včerejší návštěvou dopravního hřiště jsme započali cestu za získáním průkazu cyklisty. Po úvodní části, kdy jsme se dozvěděli, jak by měla být přilba na hlavě správně připevněna, nám byla zapůjčena kola a mohli jsme vyrazit na cesty.

Při projíždění nejrůznějších křižovatek a kruhových objezdů, jsme si mohli ověřit, jak dobře známe dopravní značky a zda se umíme správně chovat v silničním provozu. Už teď víme, že je potřeba ještě trénovat. Ale protože do jara nám zbývá hodně času, vše natrénujeme a průkazy cyklisty budou naše!
 

Přílet ufonů do V. třídy

8. 9. 2020 Základní škola V. třída

Je zajímavé pozorovat v jednotlivých třídách zájmy žáků. Ještě zajímavější je sledovat třídního ducha. Může mít podobu oblíbených filmových postav a všichni ve třídě si o přestávkách hrají na Harryho Pottera, nebo se převtělí do jednorožců, či princezen z Ledového království... Pak už tento třídní duch žije s žáky většinou dlouhou dobu a vytane jim na mysl při každé příležitosti.

Vypadá to, že žáci V. třídy letos žijí s ufony. A co náhoda nechtěla, v učebnici českého jazyka je ufon Fipík dokonce ústřední postavou, která je bude provázet taji naší mateřštiny. Proto jsme dneska s velkou slávou přivítali, někdy věru dramatickými scénkami, ufona na naší planetě, a tudíž nám učení půjde levou zadní.
 

Škola v přírodě pro současné žáky I. – IV. tříd ZŠ (zrušeno)

8. 9. 2020 Základní škola

Vážení rodiče, milí žáci. Z protiepidemiologických důvodů se škola v přírodě pro současné žáky I. – IV. tříd ZŠ ruší. V průběhu září 2020 budou na účty, z nichž byla škola v přírodě dříve uhrazena, navráceny finanční prostředky bez storno poplatků, tj. v plné výši 2 200 Kč.

Vážení rodiče, milí žáci. Václavovická škola za finanční podpory Obce Václavovice, SRPŠ a sponzorů připravila pro vás školu v přírodě v rekreačním středisku Palkovické hůrky v termínu od neděle 6. 9. do čtvrtku 10. 9. 2020 v ceně 2 200 Kč vč. soukromé autobusové dopravy, ubytování s plnou penzí, pitného režimu a spolupráce se zkušenými animátory. Odjezd plánujeme na neděli ráno, návrat na čtvrtek odpoledne (ještě upřesníme).

Úhradu 2 200 Kč je nutné provést nejpozději do 20. 5. 2020 na účet školy 181685896/0300. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné vašeho bydliště.

Tip: Požádejte svou zdravotní pojišťovnu, nebo zaměstnavatele (z FKSP) o příspěvek!
 

Ahoj, kamarádi!

6. 9. 2020 Mateřská škola Motýlci

Ahoj, kamarádi! V prvním týdnu tohoto školního roku byly děti uvedeny do třídy Motýlků, ve které spolu prožijí nový školní rok. Seznámily se s novými kamarády, zaměstnanci, prostorami třídy, se zásadami bezpečného chování v herně, při cvičení, v umývárně, ve třídě, při pobytu venku. Popřály nové kamarádce k narozeninám, namalovaly si motýlka a seznámily se s novou básničkou Motýlek a Uklízecí písničkou.
 

Sluníčkoví kamarádi

6. 9. 2020 Mateřská škola Sluníčka

S novým školním rokem se sešli ve třídě Sluníček i noví kamarádi. Rozvíjeli jsme vzájemné poznávání formou nejrůznějších činností a her. Osvojovali jsme si pravidla soužití ve třídě, dodržování bezpečného chování i správné hygieny. Upevnili jsme si krásné kouzelné slovíčka. Děti si namalovaly veselé sluníčko a navlékly náramek pro kamaráda.
 

Moje školička

6. 9. 2020 Mateřská škola Sovičky

V úterý 1. 9. 2020 přišla většina Soviček do školky poprvé. Děti se seznámily s novým prostředím MŠ, hračkami, svou značkou a novými dospěláky. I když nám pár slziček ukáplo, byli móóóc stateční.
 

Nový školní rok v družině

4. 9. 2020 Školní družina 1. oddělení

Školní družina přivítala nové prvňáčky a druháky. V tomto týdnu jsme se seznámili s chodem druziny, jejími prostory a vybavením. Vytvořili jsme narozeninový kalendář a většinu času trávili na zahradě MŠ a hřišti ŠD.
 

Čtveráci ze IV. třídy se představují

3. 9. 2020 Základní škola IV. třída

Haló, haló. Po letní odmlce hlásíme návrat do školních lavic. Nový look nezískala pouze naše škola, ale i my.
 

Kamarádi a hraní nám chybělo

3. 9. 2020 Školní družina 2. oddělení

Bezlepkový jídelní lístek 7. 9. - 11. 9. 2020

Školní jídelna

Jídelní lístek 7. 9. - 11. 9. 2020

Školní jídelna

Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti

31. 8. 2020 Projekty a sponzoři

V létech 2018 až 2020 vstoupila za finanční podpory zřizovatele – Obec Václavovice a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) do generální rekonstrukce budova základní školy, která se změnila v moderní bezbariérovou budovu s novými učebnami a novým vybavením.

Celkové výdaje projektu: cca 62 000 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 22 814 557 Kč
Dotace MMR ČR: 90 %
Realizace: 2018–2020
 

Bezlepkový jídelní lístek 31. 8. - 4. 9. 2020

Školní jídelna

Vrácení školného za dobu přerušení provozu ŠD a MŠ

27. 8. 2020 Úřední deska

Vážení rodiče, za dobu přerušení provozu ŠD a MŠ z epidemiologických důvodů ve školním roce 2019/2020 byla provedena vrátka školného na účty, z nichž škola inkasuje stravné. Finanční prostředky za školné ve ŠD byly vráceny 25. 8. 2020 v objemu 362 Kč. Finanční prostředky za školné v MŠ byly vráceny 26. 8. 2020 v objemu nad školné za leden (500 Kč), únor (500 Kč), březen (273 Kč), duben (0 Kč), květen (500 Kč), červen (500 Kč), červenec (500 Kč).
 

Jídelní lístek 31. 8. - 4. 9. 2020

Školní jídelna

Bezlepkový jídelní lístek 27. 7. - 31. 7. 2020

Školní jídelna

Jídelní lístek 27. 7. - 31. 7. 2020

Školní jídelna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

Projekty a sponzoři

Podpora polytechniky, přírodovědy a cizího jazyka

9. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice III (Šablony 3)

8. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2020/2021

28. 10. 2020 Projekty a sponzoři

Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti

31. 8. 2020 Projekty a sponzoři

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Václavovice, okres Ostrava

22. 6. 2020 Projekty a sponzoři

S roboty napříč předměty

23. 3. 2020 Projekty a sponzoři

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

27. 2. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2019/2020

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ 2019 (V. etapa: období září–prosinec 2019)

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol ve šk. r. 2018/2019

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II (Šablony 2)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Václavovice

31. 8. 2018 Projekty a sponzoři