MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Škola v přírodě pro současné žáky I. – IV. tříd ZŠ (aktualizováno)

Důležité Základní škola

Vážení rodiče, milí žáci. Václavovická škola za finanční podpory Obce Václavovice, SRPŠ a sponzorů připravila pro vás školu v přírodě v rekreačním středisku Palkovické hůrky v termínu od neděle 6. 9. do čtvrtku 10. 9. 2020 v ceně 2 200 Kč vč. soukromé autobusové dopravy, ubytování s plnou penzí, pitného režimu a spolupráce se zkušenými animátory. Odjezd plánujeme na neděli ráno, návrat na čtvrtek odpoledne (ještě upřesníme).

Úhradu 2 200 Kč je nutné provést nejpozději do 20. 5. 2020 na účet školy 181685896/0300. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné vašeho bydliště.

Tip: Požádejte svou zdravotní pojišťovnu, nebo zaměstnavatele (z FKSP) o příspěvek!
 

Florbal – nově i v ZŠ Václavovicích!

Důležité Základní škola

Vážení rodiče, milí žáci, na přání mnohých z vás rozšiřujeme nabídku mimoškolních aktivit (kroužků) o florbal. Ve spolupráci s vrcholovým florbalovým klubem FBC Ostrava se nám otevírají dveře do Florbalové akademie FBC, která úspěšně funguje na mnohých školách ve spádové oblasti Ostravy. Florbal by probíhal od září 2020 v prostorách naší tělocvičny pod vedením renomovaných trenérů z FBC Ostrava.

Váš předběžný a nezávazný zájem nám prosím sdělte do konce června 2020 prostřednictvím elektronického formuláře na https://bit.ly/3fqz9Z7

V případě dostatečného množství zájemců dohodneme s Florbalovou akademií FBC vše potřebné ohledně termínů tak, abychom vyhověli všem. Moc se na vás těšíme!:-)

Karin Vavrečková
sportovní manažer FBC Ostrava, členka A-týmu žen a dlouhodobá reprezentantka ČR (pohybová všestrannost, základy florbalu, herní činnost jednotlivce, soutěže a hry o věcné ceny)
tel.: +420 773 652 756
email: karin.vavreckova@fbcostrava.cz

Jakub Robenek
šéftrenér mládeže FBC Ostrava, hlavní trenér A-týmu žen a asistent trenéra reprezentace žen ČR
tel.: +420 734 288 191
email: jakub.robenek@fbcostrava.cz

www.fbcostrava.cz
www.facebook.com/florbalostrava
 

Vrácení učebnic a vydávání vysvědčení

Důležité Základní škola

Vážení rodiče, milí žáci. Závěr školního roku 2019/2020 se v základní škole ponese v duchu tradičních třídnických prací, vrácení učebnic a vydávání vysvědčení dle následujícího harmonogramu:

Žáci vzděláváni ve škole vrátí učebnice ve čtvrtek 25. 6. a pátek 26. 6. 2020 dle pokynů vyučujících v daných skupinách. Vydávání vysvědčení proběhne v úterý 30. 6. 2020 v daných skupinách v první vyučovací hodině, poté žáci odcházejí domů nebo do ŠD.

Žáci vzděláváni doma na dálku mohou vrátit učebnice a převzít si vysvědčení v úterý 30. 6. 2020:
a) od 9.00 do 13.30 hod. před budovou OÚ (vydá třídní učitel),
b) od 13.30 do 17.00 hod. na hřišti ŠD (vydá p. Štefanová).

Upozornění: Učebnice prosíme zkontrolovat (vygumovat poznámky, přelepit vazbu) a pro vysvědčení si přinést obal. Žáci I. tříd učebnice nemají a veškerý výukový materiál si ponechávají.
 

Ošetřovné v období od 1. 5. do 30. 6. 2020

Důležité Úřední deska

Novela zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 je od 28. 5. 2020 v účinnosti. Pro rodiče a jiné osoby, které čerpají ošetřovné z důvodu uzavření školních a dětských zařízení, přináší jistotu díky možnosti zůstat
s ošetřovanou osobou i nadále z objektivních důvodů doma, přestože školy či školky se již v průběhu května začaly otevírat.

Rodiče, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit své dítě do školy, školky, dětských skupin či denních stacionářů, mají i nadále nárok na ošetřovné, a to od 1. 5. do 30. 6. 2020. Proto po skončení měsíce května budou pečující osoby za tento měsíc vykazovat dobu péče již na upraveném tiskopisu Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení.

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku (pečující osoba) a předkládá svému zaměstnavateli. Tiskopis lze stáhnout níže, nebo vyplnit elektronicky na https://eportal.cssz.cz/web/portal/fasBridge?formID=VPDUVZ.fo

Více na https://www.cssz.cz/web/cz/-/rodicum-zustava-narok-na-osetrovne-do-30-cervna-2020
 

Seznam přijatých uchazečů do MŠ pro šk. r. 2020/2021

Důležité Úřední deska

Mimoškolní aktivity (kroužky) v období do konce šk. r. 2019/2020

Důležité Úřední deska

Vážení rodiče, dle pokynů MŠMT na ochranu zdraví a provoz škol v období do konce šk. r. 2019/2020 přerušujeme provoz mimoškolních aktivit (kroužků) konaných v prostorách školy. Tato opatření se netýkají kroužků konaných v mimoškolních prostorách (tělocvična a knihovna), ale dítě/žák se již ten den nesmí vrátit zpět do prostor školy.

Kontakty na jednotlivé vedoucí kroužků naleznete na https://www.skolavaclavovice.cz/cs/mimoskolni-aktivity/clanky/mimoskolni-aktivity-pro-sk-r-2019-2020-aktualizovano#contents
 

Provoz ZŠ v období do konce šk. r. 2019/2020

Důležité Úřední deska

Vážení rodiče, od pondělí 25. 5. 2020 zahájíme provoz základní školy dle pokynů MŠMT na ochranu zdraví a provoz základních škol v období do konce šk. r. 2019/2020 (viz příloha). Součástí dobrovolného návratu dítěte do základní školy je čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s vymezením osob s rizikovými faktory (viz příloha). Čestné prohlášení předá rodič osobně při nástupu žáka do základní školy v pondělí 25. 5. 2020.

Provozní doba základní školy vč. stravování zůstává zachována. Výuka bude organizována dle rozvrhů hodin. Provozní doba odpovídající odpolední školní družině zůstává zachována. Ranní družina se ruší. V průběhu léta budou vráceny platby za období přerušení provozu.

Vzhledem k podmínce neměnného kolektivu s jedním žákem v lavici (žáci mohou být přerozděleni do jiných tříd) je rodič povinen do pátku 15. 5. 2020 vyjádřit zájem, nebo nezájem o docházku žáka do základní školy prostřednictvím elektronického formuláře na https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DRPw-DsP4UKRrhnVOQ9NEXw33R6udw1Dlx3X9BV76elUOVRJM1NJS1NKWEFSOUQ3VjlJSFhVTFlUOS4u

V případě nezájmu o docházku žáka do základní školy bude žák vzděláván na dálku jako doposud.

Klasifikace žáků bude jednotná dle metodiky MŠMT pro postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí šk. r. 2019/2020 (viz příloha).
 

Seznam přijatých uchazečů do ZŠ pro šk. r. 2020/2021

Důležité Úřední deska

Provoz MŠ v období do konce šk. r. 2019/2020

Důležité Úřední deska

Vážení rodiče, od pondělí 11. 5. 2020 zahájíme provoz mateřské školy dle pokynů MŠMT na provoz mateřských škol v období do konce šk. r. 2019/2020 (viz příloha). Součástí dobrovolného návratu dítěte do mateřské školy je čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s vymezením osob s rizikovými faktory (viz příloha). Čestné prohlášení předá rodič osobně při nástupu dítěte do mateřské školy.

Provozní doba mateřské školy vč. stravování zůstává zachována. V průběhu léta budou vráceny platby za období přerušení provozu.
 

Prázdninové přání

1. 7. 2020 Mateřská škola Sluníčka

Poslední předprázdninové dny ve školce byly plné loučení a přání. Vyzkoušeli jsme si svoji zručnost při skládání lodiček a parníků i sestavování obrázků z kamínků. Přišel nám balíček s dárečky pro Sluníčka s krásným přáním. Byli jsme obdarováni SRPŠ za obrázky pro seniory, což nám udělalo velkou radost. A vyslovili jsme každý své prázdninové přání. Krásné léto všem!
 

Bezlepkový jídelní lístek 6. 7. - 10. 7. 2020

Školní jídelna

Jídelní lístek 6. 7. - 10. 7. 2020

Školní jídelna

Platba pomůcek

29. 6. 2020 Základní škola

Prosíme všechny rodiče, kteří ještě nezaplatili pomůcky na příští školní rok, aby tak učinili. Podrobnosti jste obdrželi v mailech na konci dubna. Děkujeme.
 

A další rok je za námi

29. 6. 2020 Školní družina 2. oddělení

Poslední dny v družině byly věnovány dokončování hradů z papírových krabic. Pak už jen zbývalo sečíst získané body a děti za jejich celoroční práci odměnit. Na závěr jsme si i zamlsali. Přejeme všem hezké prázdniny!
 

Asie, Severní Asie + Východní Asie

28. 6. 2020 Školní družina 1. oddělení

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185966822-na-ceste/216562260120003-na-ceste-po-tokiu
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185966822-na-ceste/218562260120022-na-ceste-po-jiznim-tchaj-wanu
 

Nalevo dobrý, napravo dobrý, míříme dál... (aktualizováno)

27. 6. 2020 Základní škola V. třída

Ani letošní jedinečná situace s rouškami neodradila páťáky od rozloučení se školou. Společně se skřítky odpoledne zavzpomínali na uplynulých pět let a nechyběl ani slavnostní přípitek. Děkujeme OÚ a SRPŠ za hodnotné dárky pro žáky a přejeme jim úspěchy ve škole i v osobním životě!
 

Barevný týden

26. 6. 2020 Mateřská škola Motýlci

Motýlci si tento týden hráli na barvičky. V pondělí jsme byli duhoví, v úterý žlutí, ve středu červení, ve čtvrtek zelení a v pátek modří. Děkujeme všem maminkám za vzornou spolupráci v tomto barevném týdnu. Fotografie vám napoví, jaké aktivity nás čekaly. V pátek jsme si za celoroční práci rozdali vysvědčení. Čekalo taky na nás veliké překvapení, dinosauří vejce, které jsme si odnesli domů. Pokud se vám z něj vylíhne dinosauří mládě, pošlete nám, prosím, fotografii na email motylci@skolavaclavovice.cz

Děkujeme a přejeme nádherné prázdniny!
 

Těšíme se na prázdniny

26. 6. 2020 Mateřská škola Sovičky

Povídali jsme si o létu, a na co si máme dát pozor, abychom se po prázdninách vrátili do školky v pořádku. Zpívali jsme písničky o vodě, o hastrmánkovi, vyrobili barevnou papírovou chobotničku.
 

Rozveselme seniory – předání dárečků

25. 6. 2020 SRPŠ

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 jsme navštívili Dům s pečovatelskou službou v Šenově a bylo nám velkým potěšením, že jsme mohli krásné dárečky předat rovnou pár babičkám. S nadšením a radostí si babičky převzaly nádherné obrázky, přáníčka a všelijaké výrobky, které pro ně děti z naší školy a školky připravily. Máme všem moc a moc poděkovat a upřímně jsme byli pyšní na to, že jsme jim tu radost a překvapení mohli zprostředkovat.

Všem dětem, které věnovaly aspoň chvilku svého volného času pro potěšení druhých lidí, chceme za odměnu předat něco my. 10 dětí vytvořilo dárečků opravdu hodně, proto budou oceněny v poslední školní den vstupenkami do DinoParku. Ale jak jsme slíbili, všechny děti, které udělaly i třeba jen jeden obrázek, si rozhodně zaslouží nějakou cenu. V úterý 30. 6. 2020 budeme v altánku na hřišti předávat odměny. Proto prosíme všechny děti, kterých se to týká, přijďte si po vysvědčení vyzvednout cenu na hřiště. Budeme tam na vás čekat s odměnami, vstupenkami a poděkováním klidně do desáté dopolední hodiny:-)
 

Bezlepkový jídelní lístek 29. 6. - 3. 7. 2020

Školní jídelna

Rozloučení s předškoláky

24. 6. 2020 Mateřská škola Sluníčka

V úterý 23. 6. 2020 se s našimi budoucími prvňáčky přišla rozloučit paní starostka obce Václavovice. Přinesla dětem krásné pamětní listy i malou sladkost. Jako památku na naši mateřskou školu si děti odnesly i pěknou knížku, kterou jim darovalo SRPŠ při ZŠ a MŠ Václavovice. Malým školákům jsme popřáli mnoho úspěchů do školních let a krásné prázdniny.
 

Vodní království

23. 6. 2020 Mateřská škola Sovičky

V týdnu s názvem Vodní království jsme si s dětmi povídali o koloběhu vody, vodních tocích a významu vody pro život. Naučili jsme se poznávat a pojmenovat některé vodní živočichy. Zahráli jsme si nové hry Z rybníčku do rybníčku, Na žraloka, také jsme si zazpívali novou písničku Deštík.
 

Jídelní lístek 29. 6. - 3. 7. 2020

Školní jídelna

Tip na výlet: rybník Kamenec a vodník Kamínek

22. 6. 2020

V blízkosti potoka Dolní Datyňka (Venclůvky), na rozmezí obcí Václavovice a Kaňovice, uprostřed tichého a krásného lesa, je malý rybník Kamenec. Průtočná malá vodní nádrž vytváří podmínky pro život rostlin a živočichů vázaných na prostředí mělkých stojatých vod a přispívá ke zvýšení hydroakumulační schopnosti krajiny.

V rybníce také žije vodník jménem Kamínek. Nejraději odpočívá na malém ostrůvku uprostřed rybníku. Má tam svůj klid, který mu občas vyruší jen štěbetající husy a kachny. Vodník Kamínek je veliký parádník, má zelený fráček, na hlavě zelenočervenou čepici, v puse fajfku a ze šosu mu kape voda. Vodník Kamínek je moc šikovný hastrman, umí nahánět vodu, zvedat vlnobití a lámat v zimě ledy. Také zná všechno, co ve vodě žije i každou malou žabku. Vodu pozná po chuti i po čuchu. Díky kouzelné rybí šupině se umí proměnit v jakoukoliv rybu. Večer se prohání v rybníčku na zelené lodičce, kterou táhne šest největších kaprů. To je potom jízda, jen se vlny valí. Vodník Kamínek má na starosti celý rybníček. Rybám leští šupiny, rakům klepeta, počítá perly v rybničních škeblích. Také čistí vodu, sbírá listí z hladiny a kontroluje stříkající vodotrysk. Hlídá, aby nikdo v okolí rybníka nekřičel a neplašil ptáčky a rybičky. Večer hraje na housličky, sleduje klidný let netopýrů a poslouchá houkání sovy.

Mapa na https://mapy.cz/zakladni?x=18.3928210&y=49.7518100&z=16&source=base&id=2113317
 

Rekonstrukce budovy základní školy (aktualizováno 22. 6. 2020)

22. 6. 2020

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

Projekty a sponzoři

Realizace projektu Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady (aktualizováno 22. 6. 2020)

22. 6. 2020 Projekty a sponzoři

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

27. 2. 2020 Projekty a sponzoři

S roboty napříč předměty

23. 2. 2020 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2020 (VI. etapa)

23. 2. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol ve šk. r. 2019/2020

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (V. etapa)

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol ve šk. r. 2018/2019

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Václavovice, okres Ostrava

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Učební pomůcky pro ZŠ Václavovice

31. 8. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Václavovice

31. 8. 2018 Projekty a sponzoři

Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti

31. 8. 2018 Projekty a sponzoři