MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

II. A třída

Rozvrh hodin


Korfbal - parádní protažení

25. 5. 2018 Základní škola

V pátek 25. 5. k nám opět zavítali trenéři na korfbal. Žáci z III. - V. třídy využili krásného dne a zahráli si na místním školním hřišti několik utkání a zároveň si oprášili pravidla této míčové hry. V červnu si korfbal zahrají také žáci z I.a II. třídy.
 

Nacvičujte s námi! Taneční choreografie radovánek 2018

17. 5. 2018 Základní škola

Village People - YMCA (I. třída), One Direction - What Makes You Beautiful (II. A + II. B třída), Justin Timberlake - Can´t Stop The Feeling (III. třída), Soul Control - Chocolate Choco Choco (IV. třída), Alvaro Soler - Sofia (V. třída):


 

Den rodin

11. 5. 2018 Základní škola

V pátek 11. 5. 2018 jsme spolu s václavovickými fotbalisty oslavili Den rodin na zábavném odpoledni. Každá z dvaceti odvážných rodin, procházela osmi stanovišti s úkoly. Nejen děti a tatínkové, ale i maminky dokázali, že se míče a cvičení rychlosti i obratnosti nebojí. Za "sportovního ducha" byli všichni účastníci odměněni medailemi, diplomy a malými sladkostmi. Děkujeme za pomoc s organizací místním fotbalistům a těšíme se na další podobná klání mezi rodinami. Tady totiž opravdu platí: není nutné vyhrát, ale užít si to!
 

Den zdraví

4. 5. 2018 Základní škola

V pátek 4. 5. jsme se autobusem společně s druháky vydali na zdravotnickou školu v Ostravě. Prošli jsme osmi stanovišti: zubní laboratoř, oční klinika, relaxace, zdravá výživa, povolání, sanitka první pomoci, resuscitace, obvazování. Vyrobili jsme si krásné sádrové zoubky, veselé očičko, učili jsme se správně odpočívat, poznávat zdravé a nezdravé potraviny a povolání související s přípravou jídla, zacvičili jsme si, obvázali své plyšáčky, ošetřovali popáleniny. Za splnění úkolů jsme dostali spoustu odměn a ještě překvapení nakonec. Pozorovali jsme policii při práci se psy, canisterapii, mažoretky a vyzkoušeli jsme si i jízdu na invalidním vozíku. Dopoledne nám rychle uběhlo a my jsme se nabiti zážitky a vybaveni dárky vraceli domů. Děkujeme všem, kteří nám tento program připravili. Opravdu se jim povedl!
 

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání

30. 4. 2018 Základní škola

Den Země s hasiči

30. 4. 2018 Základní škola

Sbor dobrovolných hasičů Václavovice našim dětem, školkovým i školním, připravil dopoledne plné her a zábavy. Příležitostí bylo hned několik. Den Země, který každoročně připadá na 22. 4., pálení čarodějnic a stavění máje.

Na jedné louce tak bylo vytvořeno 7 různorodých stanovišť, kde si žáci vyzkoušeli přesnou mušku prostřednictvím hodu míčkem, naučili se vázat uzly, orientovat se v mapách, něco málo ze zdravovědy, jak je těžké ukočírovat natlakovanou hadici s vodou, jak vypadá hasičská technika atd.

Kdo absolvoval všechna stanoviště, mohl si vybrat zaslouženou odměnu v podobě plyšáka či jiné hračky. Dále děti dostaly fáborky, kterými ozdobily májku a posledním dárkem bylo vystoupení profesionálních hasičů, kteří nám ukázali, jak zachraňují lidi z výšek. A při odjezdu na nás dokonce i houkli:-)

Děkujeme SDH Václavovice a jejich pomocníkům za práci, kterou dělají. Nejen pro naši mládež...
 

Seznámení s Bedřichem Smetanou

25. 4. 2018 Základní škola

Žáci I. - III. ročníku měli příležitost k seznámení s naším hudebním skladatelem zábavnou formou. Prostřednictvím maňáska se přenesli do dětství B. Smetany. Společně prošli vybranými životními obdobími a některými díly. Povídání bylo proloženo klavírními ukázkami, žáci zpívali písničky, tančili, hráli na dětské hudební nástroje. Hodinový program rychle uběhl a děti odcházely s novými zážitky i informacemi.
 

Den na myslivecké chatě

13. 4. 2018 Základní škola

Pátek třináctého je pro některé dnem smolným, pro jiné dnem šťastným. My jsme se nenechali zastrašit a se žáky všech ročníků vyrazili na mysliveckou chatu. Po krásném přivítání za zvuků lesních rohů jsme byli rozděleni do skupin. Pod odborným vedením jsme si prošli expozici myslivecké chaty a dozvěděli se mnoho nových informací. Ve venkovním areálu byla stanoviště s dravci a se střelbou.

Děkujeme panu Ing. Hochovi a všem, kteří se nám postarali o nezapomenutelné zážitky.
 

Napříč Evropou

26. 3. 2018 Základní škola

Dlouhou zimu si žáci naší školy již tradičně zpříjemňují cestováním. Bohužel nemůžeme všem sbalit kufry a vyrazit na poznávací dovolenou, ale můžeme tříbit fantazii a cestovat alespoň prstem po mapě.

Letos jsme jako cílovou destinaci zvolili Českou republiku. Nejen kvůli našim přírodním krásám, bohaté historii a svébytné kultuře. Je tomu přesně 100 let, kdy se "Muži 28. října" zasloužili o vznik samostatné republiky. A to chce oslavit...

V období od 21. - 26. 3. jsme si dopolední vyučování zpestřovali krátkými prezentacemi o České republice. Hned ve středu nám I. třída představila Prahu a II. A Olomoucký kraj. Ve čtvrtek jsme se dozvěděli něco o Zlínském kraji v podání II. B a o přírodních podmínkách pod taktovkou Bedřicha Smetany a III. třídy. Pátek patřil IV. třídě a Moravskoslezskému kraji a slavnostním završením se stalo pondělí, kdy žáci V. třídy úžasně zmapovali a odprezentovali dějiny českých zemí.

Nezbývá než počkat na hezké počasí a vyrazit objevovat krásy naší země na vlastní oči:-)
 

Ponožkový den - Světový den Downova syndromu

21. 3. 2018 Základní škola

Na den 21. 3. připadá každý rok Světový den Downova syndromu. Toto datum není vybráno náhodně. Downův syndrom se totiž vyznačuje jedním přebývajícím chromozomem 21. Někdy se také označuje tento syndrom jako trizomie 21. chromozomu. Normálně máme každý tyto chromozomy dva, osoby s Downovým syndromem mají tři - tedy 3 chromozomy 21 - 21/3.

Světový den Downova syndromu má tradiční symbol - nesourodý pár ponožek, který ukazuje příčinu tohoto celoživotního onemocnění - poruchu chromozomu ve tvaru písmene X.

NA STŘEDU 21. 3. 2018 SI OBLÉKNEME KAŽDOU JINOU PONOŽKU. PŘIDEJTE SE PŘÍŠTĚ K NÁM!
 

Preventivní program Hasík CZ

28. 2. 2018 Základní škola

V únoru navštívili žáky II. a III. ročníku lektoři z organizace Hasík CZ, která realizuje preventivně výchovnou činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách. Žáci byli ve dvou na sebe navazujících lekcích seznámeni s prací dobrovolných a profesionálních hasičů. Učili se, jak předcházet požáru, nebo jak reagovat v krizových situacích, které mohou nastat při již vzniklém požáru. Žáci měli prostor i na vlastní diskuzi s dotazy na toto téma.

Pokud se chcete blíže seznámit s činností této organizace, můžete navštívit webové stránky www.hasik.cz
 

Češi do toho!

23. 2. 2018 Základní škola

Během zimních olympijských her naši žáci, stejně jako téměř celý národ, usilovně fandili!
 

Beseda s PČR Vratimov

21. 2. 2018 Základní škola

Ve středu 21. 2. 2018 se druhé ročníky školy zúčastnily preventivní besedy o práci policistů a jak se zachovat v různých případech ohrožení. Žáky musíme pochválit, znali všechna důležitá telefonní čísla, dokázali odpovídat a reagovat na vyprávění a dotazy paní policistky.
 

Přírodověda: vosí hnízdo (blanokřídlý hmyz)

7. 2. 2018 Základní škola

Když se řekne vosí hnízdo, tak si lze představit výborný nepečený pamlsek, ale i společenství bodavého hmyzu. Vosy zná každý. Jedná se o hmyz specifický svým výstražným zabarvením v barvách kontrastně černé a žluté barvy. Obvykle narazíme na vosy pouze v létě na loukách a v sadech. Problém nastává ve chvíli, kdy si v blízkosti nebo přímo v lidském obydlí postaví hnízdo.

Vosí hnízda lze poznat na první pohled, jedná se o našedlé papírové stavby, obvykle kulatého tvaru, které si vosy staví z rozžvýkaného dřeva nejčastěji v oblasti střech.
 

ZŠ navštívil Renarkon. Jak jsme dopadli?

6. 2. 2018 Základní škola

I. třída - prožitkový program byl zaměřený na krizové situace a jejich řešení. Důležitý byl důraz na roli strachu v životě každého z nás. Třída je velmi komunikativní, přátelská, žáci mají o věci zájem. Jsou bezprostřední, avšak autoritu uznávají. Je zde žák dobře vedený paní asistentkou. Ostatní jej přijímají a snaží se mu pomoci. Všichni žáci se aktivně zapojili do celého programu.

II. A třída - prožitkový program zaměřený na spektrum volnočasových aktivit a posilování motivace ke smysluplnému využívání volného času. Žáci této třídy byli velice komunikativní, všichni v rámci možností respektovali předem stanovená pravidla a s nadšením plnili úkoly. Prokazovali vědomosti přiměřené svému věku a při pantomimě projevili v plné míře svou fantazii. Ve třídě panovala po celou dobu programu příjemná atmosféra jak ze strany žáků, tak také paní učitelky.

II. B třída - prožitkový program zaměřený na spektrum volnočasových aktivit a posilování motivace ke smysluplnému využívání volného času. Beseda se v této třídě nesla v duchu velmi přátelské atmosféry a spolupráce s žáky byla velmi příjemná. Bylo vidět úzké propojení paní učitelky s žáky, ve třídě panují kamarádské vztahy a žáci se k sobě navzájem chovají velmi hezky. Zadané úkoly plnili s nadšením, ochotou a při pantomimě projevili velkou míru fantazie a znalostí přiměřené ke svému věku.

III. třída - prožitkový program zaměřený na utváření zdravých vztahů v kolektivu. Důraz je kladen na nezbytnost dodržování pravidel v rámci školní třídy i v dalších oblastech lidského života. Žáci III. třídy pracovali velmi aktivně, pojmenovali mnoho oblastí našeho života, při kterých je nejen stanovení, ale hlavně dodržování pravidel nezbytné. Při kresbě situací, co se všechno může stát při nedodržování pravidel v různém prostředí, namalovali situace s velkou dávkou fantazie. Prokázali tak nejen své výtvarné schopnosti, ale hlavně vědomosti a znalosti etických pravidel. Také vymezili situace, při kterých často chybujeme i my dospělí. Po celou dobu žáci dodržovali stanovená pravidla, chovali se velmi hezky k sobě navzájem, půjčování věcí mezi sebou probíhalo ukázkově, mají zautomatizováno požádání, poděkování a další projevy slušného chování k sobě. Na závěr si žáci vyrobili "Strom pravidel" - každý sám vymyslel nějaké pravidlo, nebo hned několik, které by podle jeho názoru bylo dobré ve třídě dodržovat. Pravidlo vepsal do jablíčka a pověsil na společný strom. Žáci tak dokázali sami sobě smysl a důležitost pravidel v životě. Ve třídě panovala stejně jako v celé škole příjemná a přátelská atmosféra, žáci pracovali aktivně, s úsměvem. Besedy v takové třídě jsou pro lektora zdrojem uspokojení a dobrého pocitu z práce.

IV. třída - prožitkový program zaměřený na vzájemnou toleranci, citlivou vnímavost vůči druhému, schopnost navázat kontakt s vrstevníky a posilování vzájemné spolupráce. Na začátku programu lektorka řekla třídě, že jim nebude sdělovat cíl a smysl toho, co budou následující dvě hodiny dělat. Ve fantazii je přenesla společně s celou třídou na zaoceánskou loď, která však bohužel ztroskotala a všichni se ocitli na pustém ostrově. Mysleli ovšem, že každý zvlášť. Nakreslili si každý svůj ostrov a na druhou stranu sepsali, jak vypadá jejich první den na ostrově. K velkému překvapení lektorky projevili žáci nejen fantazii a výtvarný talent při kresbách, ale hlavně, a to se nestává, mnoho z trosečníků sepsalo doslova kapitolu románu. Při této aktivní práci byli ukáznění, nebylo třeba je napomínat, všichni pracovali zaujatě a s nadšením. Čím se žáci této IV. třídy liší od velké většiny ostatních? Tím, že jako jedni z mála nebyli solisté, ale vzpomněli si, že neztroskotali sami, ale s dalšími kamarády. Také v pokračování programu prokázali své kladné vlastnosti, slušné chování a co víc, dokázali přijít na to, co bylo smyslem tohoto programu. Pojmenovali zcela neomylně to, že cílem bylo nikoliv myslet na to, jak přežije každý sám, ale že je velmi důležitá spolupráce, táhnout za jeden provaz, pomáhat si. A to se nepodaří hned tak nějaké třídě. Z této třídy, stejně tak z celé školy, na lektorku působila atmosféra pohody, spolupráce, tolerance, slušnosti a úcty člověka k člověku.

V. třída - prožitkový program byl zaměřený na podporu a rozvoj spolupráce ve skupině, vzájemnou úctu a toleranci, posilování komunikačních dovedností a respektu. Každý sám sebe nakreslil v karnevalové masce a vznikla tak kolekce rozličných kostýmů, které byly lektorem následně připodobněné k rozmanitosti lidí celého světa. Žáci velmi dobře spolupracovali, byli aktivní a nápadití. Autority respektují dobře.

Lektoři Centra primární prevence Renarkon o.p.s.
 

Lyžařský výcvik ZŠ 29. 1. - 1. 2. 2018

29. 1. 2018 Základní škola

Poslední lednové dny byly naplněny očekáváním, radostí a pro někoho i drobným strachem. Kromě vysvědčení jsme měli před sebou také lyžařský výcvik v Beskydech. Zprvu se zdálo, že se budeme více opalovat a stavět "blaťáky", ale nakonec se na nás štěstí usmálo a sněženky a machři z václavovické základní školy mohli vyjet vstříc novým zážitkům na zasněžené svahy na Bílé.

Po úvodním seznámení se s instruktory byli žáci rozděleni do skupin dle lyžařských dovedností a začal samotný výcvik. První den byl náročný. Po návratu ve školní jídelně zavládlo nezvyklé ticho a žáci spořádaně obědvali - někteří i usínali:-) Každým dnem se začátečnické obavy zmenšovaly a nadšení vzrůstalo.

Ve středu žáci obdrželi netradičním způsobem výpis z vysvědčení a také drobné dárky od SRPŠ.

Vyvrcholením byl čtvrteční celoškolní závod. Vítězem se stal Matěj K. ze IV. třídy, na druhé místo si o pár vteřinek později dojel Štěpán K. z V. třídy a na třetí příčce skončil famózní Matěj K. z II. A. Nejrychlejší lyžaři tohoto dne obdrželi sladkou odměnu a medaile.

Lyžařský výcvik utekl jako voda, ale vězte, že nám z něj nezbyl jen upomínkový diplom, ale také silné vzpomínky.
 

Malá Mína zmlsaná

19. 1. 2018 Základní škola

Buchtičky se šodó, pizza, hamburger, hranolky... Jídla nezdravá, avšak velice chutná. Málokteré dítě si dokáže rozumně zdůvodnit, proč by mělo pravidelně konzumovat stravu bohatou na vitamíny, kvalitní tuky a bílkoviny...

Proto jsme se v pátek 19. 1. 2018 vydali do Divadla loutek Ostrava na představení Malá Mína zmlsaná. Loutky jsme si prohlédli v atriu, na samotném jevišti nás čekali herci živí. Hlavní hrdinka Mína ohrnovala nos nad maminčinými pokrmy, ale během hodiny zjistila, že s přípravou jídla je spousta práce a nemůže jíst jen to, co jí chutná.

Žáci byli do příběhu vtaženi vtipnými dialogy, nápaditými kostýmy a chytlavými písněmi, které jsme si všichni ještě při zpáteční cestě v autobusu prozpěvovali.
 

Projektový den na Základní škole speciální, Slezská Ostrava

12. 1. 2018 Základní škola

V pátek 12. 1. 2018 jsme s vybranými žáky z II. - IV. třídy navštívili žáky speciální školy ve Slezské Ostravě, se kterými se pravidelně navštěvujeme. Připravili si pro nás zajímavé činnosti k tématu mezilidské vztahy - Kdo je můj kamarád.

První část programu probíhala v tělocvičně, kde si žáci vyzkoušeli jízdu na invalidním vozíku, kreslili obrázek prostřednictvím nohou, posílali si balón, ve kterém byly ukryty rolničky a podle zvuku ho museli chytit. Tyto činnosti žákům přiblížily nelehký život s určitým omezením, handicapem. Seznámili se také s pojmem "paralympiáda". Poté následovala výborná svačinka. Žáci se pak rozdělili do tříd a vyráběli papírové postavičky se svým jménem a společně s ostatními žáky zjišťovali společné zájmy, koníčky.

Závěrečná část proběhla opět v tělocvičně, kde se všichni žáci zapojili do zajímavých her k tématu "Kdo je můj kamarád" a zatancovali si. Žáci obdrželi krásné papírové medaile a dárečky. Páteční dopoledne jsme si s našimi kamarády moc užili a těšíme se na další setkání.
 

Michal k snídani

10. 11. 2017 Základní škola

Kdo by neměl rád jídlo a dobrou zábavu... My jooo! A proto jsme v pátek 10. 11. 2017 vyrazili s žáky nižších ročníků na představení oblíbeného herce Michala Nesvadby do KD ve Vratimově. Nejenže jsme si hezky zatancovali, naučili se vyjadřovat vyprávěný příběh jednoduchými pohyby a gesty, ale také jsme dostali spoustu (ne)jedlých dárečků.
 

Podzimní ekologické dny

6. 10. 2017 Základní škola

Na začátku října v naší škole proběhly podzimní ekologické dny s tématikou "Voda". Žáci si připomněli, že voda je nejvýznamnější součástí našeho života. Zhlédli naučný film o koloběhu vody v přírodě, prováděli s vodou zajímavé pokusy. Všichni žáci naší školy byli na exkurzi v místní čističce odpadních vod, kde se dozvěděli, kde končí veškerá voda z domácností a co se s ní děje po přítoku do čističky. Někteří žáci tvořili také zajímavé texty na téma voda.

O vodní víle napsala Barbora Novotná, IV. třída: Voda teče přes kameny, přes ten širý les, viděl jsem tam mořskou vílu, tam, tam kde roste vřes. Byla celá bílá, je to vodní víla! Promluvila tenkým hlasem, já se lekl, utekl jsem.
 

Barevný den - Vítání podzimu

22. 9. 2017 Základní škola

V pátek 22. 9. 2017 jsme měli ve škole Barevný den - Vítání podzimu. Jako v předešlých letech přišli žáci v tento den oblečeni v barvách podzimu, které si předem vylosovali. Ale než tento den nastal, žáci nelenošili a celý týden se pilně učili, zjišťovali zajímavé údaje a informace o přírodě kolem nás.

Žáci se seznamovali s názvy listnatých, jehličnatých a smíšených lesů, pojmy jako památné a významné stromy, jak poznat jedlé a nejedlé nebo dokonce jedovaté houby.

Ale ke každé práci patří také zábava. K Barevnému dni jsme také vyhlásili soutěž o nejlepší vtip. Každá třída si udělala své třídní kolo vtipů, ve kterém vybrala nebo vylosovala tři vtipy, které jsme si společně přečetli:-)

Velké poděkování patří také naší paní svačinářce, která nám v tento den nachystala barevnou a pro oko krásnou a chutnou svačinku:-)
 

Jako ryby ve vodě

11. 9. 2017 Základní škola

Do začátku školního roku 2017/2018 jsme vpluli s velkým nadšením. Hned od září žáky II. a III. ročníku čekal plavecký kurz. Plavání je jedním z nejzdravějších sportů, ale musí člověk znát správnou techniku. Kdy jindy se vrhnout na kurz plavání, než když se naše tělocvična rekonstruuje a pohybové aktivity jsou díky tomu omezené. A tak se v bazénu postupně vystřídali žáci všech ročníků. Doufáme, že koupaliště pro žáky bude postupem času znamenat víc, než jen letní radovánky na tobogánech...
 

Robotel

4. 7. 2017 Základní škola

https://youtu.be/L5LuBWxt8BE
 

Korfbal - parádní protažení

25. 5. 2010 Základní škola

V pátek 25.5. k nám opět zavítali trenéři na korfbal. Žáci z 3.-5. třídy využili krásného dne a zahráli si na místním školním hřišti několik utkání a zároveň si oprášili pravidla této míčové hry.
V červnu si korfbal zahrají také žáci z 1.a 2.třídy.
 

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření ZŠ

4. 1. 2007 Základní škola

Vážení rodiče, z důvodů uzavření ZŠ (od 21. 12. do 22. 12. 2020 a od 4. 1. do ?) můžete u dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné podle pokynů na www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne nebo níže uvedeného videa.


 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13