MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

YouTubeTV

esf2

 

 

Zápisy do ZŠ a MŠ Václavovice, p. o. pro šk. r. 2020/2021 (aktualizováno)

Důležité Úřední deska

Zápis k povinné školní docházce proběhne na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) bez přítomnosti dětí. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, přihlášku ke školnímu stravování a do družiny lze stáhnout níže a řádně vyplněnou předat osobně v úterý 7. 4. 2020 od 13:00 do 17:00 hod. ve venkovních prostorách před budovou OÚ, nebo korespondenčně s datem odeslání 7. 4. 2020.

Podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb. mohou zákonní zástupci dítěte v rámci zápisu písemně požádat o odklad povinné školní docházky. Podmínkou odložení školní docházky ředitelem školy je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v úterý 5. 5. 2020 od 8:00 do 16:00 hod. v budově MŠ (nebude-li určeno jinak).

Dokumenty ke stažení pro zápis k povinné školní docházce, k předškolnímu vzdělávání vč. přihlášky ke školnímu stravování a do družiny na šk. r. 2020/2021 naleznete níže.
 

Rodiče dětí mohou využít ošetřovné (aktualizováno)

Důležité Úřední deska

V souvislosti s přerušením provozu základní školy (od 11. 3. 2020) a mateřské školy (od 18. 3. 2020) si mohou rodiče vyzvedávat potvrzené žádosti o ošetřovné – nově pro děti do 13 let + po celou dobu přerušení provozu základních a mateřských škol + pro OSVČ. Rodič v žádosti doplní část B a předá ji svému zaměstnavateli.

Více na https://www.cssz.cz/web/cz/-/novy-zakon-nyni-umoznuje-delsi-cerpani-osetrovneho-zvysila-se-i-vekova-hranice-ditete-pro-narok-na-osetrovne

Pro žádost o ošetřovné dítěte v ZŠ volejte +420 773 685 750
Pro žádost o ošetřovné dítěte v MŠ volejte +420 702 129 478
 

Učivo a jeho procvičování doma

Důležité Úřední deska

Vážení rodiče, v souvislosti s přerušením provozu základní školy aktualizujeme týdenní plány o nové učivo z učebnic a úkoly k jeho procvičování v pracovních sešitech, popř. materiálech ke stažení, které si můžete vytisknout, nebo po domluvě s učiteli vyzvednout ve škole. Vypracování úkolů bude zkontrolováno po návratu žáků do školy.

Pro komunikaci s učiteli využívejte telefonických a emailových kontaktů dostupných na www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/info/zamestnanci#contents

TIP: Po dobu přerušení provozu základní školy můžete bezplatně využívat online procvičování dostupné na www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
 

Přerušení provozu mateřské školy

Důležité Úřední deska

Vážení rodiče, na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) od středy 18. 3. 2020 do odvolání přerušujeme provoz mateřské školy (vč. stravování dětí).
 

Přerušení provozu základní školy

Důležité Úřední deska

Vážení rodiče, na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZČR) mimořádné opatření, kterým od středy 11. 3. 2020 do odvolání přerušujeme provoz základní školy (vč. stravování žáků, školní družiny a mimoškolních aktivit).
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. r. 2018/2019

Důležité Úřední deska

Informace ke koronaviru SARS-CoV-2 (aktualizováno)

3. 3. 2020 Úřední deska

Vážení rodiče, v souvislosti s vývojem epidemie koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, doporučujeme sledovat informace Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (KHS MSK) dostupné na www.khsova.cz/homepage/korona-virus

Škola přistoupila k častější dezinfekci všech prostor a proškolení/kontrole dětí a zaměstnanců školy v dodržování hygieny (umývaní rukou mýdlem, při kašli a kýchání si zakrývat nos a ústa kapesníkem, nebo celou paží). Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy je i nadále zakázáno veřejnosti i zákonným zástupcům (rodičům) vstupovat do prostor základní školy, školní jídelny a družiny (na základě Usnesení vlády č. 1015 ze dne 8. 12. 2014 byl vydán Minimální standard bezpečnosti, který je metodickým doporučením k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v budovách škol a školských zařízení a v areálech škol a školských zařízení k nim náležejících).

Fakta o koronaviru: 1) mezi ohrožené patří zejména senioři, 2) lék na koronavirus zatím neexistuje, 3) antibiotika proti virům nezabírají, jsou určena na bakteriální onemocnění, 4) nosní kapky či kloktání nefungují proti nákaze, 5) chlor virus nezabíjí, 6) roušky zdravé lidi neochrání, jsou vhodné pro osoby s respiračními problémy, 7) poštovní zásilky z Číny a dalších zasažených oblastí virus nešíří, 8) alkohol není ochranou před koronavirem, 9) česnek taky ne.
 

Zahájení školního roku 2019/2020

28. 8. 2019 Úřední deska

Mateřská škola (MŠ):
Provoz v MŠ bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019. Děti budou rozděleny do jednotlivých tříd dle věku.

Základní škola (ZŠ):
Výuka v ZŠ bude zahájena v pondělí 2. 9. 2019 v 8.00 hod. na hřišti u školní družiny, v případě nepříznivého počasí ve třídách www.skolavaclavovice.cz/cs/zakladni-skola/informace-o-zs#contents a ukončena:

2. 9.: všechny třídy v 8.45 hod.
3. 9.: I. třídy v 9.40 hod., ostatní v 11.40 hod.
4. 9.: I. třídy v 9.40 hod., ostatní v 11.40 hod.
5. 9.: I. třídy v 10.45 hod., ostatní v 11.40 hod.
6. 9.: I. třídy v 10.45, ostatní dle rozvrhu hodin.
Od 9. 9. dle rozvrhů hodin tříd.

Školní družina (ŠD):
Provoz ŠD bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019 v 8.45 hod. Přijímáni budou jen ti žáci, jejichž zákonní zástupci podali řádně vyplněnou přihlášku v termínu (přednostně budou přijímáni žáci I., II. a III. tříd).

Školní jídelna (ŠJ):
Provoz ŠJ bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019. Připomínáme přechod na inkasní formu platby za školní stravování www.skolavaclavovice.cz/cs/skolni-jidelna/stravne#contents
 

Rozdělení dětí do MŠ pro šk. r. 2019/2020

28. 8. 2019 Úřední deska

Rozdělení žáků do ZŠ pro šk. r. 2019/2020

28. 8. 2019 Úřední deska

Seznam přijatých uchazečů do MŠ pro šk. r. 2019/2020 (aktualizováno)

10. 5. 2019 Úřední deska

Seznam přijatých uchazečů do ZŠ pro šk. r. 2019/2020

5. 5. 2019 Úřední deska

Prázdninový provoz MŠ pro šk. r. 2019/2020

2. 5. 2019 Úřední deska

Zápisy do ZŠ a MŠ Václavovice, p. o. pro šk. r. 2019/2020 (aktualizováno + soubory ke stažení)

22. 4. 2019 Úřední deska

Zápis k povinné školní docházce proběhne v úterý 9. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hod. v budově obecního úřadu (náhradní prostory ZŠ). Přineste, prosím, s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb. mohou zákonní zástupci dítěte u zápisu písemně požádat o odklad povinné školní docházky. Podmínkou odložení školní docházky ředitelem školy je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře nebo klinického psychologa, doložené v den zápisu.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 8:00 do 16:00 hod. v budově MŠ. Přineste, prosím, s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Dokumenty ke stažení pro zápis k povinné školní docházce, k předškolnímu vzdělávání vč. přihlášky ke školnímu stravování pro šk. r. 2019/2020 naleznete níže.
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. r. 2017/2018

31. 10. 2018 Úřední deska