MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

V. třída

Rozvrh hodin, sdělení rodičům, týdenní plán učiva


ZŠ navštívil Renarkon. Jak jsme dopadli?

24. 3. 2019 Základní škola

II. třída – 2. blok, téma "Volné minuty" – lektorka Zuzka: Prožitkový program byl zaměřen na práci s volným časem. Cílem besedy bylo uvědomit si, jak pracovat a efektivně využívat volný čas. V první hodině žáci pracovali ve dvojících na společné kresbě a měly za úkol nakreslit využití volného času v jednotlivých ročních obdobích, poté následovala prezentace obrázků. V hodině druhé žáci pomocí pantomimy znázorňovali náhodně vylosované aktivity a následně měli určit, zda do volného času tyto aktivity spadají či nikoliv. Třída si vedla výborně, byla aktivní a skvěle reagovala. Jsem ráda, že většina z nich ví, jak s volným časem nakládat. Ústní zpětná vazba byla podána třídnímu učiteli.

III. A třída – téma ,,pravidla" s podtitulem šikany – lektor Tomáš Waloszek. První beseda se uskutečnila ve třídě III. A a to v trvání dvou vyučovacích hodin. Ve III. A se této besedy zúčastnilo celkem 13 žáků. Beseda byla koncipována prožitkovou formou s ohledem na věk žáků. Cílem tohoto prožitkového programu bylo utvářet zdravé vztahy v kolektivu a poukázat na možnosti, jak jednotlivé problémy ve třídě řešit. Proběhly diskuse na téma, co pravidla znamenají a kde se s jakými pravidly můžeme setkat. Důležitý bod programu spočíval v aspektu, co se může stát, pokud se pravidla poruší. Žákům se beseda vedená kreativní formou líbila, lektor neshledal v rámci kolektivu žádné sociálně patologické jevy.

III. B třída – druhá beseda se uskutečnila téhož dne, a sice ve III. B. Beseda trvala dvě vyučovací hodiny s celkovým počtem 14 žáků. Náplň besedy byla koncipována prožitkovou formou s ohledem na věk žáků. Cílem tohoto prožitkového programu bylo stejně jako v předchozí třídě podpora schopnosti utvářet zdravé vztahy v kolektivu a poukázat na možnosti, jak je možno jednotlivé problémy ve třídě řešit. Proběhly diskuse na téma, co pravidla znamenají, a kde všude se s jakými konkrétními pravidly můžeme setkat. Důležitý bod programu spočíval v uvědomění si toho, co se žákům může přihodit, pokud se pravidla poruší. Žáci besedu vedenou kreativní formou ocenili.

IV. třída – 2. blok, téma "Vzájemná tolerance" – lektoři Zuzka a Lukáš: Prožitkový program byl zaměřen na vztahy a toleranci ve třídě. Celou besedu žáky provázel smyšlený příběh, na jehož základě si měli, v závěru první hodiny, vytvořit fiktivní, pustý ostrov. V hodině následující pak žáci měli jednotlivé ostrovy spojovat pomocí vytvořených "mostů". Celá aktivita byla založena na slušnosti, toleranci (zeptat se, zda můžu navštívit, či přejít cizí ostrov) a přátelství. V závěru naší besedy žáci zjistili, že jednotlivé ostrovy představují je samotné a celé souostroví pak jejich třídu. Někteří byli z výsledku jejich práce velmi překvapeni, někteří pak zklamáni, ale většina si uvědomila, jak by se k sobě měli chovat. Myslím si, že tato beseda byla pro třídu velmi přínosná.

V. třída – 2. blok, téma "Tolerance" – lektor Lukáš: Prožitkový program byl zaměřen na toleranci odlišností mezi lidmi. V první hodině měli žáci vytvořit masku a díky ní si uvědomit, že lidé, se kterými máme problém komunikovat, díky nesympatiím, jsou daleko jednodušeji oslovitelní pod maskami na maškarním bále. A mnohdy nám nesympatie zbytečně zabrání navazování nových kamarádství. Ve druhé hodině jsme se zabývali otázkou jak přistupovat k lidem s různými handicapy. Třída byla velmi vstřícná a komunikativní.
 

Sněhuláci pro Afriku

23. 3. 2019 Základní škola V. třída

Charitativní akce nejen posloužila, ale i pobavila:-)
 

Hravý ponožkový den

23. 3. 2019 Základní škola V. třída

Žáci nejprve tvořili papírové ponožky, poté na ně čekaly zábavné úkoly v tělocvičně...
 

Beseda s Policií ČR

23. 3. 2019 Základní škola V. třída

Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o činnosti české policie – o práci policisty, jeho vybavení a také spoustu praktických rad, např. co si počít pokud se ztratí. Prohlédli si také služební zbraň a další donucovací prostředky, které policista používá. Otázek bylo mnoho, 45 minut nestačilo. Policista bude muset přijít asi znovu:-)
 

Polytechnické vzdělávání na Sýkorce

15. 3. 2019 Základní škola

V rámci projektu implementace krajského akčního plánu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji (dále jako OKAP) se zapojujeme do spolupráce se Střední školou, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. Cílem spolupráce bude vzdělávání žáků v dílnách a laboratořích vybavených profesionální technikou z praxe pod vedením zkušeného učitele odborného výcviku či praktické výuky. Spolupráce bude mít formu vzdělávacího workshopu.

Výsledkem spolupráce bude motivace žáků, příležitost zaujmout žáky zajímavými praktickými úkoly v prostředí, které základní škola nemůže nabídnout, příležitost překonat jejich ostych, obavy z náročnosti řemeslných oborů či nedůvěru v jejich vlastní schopnosti. Spolupráce dá žákům příležitost získat představu o řemeslných profesích v oblastech strojírenství a elektrotechniky.

Více na www.outech-havirov.cz
 

VZPoura úrazům

13. 3. 2019 Základní škola

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

V úterý navštívili žáky 4. a 5. ročníku ambasadoři projektu Pavel a Radomír. K žákům byli velice upřímní. Nebáli se žádných otázek, seznámili nás se svým příběhem a vším, co po úrazu následovalo a jak se s životní situací vyrovnávali a překonávali sami sebe.

Bližší informace nejen o projektu, ale i životních příbězích ambasadorů najdete na www.vzpoura-urazum.cz
 

Měli jsme návštěvu – tentokrát tuplovanou!

10. 3. 2019 Základní škola V. třída

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 nás navštívili budoucí prvňáci. Brzy je čeká zápis do I. třídy, a tak aby měli jasnější představu, kam to vlastně budou chodit a co tam budou dělat, vyzkoušeli si svoji první vyučovací hodinu nanečisto. Nejprve si poslechli, jak kvalitně budou asi za rok touhle dobou číst a poté se do písmenek pustili sami. S přehledem rozeznávali nejen začáteční hlásku ve slovech, ale i grafémy. Hravě také zvládli matematické úkony jako je spočítání a zápis množství předmětů. Na konci vyučovací hodiny pak dostali pracovní list – matematickou omalovánku, se kterou jim starší děti laskavě pomáhaly.

K dovršení všeho dění měli malí žáci ještě možnost přivítat maskota Bovýska, který si přijel ověřit vědomosti dětí z oblasti zdravé výživy. Když nabyl dojmu spokojenosti z dětských odpovědí, rozdal dětem na oplátku mléko a džusíky a spokojeně odešel.
 

Preventivní program Veselé zoubky

23. 2. 2019 Základní škola V. třída

Jednu z posledních hodin prvouky jsme v rámci preventivního programu věnovali péči o naše zoubky. Děti nejprve zhlédly motivační pohádku o Hurvínkovi, kterého trápil zoubek a zároveň se bál jít k zubaři. Poté, co mu jeho oddaná kamarádka Mánička, pomohla zahnat strach z bílého pláště, děti s paní učitelkou diskutovali o tom, proč jsou zoubky důležité a jak o ně správně pečovat. Pomocí poučných pracovních listů a zábavných úkolů na interaktivní tabuli si pak zásady péče o zoubky zopakovaly a upevnily. Hodiny pracovní a výtvarné výchovy následně strávily výrobou papírového chrupu a společnou prací, při které třídily potraviny na ty, jež zoubky kazí a na ty, které jim neubližují. Odměnou za práci jim pak byla dárková taštička s kartáčkem, zubní pastou, žvýkačkami a nálepkami. Děti měly z dárků tak velkou radost, že několik z nich zamířilo přímo k umyvadlu a s nadšením si své zoubky hned vyčistilo. Doufejme, že jim to nadšení vydrží po celý život.
 

Matematika v praxi

16. 2. 2019 Základní škola V. třída

Naše třída se nedávno změnila doslova v jedno velké tržiště. Jednu z předešlých hodin matematiky jsme totiž věnovali praktickému procvičování učiva. Děti si nejprve vyrobily cenovky, papírové mince a po té si z lavic sestavily prodejní stánky. Jakmile bylo vše připraveno, závozníci začali stánkaře zásobovat novým zbožím. Ti si je úhledně chystali na své pulty a pak netrpělivě vyhlíželi první zákazníky. Ti se jen hrnuli, nikdo je nemusel pobízet. Nadšeně si prohlíželi vystavené zboží a hned kalkulovali, co vše by za své peníze mohli utržit. Malí zákazníčci sčítali, odečítali, porovnávali… a tak procvičovali všechny matematické úkony, které se dosud učili jen "na papíře". A jak fotky napovídají, vládla opravdu tržnicová atmosféra… typický hluk tržnice to jen dosvědčoval.

Touto cestou bych také ráda poděkovala rodičům, kteří škole darovali drobné hračky, nebo se podíleli na schraňování různých obalů vhodných k tomuto účelu.
 

První vysvědčení

2. 2. 2019 Základní škola V. třída

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 dostali prvňáci své první vysvědčení. Už od rána se vyptávali, kdy se bude rozdávat, ale museli vydržet až do poslední hodiny. Rozdávání vysvědčení předcházelo slavnostní setkání všech tříd v tělocvičně, při kterém zazněly vítězné básně z recitační soutěže předešlého dne. Nakonec se přece jen dočkali! A když si s obavami prohlédli své vysvědčení a našli na něm za své úsilí jedničky od shora dolů, radost měli velikou!

Paní učitelka na oplátku kromě květin a cukrovinek dostala také zajímavý dáreček – od jednoho žáčka první povídku dokonce s vlastní ilustrací. Asi nám roste další spisovatel ve škole:-)
 

Recitační exhibice

31. 1. 2019 Základní škola

To to letí, už tu máme pololetí! Dnešní den patří k jedněm z nejkrásnějších dnů školního roku. Žáci přicházejí do školy plni očekávání, jak bude jejich dlouhodobá práce oceněna. Povídali jsme si, hráli si a po svačině jsme vyrazili do naší nové tělocvičny, kde se konala recitační exhibice. Vítězové svých kategorií ze včerejšího zápolení se představili celé škole. Kouzelné dopoledne jsme strávili ve společnosti skřítka, který se nestačil divit, jak umíme zpívat, čarovat a recitovat. Poslední hodina se nesla ve slavnostním duchu. Ukončili jsme první pololetí tohoto školního roku a rozeběhli se na prázdniny. Jupí!
 

Beseda s mladou spisovatelkou

30. 1. 2019 Základní škola

Idolem se pro děti nemusí stát jen slavná zpěvačka nebo motocyklový závodník. Po dnešním dni se pro mnohé žáky stala idolem naše bývalá žákyně Sofie Bradáčová. O Sofince jste toho už určitě hodně slyšeli. Ve svých 9 letech vydala za pomocí rodiny svou první knihu. Dnes jich má na svém kontě již několik a na různých literárních soutěžích sbírá jedno ocenění za druhým. Není se co divit. Geny se nezapřou a jak Sofinka při dnešní besedě s žáky I. – V. třídy řekla, literatura je její největší vášní, které se chce věnovat i do budoucna.

Jaké to je vyhrát prestižní cenu Zlatý oříšek a stát se jedním z nejšikovnějších dětí České republiky? Čemu se ještě také Sofie ráda věnuje ve svém volném čase? A čím by chtěla být? To byste koukali! My už to všechno víme.

Děkujeme Sofince za návštěvu v našich provizorních prostorách a těšíme se na další setkání.
 

Objevitelské soboty

23. 1. 2019 Základní škola

Objevitelské soboty jsou celodenním víkendovým programem pro žáky od 5 do 14 let. Mohou si na nich vyzkoušet nejrůznější vědecké či humanitní obory a najít si tu svou oblast zájmu. Vaši malí objevitelé mají na výběr ze široké škály témat – chemické pokusy, programování legorobotů či ozobotů, divadelní improvizace, egyptologie, vesmír, relaxace. Zkrátka každý si může vybrat, co ho zajímá.

Proč trávit soboty s námi?: 1) v naší nabídce témat najdete vše – od archeologie po IT témata či relaxaci, 2) Vaše děti (5 až 14 let) budou trávit čas ve skupině kamarádů se stejnými zájmy, 3) témata na Objevitelské soboty si vybíráte sami – děti mohou vyzkoušet, co je zajímá a zda je to bude bavit více do hloubky, 4) Objevitelské soboty jsou tou nejlepší cestou, jak děti poznají, v čem jsou dobré a co je baví!

Registrovat na Objevitelské soboty Ostrava jaro 2019 se můžete na celý semestr a to konkrétně na termíny: 2. 3., 30. 3., 13. 4., 25. 5. 2019.

Více na www.ctm-academy.cz/objevitelske-soboty
 

Pětky v první třídě?

19. 1. 2019 Základní škola V. třída

První pětky se rozdávaly také v první třídě. Kupodivu s nadšením! Zdravá 5 – jak již sám název napovídá, tento program byl zaměřen na zdravý životní styl. Přeslazené nápoje, sušenky, bílé pečivo, uzeniny a skoro žádné ovoce, žádná zelenina – tak často dnes vypadají svačinky dětí ve škole. Lektorka tohoto programu nás seznámila se zásadami správného a zdravého stravování a zároveň i s důsledky stravování nezdravého. Děti si pozorně vyslechly poutavou přednášku a poté v rámci skupin dostávaly za správné splnění úkolů namísto jedničky pětku – která představovala pět základních složek potravin. Skupina, která získala nejvíce pětek, byla odměněna malým dárkem.

Děti se dozvěděly, že tak jako auto potřebuje benzín, tak i jejich tělo, aby bylo zdravé a správně rostlo a fungovalo, musí dostat potřebnou energii. Tato energie zahrnuje důležité stavební prvky, jako jsou vitamíny, bílkoviny, tuky, sacharidy, minerály a stopové prvky. Tuto energii naleznou v základních potravinách jako jsou ovoce, zelenina, mléčné výrobky, tuky, maso, luštěniny a obiloviny. Děti ve skupinách třídily zdravé a nezdravé potraviny, diskutovaly o tom, co je vhodné jíst nejen na svačinu ale po celý den. Sestavovaly si pro sebe vhodný jídelníček – co zdravého by si daly k snídani, k obědu a k večeři. Nakonec byly odměněny ochutnávkou dobrot ze "zdravého talíře", po kterých se jen zaprášilo:-)
 

Škola v přírodě pro žáky I. – IV. tříd ZŠ (aktualizováno)

18. 1. 2019 Základní škola

Vážení rodiče, ZŠ a MŠ Václavovice, p. o. ve spolupráci se SVČ Fokus, p. o. a za finanční podpory firmy BASE IC group, a. s., Obecního úřadu Václavovice a SRPŠ připravili pro žáky I. – IV. tříd školu v přírodě na Morávce v penzionu U Přehrady v termínu od pondělí 20. 5. do pátku 24. 5. 2019 v ceně 2 000 Kč vč. soukromé autobusové dopravy, ubytování s plnou penzí, pitného režimu a odpolední spolupráce se zkušenými animátory. Odjezd plánujeme na pondělí ráno, návrat na pátek odpoledne (ještě upřesníme).

Úhradu 2 000 Kč je nutné provést nejpozději do pondělí 13. 5. 2019 na účet školy 181685896/0300. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné vašeho bydliště.

Těší se třídní učitelé, animátoři a personál penzionu.
 

ZŠ navštívil Renarkon. Jak jsme dopadli?

18. 1. 2019 Základní škola

II. třída – 1. blok téma "Začarovaná třída": Prožitkový program byl zaměřen na upevňování přátelských vztahů v třídním kolektivu a uvědomění si svých vlastností. Třída výborně spolupracovala, byla aktivní a okamžitě reagovala na zadání jakéhokoliv úkolu. Děti byly při kresbě soustředěné a pečlivé, což bych chtěla především vyzdvihnout. Ve druhé hodině byly trošičku hlučné, ovšem i tak výborně, jako kolektiv, reagovali. Dle jejich zpětných vazeb bylo zřejmé, že se jim beseda líbila a také si něco odnesli.

III. A třída – 1. blok téma "Kouzelná slovíčka": Prožitkový program byl zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktních situací a dosažení kompromisu za použití modelové situace a slušného chování. Třída spolupracovala, byla aktivní, program je zaujal. Dokázali se domluvit, modelovou situaci všichni zvládli, pravidla dodržovali. Dokážou si pomáhat, omluvit se. Ve třídě byl chlapec, který si v jednu chvíli odsedl mimo námi vytvořený kruh, po chvilce se do programu vrátil a spolupracoval až do konce. Dle jejich zpětných vazeb se jim program líbil.

III. B třída – 1. blok téma "Kouzelná slovíčka": Prožitkový program byla zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktních situací a dosažení kompromisu za použití modelové situace a slušného chování. Žáci byli aktivní, navzájem spolupracovali, nehádali se, pravidla dodržovali. Modelovou situaci všichni zvládli, zapojili se, program je zaujal, dle jejich zpětných vazeb se jim program velice líbil.

IV. třída – 1. blok téma "Žalování a pomluvy": Prožitkový program byl zaměřen na toleranci a upevňování přátelských vztahů v třídním kolektivu. Třída výborně spolupracovala, byla klidná a soustředěná. Líbilo se mi, že i když bylo téma těžké a částečně choulostivé (každý z žáků se měl zamyslet nad tím, co se jim v kolektivu líbí a co naopak ne), všichni pracovali svědomitě. Líbilo se mi, že byli žáci aktivní, ale zároveň ukáznění a navzájem si naslouchali. Dle jejich zpětných vazeb se žákům beseda líbila.

V. třída – 1. blok téma "Individuality": Prožitkový program byl určen k rozpoznání kvalit a schopností žáků, podpoře individualit a zdravé sebeúcty, stejně jako uznání a uplatnění ve třídě. Obecně lze říci, že třída byla spolupracující a maximálně soudržná. Žáci dostali prostor pojmenovat své charakteristiky, stejně tak charakteristiky svých spolužáků pro uvědomění si vlastních individualit. Byla použita technika "tajných voleb". Žáci drží pospolu, uvědomují si, že jsou na "stejné lodi". Se třídou se pracovalo velmi dobře, žáci nemyslí pouze každý sám na sebe, ale že jsou důležití pro kolektiv. Třída přátelská, spolupracující, shledávám vysokou míru tolerance a upevnění přátelských vztahů. Žáci byli pracovití, pečliví, téma je zaujalo.
 

Výroba vlastního herbáře (+ soubory ke stažení)

17. 1. 2019 Základní škola

Připravili jsme pro děti obce Václavovice a všechny akční návštěvníky z širokého okolí mimoškolní aktivitu, která podporuje budování pozitivního vztahu člověka k přírodě a k ekologickému smýšlení. Výrobu vlastní knihy – herbáře. Níže naleznete přiloženou šablonu, stručný popis, jak s výrobou postupovat a také doporučenou trasu, kde byste mohli všechny hledané rostliny najít.

Přejeme Vám příjemnou zábavu a slunečné jarní dny:)
 

Malé okénko do pracovní výchovy

13. 1. 2019 Základní škola V. třída

Práce s modelínou pomáhá dětem procvičovat jemnou motoriku, rozvíjet fantazii a také pomáhá fixovat tvar probíraného písmene.
 

Tříkrálová sbírka

13. 1. 2019 Základní škola V. třída

Opět jsme měli návštěvu...
 

Projektový den v ZŠ speciální Ostrava

12. 1. 2019 Základní škola

V pátek 11. 1. 2019 jsme navštívili ZŠ speciální, Těšínská v Ostravě. Pedagogové a žáci nás pozvali ke společnému projektovému dni "Mezilidské vztahy, základy slušného a ohleduplného chování". Cesta tam byla zdlouhavá, protože jsme se všichni těšili na nové kamarády. Když jsme konečně dojeli, nedočkavě jsme si sundali boty a čekali, až k nám přijde paní učitelka, která nás rozdělila do tříd. Společně s žáky ve třídách jsme plnili různé úkoly. Nejdřív jsme museli najít papírky s QR kódy, které nám prostřednictvím iPadu sdělily, co máme dělat. Bylo jich docela hodně. Nejvíc se mi líbil úkol se scénkou. Naše skupina předváděla cestu v tramvaji - mladé děvče pouští důchodkyni na své místo. Také jsme dabovali dvě postavičky, které si navzájem pomáhají.

Bylo to moc krásné dopoledne, společně jsme si to užili! Děkujeme a těšíme se na další společná setkání. Barbora N., V. třída
 

Navštívili jsme své kamarády

2. 1. 2019 Základní škola V. třída

V předvánočním čase, jsme navštívili své kamarády, které jsme "zanechali ve školce". Moc se nám po nich stýskalo a tak jsme se rozhodli, že je navštívíme. Ale jak na to? Na návštěvu se přece nechodí "s prázdnou"! Vyrobili jsme tedy pro své kamarády zimní postavičky – veselé sněhuláčky a baculaté tučňáčky. A jelikož jsme už pyšní prvňáci, co už něco umí a toužíme to nejraději všechno a všem na potkání předvést, popadli jsme tedy každý svůj nový slabikář a nesouc si jej hrdě v podpaží, jsme si to hned ráno vykračovali směrem ke školce. Kamarádi už na nás čekali. Předali jsme jim naše pracně vyrobené dárečky, které stydlivě přijali a poté jsme před ně na koberec hrdě rozprostřeli své slabikáře. Předvedli jsme jim, co už umíme a poté jsme jim vyprávěli jaké to ve škole je a na co se mohou těšit. Pak jsme si zazpívali známé písničky, které jsme se ve školce učili a chvíli si pohráli s našimi oblíbenými hračkami. Před odchodem nám ještě naši kamarádi nabídli pamlsky, po kterých se jen zaprášilo:-)

Ahoj školko! Bylo tady móóóc fajn!
 

Vánoční zpívání s Radimem Zenklem

19. 12. 2018 Základní škola

Ve středu 19. 12. 2018 jsme v prostorách tělocvičny přivítali hudebníka Radima Zenkla s vánočním programem. Radim Zenkl je světoznámý hudebník, který se na narodil v Opavě, ale přes dvacet let žije v USA. Koncertuje po celém světě jako sólista na mandolínu a různé flétny. Vynalezl vlastní styl hry na mandolínu (tzv. "Zenkl style"), při kterém to zní jako by hrály dva nástroje současně.

Zazněly tradiční vánoční koledy a písně z ČR, Slovenska, Anglie a Spojených Států Amerických, s použitím strunných a dechových nástrojů (např. pastýřská píšťalka, fujara, kravský roh aj.), včetně povídání o zajímavých vánočních zvycích v zahraničí. Společně jsme si zazpívali a zahráli na rytmické nástroje.

Na závěr pan Zenkl hudebně doprovodil i některé žáky z V. třídy, kteří si přinesli své hudební nástroje.

Koncert se žákům i pedagogům velice líbil, navodil nám příjemnou sváteční atmosféru. Připomněli jsme si, že nejkrásnější svátky v roce jsou již za dveřmi.
 

Měli jsme návštěvu

10. 12. 2018 Základní škola V. třída

Malá velká totemovka

28. 11. 2018 Základní škola

V úterý 27. 11. 2018 jeli žáci III. ročníku do Divadla loutek v Ostravě. Nikoliv na objednané představení, ale vydali se do výtvarné dílny. V dílně si žáci vytvořili samostojné totemové loutky různých velikostí, barev a s detaily podle svých vlastních představ. Poté si nimi zahráli vlastní vymyšlené příběhy. Naši malí herci prezentovali jednoduché příběhy dle vlastní fantazie před svými "kolegy" a moc se jim to povedlo.
 

Slavnostní předávání Slabikáře

26. 11. 2018 Základní škola V. třída

Listopadové pondělí se tento týden stalo významným dnem pro všechny prvňáčky naší školy. Úspěšně se jim podařilo osvojit si všechna písmenka z učebnice Živé abecedy a tak nastal čas pro jejich první opravdovou knihu – Slabikář!

V knihovně před zraky svých rodičů a paní knihovnice děti odvážně předvedly své vědomosti v oblasti čtení prvních slabik a slov, a tak jasně prokázaly, že si novou knihu opravdu zaslouží.

Děti nejprve zarecitovaly básničky k písmenům, poté na ně čekaly úkoly, jež s přehledem zvládly. Zaslouženě tedy přijaly očekávaný Slabikář a odznak malého čtenáře. Se slavnostní náladou se nakonec odebraly do své třídy, kde dychtivě listovaly novou knihou a snažily se alespoň něco z ní přečíst.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11