MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Na zahradě MŠ

8. 9. 2017 Školní družina 1. oddělení

Robotel

4. 7. 2017 Základní škola

https://youtu.be/L5LuBWxt8BE
 

Mistrovství České republiky v šachu do 8 let

13. 5. 2017 Soutěže a ocenění

2. místo - Viktorie B.
 

Korfbal - parádní protažení

25. 5. 2010 Základní škola

V pátek 25.5. k nám opět zavítali trenéři na korfbal. Žáci z 3.-5. třídy využili krásného dne a zahráli si na místním školním hřišti několik utkání a zároveň si oprášili pravidla této míčové hry.
V červnu si korfbal zahrají také žáci z 1.a 2.třídy.
 

TIP: Vánoční Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek

1. 12. 2007

https://www.ostravskevanoce.cz/cz/program/program-scen/
https://www.mkshavirov.cz/vanocni-mestecko-2022/
https://www.kulturafm.cz/advent#main
 

Pokyny k platbám školného a stravného

1. 9. 2007

Vážení rodiče, každého 18. dne v měsíci Vám jedním inkasem stáhneme školné za MŠ/ŠD a stravné za předchozí měsíc (v září bude stažena jistina, která bude zúčtována v červenci následujícího roku).

Upozorňujeme, že souhlas s inkasem ve prospěch účtu školy 188843308/0300 musí být zřízen do 18. 9. 2022 a nesmí obsahovat variabilní/konstantní symbol a jeho případný limit musí odpovídat výši školného MŠ/ŠD a jistiny stravného za všechny Vaše děti!

Školné MŠ:
600 Kč/měs.

Školné ŠD:
200 Kč/měs.

Jistiny stravného:
Celodenní stravné pro děti MŠ = 903 Kč (43 Kč/den)
Celodenní stravné pro děti MŠ s odkladem = 945 Kč (45 Kč/den)
Oběd pro žáky I. – IV. třídy ZŠ = 609 Kč (29 Kč/den)
Oběd pro žáky IV. třídy ZŠ s odkladem = 651 Kč (31 Kč/den)
Oběd pro žáky V. třídy ZŠ = 651 Kč (31 Kč/den)
 

Smutná zpráva – oznámení o úmrtí

8. 7. 2007

Informace k provozu školy od pondělí 22. 2. 2021

19. 2. 2007

Vážení rodiče, milé děti, v pátek 19. 2. 2021 jsme obdrželi od organizátorů lyžařského kurzu následující informaci: Je nám líto, že nám nepříznivá epidemiologická situace neumožní uskutečnit lyžařský kurz v řádném termínu 22. 2. – 26. 2. 2021. Nyní čekáme, jak se situace vyvine během příštího týdne, a zda bude možné uskutečnit kurz v pozdějším náhradním termínu. Pokud se tak nestane, budeme Vás informovat o postupu při kompenzaci vratky za neuskutečněný kurz. Děkujeme za vstřícnost a pochopení. Za tým SUN Outdoor, Broňa Ondračková

Provoz školy tak od pondělí 22. 2. 2021 pokračuje jako doposud:

MŠ: Bez omezení. Doprovázející osoba se pohybuje vždy v odstupu a ochranném prostředku dýchacích cest.

ZŠ: Žáci I., II. A, II. B třídy se vzdělávají podle rozvrhu hodin pro prezenční výuku. Žáci III., IV., V. třídy se vzdělávají podle rozvrhu hodin pro distanční online výuku v Google Classroom. Prezenční i distanční výuka je doplněna o interaktivní online procvičování českého jazyka, anglického jazyka a matematiky Umíme to.

ŠJ: Dopolední přesnídávky se do odvolání ruší. Obědy žáků I., II. A, II. B třídy jsou automaticky přihlášeny a ve školní jídelně budou organizovány tak, aby nedocházelo ke střetu tříd a byl zachován rozestup. Obědy žáků III., IV., V. třídy jsou automaticky odhlášeny a po přihlášení je lze vyzvedávat do jídlonosičů ve 12:30 hod.

ŠD: Společná ranní školní družina se do odvolání ruší. Odpolední školní družina bude organizována pro žáky I. třídy v budově MŠ, pro žáky II. A třídy v budově ŠD a pro žáky II. B třídy v budově ZŠ.

MA: Kroužky lze provozovat pouze distančně.

PŘIPOMÍNÁME přihlášku na lyžařský kurz na www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/clanky/vyjezdovy-lyzarsky-kurz-2021-pro-ms-a-zs-aktualizovano#contents

UPOZORŇUJEME, že po celou dobu pobytu ve škole je nutné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál). Dle https://koronavirus.mzcr.cz/stanovisko-k-noseni-ochranneho-stitu-bez-rousky nelze pouhé nošení ochranného štítu považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest. Výjimky jen na lékařské doporučení.

SEZNAMTE SE prosím se školními/vnitřními řády školy a manuálem k provozu škol, kde naleznete informace, kterými se škola řídí, aby v co největší míře snížila riziko přenosu onemocnění COVID-19 – více na https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq
 

Testování a hygienická opatření od pondělí 17. 1. 2022

15. 1. 2007

Vážení rodiče, opatření MŠMT ukládá ZŠ (netýká se MŠ) každé pondělí od 17. 1. 2022 testovat všechny* žáky ZŠ AG testy. Metoda testování se nemění a bude probíhat ve vstupním vestibulu ZŠ za asistence odborného zdravotnického personálu (zdravotní sestry) od 6:30 do 7:45 hod. Po vyhodnocení testu (cca 15 min) s pozitivním výsledkem bude žák ZŠ izolován a pod dohledem vyčká na vyzvednutí rodičem.

* Testování podstupují i žáci ZŠ, kteří splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování proti COVID-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), nebo s negativním výsledkem testu na COVID-19 provedeného v odběrovém místě.

Ochranné prostředky dýchacích cest (chirurgická rouška, respirátor) jsou dle opatření MZČR nutné ve společných prostorách ZŠ (netýká se učeben). Dle https://koronavirus.mzcr.cz/stanovisko-k-noseni-ochranneho-stitu-bez-rousky nelze pouhé nošení ochranného štítu považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest (výjimky jen na lékařské doporučení).
 

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření ZŠ

4. 1. 2007 Základní škola

Vážení rodiče, z důvodů uzavření ZŠ (od 21. 12. do 22. 12. 2020 a od 4. 1. do ?) můžete u dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné podle pokynů na www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne nebo níže uvedeného videa.


 

Testování a hygienická opatření od pondělí 20. 12. 2021

1. 1. 2007

Vážení rodiče, opatření MŠMT ukládá ZŠ (netýká se MŠ) v pondělí 20. 12. 2021 testovat žáky ZŠ AG testy. Metoda testování žáků ZŠ se nemění a bude probíhat ve vstupním vestibulu ZŠ za asistence odborného zdravotnického personálu (zdravotní sestry) od 6:30 do 7:45 hod. Po vyhodnocení testu (cca 15 min) s pozitivním výsledkem bude žák ZŠ izolován a pod dohledem vyčká na vyzvednutí rodičem. Testování nepodstupují žáci ZŠ, kteří doloží splnění podmínek stanovené pro bezinfekčnost po očkování proti COVID-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), případně doloží negativní výsledek testu na COVID-19 provedeného v odběrovém místě.

Ochranné prostředky dýchacích cest (chirurgická rouška, respirátor) jsou dle opatření MZČR nutné ve společných prostorách ZŠ (netýká se učeben). Dle https://koronavirus.mzcr.cz/stanovisko-k-noseni-ochranneho-stitu-bez-rousky nelze pouhé nošení ochranného štítu považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest (výjimky jen na lékařské doporučení).
 

Robotel

1. 1. 2007 Základní škola

Dobrý den,

v rámci realizace vaší nové jazykové učebny posílám přístupové linky, které je nutné umístit na web školy. Slouží následně pro připojení do systému Robotel HOMEWORK pro možnosti práce z domova.

V příloze jsou loga pro přístupy, pod které můžete linky na web školy vložit (popř. volte vlastní grafiku dle stránek školy)

Přístup studenta:

https://www.roboteltest.com/WEBapp/sc_web_01.html?RSID20-90.181.149.90:8081

Přístup učitele:

https://www.roboteltest.com/WEBteacher/sc_web_01.html?RSID20-90.181.149.90:8081

PRO FUNGOVÁNÍ ODKAZŮ PRO PŘIPOJENÍ Z VNITŘNÍ SÍTĚ ŠKOLY JE POTŘEBA ŘEŠIT TZV. LOOPBACKEM NA ÚROVNI SÍTĚ ŠKOLY – TOTO JE TŘEBA PŘÍPADNĚ KONZULTOVAT S VAŠÍM IT SPRÁVCEM…

Pro inspiraci můžete využít např. stránky:

https://skolahostivar.cz/smartclass/

https://www.skolaeupraha.cz/pro-studenty/smart-class/
 

Slavnostní ukončení celoroční hry

0. 0. 0000 Školní družina 1. oddělení

Indiánské kmeny soutěžily v průběhu celého školního roku. Oceněni byli rovněž nejšikovnější indiáni z každého kmene.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98