MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

BAKALÁŘI Žákovská knížka

Google Classroom

Umíme to

YouTubeTV

esf2

 

 

Seznam přijatých uchazečů do ZŠ pro šk. r. 2024/2025

Důležité Úřední deska

Zápisy do ZŠ a MŠ Václavovice, p. o. pro šk. r. 2024/2025

Důležité Úřední deska

V souladu s kritérii přijetí lze žádost o přijetí K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE V ZŠ + zápisový list + přihlášku ke stravování + přihlášku do družiny stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně 3. 4. 2024 od 13:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 4. 4. 2024.

Žádost o ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V ZŠ lze stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně 3. 4. 2024 od 13:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 4. 4. 2024. Podmínkou odložení povinné školní docházky v ZŠ je podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb. doporučující vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V souladu s kritérii přijetí lze žádost o přijetí K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ + zápisový list (+ vyjádření lékaře) + přihlášku ke stravování stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně 9. 5. 2024 od 8:00 do 17:00 hod. v budově MŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 10. 5. 2024.
 

Výstražná jednodenní stávka

22. 11. 2023 Úřední deska

Vážení rodiče, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ) vyhlásil na pondělí 27. 11. 2023 výstražnou jednodenní stávku z důvodů uvedených na www.skolskeodbory.cz

Ačkoli důvody stávky vnímáme jako opodstatněné a většina zaměstnanců školy se rozhodla stávku z těchto důvodů podpořit, ze vstřícnosti k rodičům a dětem škola svůj provoz zajistí za těchto podmínek:

1) děti MŠ/ZŠ budou z domova vybaveny dopolední, příp. odpolední svačinkou s pitným režimem (ŠJ bude uzavřena a strava všem odhlášena)
2) děti ZŠ budou vybaveny převlečením a přezůvkami do tělocvičny
3) na oběd bude dětem MŠ/ZŠ nabídnut toast se zapečenou šunkou a sýrem, nápoj a perníček (změna vyhrazena)
4) všechny oddělení ranní i odpolední ŠD budou v prostorách budovy ZŠ
5) rychlá spojka na tel.: 773 685 750
 

Volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

7. 9. 2023 Úřední deska

Vážení rodiče, v pátek 8. 9. 2023 proběhnou volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků. Žáci v pátek obdrží kód, pomocí kterého můžete volit na https://forms.office.com/e/P2damvGDdZ
 

Zahájení školního roku 2023/2024

31. 8. 2023 Úřední deska

Vážení rodiče, milé děti, děkujeme vám za spolupráci ve školním roce 2022/2023 a už se těšíme na pondělí 4. 9. 2023, kdy přivítáme nový školní rok 2023/2024, ve kterém vám přejeme hodně zážitků, radosti a zdraví! 🙂

Mateřská škola (MŠ):
Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023 od 6:30 do 16:30 hod. Děti budou rozděleny do jednotlivých tříd dle věku a seznamů na vstupních dveřích.

Základní škola (ZŠ):
Výuka v ZŠ bude zahájena v pondělí 4. 9. 2023 od 8:00 do 8:45 hod. v jednotlivých třídách. Od úterý 5. 9. do pátku 8. 9. bude výuka ukončena v 11:40 hod. odchodem do ŠJ a ŠD.

Školní družina (ŠD):
Provoz ŠD bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023 od 8:45 do 17:00 hod. Od úterý 5. 9. bude provoz probíhat denně od 6:30 do 7:30 hod. a od 11:40 do 17:00 hod. (prosíme o informaci, od kterého dne žák nastoupí).

Školní jídelna (ŠJ):
Provoz ŠJ bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023.

Mimoškolní aktivity (MA):
Připravujeme pro vás novou nabídku kroužků. Přihlášky do kroužků obdržíte během září.

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost pokynům k platbám stravného a školného – více na www.skolavaclavovice.cz/cs/obecne/uredni-deska/pokyny-k-platbam-stravneho-a-skolneho#contents
 

Pokyny k platbám stravného a školného

31. 8. 2023 Úřední deska

Vážení rodiče, každého 18. dne v měsíci Vám jedním inkasem stáhneme stravné za předchozí měsíc (v září bude stažena jistina, která bude zúčtována v červenci následujícího roku) a školné za MŠ/ŠD.

Upozorňujeme, že souhlas s inkasem ve prospěch účtu školy 188843308/0300 musí být zřízen do 18. 9. 2023 a nesmí obsahovat variabilní/konstantní symbol a jeho případný limit musí odpovídat výši jistiny stravného a školného MŠ/ŠD za všechny Vaše děti!

Jistiny stravného:
Celodenní stravné pro děti MŠ = 903 Kč (43 Kč/den)
Celodenní stravné pro děti MŠ s odkladem = 945 Kč (45 Kč/den)
Oběd pro žáky I. – IV. třídy ZŠ = 609 Kč (29 Kč/den)
Oběd pro žáky IV. třídy ZŠ s odkladem = 651 Kč (31 Kč/den)
Oběd pro žáky V. třídy ZŠ = 651 Kč (31 Kč/den)

Školné MŠ:
600 Kč/měs.

Školné ŠD:
200 Kč/měs.
 

Navýšení kapacity ŠD (aktualizováno)

27. 8. 2023 Úřední deska

Vážení rodiče, ve spolupráci se zřizovatelem se nám podařilo od 1. 9. 2023 navýšit kapacitu ŠD z 60 na 90 žáků dle následující organizace:

I. třída = 1. oddělení ŠD (budova MŠ)
II. A + II. B třída = 2. oddělení ŠD (budova ŠD)
III. třída = 3. oddělení ŠD (budova ZŠ)
IV. + V. třída = 1. – 3. oddělení ŠD (dle volných kapacit)

Navyšuje se také kapacita ranní ŠD z 30 na 60 žáků dle následující organizace:

I. třída = 1. oddělení ŠD (budova MŠ)
II. A + II. B třída = 2. oddělení ŠD (budova ŠD)
III. + IV. + V. třída = 1. – 2. oddělení ŠD (dle volných kapacit)

Pozn.: Uchazeči, kteří nebyli do ŠD přijati, se dodatečně přijímají. V případě dodatečného zájmu o ŠD předejte řádně vyplněnou přihlášku třídnímu učiteli do pátku 8. 9. 2023 – viz dokumenty ke stažení na www.skolavaclavovice.cz/cs/skolni-druzina/informace-sd#contents
 

Volby do školské rady na období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2026

16. 8. 2023 Úřední deska

Ředitel školy v souladu s § 164 odst. 4 školského zákona vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2026. V souladu s volebním řádem musí být návrhy a seznamy kandidátů podány a následně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 14 dní před termínem konání voleb. Volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků proběhnou elektronicky 8. 9. 2023.

Uchazeči o členství ve školské radě z řad zákonných zástupců nezletilých žáků mohou zaslat svou nominaci do 24. 8. 2023 na emailovou adresu sekretariat@skolavaclavovice.cz (kandidát musí uvést své jméno, příjmení, věk, pracovní zařazení a jméno dítěte, jehož je zákonným zástupcem).

Seznam kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:

Markéta Gavlasová, 34 let, administrativa, zák. zástup. Richarda Gavlase
Jolana Haladová, 44 let, stavebnictví, zák. zástup. Tamary Haladové
Lucie Hurajová, 40 let, administrativa, zák. zástup. Jakuba Huraje
Libuše Zajícová, 39 let, zdravotnictví, zák. zástup. Dominiky Zajícové
 

Seznam přijatých uchazečů do MŠ pro šk. r. 2023/2024

31. 5. 2023 Úřední deska

Seznam přijatých uchazečů do ZŠ pro šk. r. 2023/2024

24. 4. 2023 Úřední deska

Zápisy do ZŠ a MŠ Václavovice, p. o. pro šk. r. 2023/2024

15. 3. 2023 Úřední deska

V souladu s kritérii přijetí lze žádost o přijetí k povinné školní docházce v ZŠ + zápisový list + přihlášku ke stravování + přihlášku do družiny stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně 4. 4. 2023 od 13:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 7. 4. 2023.

Žádost o odklad povinné školní docházky v ZŠ lze stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně 4. 4. 2023 od 13:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 7. 4. 2023. Podmínkou odložení povinné školní docházky v ZŠ je podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb. doporučující vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V souladu s kritérii přijetí lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ + zápisový list (+ vyjádření lékaře) + přihlášku ke stravování stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně 2. 5. 2023 od 8:00 do 17:00 hod. v budově MŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 5. 5. 2023.
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. r. 2021/2022

24. 10. 2022 Úřední deska

Zahájení školního roku 2022/2023

29. 8. 2022 Úřední deska

Vážení rodiče, milé děti, děkujeme vám za spolupráci ve školním roce 2021/2022 a už se těšíme, že ve čtvrtek 1. 9. 2022 přivítáme ten nový 2022/2023, ve kterém vám přejeme hodně zdraví a radosti! 🙂

Mateřská škola (MŠ):
Provoz MŠ bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 6:30 do 16:30 hod. Děti budou rozděleny do jednotlivých tříd dle věku a seznamů na vstupních dveřích.

Základní škola (ZŠ):
Výuka v ZŠ bude zahájena ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 8:00 do 8:45 hod. před vstupním vestibulem budovy ZŠ (v případě nepřízně počasí I. třída ve vstupním vestibulu, II. – V. třída ve třídách). Žáci první třídy budou rozděleni do I. A a I. B třídy dle příjmení. Výuka bude v pátek 2. 9. 2022 končit v 11:40 hod. odchodem do ŠJ a ŠD.

Školní družina (ŠD):
Provoz ŠD bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 9:00 do 17:00 hod. Přijímáni budou jen ti žáci, jejichž rodiče podali řádně vyplněnou přihlášku v termínu (přednostně budou přijati žáci I. – III. tříd dle věku). Provoz ŠD od pátku 2. 9. 2022 bude probíhat od 6:30 do 7:30 hod. a od 11:40 do 17:00 hod. (prosíme o informaci, od kdy žák nastoupí).

Školní jídelna (ŠJ):
Provoz ŠJ bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Mimoškolní aktivity (MA):
Připravujeme pro vás novou nabídku kroužků. Přihlášky do jednotlivých kroužků obdržíte během září.

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost pokynům k platbám stravného a školného – více na www.skolavaclavovice.cz/cs/obecne/uredni-deska/pokyny-k-platbam-stravneho-a-skolneho#contents
 

Seznam přijatých uchazečů do MŠ pro šk. r. 2022/2023

1. 6. 2022 Úřední deska

Seznam přijatých uchazečů do ZŠ pro šk. r. 2022/2023

1. 5. 2022 Úřední deska

Zápisy do ZŠ a MŠ Václavovice, p. o. pro šk. r. 2022/2023

17. 3. 2022 Úřední deska

V souladu s kritérii přijetí lze žádost o přijetí k povinné školní docházce v ZŠ + zápisový list + přihlášku ke stravování + přihlášku do družiny stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně ve středu 6. 4. 2022 od 13:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 13. 4. 2022.

Žádost o odklad povinné školní docházky v ZŠ lze stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně ve středu 6. 4. 2022 od 13:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 13. 4. 2022. Podmínkou odložení povinné školní docházky v ZŠ je podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb. doporučující vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V souladu s kritérii přijetí lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ + zápisový list (+ vyjádření lékaře) + přihlášku ke stravování stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně v úterý 3. 5. 2022 od 8:00 do 17:00 hod. v budově MŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 10. 5. 2021.
 

Seznam přijatých uchazečů do MŠ pro šk. r. 2021/2022

6. 6. 2021 Úřední deska

Seznam přijatých uchazečů do ZŠ pro šk. r. 2021/2022

8. 5. 2021 Úřední deska

Zápisy do ZŠ a MŠ Václavovice, p. o. pro šk. r. 2021/2022

17. 3. 2021 Úřední deska

V souladu s kritérii přijetí lze žádost o přijetí k povinné školní docházce v ZŠ + zápisový list + přihlášku ke stravování + přihlášku do družiny stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně* v pondělí 12. 4. 2021 od 8:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 23. 4. 2021.

Žádost o odklad povinné školní docházky v ZŠ lze stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně* v pondělí 12. 4. 2021 od 8:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 23. 4. 2021. Podmínkou odložení povinné školní docházky v ZŠ je podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb. doporučující vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V souladu s kritérii přijetí lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ + vyjádření lékaře + zápisový list + přihlášku ke stravování stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně* v úterý 4. 5. 2021 od 8:00 do 17:00 hod. v budově MŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 14. 5. 2021.

* organizace setkání zákonného zástupce, dítěte a učitele bude upřesněna vzhledem k vývoji epidemiologické situace (současné opatření umožňuje individuální konzultace zákonného zástupce, dítěte a učitele)
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. r. 2019/2020

17. 1. 2021 Úřední deska

Zahájení školního roku 2020/2021 (aktualizováno)

11. 9. 2020 Úřední deska

Vážení rodiče, milé děti, děkujeme vám za spolupráci ve školním roce 2019/2020 a už se těšíme, až v úterý 1. 9. 2020 přivítáme ten nový 2020/2021, ve kterém vám přejeme hodně radosti, úspěchu a pohody.

Mateřská škola (MŠ):
Provoz MŠ bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 od 6.30 do 16.30 hod. Děti budou rozděleny do jednotlivých tříd MŠ dle věku a seznamů, vyvěšených na vstupních dveřích. Z protiepidemiologických důvodů se doprovázející osoba pohybuje v MŠ vždy v odstupu a ochranném prostředku dýchacích cest.

Základní škola (ZŠ):
Výuka v ZŠ bude zahájena v úterý 1. 9. 2020 v 8.00 hod. před vstupním vestibulem nové budovy ZŠ (za nepříznivého počasí I. třída ve vstupním vestibulu, II. – V. třída ve třídách). Výuka v ZŠ od středy 2. 9. do pátku 11. 9. 2020 bude probíhat dle rozvrhu hodin s ukončením v 11.40 hod. a odchodem do ŠJ a ŠD. Z protiepidemiologických důvodů budou přestávky, dopolední přesnídávky a stravování organizovány tak, aby nedocházelo ke střetu tříd. Doprovod žáků do tříd ZŠ nebude možný s výjimkou žáků I. třídy se zákonným zástupcem v ochranném prostředku dýchacích cest.

Školní družina (ŠD):
Provoz ŠD bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 od 9.00 do 17.00 hod. Přijímáni budou jen ti žáci, jejichž rodiče podali řádně vyplněnou přihlášku v termínu (přednostně jsou přijímáni žáci I. – III. tříd). Provoz ŠD od středy 2. 9. 2020 bude probíhat od 6.30 do 7.30 hod. a od 11.40 do 17.00 hod. Prosíme o informaci, kdy žák do ŠD nastoupí.

Školní jídelna (ŠJ):
Provoz ŠJ bude zahájen v úterý 1. 9. 2020. Z protiepidemiologických důvodů bude úhrada stravného možná pouze bezhotovostně, a to inkasem dle pokynů na https://www.skolavaclavovice.cz/cs/skolni-jidelna/stravne#contents
 

Mimořádná protiepidemiologická opatření

9. 9. 2020 Úřední deska

Vážení rodiče, vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci je dle mimořádného opatření MZČR od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve všech budovách ČR.

Opatření se vztahuje na ZŠ (kromě učeben, tělocvičny a při konzumaci jídla ve ŠJ) a ranní ŠD. Každý žák bude vybaven ideálně 2 rouškami a sáčkem na jejich uložení.

Opatření se nevztahuje na odpolední ŠD a MŠ, kde se však doprovázející osoba pohybuje vždy v odstupu a ochranném prostředku dýchacích cest.

Více na www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1
 

Vrácení školného za dobu přerušení provozu ŠD a MŠ

27. 8. 2020 Úřední deska

Vážení rodiče, za dobu přerušení provozu ŠD a MŠ z epidemiologických důvodů ve školním roce 2019/2020 byla provedena vrátka školného na účty, z nichž škola inkasuje stravné. Finanční prostředky za školné ve ŠD byly vráceny 25. 8. 2020 v objemu 362 Kč. Finanční prostředky za školné v MŠ byly vráceny 26. 8. 2020 v objemu nad školné za leden (500 Kč), únor (500 Kč), březen (273 Kč), duben (0 Kč), květen (500 Kč), červen (500 Kč), červenec (500 Kč).
 

Volby do školské rady na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023

8. 6. 2020 Úřední deska

Ředitel školy v souladu s § 164 odst. 4 vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. V souladu s volebním řádem musí být návrhy a seznamy kandidátů podány a následně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 14 dní před termínem konání voleb. Volby do školské rady proběhnou elektronicky 30. 6. 2020.
 

Ošetřovné v období od 1. 5. do 30. 6. 2020

29. 5. 2020 Úřední deska

Novela zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 je od 28. 5. 2020 v účinnosti. Pro rodiče a jiné osoby, které čerpají ošetřovné z důvodu uzavření školních a dětských zařízení, přináší jistotu díky možnosti zůstat
s ošetřovanou osobou i nadále z objektivních důvodů doma, přestože školy či školky se již v průběhu května začaly otevírat.

Rodiče, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit své dítě do školy, školky, dětských skupin či denních stacionářů, mají i nadále nárok na ošetřovné, a to od 1. 5. do 30. 6. 2020. Proto po skončení měsíce května budou pečující osoby za tento měsíc vykazovat dobu péče již na upraveném tiskopisu Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení.

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku (pečující osoba) a předkládá svému zaměstnavateli. Tiskopis lze stáhnout níže, nebo vyplnit elektronicky na https://eportal.cssz.cz/web/portal/fasBridge?formID=VPDUVZ.fo

Více na https://www.cssz.cz/web/cz/-/rodicum-zustava-narok-na-osetrovne-do-30-cervna-2020
 

1 | 2