MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

BAKALÁŘI Žákovská knížka

Google Classroom

Umíme to

YouTubeTV

esf2

 

Podpora polytechniky, přírodovědy a cizího jazyka

« zpět
9. 11. 2020

Předmětem projektu je vybudování multimediálního, polytechnického a jazykového zázemí pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu dojde k pořízení nábytku, IT vybavení a učebních pomůcek, které odpovídají současným požadavkům na výuku, jsou v souladu s aktuálními trendy na trhu práce a umožňují tak co největší propojení teorie s praxí.

Vybavení učebními pomůckami je důležitým předpokladem pro zkvalitnění vzdělávání a zvýšení efektivity výuky. V současné době je pro kvalitní vzdělávání nutné využívat nové metody výuky, které budou pro žáky atraktivní a budou podněcovat jejich kreativitu a chuť se učit. Projekt reaguje na rychlý vývoj moderních digitálních technologií a nových přístupů ve výuce cizích jazyků, přírodních věd, práci s digitálními technologiemi a technických a řemeslných oborů.

Celkové výdaje projektu: cca 7 500 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 5 884 971 Kč
Dotace MMR ČR: 90 %
Realizace: 2020–2021

« zpět