MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Příspěvek do SRPŠ

Důležité SRPŠ

Milí rodiče a přátelé školy, v rámci SRPŠ připravujeme pro Vaše děti ve školním roce 2021/2022 řadu společných akcí, mezi něž patří:

17. 9. Táborák s kytarou
8. 10. Dýňování a hry
12. 11. Lampionový průvod
26. 11. Rozsvícení vánočního stromu
3.12. Mikuláš ve škole
Aktivity v roce 2022 budou upřesněny podle situace

Jedním ze zdrojů pro financování těchto aktivit je Váš členský příspěvek SRPŠ ve výši 180 Kč ročně na každé dítě + budeme rádi za podporu ve formě daru. Finanční částku prosím zasílejte na účet SRPŠ (nebude se vybírat v hotovosti):

Číslo účtu: 101472656/2250
Variabilní symbol: číslo popisné
Poznámka odesílateli: jméno a příjmení dítěte/dětí

Mimo pořádání akcí dostávají od nás všechny děti Mikulášskou nadílku a dárky i představení ke Dni dětí, každý budoucí prvňáček a odcházející páťák obdrží něco na památku, děti z MŠ Vánoční dárky pod stromeček, či přispíváme na dopravu dětí na výlety, školy v přírodě apod.

Dalším zdrojem příjmů SRPŠ jsou výtěžky ze všech pořádaných akcí a z dobrovolného vstupného, významnou částku zdrojů tvoří Vaše dobrovolné finanční dary. Také se nám daří získávat finanční podporu z Obce Václavovice a Nadace OKD.

Veškeré finanční prostředky jsou výhradně využity na organizování aktivit pro Vaše děti.

Informace o akcích SRPŠ najdete na internetových stránkách naší školy v sekci SRPŠ. Vaše názory či podněty můžete zaslat na emailovou adresu srpsvaclavovice@seznam.cz. Pokud budete mít zájem podílet se na práci ve výboru SRPŠ, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Pokud by někdo jen rád nabídnul pomocnou ruku na přípravě akcí (např. chystáním posezení, napečení občerstvení apod.), nebo by rád dostával informace o připravovaných akcích emailem, napište nám prosím na sebe kontakt.

Vážení rodiče a přátelé školy, za Vaši podporu předem děkujeme!

S přáním pevného zdraví,
Barbora Dušková (předseda SRPŠ)
 

Logická olympiáda 2021

Důležité Základní škola

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy. I letos se můžeme zapojit do soutěže Logická olympiáda 2021, kde o úspěchu nerozhodují znalosti, ale logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku. Prvním krokem je zaregistrovat se do příslušné kategorie (MŠ nebo kategorie A1, A2, A) na webové stránce www.logickaolympiada.cz – tak neváhejte a zkuste to! Mezní termín registrací je 30. 9. 2021.
 

Co se děje u prvňáčků...

24. 9. 2021 Základní škola I. třída

Příšerky z první třídy opravdu pilně pracují. Každý den procvičují čtení nových písmen a slabik, třídí a přiřazují obrázky ke správné slabice. Zvládly i první diktát písmen. Hurá! V matematice trénovaly posloupnost prvků.

A v bazénu už plavou jako rybičky a tak si dnes vytvořily své rybníčky a do nich lodičky. A vše krásně zapadlo do výuky. Děti procvičily paže a prsty a i když skládání lodičky byla práce nelehká, děti ji zvládly a měly velkou radost. Kdo ví, možná si postup zapamatovaly a budete skládat i doma. Hlavně nám na loďkách nikam neodplujte🙂

Krásný víkend plný sluníčka Vám přeje

Lenka Klimková
 

retro TV ve IV. třídě

24. 9. 2021 Základní škola IV. třída

Skákali jste někdy gumu? Pro nás, současné čtvrťáky, už to sice je těžké retro, ale zábavy jsme si užili dost a dost. Naštěstí nás paní učitelka nenutila obléknout si červené a modré trenýrky a bílá trička🙂 Legrace to ale byla. A možná také inspirace.
 

Ve III. B se dějí věci

24. 9. 2021 Základní škola III. B třída

Máme za sebou další dva týdny výuky. Zvládli jsme zopakovat abecedu a otevřeli kapitolu tvrdých a měkkých souhlásek, pracujeme na zvládnutí násobilky šesti, vytvářeli jsme rytmy z not celých půlových a čtvrťových, studovali malbu nebe a zkoušeli kresbu vlaštovky. Třešničkou posledních dní byl začátek plaveckého výcviku a exkurze do ekocentra Hubert na Hukvaldech. Poslední hodiny tohoto týdne jsme trávili v lese a vytvářeli dopravní značky z přírodnin.

A pokusy? Byly! Nafukovali jsme balónky, aniž bychom jedenkrát foukli a do Coca-Coly přimíchali mléko... to se děly divy. Mrkněte na fotky a zkuste i doma😉 Jestlipak zjistíte co a proč se stalo?

Přeji krásný podzimní víkend všem.
Irena Krejčí
 

Do ZOO za motýly

23. 9. 2021 Soutěže a ocenění

Soutěžní družstvo IV. třídy prověřilo své znalosti o motýlech (a ne jen o nich), rychlost, spolupráci a schopnost řešit problémové situace ve Velké ceně malých zoologů v ZOO Ostrava. Soutěž si žáci krásně užili a dosáhli výborného výsledku, za který se určitě nemusí stydět. Prohlédněte si webové stránky ZOO Ostrava.
 

Už mám svůj škuner

23. 9. 2021 Školní družina 1. oddělení

Co musí mít správná pirátská loď? To už ví i naše posádky.
 

Eko výchova na Hukvaldech

23. 9. 2021 Základní škola

Žáci II. – V. třídy navštívili ve čtvrtek 23. 9. 2021 nově otevřený Hukvaldský biskupský environmentální resort HUBERT - https://ekohubert.cz/ Hukvaldy tak kromě krásných turistických tras, zříceniny hradu, obory s památnými stromy a věhlasných frgálů nabízí další možnost, kam s dětmi zavítat. HUBERT nabízí workshopy pro veřejnost a ekologicky zaměřené programy pro školy v nově zrekonstruovaných prostorách hned naproti kostela sv. Maxmiliána.

Žáci II. a III. tříd si vyzkoušeli aktivity zaměřené na téma "V lese”, zatímco žáci IV. a V. třídy objevovali význam slova smog a snažili se najít řešení, jak by se ve fiktivním městě Smogově mohlo žít lépe.
 

Bezlepkový jídelní lístek 27. 9. - 1. 10. 2021

Školní jídelna

Jídelní lístek 27. 9. - 1. 10. 2021

Školní jídelna

Cyklisté za každého počasí

22. 9. 2021 Základní škola V. třída

Středeční deštivé ráno příliš nenasvědčovalo tomu, že by se mohl výlet žáků V. třídy na Dopravní hřiště Havířov vydařit. Opak byl pravdou. Teoretická výuka proběhla v pohodové atmosféře a nad znalostmi našich žáků paní lektorka vysloveně žasla. Bodejť by ne. Vždyť mnoho z nich je už dlouho ostřílenými cyklisty. Úderem 10. hodiny dokonce přestalo i pršet, takže i praktická výuka proběhla s úsměvem na rtech. Nic nebrání na jaře vyrazit na dopravní hřiště naposledy, kde se páťáci pokusí vybojovat průkaz pašáckého cyklisty.
 

Šachové kroužky v naší škole

21. 9. 2021 Mimoškolní aktivity

Šachy jsou považovány za pozoruhodný nástroj, který rozvíjí rozumové dovednosti, soustředění, paměť a analytické schopnosti člověka. Pomáhají dětem ve škole, v budoucím zaměstnání i v osobním životě. Převládá názor, že by bylo dobré, kdyby každé dítě umělo hrát šachy, jak tomu bývalo před nástupem PC her a internetu. V řadě zemí byly šachy zavedeny do škol s cílem zvyšovat inteligenční kvocient dětí. V roce 2012 přijal Evropský parlament deklaraci, ve které doporučuje zavedení šachů do vzdělávacích systémů v členských státech EU. V současné době jsou součástí školní výuky v 60 zemích.

Ve spolupráci se Šachovým klubem Šenov se v naší škole již čtvrtým rokem v rámci mimoškolních aktivit "učí" šachy v kroužcích. Podle zájmu by měly v naší škole probíhat 3 kroužky. Jen v MŠ a dva v ZŠ, první pro začátečníky a druhý pro mírně pokročilé. V MŠ bude trvat výuka 1 hod. týdně v rámci vyučování. V ZŠ budou oba kroužky probíhat po vyučování, po 2 hod. týdně. Výuka šachové hry je zdarma po dobu 3 let od 1. 10. 2021 do 30. 6. 2024. Pro výuku šachu máme zajištěn veškerý materiál a trenéry.

Vážení rodiče, pokud byste měli zájem přihlásit Vaše dítě do těchto kroužků, vyplňte přihlášku a odevzdejte ve škole. Kapacita je omezena na 20 dětí v každém kroužku. Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

Ing. Miroslav Kozel, předseda Šachového klubu Šenov
 

Angličtina hrou pro školáky

21. 9. 2021 Mimoškolní aktivity

Angličtina Cambridge

21. 9. 2021 Mimoškolní aktivity

Trénujeme jako Emil Zátopek

21. 9. 2021 Základní škola IV. třída

Vyzkoušeli jsme si trénink Emila Zátopka s pneumatikou. Zjistili jsme, že to vůbec neměl snadné. Někteří z nás měli se zátěží i o šest sekund horší čas. Pohyb a sportování venku je ten nejlepší prostředek k posílení imunity.
 

Paleček a jeho kamarádi

21. 9. 2021 Mateřská škola Sovičky

V tomto týdnu si děti procvičily sebeobsluhu při převlékání se na pobyt venku či do postýlky a při stolování, rozvíjely koordinaci těla na průlezkách školní zahrady, posilovaly vzájemnou spolupráci při hrách s vlhkým pískem a stavění dopravních cest, puzzle a lega. Hledaly rozdíly mezi pobytem v mateřské škole a domovem, upevnily si pojmenování členů domácnosti. Správný úchop tužky si procvičily při tvoření dýmu z komína chaloupky. Manuální zručnost, názvy základních barev, základních geometrických tvarů a práci s lepidlem si procvičily při tvoření domečků. Seznámily se s písničkou Počítání a básničkou Máma pere. Velmi příjemným setkáním s myškou Klárkou a veverkou Terkou v divadelním představení se děti seznámily s průběhem dne a radostmi i starostmi v mateřské škole.
 

Ovoce, zelenina a mléko do škol 38. týden

21. 9. 2021 Základní škola

Malíř podzim

20. 9. 2021 Mateřská škola Motýlci

V minulém týdnu jsme si s dětmi povídali o podzimním počasí, Pokusili jsme se vnímat přírodu jako součást našeho života.
 

Barevné domečky

20. 9. 2021 Mateřská škola Sluníčka

V týdnu s názvem Barevné domečky jsme se zamýšleli nad rozdíly domů a upevňovali jsme názvy barev. Děti konstruovaly domečky z různých druhů stavebnic, seznámily se s básničkou Domeček, nakreslily svůj dům a vymalovaly vodovými barvami. Domečky se jim moc povedly.
 

Čtenářský kroužek, aneb knihovna patří dětem!

18. 9. 2021 Mimoškolní aktivity

Milí rodiče, milé děti, již několik let funguje v naší knihovně čtenářský kroužek pro žáky IV. a V. třídy. I letos bych chtěla v jeho činnosti pokračovat. Scházíme se s dětmi každé úterý v knihovně ve Václavovicích. Od 13 hodin tam mohou pod mým dozorem trávit volný čas, od 14 do 15 hodin pak společně čteme a pracujeme.

V místní knihovně máme zařízen čtenářský koutek ze sedacích pytlů, takže mají děti ke čtení maximální pohodlí. Čteme si z vlastních knih, půjčujeme si knihy z knihovny, následně si o přečteném textu povídáme, vytváříme ilustrace a obálky ke knize, tvoříme komiksy, píšeme vlastní texty... Čtu ukázky z knih, o všem pak diskutujeme.

Ráda se budu podílet na vytváření hezkého vztahu dětí ke knize a pokusím se dokázat, že čtení je skutečně nejen nutnost, ale i zábava.

První schůzka se koná 7. 9. 2021 ve 13 hodin v prostorách naší knihovny. Za kroužek se neplatí.

Mgr. Eva Šlosarová
tel.: 607 729 508
 

Tanec

18. 9. 2021 Mimoškolní aktivity

Florbal

18. 9. 2021 Mimoškolní aktivity

https://www.fbcostrava.cz/klub/akademie-fbc/fa-vaclavovice/
 

Atletika

17. 9. 2021 Mimoškolní aktivity

Podzimní táborák se vydařil!

17. 9. 2021 SRPŠ

V pátek 17.9.2021 proběhla první akce tohoto školního roku- táborák s kytarou a stezkou odvahy. Počasí nám naštěstí přálo a za doprovodu krásných kytarových melodií a zpěvu Harryho jsme mohli dětem a rodičům nabídnout posezení u ohně, opékání špekáčků a jiné občerstvení ve stánku. Děti si mohly malovat na kamínky, tvořily krásné pavouky z alobalu, které pak umístily na pavoučí síť. Na hřišti byl umístěn i zábavný kvíz a děti čekala za vyluštění sladká odměna. Byl k dispozici i úžasně trpělivý poník Diego, který statečně povozil spousty zájemců. Děti si prošly i pavoučí stezku a odvážně a zvědavě čekaly na vyvrcholení podzimního odpoledne (či večera) a tím byla stezka odvahy. Tady děti prošly trasu podle světýlek, plno nástrah bylo po cestě, ale každý odvážlivec našel i poklad a získal něco na památku. Už teď se těšíme na další akci !!!
 

Divadélko Ententýky

17. 9. 2021 Mateřská škola

V pátek 17. 9. 2021 naši mateřskou školu navštívilo Divadélko Ententýky s adaptační pohádkou Myška Klárka a veverka Terka ve školce. Zábavnou formou jsme spolu prožili den ve školce.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65

Projekty a sponzoři

Podpora polytechniky, přírodovědy a cizího jazyka

9. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice III (Šablony 3)

8. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2020/2021

28. 10. 2020 Projekty a sponzoři

Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti

31. 8. 2020 Projekty a sponzoři

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Václavovice, okres Ostrava

22. 6. 2020 Projekty a sponzoři

S roboty napříč předměty

23. 3. 2020 Projekty a sponzoři

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

27. 2. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2019/2020

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ 2019 (V. etapa: období září–prosinec 2019)

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol ve šk. r. 2018/2019

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II (Šablony 2)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Václavovice

31. 8. 2018 Projekty a sponzoři