MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Den učitelů

28. 3. 2022 SRPŠ

Den učitelů je den vyhlášený k poctě všech učitelů. Právě 28. březen je spojen s velkým pedagogem Janem Ámosem Komenským, který se před čtyřmi sty léty narodil a pobýval v našem kraji. Vážíme si práce jeho následovníků, našich učitelů, kterým jsme dnes mohli poděkovat za jejich péči, energii a snahu o vzdělávání našich ratolestí.

Všichni ze SRPŠ
 

Živé ponožky

25. 3. 2022 Základní škola I. třída

Ponožkami to začalo, ponožkami to končí... A jak jinak, než vesele. Děti dostaly domácí úkol, aby vyrobily s pomocí rodičů ponožkového muppeta. Že nevíte, co to je? Přece maňásek na ruku. Jednoduchý a lze vyrobit i bez šití. Takže to zvládne úplně každý. A že si s tím děti doma úžasně poradily, to posuďte sami. Tak krásné muppety jste opravdu neviděli. A protože jsou to veselé a legrační ponožky, zahráli jsme si s nimi krátká divadélka, která si děti vymyslely. Ponožky také četly ze slabikáře dětskými pozměněnými hlásky. Byla to legrace.
 

Mláďátka

25. 3. 2022 Mateřská škola Motýlci

V tomto týdnu jsme si povídali o jaru, jak se příroda probouzí a přichází spousta mláďat na svět. Seznámili jsme se s vybranými domácími, hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty. Společně jsme si vyrobili domeček pro zvířátka, obrázek ovečky pro motivaci návštěvy ekofarmy a zajíčka pro jarní výzdobu naší třídy.

Snažili jsme se využít hezkého počasí a trávit co nejvíce času venku pozorováním jarní přírody. Krásný den jsme si užili ve čtvrtek, kdy jsme se šli podívat na krásnou malou farmu, kde jsme viděli spoustu oveček s jehňátky, která jsme si mohli dokonce i pohladit.
 

Ponožkový týden

25. 3. 2022 Základní škola III. B třída

V pondělí dne 21. března je světový den Downova syndromu. Od pexesa, videa i vzpomínek na přečtenou knihu Domov pro Marťany jsme si povídali na téma tohoto syndromu. V týdnu jsme vytvářeli ponožky z přírodních materiálů nebo barevných papírů – podle chuti. Na závěr dnes děti vyřešily ponožkovou únikovou hru, díky několika splněným úkolům zjistily tajný kód k zámku, který následně otevřely.
 

Kino pro děti ze ŠD

24. 3. 2022 Školní družina

Ve středu 6. 4. 2022 pojedeme do kina ve Vratimově na filmové představení Myši patří do nebe (bližší informace obdrží žáci v notýsku ŠD). Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější myší na celém světě a vůbec ničeho se nebojí. Ale opak je pravdou, ve skutečnosti se pobobkuje ze všeho, co se kolem jen mihne. Jejím toužebným přáním je být stejně statečná jako její tatínek. Ten se dokázal s nasazením vlastního života postavit děsivému lišákovi Tlamounovi, postrachu celého lesa. Boj sice nevyhrál, stal se ale obdivovaným hrdinou myšího společenství. Šupito chce všem dokázat, že odvaha je dědičná. Snaží se zopakovat jeho legendární kousek – vytrhnout pár chlupů z liščího kožichu. Za cíl si vybere spícího mladého lišáka Bělobřicha. Vše se nakonec semele trochu jinak, než si malá myška představovala. Lišák se nečekaně probudí a honička končí nešťastně pro oba dva. Šupito i Bělobřich se dostanou do zvířecího nebe. Při pokusu vyhnout se vstupní očistné koupeli v nebeských lázních na sebe myška i lišák opět natrefí a díky společné nelibosti k mytí jsou přinuceni pokračovat v cestě společně. Putují po nebeských atrakcích i fantaskních zákoutích, zažívají nejrůznější dobrodružství i nečekaná setkání a navzájem se poznávají. Šupito je na Bělobřicha nejdřív pořádně naštvaná, ale postupně si uvědomuje, že je jiný než ostatní tolik nenáviděné lišky. Na cestě nebem musí oba společně zdolat různé nástrahy, splnit úkoly a překonat překážky. Vznikne mezi nimi podivuhodné přátelství a na konci jejich putování na ně čeká velké překvapení.
 

Bezlepkový jídelní lístek 28. 3. - 1. 4. 2022

Školní jídelna

Jídelní lístek 28. 3. - 1. 4. 2022

Školní jídelna

Ahoj jaro!

22. 3. 2022 Mateřská škola Motýlci

V týdnech s názvy "Sluníčko přírodu probouzí" a "Jaro ťuká na vrátka" se děti seznámily a zopakovaly si střídání ročních období, pozorovaly změny v přírodě, které jaro přináší, popisovaly a rozeznávaly jeho znaky. Poznávaly a pojmenovaly první jarní květiny, keře a ptáčky, kteří se k nám navrací. Seznámily se s básní Jaro, zpívaly písničky s jarní tématikou jako například Na jaře, Hřej sluníčko, hřej, Sluníčko, sluníčko popojdi maličko. Společně jsme přivolávali jaro a myslím, že se nám to i povedlo.

Děti si vyrobily jarní ptáčky a sluníčka, které nám krásně vyzdobily třídu. Procvičily si barvy a početní představy do 8 při plnění různých úkolů a her jako například Motýlci hop na kytičku, Čáp ztratil čepičku, hry s padákem. Pohybové aktivity jsme si moc užili, když jsme cvičili jako jarní sluníčko, broučci i zdatní motýlci.
 

Naše rodina

22. 3. 2022 Mateřská škola Sovičky

Týden s tématem Naše rodina byl naplněný přátelskou atmosférou. Děti se velice krásně zapojovaly do všech nabízených aktivit. Upevnily si názvy členů domácnosti, zaměstnanců mateřské školy, jména rodinných příslušníků i kamarádů ve školce. Procvičily si správný úchop kreslícího materiálu, názvy základních geometrických tvarů, čistou práci s lepidlem a grafické prvky – spodní oblouk a mletí. Seznámily se s písničkou Naše rodina a básničkami Volám tě sluníčko a To je náš dům. Dalšími radostmi tohoto týdne byla hned dvojitá oslava jmenin a narozenin našich Sovičkových kamarádů a čtení z projektové knížky Moje oblíbená hračka.
 

Ponožkový den

22. 3. 2022 Základní škola I. třída

V pondělí 21.3. si připomínáme světový den Downova syndromu. A protože symbolem jsou ponožky, obouváme si v tento den každou ponožku jinou, abychom tak zvýraznili lidskou jedinečnost. A tak jsme s dětmi vstoupili do ponožkové výzvy a prožili jsme Ponožkový den. Četli jsme a počítali v ponožkách, vyrobili jsme originální ponožku a v tělesné výchově jsme cvičili jen s ponožkami. Těšíme se zase za rok.
 

Voláme jaro

22. 3. 2022 Mateřská škola Sluníčka

Pojďme děti, pojďme spolu, vyženeme zimu z domu, zavoláme na jaro, aby už se chystalo… Celý týden jsme přivolávali jaro a myslím, že se nám to i docela povedlo. Povídali jsme si o tom, co je to pranostika a přiblížili si některé vztahující se k březnu. Děti si vyrobily puntíkovaný hrníček a jako páru dokreslily již krásně plynulé smyčky. Každý vyslovil, co by měl v hrníčku nejraději a zazpívali jsme si písníčku Hrníček. Pohybové aktivity jsme si moc užili, ať už cvičení ve dvojicích s míčem, cvik trakař nebo netradiční cvičení s židlí a zjistily, že nést míček na pálce není vůbec jednoduché. Nadále si děti upevňovaly názvy jarních květin, byly překvapeni, že některé rostou z cibulky. Dětem se moc povedlo kreslení dějové posloupnosti růstu tulipánu. Zahráli jsme si hudebně pohybovou hru Uvíjíme věneček, zpívali a rytmizovali písničku Na jaře. Taky jsme každý den pozorovali růst narcisů, zasadili si nějaké semínka a jaro už je tu.
 

Jaro, vítej k nám!

21. 3. 2022 Školní družina 1. oddělení

Těšíme se na jaro. Denní teploty jeho příchodu odpovídají, proto si vyrobíme jarní dekoraci. Na výkres si podle šablony překreslíme motiv, polepíme výstřižky látky a vystřihneme. Nalepíme kolíček pro uchycení na větvičku, nebo záclonu...
 

Malé děti ve velké družině

20. 3. 2022 Školní družina 2. oddělení

Kamarádi nám odjeli do Školy v přírodě a my děti z první třídy, jsme trávily odpoledne v družině na hřišti. Hráli jsme si, sportovali a celý týden jsme si užili.
 

Škola v přírodě: 5. den a hurááá domů

18. 3. 2022 Základní škola

Tak a zazvonil zvonec a školy v přírodě je konec. Ještě vše dotvořit, sbalit kufry, udělat vzpomínkové foto, rozloučit se s báječnými animátory a jedeme. Celý týden jsme si všichni náramně užili a teď už se těšíme na svou milovanou rodinu.
 

Zápisy do ZŠ a MŠ Václavovice, p. o. pro šk. r. 2022/2023

17. 3. 2022 Úřední deska

V souladu s kritérii přijetí lze žádost o přijetí k povinné školní docházce v ZŠ + zápisový list + přihlášku ke stravování + přihlášku do družiny stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně ve středu 6. 4. 2022 od 13:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 13. 4. 2022.

Žádost o odklad povinné školní docházky v ZŠ lze stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně ve středu 6. 4. 2022 od 13:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 13. 4. 2022. Podmínkou odložení povinné školní docházky v ZŠ je podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb. doporučující vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V souladu s kritérii přijetí lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ + zápisový list (+ vyjádření lékaře) + přihlášku ke stravování stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně v úterý 3. 5. 2022 od 8:00 do 17:00 hod. v budově MŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 10. 5. 2021.
 

Škola v přírodě: 4. den

17. 3. 2022 Základní škola

Škola v přírodě: 3. den u Včeliček

16. 3. 2022 Základní škola

Po dobré snídani Včeličky vyrazily za sluníčkem do údolí říčky Bobrůvky ke studánce. Vydaly se po stopách kůrovce a jeho projevů v přírodě. Pozorovaly znaky jeho výskytu a zahrály si spoustu pohybových her. Podvečer si zpestřily pečením zdravých ovesných sušenek.
 

Škola v přírodě: 3. den

16. 3. 2022 Základní škola

Dnes jsme si užili celodenní výlet na blízkou ekofarmu s procházkou krásným okolím Mitrova. Podívejte se sami. Dlouhým výletem den nekončil. Odpoledne jsme strávili na hřišti před budovou. Soutěžili jsme, sportovali, prostě jsme si užívali pobyt na čerstvém vzduchu. A večer? Byli jste někdy ve tmě a tichu v přírodě a jen vnímali všechno kolem sebe? Vyzkoušejte si to.
 

Bezlepkový jídelní lístek 21. 3. - 25. 3. 2022

Školní jídelna

Škola v přírodě: 2. den u Včeliček

15. 3. 2022 Základní škola

Včeličky dnes opět radostně vylétly z úlu. No aby ne, vylákalo je jarní sluníčko. Dopoledne zkoumaly a stopovaly, jak rychle teče voda a naučily se, jak funguje koloběh vody v přírodě. Vyrobily si včelky a pokračovaly ve vytváření lap-booku. Den si zpestřily na dětském hřišti a nakupováním dárečků. To bylo radosti! A protože na ty nejbližší moc myslíme, napsali jsme i pohledy. Teď už si jen přát, aby se pošta nezpozdila a pozdravy z Podmitrova došly včas.
 

Škola v přírodě: 2. den

15. 3. 2022 Základní škola

Probudili jsme se do krásného slunečného dne. Vyplnili jsme ho různými řemesly – výrobou másla, dřevěných náramků, malováním jílem a pískem, dokonce pečením placek na ohni. Doma to zkusíme také, jsou výborné. Den jsme zakončili procházkou na blízký kopec. Nechyběly ani nezbytné nákupy.
 

Jídelní lístek 21. 3. - 25. 3. 2022

Školní jídelna

Škola v přírodě: 1. den

14. 3. 2022 Základní škola

Tak jsme šťastně dojeli... Po dlouhé, ale bezpečné jízdě si děti odnesly kufry do pokojů a hurá na oběd. Vývar a rýži s kuřecí roládou a salátem sluply co by dup a po krátkém odpočinku začal program. Včelky rychle vylétly z úlu a řemeslníci se dali do práce. Tak uvidíme, jak jim to půjde.
 

Škola v přírodě: 1. den

14. 3. 2022 Základní škola IV. třída

Jaro dělá pokusy

14. 3. 2022 Mateřská škola Sovičky

V tomto týdnu si děti upevňovaly znaky jara a názvy jarních kytiček. Seznámily se s básničkou Sněženka a s písničkou Jaro dělá pokusy. Upevňovaly si správný úchop pastelek při vybarvování omalovánek, vyrobily první jarní tulipánek pomocí otisku své ruky. Opakovaly si barvy a početní řadu do 5 při hře Posbírej mi kytičku. Na začátku týdne si děti ještě užívaly zbytky sněhu a na konci týdne děti pozorovaly jarní přírodu při procházce po vesnici.

V pondělí jsme oslavili svátek, a opožděně také narozeniny, Tomáška, který spolu s maminkou pro děti připravil překvapení v podobě malovaného kamínku. Ve středu jsme slavili narozeninky Kordulky, která s maminkou vyrobila dětem barevné voskovky. Oba dva dárečky nás moc potěšily a děkujeme za ně.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83

Projekty a sponzoři

Učíme se v přírodě při ZŠ a MŠ Václavovice

8. 11. 2021 Projekty a sponzoři

Podpora polytechniky, přírodovědy a cizího jazyka

9. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice III (Šablony 3)

8. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2020/2021

28. 10. 2020 Projekty a sponzoři

Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti

31. 8. 2020 Projekty a sponzoři

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Václavovice, okres Ostrava

22. 6. 2020 Projekty a sponzoři

S roboty napříč předměty

23. 3. 2020 Projekty a sponzoři

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

27. 2. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2019/2020

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ 2019 (V. etapa: období září–prosinec 2019)

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol ve šk. r. 2018/2019

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II (Šablony 2)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři