MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

V. třída

Rozvrh hodin, sdělení rodičům, týdenní plán učiva


Matematika pro II. třídu na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 Základní škola V. třída

Tip: Můžete nahlédnout na odkaz k této učebnici – jsou tam praktická videa, jak vypracovávat jednotlivá cvičení:

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-aktualizovane-vydani/

K učivu:
- závorky – příklad v závorce má přednost, musí se vypočítat předem (napsat si nad závorku výsledek), pak pokračovat v počítání
- násobky – opakujte a upevňujte násobky do 5ti
 

Prvouka pro II. třídu na 23. 3. - 27. 3. 2020

25. 3. 2020 Základní škola V. třída

Matematika pro II. třídu na 23. 3. - 27. 3. 2020

23. 3. 2020 Základní škola V. třída

Stále procvičujeme sčítání a odčítání do 100 – příklady s přechodem (když jsou výsledky v jiné desítce) rozkládejte.

Příklad: Dítě přečte příklad 64-7 a pak říká nahlas: 64 mínus 4 je 60 a ještě mínus 3 je 57. (Neříká už nahlas "sedmičku si rozložíme na 4 a 3" – to už by měl předem v mysli postřehnout. Pokud nepostřehuje – procvičujte rozklad čísel 2 až 9 na dvě různá čísla.) Při sčítání zase např.: 64+7 říká 64+6 je 70 a ještě plus 1 je 71. (Dítě postřehuje, kolik chybí do 70ti a pak přičítá zbytek – pokud se nedaří procvičujte rozklad čísel 1-9. Ptejte se: Kolik chybí "do deseti", respektive "do konce desítky"?)

Sloupcové příklady (pod sebe): Sledujte, jak dítě počítá nahlas! – Musí si zapamatovat 1. postup (počítáme ze spodu nahoru a začínáme od jednotek) a 2. formulace (při odčítání se ptáme "a kolik je", jedna jde dále, jedničku opíšeme atd.) Děti někdy švindlují, příklad si vypočítají z hlavy běžným způsobem a zapíšou výsledek – proto je třeba, aby počítaly nahlas.

Níže naleznete zábavné pracovní listy a omalovánky k probíranému učivu i k opakování z Matematiky.
 

Český jazyk pro II. třídu na 23. 3. - 27. 3. 2020

23. 3. 2020 Základní škola V. třída

Rozlišování měkkých a tvrdých souhlásek s psaním y/i po těchto souhláskách.

Psaní slov s podobně znějícími hláskami uprostřed a na konci slova - PB, FV, TD, ŤĎ, SZ, ŠŽ, HCh. Při psaní těchto slov převádíme slova do jiného tvaru se samohláskou, abychom lépe slyšeli hlásku, kterou máme napsat (např.: kapka - několik kapek; ukliď si - poslechnu a uklidím si).

Níže naleznete zábavné pracovní listy a omalovánky k dobrovolnému procvičování z Českého jazyka - aktuálně k učivu tohoto týdne.
 

Čtení s porozuměním pro II. třídu na 23. 3. - 27. 3. 2020

22. 3. 2020 Základní škola V. třída

Pracovní listy pro zájemce na tento týden.
 

Prvouka pro II. třídu na 16. 3. - 20. 3. 2020

17. 3. 2020 Základní škola V. třída

Doplňující pracovní listy k okruhu Rodina.
 

Matematika pro II. třídu na 16. 3. - 20. 3. 2020

17. 3. 2020 Základní škola V. třída

Postup sčítání a odčítání čísel s rozkladem:

- jednociferných (25+8=25+5+3; 32-5=32-2-3)
- dvojciferných (23+14= 23+10+4; 48-22=48-20-2)

Co se týče příkladů se závorkami, tak zatím se děti učí zvykat jen na to, že příklad v závorce má přednost, že se musí vypočítat předem, pak pokračovat v počítání. Správně by se mělo počítat takto: (5+8)-5=13-5=8, ale v učebnici pro takovéto rozložení prostor není, je tam prostor jen pro výsledek, takže ať si děti nad závorku napíší nejdříve výpočet a pak ať počítají dál a napíšou jen výsledek.

Níže naleznete zábavné pracovní listy a omalovánky k probíranému učivu i k opakování z matematiky.
 

Český jazyk pro II. třídu na 16. 3. - 20. 3. 2020

17. 3. 2020 Základní škola V. třída

V rámci opakování učiva procvičujte psaní měkkých a tvrdých souhlásek:

- měkké souhlásky: ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň
- tvrdé souhlásky: h, ch, k, r, d, t, n

Níže naleznete zábavné pracovní listy a omalovánky k probíranému učivu i k opakování z českého jazyka.
 

Čtení s porozuměním pro II. třídu na 16. 3. - 20. 3. 2020

16. 3. 2020 Základní škola V. třída

Pro zájemce a nenáročné čtenáře přikládám soubory ke stažení a vypracování úkolů. Rodiče, kteří máte možnost dětem vytisknout tyto pracovní listy, prosím o vytisknutí. Můžete dětem založit eurosložku, kde si budou tyto pracovní listy zakládat. Pracovní listy si můžete také vyzvednout ve škole ve středu 25. 3. 2020 od 8:00 do 12:00 hod.
 

O krok napřed

8. 3. 2020 Základní škola

Žáci III. a IV. tříd se v pátek 6. 3. 2020 přenesli do dob dávno minulých. Čtvrťáci se zhostili role expertů a svým mladším spolužákům představili téma Pravěk. Společně si pak vyrobili slané těsto, ze kterého posléze modelovali pravěké předměty. Mouka až za ušima a spokojený výraz ve tvářích byly důkazem dalšího hezky uzavřeného týdne.
 

Knižní festival v Ostravě

28. 2. 2020 Základní škola V. třída

V pátek 28. 2. 2020 v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II (MAP) žáci II. třídy navštívili Knižní festival v Ostravě, na kterém se setkali se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Cílem tohoto setkání a povídání bylo představení nové knížky této spisovatelky s názvem Štěpánův podivuhodný stroj. Žáci plnili tematické úkoly k této knize, luštili křížovku společně s paní spisovatelkou a seznámili se s hlavním hrdinou nové knížky. Na závěr děti společně s autorkou novou knížku pokřtili a paní Pospíšilová všem popřála pěkné čtení.
 

Minivolejbal v ZŠ Šenov

20. 2. 2020 Základní škola

Ve čtvrtek 20. 2. se konalo v ZŠ Šenov další setkání volejbalistů - žáků, aby se utkali a změřili své síly s žáky jiných škol v tradičním Minivolejbale. Tuto sportovní akci opět skvěle připravil trenér volejbalistů Martin Vaculík.
Naši žáci podali skvělé výkony a opět jsme si přivezli medailová umístění.
 

Obvodní kolo recitační soutěže

20. 2. 2020 Základní škola

Ve středu 19. 2. 2020 se v naší škole uskutečnilo obvodní kolo recitační soutěže. Porota byla postavena před velmi těžký úkol vybrat z krásně interpretovaných veršů ty nejlepší recitátory z Václavovic a Šenova. Do městského kola, které se uskuteční v Ostravě, se z naší školy probojoval Ondřej Š., kterému společně s dalšími vítězi gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast a přípravu! Žáci byli odměněni nejen příjemně stráveným dopolednem ale i diplomy a sladkou odměnou.
 

Školní kolo recitační soutěže

30. 1. 2020 Základní škola

Paní učitelka Mgr. Neuwirtová se dvěma skřítky přivítala všechny žáky školy v tělocvičně, kde byli svědky klání o nejlepší recitátory. Porota měla těžkou práci, protože výkony všech účinkujících byly opravdu vyrovnané. Soutěžilo se ve třech kategoriích a každá třída bouřlivě povzbuzovala své zástupce. Na naše nejlepší se můžete podívat s námi.
 

Návštěva Bovýska

14. 1. 2020 Základní škola

Dnes za námi přišel kamarád Bovýsek. Zopakoval si s námi zdravé potraviny, správné složení svačinky, druhy ovoce a zeleniny. Odměnou za naše znalosti bylo krásné pexeso a slib, že nás zase navštíví.
 

...a už tady máme zase ty pololetky!

13. 1. 2020 Základní škola

Škola plná nových deskovek

12. 1. 2020 Základní škola

V rámci projektu Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II (Šablony 2) jsme získali desítky nových deskových her, které si mohou děti užívat nejen o přestávkách ve škole, ale i odpoledne ve školních družinách, nebo v kroužku deskovek – více na https://www.skolavaclavovice.cz/cs/mimoskolni-aktivity/clanky/mimoskolni-aktivity-pro-sk-r-2019-2020-aktualizovano#contents

Hraní deskových her učí (nejen) děti trpělivosti, učí je předvídat různé jednání a reagovat rychle na různé (životní) situace. V mozku vznikají nové synapse, mnoho her také procvičuje paměť. Dítě díky dosaženým výsledkům získává dobré sebevědomí.
 

Malé okénko do pracovní výchovy

10. 1. 2020 Základní škola V. třída

Abraka dabraka? Ne. Muzika!

6. 1. 2020 Základní škola

V pondělí 6. 1. 2020 byli žáci naší školy přivítáni v novém kalendářním roce interaktivním didaktickým hudebním divadlem společnosti Abraka muzika. Program nesl název Člověk mezi lidmi a byl zaměřen na posilování sociálních kompetencí v prostředí tradiční evropské kultury. Žáci byli vtaženi do dění prostřednictvím různých aktivit. Během hodiny se dostala na paškál témata jako vztahy mezi lidmi, zdvořilost a tolerance, osobní bezpečnost a další. Melodie chytlavých písní nám budou znít v uších ještě dlouho.
 

Jak Červená Karkulka zachránila vlka

23. 12. 2019 Základní škola

V pátek 20. 12. 2019 zavítalo do naší školy potulné divadélko Šamšula s pohádkou Jak Červená Karkulka zachránila vlka. Tato pohádka poučila vlka, ale i děti o zdravé výživě. A tak vlk popleta místo hodné a dobrosrdečné Karkulky chroustal ovoce, zeleninu i sýry. Aby ho všechny tyto dobroty netlačily v bříšku, zapíjel je bylinkovým čajem. Dětem se pohádka moc líbila, hodně se při ní nasmály a Karkulce i vlkovi rády zatleskaly. Děkujeme za hezké a poučné představení a těšíme se na další pohádku.
 

Etiketa a školní řád

22. 12. 2019 Základní škola

Jak se máme chovat ve škole? Jak se máme chovat k učitelům? Jak se máme chovat k druhým? Dnešní výchovný program, kterého se zúčastnili všichni žáci základní školy, byl zaměřen na praktický nácvik řešení situací pod vedením zkušeného lektora: kdo vchází do místnosti první, kdo první zdraví – muž, žena, dítě, zdravení v kolektivu, chování v jídelně, na chodbách apod. Beseda byla velice zajímavá a poučná.

Z organizačních důvodů byl dnešní program pozměněn, ale na Etiketu stolování se můžeme těšit zase při dalším setkání.
 

Těšíme se na Vánoce

20. 12. 2019 Základní škola V. třída

Čtení nás baví

19. 12. 2019 Základní škola V. třída

Hodiny čtení nejsou jen o čtení textů, ale také o fantazii, představivosti a rozvíjení slovní zásoby. V dnešní hodině jsme se ocitli v říši skřítků v příběhu Jak rozhněvali vílu Dunu. Žáci měli nakreslit, jak si představují skřítky, kteří se jmenují Bim, Bam, Bum, vílu Dunu a krále Větru.
 

Mokré vysvědčení

16. 12. 2019 Základní škola V. třída

Poslední plavání jsme si pořádně užili. Měli jsme závody, a nakonec jsme dostali i mokré vysvědčení.
 

Mikulášský turnaj ve vybíjené (aktualizováno)

16. 12. 2019 Základní škola

V pátek 6. 12. 2019 se v tělocvičně naší školy konal 12. ročník Mikulášského turnaje ve vybíjené žáků 1. stupně ZŠ pod záštitou mikroregionu Slezská brána. Pozvání kromě žáků z Václavovic přijalo dalších 6 týmů z okolních škol. Turnaj již tradičně zahájil předseda Slezské brány a starosta Paskova Petr Baďura spolu se starostkou Václavovic a ředitelem školy. Žáky přivítali také Mikuláš, anděl a čerti, kteří přinesli hráčům malé dárečky a postarali se o zajímavý začátek turnaje.

Po lítých bojích, velice vyrovnaných výkonech a vydatně posílení pizzou, turnaj vyhráli žáci ZŠ Šenov, 2. místo vyhráli žáci ZŠ Sedliště a bronzovou medaili získali žáci ZŠ Datyňská. Poděkování patří všem žákům, kteří se turnaje zúčastnili, za velké sportovní nasazení, vzorné chování a fair play hru.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11