MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

ZOOM lekce Dance For People pokračují!

Důležité SRPŠ

Každý čtvrtek od 8:00 hod. máme speciální rána! Pojďte do toho s námi! Pro všechny děti (klidně i rodiče, sourozence...) jsou připravené dobrovolné online hodiny tanečního tělocviku s úžasnými trenéry z Ostravy. Zkuste nastartovat své tělo a mít dobrou náladu hned od rána! Připojit se k ZOOM lekci Dance For People můžete zde:

https://us02web.zoom.us/j/86809842710?pwd=RE5YTmZ3blZaRFNaQ0hVOXp0Q244UT09#success

Kdo nestihl minulé lekce, můžete stáhnout a procvičovat choreografie dle videa zde:

lekce z 8. 4. 2021: https://ulozto.cz/file/yR7VwFU1Qa0E/zs-vaclavovice-1-lekce-8-4-mp4
lekce z 15. 4. 2021: https://ulozto.cz/file/cTZwSDBcgwd3/vaclavovice-2-mp4

Aplikaci ZOOM není potřeba instalovat, ale doporučujeme: když ji člověk má nainstalovanou, jede vše rychleji a jistěji, ale určitě to zvládnete i bez toho (prostřednictvím internetového okna). Mikrofony ani kamery nepotřebujete, hlavní je, abyste viděli tanečníky a slyšeli zvuk. Pokud se nepřesměrujete hned, klikněte na "LAUNCH MEETING".

PS: stačí kliknout na odkaz výše, ale kdyby to přece jen nešlo, tak zde je ID události a heslo:

Meeting ID: 868 0984 2710
Passcode: 408221


 

Testování na COVID-19 a hygienická opatření

Důležité

Vážení rodiče, mimořádné opatření MZČR ze dne 6. 4. 2021 (viz níže) ukládá školám povinnost testovat děti MŠ/žáky ZŠ 2x týdně AG testy (škola obdržela AG testy Singclean). Testování dětí MŠ/žáků ZŠ s doprovodem rodičů bude probíhat ve vstupním vestibulu ZŠ za asistence odborného zdravotnického personálu (zdravotních sester) v pondělky a čtvrtky od 6:30 do 8:00 hod. (žáci ZŠ bez doprovodu rodičů budou testováni v 8:00 hod. na učebně), nebo v úterky, středy, pátky od 7:00 do 8:00 hod.

Po vyhodnocení (cca 15 min) pondělního testu s pozitivním výsledkem se izolace týká konkrétního dítěte MŠ/žáka ZŠ. Po vyhodnocení čtvrtečního testu s pozitivním výsledkem (alespoň u jednoho dítěte MŠ/žáka ZŠ) se izolace týká celé třídy (třída přechází na distanční vzdělávání – viz testovací diagram níže). V případě pozitivního výsledku testu bude dítě MŠ/žák ZŠ izolován a pod dohledem vyčká na vyzvednutí rodičem.

Testování se nemusí provádět u dětí MŠ/žáků ZŠ, kterým byla nařízena karanténa a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí rodič prokazatelně doložit.

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 6. 4. 2021 (viz níže) je nutné nosit v ZŠ (netýká se MŠ) ochranné prostředky dýchacích cest (chirurgická rouška, respirátor). Dle https://koronavirus.mzcr.cz/stanovisko-k-noseni-ochranneho-stitu-bez-rousky nelze pouhé nošení ochranného štítu považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest. Výjimky jen na lékařské doporučení.


 

Informace k provozu školy od pondělí 12. 4. 2021

Důležité

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 6. 4. 2021 (viz níže) bude provoz školy od pondělí 12. 4. 2021 probíhat následovně:

MŠ: Provoz Soviček a Motýlků přerušen. Sluníčka (jen předškoláci) se vzdělávají prezenčně ve 2 skupinách dle rozpisu na dveřích budovy MŠ. Doprovázející osoba se pohybuje vždy v odstupu a ochranném prostředku dýchacích cest.

ZŠ: V lichém týdnu 12. 4. – 16. 4. se třídy I., II. A, V. vzdělávají podle upraveného rozvrhu hodin pro prezenční výuku, třídy II. B, III., IV. se vzdělávají podle upraveného rozvrhu hodin pro distanční online výuku v Google Classroom na https://classroom.google.com (v sudém týdnu 19. 4. – 23. 4. naopak).

ŠJ: Dopolední přesnídávky se do odvolání ruší. Obědy žáků prezenční výuky jsou automaticky přihlášeny a ve školní jídelně budou organizovány tak, aby nedocházelo ke střetu tříd a byl zachován rozestup. Obědy žáků distanční výuky jsou automaticky odhlášeny a po přihlášení je lze vyzvedávat do jídlonosičů ve 12:30 hod.

ŠD: Společná ranní školní družina se ruší. Odpolední školní družina bude organizována pro žáky prezenční výuky standardně v budově MŠ a ŠD.

MA: Kroužky lze provozovat pouze distančně.
 

Zápisy do ZŠ a MŠ Václavovice, p. o. pro šk. r. 2021/2022

Důležité Úřední deska

V souladu s kritérii přijetí lze žádost o přijetí k povinné školní docházce v ZŠ + zápisový list + přihlášku ke stravování + přihlášku do družiny stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně* v pondělí 12. 4. 2021 od 8:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 23. 4. 2021.

Žádost o odklad povinné školní docházky v ZŠ lze stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně* v pondělí 12. 4. 2021 od 8:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 23. 4. 2021. Podmínkou odložení povinné školní docházky v ZŠ je podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb. doporučující vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V souladu s kritérii přijetí lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ + vyjádření lékaře + zápisový list + přihlášku ke stravování stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně* v úterý 4. 5. 2021 od 8:00 do 17:00 hod. v budově MŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 14. 5. 2021.

* organizace setkání zákonného zástupce, dítěte a učitele bude upřesněna vzhledem k vývoji epidemiologické situace (současné opatření umožňuje individuální konzultace zákonného zástupce, dítěte a učitele)
 

Informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol

Důležité

Vážení rodiče, aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu a postup při žádosti o ošetřovné je k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. r. 2019/2020

Důležité Úřední deska

Jídelní lístek 26. 4. - 30. 4. 2021

Školní jídelna

Kdo to ví, odpoví

20. 4. 2021 Mateřská škola Motýlci

Týden s názvem Kdo to ví, odpoví byl tak trochu netradiční. Naše třída Motýlků se stala místem vzdělávání pro naše kamarády ze třídy Sluníček. Děti si užívaly dny naplněné povídáním, společnými hrami, sdílením zážitků z distanční výuky a prožitých Velikonoc. Upevnily si poznatky o jaru, jarních rostlinách a mláďatech. Na vycházce a na školní zahradě poznávaly jarní rostliny a hledaly rozdíly mezi zimní a jarní přírodou. Tělo rozhýbaly při online hodině tanečního tělocviku a s kamarádem Matýskem oslavily jeho narozeniny.
 

Jarní sluníčko

20. 4. 2021 Mateřská škola Sluníčka

V adaptačním týdnu jsme dětem ze třídy Sluníček zařadili aktivity na posilování vztahů, komunikace a spolupráce. Motivací nám bylo jarní sluníčko, které si s námi zatím hraje na schovávanou. Co jarní sluníčko vidělo? Jarní kytičky, ptáčky, zvířátka a jejich mláďátka, svátky jara Velikonoce. Děti si upevňovaly a sdílely získané poznatky o těchto tématech. Zpestřením jim bylo i taneční ráno s Dance for People.
 

Po šesti týdnech opět v družině

19. 4. 2021 Školní družina 2. oddělení

Přesně tak dlouho jsme se neviděli s kamarády z 2.A.
Teď si zase hrajeme, vyrábíme, bavíme se!
 

Obídek ve čtvrtek 15. 4. 2021

16. 4. 2021 Školní jídelna

Polévka: cizrnová
Oběd: kuřecí čína, dušená rýže, nápoj jahoda
 

Zápis k povinné školní docházce v základní škole

16. 4. 2021 Základní škola

Zápis předškoláků k povinné školní docházce je životní událostí. Díky individuálním konzultacím se i v této době mohly děti podívat do třídy, splnit první úkoly a seznámit se se svou budoucí paní učitelkou.
 

Jak přilákat jaro?

15. 4. 2021 Základní škola II. A třída

Letošní zima nechce končit. Rozhodli jsme se jaru pomoci a přivolat je naším barevným tvořením. Sněhu už máme dost, voláme sluníčko a teplo!
 

Bezlepkový jídelní lístek 19. 4. - 23. 4. 2021

Školní jídelna

Kamarádi do nepohody

14. 4. 2021 Základní škola V. třída

Většina žáků na světě odpoví na otázku "Co je na škole nejlepší?" podobně. No přece přestávky a kamarádi! Distanční výuka nás naučila hodně. Zároveň nás utvrdila v přesvědčení, že pro žáky 1. stupně základní školy jsou dobré vztahy v kolektivu nenahraditelné. O to víc si teď při výuce vychutnáváme aktivity ve skupinkách, diskuze na různá témata a hry v prostoru.
 

Křídla motýlí

14. 4. 2021 Mateřská škola Sluníčka

Krásní motýlci přiletěli z distanční výuky dětí ze třídy Sluníček.
 

Jídelní lístek 19. 4. - 23. 4. 2021

Školní jídelna

Hledání velikonočních zajíčků (ukončení hledání 18. 4. 2021)

12. 4. 2021 SRPŠ

Jména zajíčků můžete ještě hledat do konce tohoto týdne, tj. do neděle 18. 4. 2021. Ve středu 21. 4. 2021 budeme pak od 15:00 do 17:00 hod. z okénka u Kraslicovníku (u obecního úřadu) vydávat zasloužené ceny pro děti, které našly a poslaly nám jména aspoň 8-mi zajíčků...

Máte tedy posledních pár dní k hledání zajíčků – využijte toho!:-) Cesty k pokladům budou nyní obohacené o nové úkoly pro děti z MŠ a ZŠ Václavovice! Děti mohou jít hledat zajíčky, protože ti k Velikonocům prostě patří...:-) V každém z 12-ti pokladů najdete tajenku se jménem zajíčka (většinou na poslední straně deníčku). Jednoduchou tajenku buď vyluštíte na místě (a zapamatujete si jméno), nebo si ji vyfotíte a vyluštíte doma.

Až budete mít aspoň 8 jmen zajíčků, pošlete jejich jména, včetně třídy, jména a příjmení dítěte na email vaclavovickepoklady@seznam.cz a od SRPŠ Václavovice získáte jako odměnu čokoládového zajíce! Datum předání odměn bude upřesněno. Čas na hledání máte do poloviny dubna.

Podrobnosti a nápovědy, kde hledat poklady, najdete na stránkách www.vaclavovickepoklady.eu
 

Rotační výuka jede!

12. 4. 2021 Základní škola

Po dlouhé době mohla budova naší školy přivítat žáky ve starých dobrých lavicích. Jak jsme rádi v rukou žmoulali místo myší propisky, viděli jsme se v obraze čistším než studánka a během rozhovoru nikdo neřešil, jestli a jak funguje mikrofon. Naplněni zážitky z dnešního dopoledne jsme se rozešli do domovů a už se nemůžeme dočkat, až na nás budík ráno zase zavolá: hola, hola, škola volá!
 

Vyrábíme s maminkou

9. 4. 2021 Základní škola I. třída

V rámci Pracovních činností, si děti trochu odpočinuly od učení, a společně si s maminkami vyrobili dárkové tašky. Všem se práce moc vydařila, taštičky jsou nádherné! Posuďte sami.
 

Bezlepkový jídelní lístek 12. 4. - 16. 4. 2021

Školní jídelna

Jídelní lístek 12. 4. - 16. 4. 2021

Školní jídelna

Velikonoční zajíčci od Sluníček

7. 4. 2021 Mateřská škola Sluníčka

Krásní velikonoční zajíčci se povedli dětem ze třídy Sluníček na distanční výuce. Děti tvořily nejen zajíčky, ale i malovaly vajíčka, zdobily velikonoční perníčky nebo sadily semínka. Vyzkoušely si zručnost při zavazování tkaniček, při sestavení zajíčka z lega, ale i při venkovních aktivitách.
 

Křídla motýlí

6. 4. 2021 Mateřská škola Sluníčka

Sluníčka, skončil nám měsíc březen a začal nový měsíc duben. K těmto měsícům se váže známá pranostika: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. Zkuste říct, co to znamená?

Zkusíme přivolat jarní sluníčko. Vyrobte krásné motýly s pestrými křídly. Podívejte se na video, kolik máme různých druhů motýlů https://www.youtube.com/watch?v=1bX9sejtiTM
 

Václavovické poklady

6. 4. 2021 SRPŠ

Umíte si představit, že půjdete na procházku a najdete poklad? Že ne? U nás ve Václavovicích je možné vše! Už 12 pokladů čeká na objevení – více na www.vaclavovickepoklady.eu

Nově si můžete stáhnout na zmíněných stránkách i náměty na fotografické úkoly, které na procházce mohou plnit starší děti za pomocí foťáku/mobilu... Je tam nově i VELIKONOČNÍ HRA !

Jeden poklad můžete najít u Ryninky a druhý u Frýdeckého potoka, další třeba u rybníka Kamenec nebo u Myslivecké chaty... Najděte nějakou drobnost doma, vezměte s sebou a věřte, že potěšíte zase vy ostatní hledače pokladů. Vy si v nalezeném pokladu vyberete, co se vám líbí, můžete se i zapsat do deníčku. A návštěva se může zase zopakovat, protože obsah pokladu se průběžně mění!

Co je důležité:
Prosíme opět o pevné uzavření a opětovné schování pokladu na stejné místo. Myslete, prosím, na ostatní děti a hledače pokladů, kteří by byli velmi zklamáni, kdyby nic nenašli:-)

Nápověda k nalezení pokladu u Ryninky – poklad 1:
1) Od ohniště koukej nahoru k cestičce směrem k Václavovicím. Zde po pravé straně, za zábradlím, pod kořeny velkého stromu leží poklad ukrytý...
2) Jedna z fotografií je přímo pohled od místa pokladu.

Nápověda k nalezení pokladu u Frýdeckého potoka – poklad 2:
1) Z ulice Pod Křížem se dáte dolů směrem k potoku, přejdete přes most a hned za mostkem doprava cca 60 kroků. Tam po pravé straně uvidíte přítok potoka a planinku, na které je jeden mohutný, šikmý strom. Jeho kořeny ukrývají tajuplný poklad.
2) Foto přímo ukazuje dané místo, vpravo ve spodní části je i kousek pokladu vidět. V povzdáli pak daný mostek.

Nápověda k nalezení pokladu u rybníka Kamence – poklad 3:
1) Skrýš pokladu je na hranici Václavovic a Kaňovic – rybník Kamenec.
2) Je potřeba prozkoumat přístřešek u rybníka (podlahu či místo pod ní?):-) Foto dole určitě napoví, je přímo od místa skrýše pokladu!

Nápověda k nalezení pokladu U krmítka – poklad 4:
1) Tento poklad se nachází u krmítka na ulici K Olšině. Přesná poloha krmítka je: 49.757876, 18.359385
2) Jako orientační bod viditelný z cesty je černý kontejner na odpadky ASA, krmítko je schované za ním.
Pár kroků vedle krmítka vede do lesa vyšlapaná cestička (viz foto), poté ujdete cca 80 kroků – počítejte pečlivě!
Až uvidíte po pravé straně kořeny vyvráceného stromu, tak jste v cíli! Nebojte se ostružiní, poklad už je na dosah ruky;-)
PS: Dokud bude mrznout, okolí bude označeno ledovými ozdobami.

Nápověda k nalezení pokladu U myslivecké chaty – poklad 5:
1) V místě srnčích hodů je na východní straně budovy ukryt poklad před nepřízní počasí.
2) Pokud neurčíte přesně východní stranu, nechť je vám ku pomoci informace, že poklad leží za kládami stromů za hlavní budovou.

Nápověda k nalezení pokladu U Slívy – poklad 6:
1) Poklad se nachází v malém lesíku pod zastávkou U Slívy – Lipkův důl.
2) V půli cesty, po pravé straně při cestě od zastávky uvidíte 3 břízky. Vedle břízek jsou další tři stromu blízko sebe. Tady našel poklad nové "útočiště".

Nápověda k nalezení pokladu U křišťálové studánky – poklad 7:
Jdi po chodníku směr Frýdek-Místek. Na jeho konci přejdi na druhou stranu k vodojemu a využij lesní cestu, která směřuje na Frýdek. Nechoď dál po cestě, je to nebezpečné! Po cca 100 m se cesta dělí a ty se vydej směrem k hlavní cestě. Na druhé straně uvidíš zpevněnou lesní cestu, na kterou přejdi a pokračuj dál až na T křížení u velikého buku. U něj odboč vlevo a dojdeš až na konec cesty. Tam cca 20 m níže se nachází křišťálová studánka s pitnou vodou a posezením. No a samozřejmě poklad:-)

Nápověda k nalezení pokladu U hřbitova – poklad 8:
Udělejte si krásnou procházku k tomuto utajenému pokladu ve Václavovicích u hřbitova! Hned z ulice Vratimovská odbočíte na hřbitovní cestu a půjdete směrem k aleji švestek. Objevíte úžasné posezení na lavičce a uklidníte svou mysl pohledem na panorama hor. Když se výhledu nabažíte, tak po levé straně (když sedíte) je blízko pod větvemi okrasného živého plotu slíbený poklad... Musíte tedy kousek zpět směrem k bráně hřbitova.

Nápověda k nalezení pokladu U skřítka z vodojemu – poklad 9:
Fotka je focená z cesty U Vodojemu, která je napojená na ulici Vratimovská. V zatáčce za posledním domem po levé straně nepokračujete po hlavní cestě, ale odbočíte vlevo a půjdete malou lesní cestičkou směrem do lesa (kopíruje plot). Po cca 100 metrech uvidíte přes potok položenou kládu sloužící jako můstek. Kousek vedle něj je ukrytý pod větvemi skřítkův poklad.

Nápověda k nalezení pokladu V Pískovně – poklad 10:
Tento poklad se nachází v lesíku, který vznikl v Přírodní památce zvané Pískovna. Lesík najdete, když půjdete cestou Potoční kolem potoka za JZD a Čističkou odpadních vod. V místě, kde se cesta mění ve štěrkovou, se dáte za rodinným domem č. 148 vpravo po méně nápadné ulici K Pískovně a po levé straně v kopci již uvidíte zmíněný lesík. V označeném místě vejdete do lesa a půjdete po vyšlapané cestičce kolem doliny s hromadami v písku. Až ji celou obejdete, uvidíte po levé straně břízu a jste na místě. Že by tam byl i pařez? Foto je pořízené v místě, kde je schovaný poklad.

Nápověda k nalezení pokladu Nad Horní Datyňkou – poklad 11:
Na konci naší obce,
Kde cesta vede z kopce.
Není sem stezka jediná,
ulice zde končí a začíná.
Hledej strom, který má dvě nohy,
překvapení si pod ním hoví.
Visí tam v lese na háčku,
najdi a ukliď skrývačku.

PS: koukni na mapku a foto...

Nápověda k nalezení pokladu V Sosni – poklad 12:
Na tomto krásném místě byl ještě před pár lety les plný vzrostlých borovic, který dal název nedaleké ulici. Dnes už zde najdete jen poslední dvě, kterým se lesníkům asi zželelo. A právě u nich je ukrytý poklad. Další odměnou vám bude hezký výhled na centrum Václavovic a pár zajímavostí o těchto krásných stromech.

Jak se k dostanete k pokladu? Za lesní školkou se dejte cestičkou podél plotu a po chvilce narazíte na první borovici. Zkuste najít pohledem druhou borovici. V jednom z pařezů mezi těmito stromy pak hledejte ukrytý poklad.

Detaily k pokladům a jiným hrám na stránkách www.vaclavovickepoklady.eu
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58

Projekty a sponzoři

Podpora polytechniky, přírodovědy a cizího jazyka

9. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice III (Šablony 3)

8. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2020/2021

28. 10. 2020 Projekty a sponzoři

Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti

31. 8. 2020 Projekty a sponzoři

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Václavovice, okres Ostrava

22. 6. 2020 Projekty a sponzoři

S roboty napříč předměty

23. 3. 2020 Projekty a sponzoři

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

27. 2. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2019/2020

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ 2019 (V. etapa: období září–prosinec 2019)

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol ve šk. r. 2018/2019

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II (Šablony 2)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Václavovice

31. 8. 2018 Projekty a sponzoři