MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

 

Český jazyk a matematika pro II. třídu na 8. 6. - 12. 6. 2020

7. 6. 2020 Základní škola xV. třída

Matematika – dělení číslem 4
- pracovní sešit: str. 26-29 – připomenout si, že když dělíme dvěma – jedna část se nazývá polovina, když dělíme třemi – jedna část se nazývá třetina a u dělení čtyř čtvrtina...

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-26/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-27/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-28/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-29/

Nápady, jak procvičovat násobky hrou:
https://www.youtube.com/watch?v=uM5xlB3s1Dg
https://www.youtube.com/watch?v=0C6Yr1DnbUk
https://www.youtube.com/watch?v=XjGx8OxIyHM

Český jazyk – slovní druhy – opakování
- pracovní sešit: strany 31, 32
- malá uč. cv. 1, 2, 3, 4/97 projít ústně
- cv. 5ab/97 – písemně přepsat do sešitu a každou větu obohatit o přídavné jméno, poté označovat slovní druhy číslem (číslo označuje pořadí slovního druhu)

Příklad první věty:
.......1.......5.......7.......2.......1
Beruška leze po zeleném listu.

Odkazy k procvičování slovních druhů:
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/podst_jm1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pridav_jm1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/cislovky.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/sloveso1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/predlozky1.htm


Tip na hru pro tři osoby:
Potřebujete papír, rozdělte tužkou na sloupečky (třeba čtyři - pro 4 hry). První napíše podstatné jméno a kousek papíru přeloží, druhý zapíše do sloupce sloveso a také přeloží, aby nešlo vidět, třetí zapíše předložku s podstatným jménem. Nakonec někdo z vás rozbalí a přečte vytvořenou větu. Před hrou si připomeňte jednotlivé slovní druhy, které potřebujete ke hře. Hezkou zábavu. :-)
 

Domácí procvičování pro I. B na 8. 6. - 12. 6. 2020

6. 6. 2020 Základní škola V. třída

Milí prvňáčci, nadále budete procvičovat plynulé čtení a čtení s porozuměním, nejen ve Slabikáři, ale také na této webové adrese:
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/4lustenky_1.htm

Naučíte se psát další písmenka – Y, G, g. Přikládám video pro správný nácvik:
http://rysava.websnadno.cz/psani/g1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/gg1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=PFDx_rpCgtQ
https://www.youtube.com/watch?v=C1pOXGWUjac

V matematice budete nadále odečítat, nyní od čísla 16, 17, 18 a opakovat sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. Můžete procvičovat na těchto adresách:
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/sestnactminus1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/do20_1.htm

V prvouce budete pokračovat v ročním období léto, a to les v létě. Své znalosti si ověřte na tomto webu:
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto_les1.htm

Pro žáky, kteří se vyučují z domovů, přikládám tyto domácí úkoly, které prosím vypracované odeslat do pátku:
Slabikář: str. 111
Velká matematika: str. 45
Psaní: str. 14 G

Zdraví Vás paní učitelka Alice.

A zase něco navíc:
 

Dětský den jsme si parádně užili!

4. 6. 2020 Základní škola xV. třída

Domácí procvičování pro I. B na 1. 6. - 5. 6. 2020

30. 5. 2020 Základní škola V. třída

Milé děti, v následujícím týdnu budete i nadále v českém jazyce procvičovat plynulé čtení nejen ve Slabikáři. Přikládám také webovou adresu:
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/okno1.htm

Ve psaní budete nacvičovat nová písmena D, f, F. Buďte pozorní, neboť psaní těchto písmen není jednoduché. Stačí napsat jen ty strany, které jsou uvedeny v týdenním plánu. Pro nácvik můžete použít tyto weby:
http://rysava.websnadno.cz/psani/ff1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=WygqJzZv4PE
https://www.youtube.com/watch?v=guCIGglQD3M
http://rysava.websnadno.cz/psani/dd1.htm

V matematice budete i nadále odečítat. Nyní od čísla 13, 14, 15. Procvičování najdete na webu:
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/trinactminus1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/ctrnactminus1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/patnactminus1.htm

V prvouce se začnete věnovat dalšímu ročnímu období – létu. Opakujte si své znalosti na těchto adresách:
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/lucni_rostliny.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto1.htm

Pro žáky, u kterých probíhá výuka z domovů, přikládám k vypracování domácí úkoly. Prosím o jejich zaslání ke kontrole nejpozději v pátek:
Slabikář: str. 104
Matematika: str. 43
Psaní: str. 9

Mějte se pěkně. Paní učitelka Alice

A něco navíc pro pilné:
 

Český jazyk a matematika pro II. třídu na 1. 6. - 5. 6. 2020

30. 5. 2020 Základní škola xV. třída

Matematika
- str. 23 – rýsování – procvičovat na volný list papíru, výukové video k této straně zde:
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-23/
- cv. 1d a 2d můžete vynechat
- str. 24-26 – násobení č. 4

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-24/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-25/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-26/

+ procvičovat stále násobky 2-5 – pomalu, používat prsty

Český jazyk
- seznámení s ostatními slovními druhy: pracovní sešit – strany 28-30
- se slovními druhy se děti v druhém ročníku hravou formou pouze seznamují, upevňovat je budou ve třetím ročníku

Výukové video k přídavným jménům:
https://www.youtube.com/watch?v=0Uj_cM3X5GM

Výukové video k zájmenům:
https://www.youtube.com/watch?v=2up_FZYW9dk

Číslovky:
https://www.youtube.com/watch?v=dei9pUvFH_w

Příslovce:
https://www.youtube.com/watch?v=EvP9s9Jd23Y

Částice:
https://www.youtube.com/watch?v=EhteR-M7LCY

Citoslovce:
https://www.youtube.com/watch?v=DM6tqWPNitE&t=2s
 

Domácí procvičování pro I. B na 25. 5. - 29. 5. 2020

24. 5. 2020 Základní škola V. třída

Milé děti, někteří Vaši spolužáci od pondělí budou navštěvovat školu. Vaše výuka bude stále probíhat formou domácího vyučování, ale nic nezmeškáte, protože učivo bude stále stejné pro všechny prvňáčky.

Ve Slabikáři budete procvičovat plynulé čtení. Můžete také využít tuto webovou adresu:
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pocitac1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/ll2.htm

Ve psaní Vás čekají nová písmenka L, ch, Ch. Návod na správné psaní těchto písmen:
https://www.youtube.com/watch?v=xsXX01Ccu3k
https://www.youtube.com/watch?v=nqlq-JPEloc
http://rysava.websnadno.cz/psani/ll2.htm

Odčítání do 20 s přechodem přes 10 od č. 11 a 12 se budete věnovat ve velké matematice. Pro lepší pochopení tohoto početního úkonu přikládám webovou adresu:
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/jedenactminus1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dvanactminus1.htm

V malém sešitku matematiky si opakujte dosud probrané učivo (nespěchejte, máme dostatek času) a dále budete postupovat podle týdenního plánu.

V prvouce si připomeneme zdravý životní styl a třídění odpadu:
https://www.youtube.com/watch?v=BTLEkRCsi1U
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/potraviny1.htm

Žáky, kteří se nadále vzdělávají z domovů, prosím o zaslání těchto domácích úkolů ke kontrole nejpozději v pátek:
Psaní: L
Slabikář: str. 102
Matematika: str. 41

Pěkný den Vám přeje paní učitelka Alice.
 

Český jazyk a matematika pro II. třídu na 25. 5. - 29. 5. 2020

23. 5. 2020 Základní škola xV. třída

25. 5. - 29. 5. 2020 – Matematika
Po-Pá: malý PS strany 1-12 – opakování učiva
- vlastní výběr příkladů k procvičování násobení a dělení do 3

25. 5. - 29. 5. 2020 – ČJ mluvnice
Po-Út:
- opakování učiva – procvičování do sešitu z MU
- souhlásky měkké a tvrdé str. 58-68 – jen vybraná cvičení – vlastní výběr
K opakování můžete využít online diktát:
https://www.youtube.com/watch?v=tM_nQloF4uY
St-Pá:
- předložky – opakování z MU str. 94/2, 3 – psaní do sešitu – slova lze obměnit
K procvičování:
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/predlozky1.htm
- spojky – MU str. 65 – žlutý rámeček + vymýšlení souvětí na dané spojky; cv. 2, 3, 4 ústně
- PS str. 27 celá
Výuková videa ke spojkám:
https://www.youtube.com/watch?v=OMxJvjRnIKQ
https://www.youtube.com/watch?v=dO0pR1oyss4
K procvičení:
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/spojky1.htm

- přidán zábavný pracovní list – spojky
 

Domácí procvičování pro I. B na 18. 5. - 22. 5. 2020

17. 5. 2020 Základní škola V. třída

Milí prvňáci, ve Slabikáři byli naši kamarádi pasováni na čtenáře a prohlédli si zámeckou knihovnu. Přečetli jste už sami nebo s rodiči některé knížky? Která se Vám nejvíce líbila?

Procvičení čtení uvádím na webu:
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/4lustenky_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/obrazek1.htm

Číst s porozuměním (např. pohádku Bob a Bobek) můžete na adrese:
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ebc3ea516b1f

Ve psaní Vás čekají písmena K a E. Pro snadnější nácvik tvarů máte přiložený odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=IHF9tNkYTH4
https://www.youtube.com/watch?v=MqyqD6qrabk

V matematice budete i nadále provádět sčítání do 20 s přechodem přes 10, tentokrát s čísly 5 – 2. Procvičujte na webu:
http://cviceni.testy.sweb.cz/matematika.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/pyramidy_plus1.htm

V prvouce budete pokračovat v tématu nemoc, úraz. Na přiloženém videu se podívejte na pohádku s Machem a Šebestovou – Kropáček má angínu:
https://www.youtube.com/watch?v=oxVZKf2oPz0&t=26s

Své znalosti si můžete prověřit na webu:
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/nemoc.htm

Moc Vás všechny zdravím. Vaše paní učitelka Alice
 

Český jazyk pro II. třídu na 18. 5. - 22. 5. 2020

16. 5. 2020 Základní škola xV. třída

Pondělí: MU str. 94/1 – vyvození předložek + PS str. 26/1
- před cvičením prohlédnout obrázek, říkat si, kde se věci na obrázku nacházejí – vysvětlit, že jsme při popisu použili předložky – jsou to samostatná slova – tzn. píšou se samostatně, protože mají svůj význam, ale zároveň se pojí na následující slovo (bez něj svůj význam ztrácí) – většinou znamenají místo, kde se něco nachází. Ptejte se např.: Co si představíš, když řeknu: na, za, pod, mezi, okolo atd. - předvádějte pomocí hračky. Děti už předložky znají ze čtení (ví, že se čtou spolu s následujícím slovem), povídali jsme si o nich a vysvětlovali si jejich funkci při tvarování slov, takže si jen moje slova připomenou. Po vysvětlení a předvedení se můžete pustit do cvičení v PS:-)

Viz též výukové video o předložkách:
https://www.youtube.com/watch?v=yOg4XJZROVM
https://www.youtube.com/watch?v=mZrFduRj7m8
https://www.youtube.com/watch?v=a-HQasXmXLw&t=8s

Úterý: MU str. 94/2 – věty
- vymýšlení vět s předložkami – cvičení do sešitu – sledujte, jak předložky tvarují slova
- můžete si zahrát hry s předložkami (předvádějte, vymýšlejte věty). Pro losování si můžete předložky vytisknout

Návod viz video:
https://www.youtube.com/watch?v=5MtZR5tmMeg

Středa: MU str. 94/3 – věty
- odhadování předložek ve slovech + zároveň vytvářejte s nimi věty – cvičení do sešitu

Čtvrtek, pátek: PS str. 26/2, 3
- doplňování písmen – párových souhlásek a vhodných předložek; označování slovních druhů a rébusy
- můžete si vyzkoušet i diktát s předložkami od sympatičtější učitelky:-)
https://www.youtube.com/watch?v=0G_JGzppQpg

Odkazy k procvičování a opakování učiva:
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/predlozky1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/podst_jm1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/sloveso1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html
 

Matematika pro II. třídu na 18. 5. - 22. 5. 2020

16. 5. 2020 Základní škola xV. třída

Pondělí: str. 22 cv. 1
- cv. 1: tabulka – doplnění výsledků – dosazovat dané číslo za "n" a postupně vypočítat podle barev – vždy příklady jedné barvy, pak další… nakonec, pokud jsme počítali dobře, by se měly zobrazit shora první 4 násobky všech čísel do 10ti, vodorovně násobky do tří – nechat děti zkontrolovat po sobě

Úterý: str. 22 cv. 2, 3
- cv. 2: doplňování řady násobků dvou a tří; cv. 3 vyškrtávání nesprávných násobků

Středa: str. 22 cv. 4
- Práce s hodinami – ukazovat si příklady na hodinách a vymýšlet k nim příklad – říct, že počítáme v minutách – chceme zjistit zbytek (kolik zbývá), takže musíme odečítat – používáme čísla, která známe z příkladu – někdy děti odhadnou výsledek předem a snaží se ho pak zapasovat do příkladu a nevychází jim to:-)
- Můžete využít i papírové hodiny – v příloze naleznete hodiny k vytištění – vystřihnete, ručičky připíchnete do hodin podložené vhodnou podložkou např. korek, aby se daly otáčet

Více zde: https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-22/

Čtvrtek, pátek: využít k procvičování a upevňování násobení a dělení v oboru do tří – písemně, online, nebo hrou (pexeso, hra na obchod)

http://www.kaminet.cz/mtmt/info/nuje.php
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele2_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele3_1.htm

V příloze naleznete:
- Pexeso k procvičení dělení 2 a 3
- Obrázky ke hře obchodování – kartičky vystřihněte, opatřete cenovkami do 3 Kč a hravou formou můžete učivo procvičovat – můžete využít mince kovové anebo papírové, které jsou k vytištění.

Hezkou zábavu:-)
 

Den rodin

12. 5. 2020 Základní škola

Rodina je základ společenství, rodina je také místo potřebné pro správný vývoj dětí, rodina je místo, kam se člověk rád vrací. O rodinu je třeba pečovat. Ne náhodou je ustanoven Mezinárodní den rodiny, který připadá na 15. května.

V minulých letech jsme si tento den připomínali společně na fotbalovém hřišti při sportovních soutěžích:

https://www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/clanky/den-rodin-2#contents
https://www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/clanky/den-rodin-1#contents

Letos nám současný stav neumožňuje tyto akce pořádat, ale příští rok se budeme opět těšit, že si společně zasportujeme a pobavíme se.
 

Venkov: na farmě

11. 5. 2020 Základní škola

Podívejte se na krásy české přírody a zajímavosti, které jsou všude kolem nás, jen je mnohdy nevidíme. Tentokrát se vydáme tam, kde začíná cesta našich potravin. Jogurt, sýr nebo třeba šunka, které máte doma v ledničce, totiž nevznikají v regálech obchodů. Za jídlem, které vám tak chutná, je spousta práce a času.


 

Matematika pro II. třídu na 11. 5. - 15. 5. 2020

9. 5. 2020 Základní škola xV. třída

Následující dva týdny využijeme k upevňování násobení a dělení do 3 – tento týden se zaměříme více na násobení, příští týden na dělení – viz pracovní listy a odkazy

Pondělí: str. 20 cv. 1, 2
- cv. 1: tabulka – doplnění výsledků
- cv. 2: příklady

Úterý: str. 20 cv. 3-5
- cv. 3: doplňování znamének + - . :
- cv. 4: sestavení příkladů – kolik sloupců x kolik řádků = počet čtverečků
- cv. 5: příklady se závorkami – řádek je delší, je tam místo pro postupné počítání – závorku počítáme nejdříve 6 – (4: 2) = 6 – 2 = 4
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-20/

Středa: str. 21 cv. 1
- cv.1: slovní příklady – nakupování – předveďte si na papírových mincích

Čtvrtek, pátek: str. 21 cv. 2-4
- cv. 2: označit správnou odpověď – předvádějte si na papírových mincích, zkoušejte také vyvodit příklady
- cv. 3, 4: doplňování tabulky – vyvozování příkladů
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-21/

K procvičování násobení můžete využít buď zábavné pracovní listy, pexeso, nebo online procvičování:
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasobeni1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob2_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob3_1.htm
http://www.kaminet.cz/mtmt/info/nuje.php
 

Český jazyk pro II. třídu na 11. 5. - 15. 5. 2020

9. 5. 2020 Základní škola xV. třída

Po-Pá: str. 93 – cvičení do sešitu – procvičování sloves

- cv. 5: doplňování i/y
- cv. 5b: tvořit se slovesy věty
- cv. 6: přiřadit vhodná slovesa k obrázkům – dle vzoru – co nejvíce sloves
- cv. 7: vymýšlení sloves na uvedené slabiky

Další procvičování zde:
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/sloveso1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/podst_jm1.htm
 

Domácí procvičování pro I. B na 11. 5. - 15. 5. 2020

9. 5. 2020 Základní škola V. třída

Milé děti, minulý týden jste se seznámili se slabikami bě, pě, vě a nyní přidáme další slabiku mě. Abyste si slabiky zopakovali a lépe osvojili, přikládám výuková videa:
https://www.youtube.com/watch?v=m_CZagv2I8E&t=5s
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni3.htm

Dále využívejte jako minulý týden Čtení s porozuměním, nyní např. Obrázkové věty a hru Tajenka na této adrese:
https://www.gramar.in/cs/

Ve psaní Vás čeká písmenko ř a Ř. Jsou to písmenka, která už umíme napsat, jenom je ozdobíme háčkem. Psaní těchto písmen si můžete připomenout v této ukázce:
https://www.youtube.com/watch?v=5_s8fYS62Dw

V matematice budete opět provádět rozklad čísel a pokračovat ve sčítání do 20 s přechodem desítky, nyní od čísla 6 a 7:
https://www.youtube.com/watch?v=8C1c4PG6tJU
http://www.zsvranov.cz/stranky/bonus/matematika1/index.htm#poc3

V prvouce se budete věnovat tématu ruce a hygiena. Přečtěte si přiloženou básničku a splňte jednotlivé úkoly:
http://rysava.websnadno.cz/cteni_2.roc/palecek2.htm

Zdraví Vás paní učitelka Alice.
 

Prvouka pro II. třídu na 4. 5. - 7. 5. 2020

3. 5. 2020 Základní škola xV. třída

Milé děti, tento týden nás čeká povídání o hospodářských zvířatech. Většina z vás má tato zvířata na svých dvorcích, zahradách. Můžete si povídání a úkoly rozdělit také do příštího týdne, příští týden nám pouze přibydou tzv. domácí ptáci.

Plnění úkolů si můžete zpříjemnit známou písničkou Když jsem já sloužil na https://www.youtube.com/watch?v=ICnwjO9_8w0

Plnění jednoduchých úkolů s tématikou o hospodářských zvířatech si můžeš procvičit na http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_hospodzvirata1.htm

Děti, tento týden hlavně nezapomeňte na Svátek matek, který připadá na neděli 10. 5. 2020. Každou maminku potěší obrázek nebo krátké přání kreslený – psaný vaší rukou. Tak jak píšu ve čtení, zahrajte si na malíře a něco pěkného vytvořte. Kdybyste si už vůbec nevěděly rady, přikládám nějaké nápady, čím maminku potěšit.

Pracovní list pro zájemce – viz příloha
Přáníčko pro maminku – viz příloha
 

Domácí procvičování pro I. B na 4. 5. - 7. 5. 2020

3. 5. 2020 Základní škola V. třída

Milí prvňáčci, v tomto týdnu si ve Slabikáři zopakujete čtení slabik di, ti, ni, dy, ty, ny a seznámíte se se zálibami chlapců a děvčat. Nejprve si však zopakujete čtení s porozuměním, doporučuji např. Obrázková slova a hru Hádej slova – viz https://www.gramar.in/cs/

Dále budete procvičovat slabiky bě, pě, vě. K lepšímu pochopení čtení slabik přikládám výukové video:
https://www.youtube.com/watch?v=97X7KgPu6MA
https://www.youtube.com/watch?v=m_CZagv2I8E http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/bepeveme1.htm

Pracovní list opakování – viz příloha níže.

Ve psaní se soustředíte na písmena a slova, která už znáte.

Také v matematice budete jednak stále opakovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky:
https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20
http://rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html

Ale také zde nás čeká nové učivo – sčítání, odčítání do 20 s přechodem desítky. Zde Vám přikládám názorné video:
https://www.youtube.com/watch?v=dL8Etb44jY4
https://www.berneska.cz/scitani-do-20-priklady-s-prechodem-desitky/

Možná se Vám to, děti, bude zdát složité, ale nebojte se, není to žádná věda. Jak u sčítání, tak odčítání pořád počítáme, co sečteme nebo odečteme do 10 a pak ten zbytek. Tento rozklad je totiž vhodný u sčítání, odčítání čísel do 100, které nás bude čekat ve II. třídě a některým se pak bude lépe počítat s většími čísly.

A procvičovat sčítání v oboru 0 – 20 s přechodem desítky (i bez) můžete zde:
http://www.zsvranov.cz/stranky/bonus/matematika1/index.htm#poc3

V prvouce se budete zabývat lidským zdravím, budete se seznamovat s jednotlivými částmi lidského těla, nejdříve začneme s obličejem.

Moc Vás všechny zdravím. Vaše paní učitelka Alice
 

Český jazyk pro II. třídu na 4. 5. - 7. 5. 2020

30. 4. 2020 Základní škola xV. třída

Pondělí:
Malá učebnice str. 92/cv. 1 – úvodní obrázek ke slovesům – Řekněte si, kdo nebo co všechno je na obrázku – připomeňte si, že jste k tomu použili podstatná jména. Poté si říkejte, kdo co dělá a že jste použili jiný nový slovní druh "slovesa" – potom přečíst a vysvětlit žlutý rámeček. Říkejte si pak, kdo co dělává doma.

Str. 93/2 – cvičení napsat do sešitu – zde můžete procvičit na videu:
https://www.youtube.com/watch?v=PgmKlpLbw6E

Úterý:
PS str. 24
1) - 3) Co dělají zvířátka – doplňování sloves + omalovánka (poslední cvičení je rébus – ve smyslu matematického příkladu:-)

Středa:
PS str. 25
1) v básničce označit sl. druhy čísly 1 a 5
2) spojování vět; vyhledání sloves + p. jmen
3) doplňování párových (podobně znějících) souhlásek + vyhledávání sloves, cv. 4

Čtvrtek:
Hra – pantomima – rozstříhejte slovesa v příloze, vložte do košíčku a vždy jeden vytáhne lístek, přečte a v tichosti předvede to, co označuje sloveso (nemáte-li možnost tisknout, můžete si taková slova napsat na lístečky ručně, náměty na slova: sedím, skáču, míchám, házím, přemýšlím, jím, píšu, čtu, plavu, češu se, piju, oblékám se, utíkám, volám, škrábu se, telefonuji, stříhám, kopu, spím, probouzím se, zpívám, umývám se, sprchuji se)
 

Matematika pro II. třídu na 4. 5. - 7. 5. 2020

30. 4. 2020 Základní škola xV. třída

Pondělí: str. 17
- před cvičením si prohlédněte oranžový rámeček – vysvětlit, že násobíme-li č. 1 jakýmkoliv číslem, výsledek je to stejné číslo – příklad může vypadat např. 8.1 nebo 1.8, pořád bude stejný výsledek (u dělení to neplatí – podobně jako při sčítání ano a u odčítání ne)
- cv. 1: vypracovat podobným způsobem jako na str. 11
- cv. 2: násobky jedničky na č. ose
- cv. 3: příklady – násobení č. 1 – říkejte a předvádějte si "3x ti dám 1 bonbon, kolik jich budeš mít? atd." prosím, říkejte si také stejné příklady na sčítání, aby děti viděly rozdíly (např. mezi 1.1 a 1+1)
- cv. 4: slovní příklad – postupem: zápis, znázornění, výpočet, odpověď
Více na https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-17/

Úterý: str. 18
- před cvičením si prohlédněte oranžový rámeček – vysvětlete si, že když dělíme č. 1, výsledek bude opět stejný jako číslo, které dělíme (opačně to ale neplatí – čísla nelze prohodit, podobně jako u odečítání), je důležité si to předvádět třeba s kostkami
- cv. 1: slovní příklady – ukažte si, co vlastně dělením můžeme vypočítat – dvě možnosti: buď kolik vznikne skupinek, nebo kolik bude v jedné skupince
- cv. 2, 3: říkejte si: "10 bonbonů chci rozdělit mezi jednoho, kolik jich ten jeden dostane?" (příklad 10:1) – tuto větu pak můžete používat u všech příkladů, aby si dítě dokázalo představit, co se po něm chce
Více na https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-18/

Středa: str. 19
- před cvičením – oranžový rámeček – když násobíme č. 0, výsledek je vždy nula. Pro znázornění si přepište příklad do sčítání – např. 3.0 = 0+0+0 = 0
- cv. 1, 2: slovní příklady – vysvětlit, že nulu můžeme rozdělovat (každý dostane prázdnou misku, takže každý má nic – nulu – toto lze předvést a vidět výsledek, i zapsat příkladem) ale nulou nemůžeme dělit – když není komu dát bonbony, nelze ani předvést ani zapsat – každý příklad na děleno nebo násobení lze převést na sčítání nebo odečítání, při dělení nulou to nelze – více viz video)
- cv. 3: pozorujte výsledky – a pravdivost výroku v oranžovém rámečku
Více na https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-19/
Proč nemůžeme dělit nulou na https://www.youtube.com/watch?v=m5EM_ktyzJ4

Čtvrtek:
- využít k procvičování a upevňování příkladů na násobení a dělení č. 0, 1, ale i na sčítání a odčítání – můžete online nebo písemně – viz odkazy níže:

K opakování můžete využít tato cvičení online (viz komentář "Nula a jednička" před cvičením):
http://www.kaminet.cz/mtmt/info/nuje.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=10.+Násobení+a+dělení+1#selid

Pozn.: pokud odkaz nejde otevřít – zkopírujte a vložte ručně
 

Prvouka pro II. třídu na 27. 4. - 30. 4. 2020

26. 4. 2020 Základní škola xV. třída

Milí druháčci, tento týden nás čeká povídání o zelenině, kterou si můžeme také sami vypěstovat na svých zahrádkách. Přikládám opět fotografie z mé zahrádky, jak se už pomalu klube ředkvička a hrášek. Také vy s rodiči určitě už máte zasazeno a nyní je třeba se o sazeničky starat. Hlavně zalévat, okopávat a vytrhávat rostlinky, kterým říkáme v záhoncích plevel.

Druhé téma povídání jsou ptáci na jaře, o kterých jsme si už něco málo povídali. Pozorně si je můžete prohlédnout na této stránce https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/nasi-ptaci/cviceni1.htm

Také ve čtení máte odkaz na jednoho tažného ptáka, který se k nám vrací koncem dubna, takže brzy bychom ho mohli zaslechnout.

A ještě přikládám pár fotek z přírody, naše jarní rostliny, které můžeme vidět v lesích, ve vlhčím prostředí – orsej jarní (drobný žlutý květ), sasanka hajní (bílý květ), blatouch bahenní (žlutý květ – pozor, je mírně jedovatý).

Jelikož jaro v přírodě je nejkrásnější čas, všechno se mění v krásné barvy a je co pozorovat, budu ráda, když nakreslíte něco z přírody a zašlete na můj email cermakova@skolavaclavovice.cz

Třeba se pokusíte nakreslit nějakého ptáčka dle předlohy nebo nakreslíte vaši zahrádku. Budu se těšit!:-)
 

První máj, lásky čas

26. 4. 2020 Základní škola

Milé děti a žáci, vážení rodiče a přátelé školy. Máme tady poslední dubnový týden. Již od starých Keltů udržujeme tradici zapalování ohňů, které mají zahnat zlé duchy, abychom hned nato stavěli májky, symbol ochrany a zajištění požehnání pro celou obec. Sucho a epidemiologická situace nám však nepřejí. Oslavme tedy jinou událost, a sice příchod měsíce května. Příroda se nám ukazuje ve své největší kráse a není se co divit, že K. H. Mácha zplodil v této době jednu z nejkrásnějších básní. Alergici a romantici neplačme a užijme si jaro ve všech jeho podobách, protože nejen pozdní večer je lásky čas...

https://www.youtube.com/watch?v=Wyzb6i6l_FI
 

Domácí procvičování pro I. B na 27. 4. - 30. 4. 2020

26. 4. 2020 Základní škola V. třída

Milé děti, v minulém týdnu jste se seznámili s novými písmeny a slabikami. Poznali jste malé roztomilé štěňátko Matěje a rodinu Štěpánky.

Nyní se naučíme číst slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny a slova, ve kterých se tyto slabiky objevují. Pro lepší pochopení výslovností těchto slabik se můžete podívat na tyto odkazy:
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/ditini1.htm
+ prezentace níže ČJ - di, ti, ni, dy, ty, ny

Nakonec se budete snažit tvořit s těmito slovy věty. Na závěr vyplníte doplňovačku a vyřešíte tajenku. Ve psaní si nacvičíte písmeno č, Č, ž, Ž – můžete si pustit krátká videa, jak správně psát tato písmenka:
https://www.youtube.com/watch?v=_HoV75EqKGI
https://www.youtube.com/watch?v=FzOc74QreyE
https://www.youtube.com/watch?v=79yFL2tJJyM (č, Č od 0:56)

V matematice si zopakujete rozklad čísel a sčítání a odčítání bez přechodu desítky. V příloze přikládám pro zájemce pracovní listy rozklady v domečcích. Domečky můžete také barevně vybarvit, vyzdobit:-) Vyluštíte tajnou zprávu. Kdo se vydrží podle tohoto úsloví celý den chovat, může si vybarvit smíška. Držím Vám palce.

V prvouce si znovu připomenete zvířata na statku a domácí mazlíčky, vyluštíte křížovku a označíte kolečko se správným počtem nohou u jednotlivých zvířat.

Děti, pokud máte zájem, odešlete mi některé úkoly zpět ke kontrole. Moc mě tím potěšíte!
 

Matematika pro II. třídu na 27. 4. - 30. 4. 2020

25. 4. 2020 Základní škola xV. třída

Pondělí: str. 13
- cv. 1: vyvození násobení 3 – před cvičením:
- procvičit násobky 3 (ve škole jsme už procvičovali násobky 2-5 – děti by měly znát)
- přečíst si a vysvětlit oranžový rámeček, předvést můžete např. na kostkách, šňůrce, špejli…
- připomenout rozdíl mezi pojmy o 3 více, 3x více
- cv. 2: doplnit tabulku – pozorovat rozdíly ve výsledcích (o 3 více, 3x více)
- cv. 3: označit správný příklad
- cv. 4: slovní příklad – vypracovat v pořadí:
1. zápis údajů (např. Pepa 8+3)
2. znázornění zakreslením na č. ose
3. vyvození příkladu, 4. slovní odpověď – více viz odkaz na video:
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-13/

Úterý: str. 14
- před cvičením přečíst si oranžový rámeček a prohlédnout si obrázky rozkrájené pizzy a dortu pod ním – nechte dítě odhadnout a propojit šipkou obrázek s příkladem nad ním, ke kterému se asi vztahuje
- cv. 1: dělení teček na 3 stejné skupinky – dítě pozoruje, že jsou puntíky rozděleny na tři skupinky o stejném počtu – tzv. třetiny, jednu třetinu vybarví a zapisuje do rámečku počet, a to je výsledek dělení – toto cvičení si pak také vyzkoušejte s kostkami nebo na počítadle
- cv. 2: slovní příklady – opět dodržovat postup – nevynechávejte zakreslování – dítě musí úkon dělení i vidět, aby to dobře pochopil a později si to dokázal představovat
- cv. 3: příklady –– říkejte si: "30 bonbonů chci rozdělit mezi tři děti, kolik bude mít jedno dítě?" - tuto větu můžete používat u všech příkladů, aby si dítě dokázalo představit, co se po něm chce; nechte také dítě zkusit vypočítat pár příkladů samostatně a poté kontrolujte vizuálně – na počítadle
Více viz odkaz na video:
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-14/

Středa: str. 15
- před cvičením přečíst si rámeček a připomenout si co vše znamená dělení – (na tři stejné díly, nebo kolik skupinek po 3 můžeme vytvořit – provádějte i názorně)
- cv. 1: kroužkování po 3 – kolik skupinek vzniklo, to je výsledek – šipka znamená kontrola – říkejte si 30:3=10 "protože" 10.3=30
- cv. 2: sl. příklad dle běžného postupu
- cv. 3: chybí první číslo v příkladech – nahradíme slovem "kolik" a čteme v řádku dál k příkladu na děleno, kde vypočítáme výsledek a zjistíme tak, co zpětně doplnit do prázdného rámečku.
Více viz odkaz na video:
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-15/

Čtvrtek: str. 16
- před cvičením přečíst rámeček – připomenout, co znamená něco 3x méně podobně jako 2x méně
- cv. 1-4: postupovat podobným způsobem jako na str. 10
Více viz odkaz na video:
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-16/

TIP
Zde můžete hravě procvičovat násobilku 3:
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-3

Nebo si při násobilce zacvičit :-)
https://www.youtube.com/watch?v=mACuiKkF2j8
 

Český jazyk pro II. třídu na 27. 4. - 30. 4. 2020

25. 4. 2020 Základní škola xV. třída

Pondělí:
- pracovní sešit str. 23
- cv. 1: cvičení na párové hlásky (podobně znějící)
- cv. 2: třídění podstatných slov
- cv. 3: doplnit básničku – na volné řádky naspat vhodná slova z nabídky, aby se rýmovala

Úterý:
- malá učebnice str. 92/6 – doplnit i/y a vypsat do sešitu do sloupců dle zařazení

Hra: procvičte si podstatná jména (osoby/zvířata/věci) formou hry na způsob "město-jméno-zvíře-věc" – jeden hráč říká potichu v duchu abecedu a druhý ho zastaví a na zrovna stopnuté písmenko vymýšlejte vždy jedno slovo pro osobu, zvíře, věc, zapisujte do sloupečků, kdo je nejrychlejší stopne hru a spočítáte si slova, obodujete a hru opakujete s jiným písmenkem. Hezkou zábavu! :-)

Středa:
- využít k opakování - zábavné pracovní listy – viz příloha – nemáte-li možnost tisknout, můžete si zahrát výše uvedenou hru

Čtvrtek:
- malá učebnice str. 64/4 – opakovací gramatické cvičení do sešitu: měkké a tvrdé slabiky

Zde můžete procvičovat gramatiku 2. ročníku:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?subject=Český%20jazyk&class=2&action=show&pg=3#selid
 

Prvouka pro II. třídu na 20. 4. - 24. 4. 2020

20. 4. 2020 Základní škola xV. třída

Tento týden se budeme v prvouce věnovat jarní přírodě – rostlinám a kvetoucím stromům. Na fotografiích můžete vidět rostliny – narcis, modřenec, tulipán, pampeliška (smetánka lékařská), sedmikráska, violka vonná (lidově zvaná též fialka), které nyní máme v zahrádkách nebo v lesích. A nejen rostliny, ale také krásné kvetoucí stromy, na kterých můžeme pozorovat naše povídání v prvouce – pupen, květ a na plody si musíme ještě chvíli počkat.

Poslední dvě fotografie jsou pořízeny z obce Sedliště, kde mají hnízdo čápi, kteří se sem vracejí na stejné místo již několik let.

V příloze najdete pro zájemce pracovní listy s omalovánkou ke Dni Země, který připadá na 22. dubna.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35