MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Korfbal - parádní protažení

25. 5. 2010 Základní škola

V pátek 25.5. k nám opět zavítali trenéři na korfbal. Žáci z 3.-5. třídy využili krásného dne a zahráli si na místním školním hřišti několik utkání a zároveň si oprášili pravidla této míčové hry.
V červnu si korfbal zahrají také žáci z 1.a 2.třídy.
 

Pokyny k platbám školného a stravného

1. 9. 2007

Vážení rodiče, každého 18. dne v měsíci Vám jedním inkasem stáhneme školné za MŠ/ŠD a stravné za předchozí měsíc (v září bude stažena jistina, která bude zúčtována v červenci následujícího roku).

Upozorňujeme, že souhlas s inkasem ve prospěch účtu školy 188843308/0300 musí být zřízen do 18. 9. 2022 a nesmí obsahovat variabilní/konstantní symbol a jeho případný limit musí odpovídat výši školného MŠ/ŠD a jistiny stravného za všechny Vaše děti!

Školné MŠ:
600 Kč/měs.

Školné ŠD:
200 Kč/měs.

Jistiny stravného:
Celodenní stravné pro děti MŠ = 903 Kč (43 Kč/den)
Celodenní stravné pro děti MŠ s odkladem = 945 Kč (45 Kč/den)
Oběd pro žáky I. – IV. třídy ZŠ = 609 Kč (29 Kč/den)
Oběd pro žáky IV. třídy ZŠ s odkladem = 651 Kč (31 Kč/den)
Oběd pro žáky V. třídy ZŠ = 651 Kč (31 Kč/den)
 

Smutná zpráva – oznámení o úmrtí

8. 7. 2007

Informace k provozu školy od pondělí 22. 2. 2021

19. 2. 2007

Vážení rodiče, milé děti, v pátek 19. 2. 2021 jsme obdrželi od organizátorů lyžařského kurzu následující informaci: Je nám líto, že nám nepříznivá epidemiologická situace neumožní uskutečnit lyžařský kurz v řádném termínu 22. 2. – 26. 2. 2021. Nyní čekáme, jak se situace vyvine během příštího týdne, a zda bude možné uskutečnit kurz v pozdějším náhradním termínu. Pokud se tak nestane, budeme Vás informovat o postupu při kompenzaci vratky za neuskutečněný kurz. Děkujeme za vstřícnost a pochopení. Za tým SUN Outdoor, Broňa Ondračková

Provoz školy tak od pondělí 22. 2. 2021 pokračuje jako doposud:

MŠ: Bez omezení. Doprovázející osoba se pohybuje vždy v odstupu a ochranném prostředku dýchacích cest.

ZŠ: Žáci I., II. A, II. B třídy se vzdělávají podle rozvrhu hodin pro prezenční výuku. Žáci III., IV., V. třídy se vzdělávají podle rozvrhu hodin pro distanční online výuku v Google Classroom. Prezenční i distanční výuka je doplněna o interaktivní online procvičování českého jazyka, anglického jazyka a matematiky Umíme to.

ŠJ: Dopolední přesnídávky se do odvolání ruší. Obědy žáků I., II. A, II. B třídy jsou automaticky přihlášeny a ve školní jídelně budou organizovány tak, aby nedocházelo ke střetu tříd a byl zachován rozestup. Obědy žáků III., IV., V. třídy jsou automaticky odhlášeny a po přihlášení je lze vyzvedávat do jídlonosičů ve 12:30 hod.

ŠD: Společná ranní školní družina se do odvolání ruší. Odpolední školní družina bude organizována pro žáky I. třídy v budově MŠ, pro žáky II. A třídy v budově ŠD a pro žáky II. B třídy v budově ZŠ.

MA: Kroužky lze provozovat pouze distančně.

PŘIPOMÍNÁME přihlášku na lyžařský kurz na www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/clanky/vyjezdovy-lyzarsky-kurz-2021-pro-ms-a-zs-aktualizovano#contents

UPOZORŇUJEME, že po celou dobu pobytu ve škole je nutné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál). Dle https://koronavirus.mzcr.cz/stanovisko-k-noseni-ochranneho-stitu-bez-rousky nelze pouhé nošení ochranného štítu považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest. Výjimky jen na lékařské doporučení.

SEZNAMTE SE prosím se školními/vnitřními řády školy a manuálem k provozu škol, kde naleznete informace, kterými se škola řídí, aby v co největší míře snížila riziko přenosu onemocnění COVID-19 – více na https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq
 

Testování a hygienická opatření od pondělí 17. 1. 2022

15. 1. 2007

Vážení rodiče, opatření MŠMT ukládá ZŠ (netýká se MŠ) každé pondělí od 17. 1. 2022 testovat všechny* žáky ZŠ AG testy. Metoda testování se nemění a bude probíhat ve vstupním vestibulu ZŠ za asistence odborného zdravotnického personálu (zdravotní sestry) od 6:30 do 7:45 hod. Po vyhodnocení testu (cca 15 min) s pozitivním výsledkem bude žák ZŠ izolován a pod dohledem vyčká na vyzvednutí rodičem.

* Testování podstupují i žáci ZŠ, kteří splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování proti COVID-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), nebo s negativním výsledkem testu na COVID-19 provedeného v odběrovém místě.

Ochranné prostředky dýchacích cest (chirurgická rouška, respirátor) jsou dle opatření MZČR nutné ve společných prostorách ZŠ (netýká se učeben). Dle https://koronavirus.mzcr.cz/stanovisko-k-noseni-ochranneho-stitu-bez-rousky nelze pouhé nošení ochranného štítu považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest (výjimky jen na lékařské doporučení).
 

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření ZŠ

4. 1. 2007 Základní škola

Vážení rodiče, z důvodů uzavření ZŠ (od 21. 12. do 22. 12. 2020 a od 4. 1. do ?) můžete u dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné podle pokynů na www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne nebo níže uvedeného videa.


 

Robotel

1. 1. 2007 Základní škola

Přístup studenta:
https://www.roboteltest.com/WEBapp/sc_web_01.html?RSID20-90.181.149.90:8081

Přístup učitele:
https://www.roboteltest.com/WEBteacher/sc_web_01.html?RSID20-90.181.149.90:8081
 

Testování a hygienická opatření od pondělí 20. 12. 2021

1. 1. 2007

Vážení rodiče, opatření MŠMT ukládá ZŠ (netýká se MŠ) v pondělí 20. 12. 2021 testovat žáky ZŠ AG testy. Metoda testování žáků ZŠ se nemění a bude probíhat ve vstupním vestibulu ZŠ za asistence odborného zdravotnického personálu (zdravotní sestry) od 6:30 do 7:45 hod. Po vyhodnocení testu (cca 15 min) s pozitivním výsledkem bude žák ZŠ izolován a pod dohledem vyčká na vyzvednutí rodičem. Testování nepodstupují žáci ZŠ, kteří doloží splnění podmínek stanovené pro bezinfekčnost po očkování proti COVID-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), případně doloží negativní výsledek testu na COVID-19 provedeného v odběrovém místě.

Ochranné prostředky dýchacích cest (chirurgická rouška, respirátor) jsou dle opatření MZČR nutné ve společných prostorách ZŠ (netýká se učeben). Dle https://koronavirus.mzcr.cz/stanovisko-k-noseni-ochranneho-stitu-bez-rousky nelze pouhé nošení ochranného štítu považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest (výjimky jen na lékařské doporučení).
 

Slavnostní ukončení celoroční hry

0. 0. 0000 Školní družina 1. oddělení

Indiánské kmeny soutěžily v průběhu celého školního roku. Oceněni byli rovněž nejšikovnější indiáni z každého kmene.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Projekty a sponzoři

Učíme se v přírodě při ZŠ a MŠ Václavovice

8. 11. 2021 Projekty a sponzoři

Podpora polytechniky, přírodovědy a cizího jazyka

9. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice III (Šablony 3)

8. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2020/2021

28. 10. 2020 Projekty a sponzoři

Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti

31. 8. 2020 Projekty a sponzoři

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Václavovice, okres Ostrava

22. 6. 2020 Projekty a sponzoři

S roboty napříč předměty

23. 3. 2020 Projekty a sponzoři

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

27. 2. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2019/2020

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ 2019 (V. etapa: období září–prosinec 2019)

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol ve šk. r. 2018/2019

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II (Šablony 2)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři