MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Přírodověda: vosí hnízdo (blanokřídlý hmyz)

7. 2. 2018 Základní škola

Když se řekne vosí hnízdo, tak si lze představit výborný nepečený pamlsek, ale i společenství bodavého hmyzu. Vosy zná každý. Jedná se o hmyz specifický svým výstražným zabarvením v barvách kontrastně černé a žluté barvy. Obvykle narazíme na vosy pouze v létě na loukách a v sadech. Problém nastává ve chvíli, kdy si v blízkosti nebo přímo v lidském obydlí postaví hnízdo.

Vosí hnízda lze poznat na první pohled, jedná se o našedlé papírové stavby, obvykle kulatého tvaru, které si vosy staví z rozžvýkaného dřeva nejčastěji v oblasti střech.
 

ZŠ navštívil Renarkon. Jak jsme dopadli?

6. 2. 2018 Základní škola

I. třída - prožitkový program byl zaměřený na krizové situace a jejich řešení. Důležitý byl důraz na roli strachu v životě každého z nás. Třída je velmi komunikativní, přátelská, žáci mají o věci zájem. Jsou bezprostřední, avšak autoritu uznávají. Je zde žák dobře vedený paní asistentkou. Ostatní jej přijímají a snaží se mu pomoci. Všichni žáci se aktivně zapojili do celého programu.

II. A třída - prožitkový program zaměřený na spektrum volnočasových aktivit a posilování motivace ke smysluplnému využívání volného času. Žáci této třídy byli velice komunikativní, všichni v rámci možností respektovali předem stanovená pravidla a s nadšením plnili úkoly. Prokazovali vědomosti přiměřené svému věku a při pantomimě projevili v plné míře svou fantazii. Ve třídě panovala po celou dobu programu příjemná atmosféra jak ze strany žáků, tak také paní učitelky.

II. B třída - prožitkový program zaměřený na spektrum volnočasových aktivit a posilování motivace ke smysluplnému využívání volného času. Beseda se v této třídě nesla v duchu velmi přátelské atmosféry a spolupráce s žáky byla velmi příjemná. Bylo vidět úzké propojení paní učitelky s žáky, ve třídě panují kamarádské vztahy a žáci se k sobě navzájem chovají velmi hezky. Zadané úkoly plnili s nadšením, ochotou a při pantomimě projevili velkou míru fantazie a znalostí přiměřené ke svému věku.

III. třída - prožitkový program zaměřený na utváření zdravých vztahů v kolektivu. Důraz je kladen na nezbytnost dodržování pravidel v rámci školní třídy i v dalších oblastech lidského života. Žáci III. třídy pracovali velmi aktivně, pojmenovali mnoho oblastí našeho života, při kterých je nejen stanovení, ale hlavně dodržování pravidel nezbytné. Při kresbě situací, co se všechno může stát při nedodržování pravidel v různém prostředí, namalovali situace s velkou dávkou fantazie. Prokázali tak nejen své výtvarné schopnosti, ale hlavně vědomosti a znalosti etických pravidel. Také vymezili situace, při kterých často chybujeme i my dospělí. Po celou dobu žáci dodržovali stanovená pravidla, chovali se velmi hezky k sobě navzájem, půjčování věcí mezi sebou probíhalo ukázkově, mají zautomatizováno požádání, poděkování a další projevy slušného chování k sobě. Na závěr si žáci vyrobili "Strom pravidel" - každý sám vymyslel nějaké pravidlo, nebo hned několik, které by podle jeho názoru bylo dobré ve třídě dodržovat. Pravidlo vepsal do jablíčka a pověsil na společný strom. Žáci tak dokázali sami sobě smysl a důležitost pravidel v životě. Ve třídě panovala stejně jako v celé škole příjemná a přátelská atmosféra, žáci pracovali aktivně, s úsměvem. Besedy v takové třídě jsou pro lektora zdrojem uspokojení a dobrého pocitu z práce.

IV. třída - prožitkový program zaměřený na vzájemnou toleranci, citlivou vnímavost vůči druhému, schopnost navázat kontakt s vrstevníky a posilování vzájemné spolupráce. Na začátku programu lektorka řekla třídě, že jim nebude sdělovat cíl a smysl toho, co budou následující dvě hodiny dělat. Ve fantazii je přenesla společně s celou třídou na zaoceánskou loď, která však bohužel ztroskotala a všichni se ocitli na pustém ostrově. Mysleli ovšem, že každý zvlášť. Nakreslili si každý svůj ostrov a na druhou stranu sepsali, jak vypadá jejich první den na ostrově. K velkému překvapení lektorky projevili žáci nejen fantazii a výtvarný talent při kresbách, ale hlavně, a to se nestává, mnoho z trosečníků sepsalo doslova kapitolu románu. Při této aktivní práci byli ukáznění, nebylo třeba je napomínat, všichni pracovali zaujatě a s nadšením. Čím se žáci této IV. třídy liší od velké většiny ostatních? Tím, že jako jedni z mála nebyli solisté, ale vzpomněli si, že neztroskotali sami, ale s dalšími kamarády. Také v pokračování programu prokázali své kladné vlastnosti, slušné chování a co víc, dokázali přijít na to, co bylo smyslem tohoto programu. Pojmenovali zcela neomylně to, že cílem bylo nikoliv myslet na to, jak přežije každý sám, ale že je velmi důležitá spolupráce, táhnout za jeden provaz, pomáhat si. A to se nepodaří hned tak nějaké třídě. Z této třídy, stejně tak z celé školy, na lektorku působila atmosféra pohody, spolupráce, tolerance, slušnosti a úcty člověka k člověku.

V. třída - prožitkový program byl zaměřený na podporu a rozvoj spolupráce ve skupině, vzájemnou úctu a toleranci, posilování komunikačních dovedností a respektu. Každý sám sebe nakreslil v karnevalové masce a vznikla tak kolekce rozličných kostýmů, které byly lektorem následně připodobněné k rozmanitosti lidí celého světa. Žáci velmi dobře spolupracovali, byli aktivní a nápadití. Autority respektují dobře.

Lektoři Centra primární prevence Renarkon o.p.s.
 

To koukáte, to koukáte, co jsem měl dnes k obědu:-)

5. 2. 2018 Školní jídelna

Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu, špenátovou polévku, teď už sílu naberu, dušené vepřové, snědli jsme ho, jak by ne, to koukáte, to koukáte, co jsem měl dnes k obědu!
 

Šachoví přeborníci

1. 2. 2018 Soutěže a ocenění

Prvního únorového dne se vydali naši malí šachisté do Žabně, aby poměřili své umění s téměř 50 dalšími žáky regionu Slezská brána. V sedmikolovém turnaji se žákům velice dařilo a s patřičnou hrdostí se můžeme pochlubit, že v turnaji zvítězil Bartoloměj B. ze IV. třídy a jeho sestřička Viktorie z II. A se umístila na krásném 5. místě. Srdečně gratulujeme!

Sestavit reprezentační tým nebylo vůbec jednoduché. Vždyť polovina školy se proháněla na lyžích po beskydských svazích. A proto děkujeme nejen Bertíkovi a Viktorce, zkušeným turnajovým hráčům, ale také Šimonovi a Zdeňkovi P.
 

Vítejte na nových webových stránkách!

1. 2. 2018

Vážení návštěvníci, dovolte, abychom Vám představili nové oficiální webové stránky Základní školy a Mateřská školy Václavovice, příspěvkové organizace. Věříme, že Vás jejich pojetí potěší a že se stanou hlavním informačním centrem a okénkem do každodenního života naší školy.
 

Školné za školní družinu na 2. pololetí

1. 2. 2018 Školní družina

Prosíme rodiče, kteří ještě nezaplatili školné za školní družinu na 2. pololetí, aby tak co nejdříve učinili. Úplata je hrazena bankovním převodem na účet školy 181685896/0300 + variabilní symbol (variabilní symbol = číslo popisné). Přesné pokyny k platbě mají žáci uvedeny v sešitku.
 

Lyžařský výcvik ZŠ 29. 1. - 1. 2. 2018

29. 1. 2018 Základní škola

Poslední lednové dny byly naplněny očekáváním, radostí a pro někoho i drobným strachem. Kromě vysvědčení jsme měli před sebou také lyžařský výcvik v Beskydech. Zprvu se zdálo, že se budeme více opalovat a stavět "blaťáky", ale nakonec se na nás štěstí usmálo a sněženky a machři z václavovické základní školy mohli vyjet vstříc novým zážitkům na zasněžené svahy na Bílé.

Po úvodním seznámení se s instruktory byli žáci rozděleni do skupin dle lyžařských dovedností a začal samotný výcvik. První den byl náročný. Po návratu ve školní jídelně zavládlo nezvyklé ticho a žáci spořádaně obědvali - někteří i usínali:-) Každým dnem se začátečnické obavy zmenšovaly a nadšení vzrůstalo.

Ve středu žáci obdrželi netradičním způsobem výpis z vysvědčení a také drobné dárky od SRPŠ.

Vyvrcholením byl čtvrteční celoškolní závod. Vítězem se stal Matěj K. ze IV. třídy, na druhé místo si o pár vteřinek později dojel Štěpán K. z V. třídy a na třetí příčce skončil famózní Matěj K. z II. A. Nejrychlejší lyžaři tohoto dne obdrželi sladkou odměnu a medaile.

Lyžařský výcvik utekl jako voda, ale vězte, že nám z něj nezbyl jen upomínkový diplom, ale také silné vzpomínky.
 

Ples SRPŠ v KD Horní Datyně (+ video)

27. 1. 2018 SRPŠ


 

Recitační soutěž

24. 1. 2018 Soutěže a ocenění

Ve středu 24. 1. 2018 se na naší škole již tradičně pořádala recitační soutěž. Zapojili se žáci ze všech ročníků, kteří získali cenné zkušenosti s vystupováním před celou školou, sladkou odměnu a ti nejšikovnější i diplom a věcné ceny.

Hvězdou dne se ale kromě přednášejících žáků stala také Sofie B. z V. třídy, která přečetla úryvek z vlastní Kouzelné knihy (ISBN 978-80-906362-2-4).

Gratulujeme!
 

Divadelní dílna

23. 1. 2018 Školní družina 1. oddělení

V úterý 23. 1. 2018 se žáci z 1. oddělení školní družiny zúčastnili divadelní dílny v Divadle loutek Ostrava. Dílna je zaměřena na rozvoj dětské kreativity, manuálních dovedností a estetického vnímání, na rozvoj komunikačních dovedností a spolupráce. Prostřednictvím zážitku získají povědomí o základních principech loutkářského umění.

V první části dílny žáci zhlédli krátké inspirativní představení s plošnými loutkami, po kterém následovala hlavní výtvarná část dílny. V této části si žáci za pomoci dvou zkušených divadelních lektorů vyrobili své vlastní plošné loutky z tvrdého papíru upevněné na špejli a papírové loutkové divadlo. Při tvorbě loutkových postav a pozadí se žáci mohli inspirovat představením, které viděli, nebo mohli tvořit dle vlastní fantazie a nápadů. Ve třetí části dílny mohli žáci zkusit hrát v regulérním divadelním prostoru pro ostatní kamarády vymyšlené loutkářské etudy se svými výrobky. Své výrobky si žáci mohli odnést s sebou.
 

Malá Mína zmlsaná

19. 1. 2018 Základní škola

Buchtičky se šodó, pizza, hamburger, hranolky... Jídla nezdravá, avšak velice chutná. Málokteré dítě si dokáže rozumně zdůvodnit, proč by mělo pravidelně konzumovat stravu bohatou na vitamíny, kvalitní tuky a bílkoviny...

Proto jsme se v pátek 19. 1. 2018 vydali do Divadla loutek Ostrava na představení Malá Mína zmlsaná. Loutky jsme si prohlédli v atriu, na samotném jevišti nás čekali herci živí. Hlavní hrdinka Mína ohrnovala nos nad maminčinými pokrmy, ale během hodiny zjistila, že s přípravou jídla je spousta práce a nemůže jíst jen to, co jí chutná.

Žáci byli do příběhu vtaženi vtipnými dialogy, nápaditými kostýmy a chytlavými písněmi, které jsme si všichni ještě při zpáteční cestě v autobusu prozpěvovali.
 

Projektový den na Základní škole speciální, Slezská Ostrava

12. 1. 2018 Základní škola

V pátek 12. 1. 2018 jsme s vybranými žáky z II. - IV. třídy navštívili žáky speciální školy ve Slezské Ostravě, se kterými se pravidelně navštěvujeme. Připravili si pro nás zajímavé činnosti k tématu mezilidské vztahy - Kdo je můj kamarád.

První část programu probíhala v tělocvičně, kde si žáci vyzkoušeli jízdu na invalidním vozíku, kreslili obrázek prostřednictvím nohou, posílali si balón, ve kterém byly ukryty rolničky a podle zvuku ho museli chytit. Tyto činnosti žákům přiblížily nelehký život s určitým omezením, handicapem. Seznámili se také s pojmem "paralympiáda". Poté následovala výborná svačinka. Žáci se pak rozdělili do tříd a vyráběli papírové postavičky se svým jménem a společně s ostatními žáky zjišťovali společné zájmy, koníčky.

Závěrečná část proběhla opět v tělocvičně, kde se všichni žáci zapojili do zajímavých her k tématu "Kdo je můj kamarád" a zatancovali si. Žáci obdrželi krásné papírové medaile a dárečky. Páteční dopoledne jsme si s našimi kamarády moc užili a těšíme se na další setkání.
 

Přebor Ostravy čtyřčlenných družstev ZŠ v šachu

12. 12. 2017 Soutěže a ocenění

1. místo - Základní škola a Mateřská škola Václavovice, příspěvková organizace
 

Listopad, měsíc princezen

30. 11. 2017 Školní družina 1. oddělení

Navštívili jsme Svět techniky Ostrava

22. 11. 2017 Školní družina 2. oddělení

Program Robot Ozobot přiblížil žákům základy vizuálního programování, pomohl jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů, seznámil je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota. Žáci hravou formou získali znalosti k vytvoření funkčního programu pro sledování trasy a uvědomili si reálné využití tohoto typu robota.

Program Putování za medem zábavnou formou naučil žáky základům logického myšlení a algoritmizace. Žáci se vžili do role včelek a společně se svou robotickou kamarádkou objevovali taje života včel a sbírání nektaru. V průběhu programu žáci včelku programovali tak, aby se zpět do úlu nevrátila s prázdnou.
 

Michal k snídani

10. 11. 2017 Základní škola

Kdo by neměl rád jídlo a dobrou zábavu... My jooo! A proto jsme v pátek 10. 11. 2017 vyrazili s žáky nižších ročníků na představení oblíbeného herce Michala Nesvadby do KD ve Vratimově. Nejenže jsme si hezky zatancovali, naučili se vyjadřovat vyprávěný příběh jednoduchými pohyby a gesty, ale také jsme dostali spoustu (ne)jedlých dárečků.
 

Rekonstrukce tělocvičny - 1. díl

8. 11. 2017

Mistrovství Moravy a Slezska v šachu do 10 let

29. 10. 2017 Soutěže a ocenění

1. místo - Viktorie B.
3. místo - Bartoloměj B.
 

Návštěva planetária

25. 10. 2017 Školní družina

Ve středu 25. října jsme si s dětmi 1.a 2. oddělení ŠD udělali výlet do Planetária V Ostravě - Porubě. Na žáky čekal program "Napříč sluneční soustavou".
Lektor zábavnou formou s projekcí dětem přiblížil vznik a složení sluneční soustavy, meteory, komety, blízké a vzdálené hvězdy, souhvězdí, Mléčnou dráhu, stavbu naší Galaxie. Zavítali jsme i na povrch některých planet. Po skončení projekce jsme si s dětmi prošli expozici Planetária.
Určitě to nebyla naše poslední návštěva.
 

Štrúdlování

24. 10. 2017 Školní jídelna

V úterý 24. 10. 2017 jsme měli ve škole odpolední štrúdlování, tedy spíše v jídelně. Od rána to ve škole vypadalo jako v mraveništi. Žáci V. třídy pilně okrávali jablka. Žáci v ostatních třídách tvořili obrázky s jablíčkovou tematikou, zpívali písně o jablíčku, učili se taneček mazurku. Odpoledne pak vše vypuklo v jídelně - válení těsta, vůně vanilky, skořice, pro někoho dlouhé pečení, nebo spíš dlouhé čekání na první kousky štrúdlu. Ale žáci se dočkali a na jablíčkových závinech si velice pochutnávali. Ruku k dílu přiložili také rodiče a prarodiče. Účast byla velká. Děkujeme všem, kteří s námi strávili úterní odpoledne, moc se nám to všem líbilo. Velké poděkování patří také našim kuchařkám, které nám záviny hlídaly v troubě a dohlížely na jejich správnou barvu.
 

Podzimní ekologické dny

6. 10. 2017 Základní škola

Na začátku října v naší škole proběhly podzimní ekologické dny s tématikou "Voda". Žáci si připomněli, že voda je nejvýznamnější součástí našeho života. Zhlédli naučný film o koloběhu vody v přírodě, prováděli s vodou zajímavé pokusy. Všichni žáci naší školy byli na exkurzi v místní čističce odpadních vod, kde se dozvěděli, kde končí veškerá voda z domácností a co se s ní děje po přítoku do čističky. Někteří žáci tvořili také zajímavé texty na téma voda.

O vodní víle napsala Barbora Novotná, IV. třída: Voda teče přes kameny, přes ten širý les, viděl jsem tam mořskou vílu, tam, tam kde roste vřes. Byla celá bílá, je to vodní víla! Promluvila tenkým hlasem, já se lekl, utekl jsem.
 

Září, měsíc draků

25. 9. 2017 Školní družina 1. oddělení

Barevný den - Vítání podzimu

22. 9. 2017 Základní škola

V pátek 22. 9. 2017 jsme měli ve škole Barevný den - Vítání podzimu. Jako v předešlých letech přišli žáci v tento den oblečeni v barvách podzimu, které si předem vylosovali. Ale než tento den nastal, žáci nelenošili a celý týden se pilně učili, zjišťovali zajímavé údaje a informace o přírodě kolem nás.

Žáci se seznamovali s názvy listnatých, jehličnatých a smíšených lesů, pojmy jako památné a významné stromy, jak poznat jedlé a nejedlé nebo dokonce jedovaté houby.

Ale ke každé práci patří také zábava. K Barevnému dni jsme také vyhlásili soutěž o nejlepší vtip. Každá třída si udělala své třídní kolo vtipů, ve kterém vybrala nebo vylosovala tři vtipy, které jsme si společně přečetli:-)

Velké poděkování patří také naší paní svačinářce, která nám v tento den nachystala barevnou a pro oko krásnou a chutnou svačinku:-)
 

Hrajeme si, vyrábíme, poznáváme, bavíme se...

15. 9. 2017 Školní družina 2. oddělení

Tento rok čeká žáky celoroční hra "Od historie po současnost", která je obsahově rozdělena do pěti etap. Každé dva měsíce podnikneme výpravu do jednoho časového období vývoje naší planety Země a jejího života: první etapu začneme vznikem vesmíru a planet - žáci si vytvoří kosmické posádky, ve kterých budou celý rok navštěvovat různá období našich dějin - pravěk, podíváme se do středověkých pohádek, za indiány, objeviteli a vynálezci. Žáci se v každé etapě budou seznamovat s životem v daném období, budou ho porovnávat se současností, ale zároveň budou rozvíjet svoji fantazii a pokusí se při výtvarných, pracovních a čtenářských činnostech každé období přenést do fiktivní budoucnosti. Celou výpravu budeme sledovat na herním plánu. Za každé splnění úkolů jednotlivých etap se do herního plánu vlepí kartičky s daným tématem. Každá etapa bude hned vyhodnocena a vítězné družstvo odměněno.
 

Jako ryby ve vodě

11. 9. 2017 Základní škola

Do začátku školního roku 2017/2018 jsme vpluli s velkým nadšením. Hned od září žáky II. a III. ročníku čekal plavecký kurz. Plavání je jedním z nejzdravějších sportů, ale musí člověk znát správnou techniku. Kdy jindy se vrhnout na kurz plavání, než když se naše tělocvična rekonstruuje a pohybové aktivity jsou díky tomu omezené. A tak se v bazénu postupně vystřídali žáci všech ročníků. Doufáme, že koupaliště pro žáky bude postupem času znamenat víc, než jen letní radovánky na tobogánech...
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98