MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Úhrada školného za ŠD (za 2. pololetí)

Důležité Základní škola

Vážení rodiče, z důvodu uzavření škol důsledkem epidemie COVID-19 Vám zasíláme upravený rozpis úplaty za školní družinu žáků 1., 2. a 3. ročníků za školní rok 2020/2021. Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží (dle § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb. a vyhlášky č. 423/2020 Sb.).

Z tabulky vyplývá, že žáci I., a II. A třídy doplácí 460 Kč, žáci II. B třídy 420 Kč (doplatek je potřeba uhradit do 25. 6. 2021 na účet školy 181685896/0300 s VS = číslo popisné). Žákům III. třídy vznikl přeplatek, který bude v červnu vyplacen v hotovosti přímo žákům.

Upozornění: od příštího školního roku budou všechny platby (tj. školné v MŠ, školné v ŠD, stravné v ZŠ) probíhat formou inkasa v každém měsíci. Se zahájením školní roku bude potřeba upravit souhlas s inkasem (hlavně jeho výši), protože v případě více sourozenců bude inkaso provedeno společně jednou částkou (např. školné v MŠ + stravné v MŠ + školné v ŠD + stravné v ZŠ) – více informací se zahájením školní roku na www.skolavaclavovice.cz
 

Seznam přijatých uchazečů do MŠ pro šk. r. 2021/2022

Důležité Úřední deska

Informace k provozu školy od pondělí 24. 5. 2021

Důležité

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření MZČR (viz níže) bude provoz školy od pondělí 24. 5. 2021 probíhat následovně:

MŠ: Bez omezení, bez testování. Doprovázející osoba se pohybuje vždy v odstupu a ochranném prostředku dýchacích cest.

ZŠ: Bez omezení s testováním dle www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/clanky/testovani-na-covid-19-a-hygienicka-opatreni-od-pondeli-24-5-2021#contents

ŠJ: Dopolední přesnídávky ZŠ se do odvolání ruší. Obědy jsou automaticky přihlášeny a ve školní jídelně budou organizovány tak, aby nedocházelo ke střetu tříd a byl zachován rozestup.

ŠD: Bez omezení s testováním dle www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/clanky/testovani-na-covid-19-a-hygienicka-opatreni-od-pondeli-24-5-2021#contents (ranní i odpolední družina rozdělena: I. + II. B v budově MŠ, II. A + III. v budově ŠD).

MA: Kroužky lze provozovat po domluvě s vyučujícími dle mimořádného opatření MZČR (viz níže).
 

Testování na COVID-19 a hygienická opatření od pondělí 24. 5. 2021

Důležité

Vážení rodiče, novelizované mimořádné opatření MZČR ukládá školám od pondělí 24. 5. 2021 povinnost testovat žáky ZŠ 1x týdně AG testy (škola obdržela AG testy Sejoy).

Metoda testování žáků ZŠ se nemění a bude probíhat ve vstupním vestibulu ZŠ za asistence odborného zdravotnického personálu (zdravotních sester) v pondělky od 6:30 do 7:45 hod. nebo úterky, středy, čtvrtky, pátky od 7:00 do 7:45 hod. Po vyhodnocení (cca 15 min) testu s pozitivním výsledkem bude žák ZŠ izolován a pod dohledem vyčká na vyzvednutí rodičem. Testování se nemusí provádět u žáků ZŠ, kterým byla nařízena karanténa a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí rodič prokazatelně doložit.

Ochranné prostředky dýchacích cest (chirurgická rouška, respirátor) jsou nadále nutné v ZŠ (netýká se učeben). Dle https://koronavirus.mzcr.cz/stanovisko-k-noseni-ochranneho-stitu-bez-rousky nelze pouhé nošení ochranného štítu považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest (výjimky jen na lékařské doporučení).


 

Seznam přijatých uchazečů do ZŠ pro šk. r. 2021/2022

Důležité Úřední deska

Informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol

Důležité

Vážení rodiče, aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu a postup při žádosti o ošetřovné je k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. r. 2019/2020

Důležité Úřední deska

Bezlepkový jídelní lístek 26. 7. - 30. 7. 2021

Školní jídelna

Jídelní lístek 26. 7. - 30. 7. 2021

Školní jídelna

Prázdniny

16. 7. 2021 Mateřská škola Motýlci

Sluníčka, Motýlci a Sovičky si užívají společně prázdninové dny.
 

Bezlepkový jídelní lístek 19. 7. - 23. 7. 2021

Školní jídelna

Jídelní lístek 19. 7. - 23. 7. 2021

Školní jídelna

Sovičky se loučí

12. 7. 2021 Mateřská škola Sovičky

I poslední červnový den jsme si hezky užili. Hráli jsme si a tvořili podle svých přání, a než jsme si šli užít houpaček a písku, rozdali jsme si tašky s obrázky, které jsme za celý rok vytvořili a vybrali jsme si hračku na památku - kluci autíčko a děvčátka poníka, a ještě taštičku na krk na poklady s plyšovým zvířátkem. Paní učitelky moc potěšily kytičky, vlastnoručně navléknuté korálky, nakreslená přáníčka, zdobený perníček...moc děkujeme!
Těšíme se na setkání v novém školním roce :-)
 

Bezlepkový jídelní lístek 12. 7. - 16. 7. 2021

Školní jídelna

Jídelní lístek 12. 7. - 16. 7. 2021

Školní jídelna

Prázdniny u babičky

1. 7. 2021 Mateřská škola Motýlci

Týdnem s názvem Prázdniny u babičky nás provázela veselá nálada z krásného letního počasí a nadcházejících prázdnin. Děti se seznamovaly s možnými prázdninovými riziky, osvojovaly si dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí a pohody. Rozvíjely koordinaci oko-ruka při vyhledávání písmen, řečový projev a časovou posloupnost při skládání krátkého obrázkového příběhu a upevnily si zákonitosti koloběhu vody. Se svými nejoblíbenějšími zvířátky koníky nás velmi hezky seznámila kamarádka Ellinka, se kterou jsme mohli taky prožít její narozeninový den. Radostným a milým překvapením tohoto týdne pro nás byla vycházka za zvířátky, na které jsme mohli pozorovat kravičky, pejsky, ovečky a dokonce si díky hodné a všímavé mamince jednoho koníčka mohli pohladit a přičuchnout.
 

Bezlepkový jídelní lístek 5. 7. - 9. 7. 2021

Školní jídelna

Pá, pá, pá, řekli jsme pá před školou!

30. 6. 2021 Základní škola V. třída

Žáci V. třídy si přišli do naší školy pro poslední vysvědčení. Rozdali jsme dárečky, rozloučili se se zástupci SRPŠ, paní starostkou a panem místostarostou a teď už hurá na prázdniny!
 

Krásné prázdniny, přejí děti z družiny!!!

29. 6. 2021 Školní družina 2. oddělení

Dokončili jsme výrobky, naposledy si zasoutěžili, a známe vítěze.
Odměny si však zasloužili všichni!
 

Korálky poznání navlékáme, do velké školy pospícháme....

29. 6. 2021 Mateřská škola Sluníčka

U příležitosti rozloučení dětí s mateřskou školkou nás v pondělí 28. 6. 2021 potěšila velice milou návštěvou paní starostka obce Václavovice paní Magda Pustková, která si s dětmi popovídala, popřála jim mnoho úspěchů ve škole, předala pamětní listy i malý dáreček. Děti dostaly na památku i pohádkovou knížku, kterou zajistilo naše SRPŠ.
 

Jídelní lístek 5. 7. - 9. 7. 2021

Školní jídelna

Divadlo loutek Ostrava

25. 6. 2021 Mateřská škola

Děti ze třídy Motýlků a Sluníček navštívily ve středu 23. 6. 2021 Divadlo loutek Ostrava. Společně jsme si užili hudební a velmi poučné představení Malá Mína zmlsaná.
 

Hurá prázdniny

25. 6. 2021 Mateřská škola Sovičky

S blížícími se prázdninami si děti připomněly jak se správně chovat v přírodě, co to znamená mít prázdniny. Celý týden jsme opakovali vše, co jsme se během roku naučili. Ve středu za námi přijel poník Ondrášek . Jízdu na něm děti dostaly darem na Vánoce od Verunčiny maminky. Byla radost se dívat na děti sedící na hřbetě malého koníčka.
 

Od pramene k moři

24. 6. 2021 Mateřská škola Sluníčka

v těchto horkých dnech, jsme se chtěli s dětmi nějak ochladit, A tak téma Od pramene k moři, bylo jasnou volbou. Děti se seznámily s koloběhem vody, vyzkoušely si pokusy s vodou, zahrály si nové hry a venku děti vyzkoušely malování vodou na chodník.
Také jsme v minulém týdnu oslavili 6. narozeniny Ondráška.
 

Už hodně znám a hodně vím, v nesnázích si poradím!

24. 6. 2021 Mateřská škola Motýlci

V týdnu s názvem Už hodně znám a hodně vím, v nesnázích si poradím!, si děti připomenuly bezpečné chování a vše co známe o ochraně našeho zdraví. Povídali jsme si o pravidlech silničního provozu, o bezpečném a slušném chování v různých dopravních prostředcích, seznámili se s některými dopravními značkami i prostředky, také jsme si povídali o bezpečnostních složkách (hasiči, policisté, záchranáři) a na koho se obrátit v případě nebezpečí. Děti si společně namalovaly moře a každý si vyrobil svou lodičku. Seznámily se s básni Semafor, který si také vyrobily. Velkou radost dětem udělala návštěva divadélka Ententýky, kde jim Myška Klárka a Veverka Terka veselou pohádkou poradily, jak se bezpečně chovat na výletě v lese. Děti si poslechly povídání od kamaráda Radečka z třídního projektu Moje nejoblíbenější zvířátko a společně oslavily svátek Vítečka.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

Projekty a sponzoři

Podpora polytechniky, přírodovědy a cizího jazyka

9. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice III (Šablony 3)

8. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2020/2021

28. 10. 2020 Projekty a sponzoři

Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti

31. 8. 2020 Projekty a sponzoři

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Václavovice, okres Ostrava

22. 6. 2020 Projekty a sponzoři

S roboty napříč předměty

23. 3. 2020 Projekty a sponzoři

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

27. 2. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2019/2020

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ 2019 (V. etapa: období září–prosinec 2019)

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol ve šk. r. 2018/2019

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II (Šablony 2)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Václavovice

31. 8. 2018 Projekty a sponzoři