MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

 

Škola v přírodě pro žáky I. – IV. tříd ZŠ (změna termínu)

Důležité Základní škola

Vážení rodiče, milé děti! Václavovická škola za finanční podpory Obce Václavovice, SRPŠ a sponzorů připravila pro vás školu v přírodě v rekreačním středisku Palkovické hůrky v termínu od neděle 6. 9. do čtvrtku 10. 9. 2020 v ceně 2 200 Kč vč. soukromé autobusové dopravy, ubytování s plnou penzí, pitného režimu a spolupráce se zkušenými animátory. Odjezd plánujeme na neděli ráno, návrat na čtvrtek odpoledne (ještě upřesníme).

Úhradu 2 200 Kč je nutné provést nejpozději do 20. 5. 2020 na účet školy 181685896/0300. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné vašeho bydliště.

Tip: Požádejte svou zdravotní pojišťovnu, nebo zaměstnavatele (z FKSP) o příspěvek!
 

Elektrická energie (a její plánovaná odstávka 6. 4. 2020)

3. 4. 2020 Základní škola

Vážení rodiče, milí žáci. Prohlédněte si obrázek a popište cestu elektrické energie od její výroby až po její spotřebu. Jak se jmenují zařízení, která vyrábějí elektrickou energii? Zařízení, která vyrábějí elektrickou energii dělíme podle toho, z čeho elektrickou energii vyrábějí – dokážete je vyjmenovat a seřadit od nejekologičtější (nejšetrnější) k přírodě? Nápovědu naleznete v dalším obrázku. Elektrickou energii spotřebovává elektrický spotřebič – zkuste vyjmenovat 5 elektrických spotřebičů a vysvětlit, v co elektrickou energii přeměňují? Proč občas "nejde elektřina"?

Dle ČEZ Distribuce, a. s. dojde v pondělí 6. 4. 2020 v době od 7:30 do 13:30 hod. k plánované odstávce elektrické energie u některých odběrných míst – více na https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/anonymous/vyhledani-odstavek#/prehled
 

Informatika pro V. třídu na 30. 3. - 8. 4. 2020

31. 3. 2020 Základní škola V. třída

Moji milí ajťáci! Víte, že slovo ajťák vzniklo z anglické výslovnosti zkratky IT (aj tý)? IT je zkratka slov Information Technology. Česky – informační technologie. Takže ajťák je hovorový výraz pro člověka, zabývajícího se informačními technologiemi. Že už nevíte, co to jsou informační technologie? Tak to si rovnou napište 5 s vykřičníkem a zamiřte do sešitů!;)

Minulý týden jsme zvládli pomocí nabídky Start najít a spustit nejrůznější programy v počítači. Teď se naučíme hledat a spouštět soubory.

Co je soubor? Soubor má jméno a příponu. Soubor obsahuje určitá data (může jít o text, obrázek, hudbu, video, program). Když jsme v Microsoft Wordu ukládali dokument, vznikl soubor s příponou docx. Když jsme stahovali obrázek, tak jpg. Když jsme stahovali jízdní řád MHD 28, tak pdf. V přiloženém výukovém materiálu si projděte nejčastější typy souborů a jejich přípony.

Úkol: Klikněte na nabídku Start, napište a spusťte Tento počítač. Do okna Prohledat (vpravo nahoře) napište jpg a zmáčkněte klávesu Enter. Vyhledají se všechny jpg soubory (obrázky) v počítači. Pak vyhledejte hudbu (mp3), videa (avi, mkv), dokumenty (pdf, doc). Stejným postupem vyhledejte soubory, které mají ve svém názvu různá slova (jako např. feat, hello, auto, help). A takto zkoušejte vyhledat, co vás napadne:)

Nezapomínejte na předchozí výukové materiály a na https://www.skolavaclavovice.cz/cs/zakladni-skola/v-trida/informatika-v-tomto-pololeti-aktualizovano#contents
 

Přírodověda + Prvouka na 30. 3. – 8. 4. 2020 (příroda)

30. 3. 2020 Základní škola

Od pátku 20. 3. tady máme opět jaro a od neděle 29. 3. i letní čas! Dny budou delší, teplejší a budou nás častěji vybízet ven. Já už nelenil, popadl roušku, foťák, syna a vydali se na prohlídku přírody. Zatímco maminka připravovala špenát z medvědího česneku:) A jak to vše dopadlo, můžete vidět na obrázcích – poznáte, co vše jsme vyfotili? Odpovědi se dovíte později zde.

A protože čtvrťáci a páťáci jsou už zdatní přírodovědci, pokuste se rodičům připomenout, proč s jarem přichází teplejší počasí? Jak vzniká vítr? Jak ovlivňuje vítr rozptylové podmínky? Jak ovlivňují rozptylové podmínky smog? Co je to smog?
 

Přírodověda + Prvouka na 30. 3. – 8. 4. 2020 (skleník)

30. 3. 2020 Základní škola

S příchodem jara ožívá i skleník. Skleník je malá stavba umístěna na zahradě, která slouží k pěstování rostlin vyžadujících vyšší teplotu a vlhkost vzduchu, než jak je venku. Ve skleníku tak můžeme hned zjara vysazovat (tzv. rychlit) malé rostlinky, které později přesadíme ven, nebo je ve skleníku pěstujeme až do jejich sklizně (především zeleninu). V průběhu zimy mohou ve sklenících přezimovat rostliny v mobilních nádobách (květináčích), které nesnesou mráz.

Prohlédněte si jednotlivé obrázky. Rozeznáte, na jaké rostlinky zeleniny jsem ve skleníku narazil? Odpovědi se dovíte později zde.
 

Matematika pro III. třídu na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 Základní škola III. třída

Milí třeťáci a vážení rodiče. Tento týden začneme v matematice nové učivo – Dělení se zbytkem. Zhlédněte proto, prosím, videa, kde jsou vysvětleny postupy:

http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-37/
http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-38/
http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-39/

K následnému procvičení využijte pracovní listy.
 

Český jazyk pro III. třídu na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 Základní škola III. třída

Anglický jazyk pro V. třídu na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 Základní škola V. třída

Dobrý den, milí žáci a vážení rodiče. Tento týden se budeme v hodinách angličtiny věnovat nové lekci. Přijměte prosím jako pomocnou ruku pracovní list, který vás nenásilně provede učivem předložek. Ničeho se nebojte, základ o předložkách máme už ze IV. ročníku, nyní jen opakujeme.

Have fun and see you soon!
 

Pracovní listy pro IV. třídu na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 Základní škola IV. třída

Milí žáčci i rodiče. Už zase tady máme nový týden a čeká nás spousta cvičení a úkolů. Pro doplnění učiva vám přikládáme pracovní listy k procvičení probíraného učiva. Z učebnic i pracovních sešitů máte zadány vybrané úlohy v týdenním plánu. Rychlíci samozřejmě mohou vypracovat úkolů více. S chutí do toho!

V ČJ nás čekají vzory podstatných jmen rodu mužského. Probereme první dva – pán a hrad.

V MA se zaměříme na počítání s velkými čísly. Připomeneme si řády čísel, číselnou osu i zaokrouhlování. Samozřejmě nepřestaneme procvičovat písemné násobení a dělení. V geometrii pronikneme do tajů trojúhelníkové nerovnosti.

Ve VL odrazíme útok Avarů a na zoubek se podíváme kupci Sámovi.

AJ tento týden přichází s vtipnou písní a věru ráda bych sledovala žáky, jak vytleskávají farmářova Binga...

Hezké jarní dny všem.
 

Prvouka a angličtina pro III. třídu na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 Základní škola III. třída

Milí žáci, vážení rodiče. Prohlédněte si, prosím, zadání úkolů na tento týden z předmětů Prvouka a anglický jazyk. Pustíme se do objevování lidského těla a když jsou obchody zavřené, zašopujeme si alespoň v angličtině!
 

Domácí procvičování pro I. B na 23. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 Základní škola I. B třída

Milí prvňáčci, určitě jste už zvládli všechny úkoly, četli nová písmena ř, ch a psali malé r, velké R a dvojhlásky. Moc Vás chválím za to, že poctivě čtete a snažíte se pěkně psát. Tento týden se seznámíte s písmenkem f a naučíte se psát malé c a velké C. Taky první počítání do 20 máte za sebou.

Protože tento víkend bylo pěkné počasí, určitě jste se vypravili s rodiči do lesa, na louku nebo trávili čas na zahradách a objevili jste první květinky, které kvetou na jaře. Také jste si určitě podle možností zasportovali.

V týdenním plánu vás čeká nové učivo. Tady přidávám další nepovinné úkoly z matematiky a českého jazyka k procvičování. Tyto úkoly byly zadány na čtrnáct dní (tj. do 3. 4. 2020).
 

Domácí procvičování pro I. A na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 Základní škola I. A třída

V tomto týdnu se naučíte číst nové písmeno f a psát c, C. Opakujte si všechno, co už umíte, ať to nezapomenete. V matematice pokračujte ve sčítání a odčítání do 20. Zeleninu, stromy a keře si připomenete v prvouce. Nepovinných procvičovacích úkolů bylo hodně a vydrží vám i na tento týden. Věřím, že vás učení doma baví a snažíte se stejně jako ve škole. Můžete mi klidně napsat zprávu nebo email, jak se vám "škola doma" líbí a zvládáte ji. Všechny zdravím a těším se na vaše zprávy!
 

Český jazyk pro II. třídu na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 Základní škola II. třída

Kontrolní diktát:
Jedovatý hřib, studený sníh, barevné látky, kočičí drápky, velká loď, krásná labuť, Václav a Rudolf, dlouhý vlas, tuhý mráz, zralé hrušky, pletené ponožky, čistý vzduch, ukrytý poklad.

Před diktátem:
- Připomeňte, že u jmen píšeme velké písmeno.
- Zopakujte si měkké a tvrdé slabiky.
- Připomeňte si způsoby, jak převést slovo do jiného tvaru. Můžete také dětem napsat na kartičku párové souhlásky, aby při diktátu lépe odhadovaly, kterou dvojici souhlásek mají ve slově zvažovat. Při psaní si pak mohou říkat nahlas oba tvary (s oběma hláskami – dobře i špatně), aby to lépe slyšely a správně se rozhodly co napsat (hodně ponožek – ponošek, hřibů – hřipů).
- Při diktátu zdůrazněte délku slabiky (aby děti poznaly, kde je dlouhá samohláska), ale nezdůrazňujte procvičované (párové) souhlásky.
- Po skončení nechte dítě, ať si po sobě ještě přečte, co napsalo.

Provedený diktát neopravujte, ale vyfoťte a pošlete mi jej, prosím, na email kvanduchova@skolavaclavovice.cz ke kontrole, děkuji za spolupráci.

Před cvičením:
- Vysvětlit dětem, že jakmile uslyší ve slově měkké slabiky dě, tě, ně, samohláska e přebírá háček. Toto učivo mají natrénováno již ze čtení, nyní budou zkoušet psát.
- Připomenout také, že podobnou funkci má měkké i (znají z měkkých slabik – di, ti, ni), které ruší háček úplně.
- Upozornit, že se jedná jen o tyto tři souhlásky - u souhlásek ž, š, č, ř se to neděje - jen ď, ť, ň - tzv. "mlaskavé" hlásky - jazyk se dotýká celého horního patra a při výslovnosti mlaskne. :-)
- Uveďte si příklady: kotě, děda, koně... dále nechte dítě, ať si zkusí na nějaká další slova ještě vzpomenout.

Poté se můžete pustit do cvičení:-)
 

Matematika pro II. třídu na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 Základní škola II. třída

Tip: Můžete nahlédnout na odkaz k této učebnici – jsou tam praktická videa, jak vypracovávat jednotlivá cvičení:

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-aktualizovane-vydani/

K učivu:
- závorky – příklad v závorce má přednost, musí se vypočítat předem (napsat si nad závorku výsledek), pak pokračovat v počítání
- násobky – opakujte a upevňujte násobky do 5ti
 

Geometrie pro V. třídu na 30. 3. - 3. 4. 2020

29. 3. 2020 Základní škola V. třída

Prvouka pro II. třídu na 23. 3. - 27. 3. 2020

25. 3. 2020 Základní škola II. třída

Vlastivěda pro V. třídu na 23. 3. - 27. 3. 2020

24. 3. 2020 Základní škola V. třída

Informatika pro V. třídu na 23. 3. - 27. 3. 2020 (aktualizováno)

24. 3. 2020 Základní škola V. třída

Vážení rodiče, tedy spíše milí žáci! Minulý týden jsme si připomenuli prostředí operačního systému Microsoft Windows a nabídku Start, pomocí které vyhledáváme a spouštíme aplikace a soubory v počítači.

Úkol: Klikněte na nabídku Start, napište a spusťte: Tento počítač, Poznámkový blok, Klávesnice, Malování, Kalkulačka, Kalendář, Mapy, nebo váš oblíbený internetový prohlížeč, či Store (obchod s aplikacemi pro Microsoft Windows).

Úkol pro odvážlivce: Klikněte na nabídku Start, napište shutdown -s -t 600 a spusťte. Řešení? 10 minut, nebo shutdown -a

Tento týden si připomeneme práci s okny – přikládám výukový materiál i s úkoly.
 

Matematika pro II. třídu na 23. 3. - 27. 3. 2020

23. 3. 2020 Základní škola II. třída

Stále procvičujeme sčítání a odčítání do 100 – příklady s přechodem (když jsou výsledky v jiné desítce) rozkládejte.

Příklad: Dítě přečte příklad 64-7 a pak říká nahlas: 64 mínus 4 je 60 a ještě mínus 3 je 57. (Neříká už nahlas "sedmičku si rozložíme na 4 a 3" – to už by měl předem v mysli postřehnout. Pokud nepostřehuje – procvičujte rozklad čísel 2 až 9 na dvě různá čísla.) Při sčítání zase např.: 64+7 říká 64+6 je 70 a ještě plus 1 je 71. (Dítě postřehuje, kolik chybí do 70ti a pak přičítá zbytek – pokud se nedaří procvičujte rozklad čísel 1-9. Ptejte se: Kolik chybí "do deseti", respektive "do konce desítky"?)

Sloupcové příklady (pod sebe): Sledujte, jak dítě počítá nahlas! – Musí si zapamatovat 1. postup (počítáme ze spodu nahoru a začínáme od jednotek) a 2. formulace (při odčítání se ptáme "a kolik je", jedna jde dále, jedničku opíšeme atd.) Děti někdy švindlují, příklad si vypočítají z hlavy běžným způsobem a zapíšou výsledek – proto je třeba, aby počítaly nahlas.

Níže naleznete zábavné pracovní listy a omalovánky k probíranému učivu i k opakování z Matematiky.
 

Český jazyk pro II. třídu na 23. 3. - 27. 3. 2020

23. 3. 2020 Základní škola II. třída

Rozlišování měkkých a tvrdých souhlásek s psaním y/i po těchto souhláskách.

Psaní slov s podobně znějícími hláskami uprostřed a na konci slova - PB, FV, TD, ŤĎ, SZ, ŠŽ, HCh. Při psaní těchto slov převádíme slova do jiného tvaru se samohláskou, abychom lépe slyšeli hlásku, kterou máme napsat (např.: kapka - několik kapek; ukliď si - poslechnu a uklidím si).

Níže naleznete zábavné pracovní listy a omalovánky k dobrovolnému procvičování z Českého jazyka - aktuálně k učivu tohoto týdne.
 

Český jazyk pro III. třídu na 23. 3. - 27. 3. 2020

23. 3. 2020 Základní škola III. třída

Pracovní listy pro IV. třídu na 23. - 27. 3. 2020

22. 3. 2020 Základní škola IV. třída

Tento týden přinášíme pracovní listy pro žáky IV. třídy do předmětů matematika, český jazyk a vlastivěda (prosím, kontrolujte také informace v týdenním plánu).

Matematika - dělení, dělení, všechny smutky zahání! A násobit, násobit, zvládne každý, kdo je fit! Ano, tento týden zopakujeme písemné násobení a dělení. V geometrii se zaměříme na trojúhelníky.

Český jazyk - pro zpestření přinášíme žákům oblíbené jazykolamy a zapeklitá přísloví. Učení není jen o zábavě, proto procvičíme i doplňování i/y, í/ý a půjdeme po stopě podstatným jménům rodu ženského.

Vlastivěda - v písničce Ladovská zima Jarek Nohavica praotce Čecha za výběr jeho usídlení příliš nechválí, ale nám se v České republice líbí, proto si zopakujeme, jak přišli Slované na naše území. Vypracujte stránku plnou kvízů a křížovek, můžete využít i tahák v podobě povídání o Slovanech z učebnice. Z Jiráskových Starých pověstí českých se dozvídáme o době dávné české, znáte ale nějakou starou pověst václavovickou? Pokud ne, tento týden to napravíme.

Žáci dostali velkou zodpovědnost, musí se poprat se zadanými úkoly pouze s lehkou dopomocí a dozorem rodičů, což je pro ně větší vzdělávací úkol, než učivo samotné. Držíme palce a kdyby cokoliv nebylo jasné, obraťte se na nás telefonicky nebo emailem. Hezké jarní dny všem!
 

Čtení s porozuměním pro II. třídu na 23. 3. - 27. 3. 2020

22. 3. 2020 Základní škola II. třída

Pracovní listy pro zájemce na tento týden.
 

Prvouka pro II. třídu na 16. 3. - 20. 3. 2020

17. 3. 2020 Základní škola II. třída

Doplňující pracovní listy k okruhu Rodina.
 

Matematika pro II. třídu na 16. 3. - 20. 3. 2020

17. 3. 2020 Základní škola II. třída

Postup sčítání a odčítání čísel s rozkladem:

- jednociferných (25+8=25+5+3; 32-5=32-2-3)
- dvojciferných (23+14= 23+10+4; 48-22=48-20-2)

Co se týče příkladů se závorkami, tak zatím se děti učí zvykat jen na to, že příklad v závorce má přednost, že se musí vypočítat předem, pak pokračovat v počítání. Správně by se mělo počítat takto: (5+8)-5=13-5=8, ale v učebnici pro takovéto rozložení prostor není, je tam prostor jen pro výsledek, takže ať si děti nad závorku napíší nejdříve výpočet a pak ať počítají dál a napíšou jen výsledek.

Níže naleznete zábavné pracovní listy a omalovánky k probíranému učivu i k opakování z matematiky.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12