MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

YouTubeTV

esf2

 

 

Ošetřovné v období od 1. 5. do 30. 6. 2020

Důležité Úřední deska

Novela zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 je od 28. 5. 2020 v účinnosti. Pro rodiče a jiné osoby, které čerpají ošetřovné z důvodu uzavření školních a dětských zařízení, přináší jistotu díky možnosti zůstat
s ošetřovanou osobou i nadále z objektivních důvodů doma, přestože školy či školky se již v průběhu května začaly otevírat.

Rodiče, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit své dítě do školy, školky, dětských skupin či denních stacionářů, mají i nadále nárok na ošetřovné, a to od 1. 5. do 30. 6. 2020. Proto po skončení měsíce května budou pečující osoby za tento měsíc vykazovat dobu péče již na upraveném tiskopisu Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení.

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku (pečující osoba) a předkládá svému zaměstnavateli. Tiskopis lze stáhnout níže, nebo vyplnit elektronicky na https://eportal.cssz.cz/web/portal/fasBridge?formID=VPDUVZ.fo

Více na https://www.cssz.cz/web/cz/-/rodicum-zustava-narok-na-osetrovne-do-30-cervna-2020
 

Seznam přijatých uchazečů do MŠ pro šk. r. 2020/2021

Důležité Úřední deska

Mimoškolní aktivity (kroužky) v období do konce šk. r. 2019/2020

Důležité Úřední deska

Vážení rodiče, dle pokynů MŠMT na ochranu zdraví a provoz škol v období do konce šk. r. 2019/2020 přerušujeme provoz mimoškolních aktivit (kroužků) konaných v prostorách školy. Tato opatření se netýkají kroužků konaných v mimoškolních prostorách (tělocvična a knihovna), ale dítě/žák se již ten den nesmí vrátit zpět do prostor školy.

Kontakty na jednotlivé vedoucí kroužků naleznete na https://www.skolavaclavovice.cz/cs/mimoskolni-aktivity/clanky/mimoskolni-aktivity-pro-sk-r-2019-2020-aktualizovano#contents
 

Provoz ZŠ v období do konce šk. r. 2019/2020

Důležité Úřední deska

Vážení rodiče, od pondělí 25. 5. 2020 zahájíme provoz základní školy dle pokynů MŠMT na ochranu zdraví a provoz základních škol v období do konce šk. r. 2019/2020 (viz příloha). Součástí dobrovolného návratu dítěte do základní školy je čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s vymezením osob s rizikovými faktory (viz příloha). Čestné prohlášení předá rodič osobně při nástupu žáka do základní školy v pondělí 25. 5. 2020.

Provozní doba základní školy vč. stravování zůstává zachována. Výuka bude organizována dle rozvrhů hodin. Provozní doba odpovídající odpolední školní družině zůstává zachována. Ranní družina se ruší. V průběhu léta budou vráceny platby za období přerušení provozu.

Vzhledem k podmínce neměnného kolektivu s jedním žákem v lavici (žáci mohou být přerozděleni do jiných tříd) je rodič povinen do pátku 15. 5. 2020 vyjádřit zájem, nebo nezájem o docházku žáka do základní školy prostřednictvím elektronického formuláře na https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DRPw-DsP4UKRrhnVOQ9NEXw33R6udw1Dlx3X9BV76elUOVRJM1NJS1NKWEFSOUQ3VjlJSFhVTFlUOS4u

V případě nezájmu o docházku žáka do základní školy bude žák vzděláván na dálku jako doposud.

Klasifikace žáků bude jednotná dle metodiky MŠMT pro postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí šk. r. 2019/2020 (viz příloha).
 

Seznam přijatých uchazečů do ZŠ pro šk. r. 2020/2021

Důležité Úřední deska

Provoz MŠ v období do konce šk. r. 2019/2020

Důležité Úřední deska

Vážení rodiče, od pondělí 11. 5. 2020 zahájíme provoz mateřské školy dle pokynů MŠMT na provoz mateřských škol v období do konce šk. r. 2019/2020 (viz příloha). Součástí dobrovolného návratu dítěte do mateřské školy je čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s vymezením osob s rizikovými faktory (viz příloha). Čestné prohlášení předá rodič osobně při nástupu dítěte do mateřské školy.

Provozní doba mateřské školy vč. stravování zůstává zachována. V průběhu léta budou vráceny platby za období přerušení provozu.
 

Volby do školské rady na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023

8. 6. 2020 Úřední deska

Ředitel školy v souladu s § 164 odst. 4 vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. V souladu s volebním řádem musí být návrhy a seznamy kandidátů podány a následně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 14 dní před termínem konání voleb. Volby do školské rady proběhnou elektronicky 30. 6. 2020.
 

FAQ: Jak nepřijít o ošetřovné? Kdy dítě do školy nemusí?

4. 5. 2020 Úřední deska

Rodičům ošetřovné nadále zůstává v případě, že se rozhodnou dítě nevrátit zpět do školy ze zdravotních důvodů, nebo z důvodu soužití s osobou s rizikovými faktory:

1) věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami,
2) chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou,
3) onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze,
4) porucha imunitního systému, např.: a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5) těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2),
6) farmakologicky léčený diabetes mellitus,
7) chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza),
8) onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) zajistí, aby nikdo, kdo z objektivních důvodů nemůže své dítě do školy poslat, o ošetřovné nepřišel.

Zdroje:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-poslanci-jednani-socialni-odvody-osetrovne-rozpocet.A200513_060557_domaci_kop
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ano-couvlo-osetrovne-se-snizovat-nebude-cssd-si-prosadila-svou-40323928
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dostanete-osetrovne-az-zacne-skola-bude-to-mit-podminky-105633
https://www.denik.cz/z_domova/skoly-koronavirus-deti-rodice-osetrovne-20200506.html
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-otevirani-skol-osetrovne-rodice-deti.A200506_152936_domaci_soch
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/osetrovne-koronavirus-skoly-rodice_2005061958_jak
https://www.lidovky.cz/domov/rodice-po-otevreni-skol-o-osetrovne-neprijdou-nepovinnou-dochazku-ale-provazeji-zmatky.A200505_203526_ln_domov_ele
 

FAQ: Jak na ošetřovné?

4. 5. 2020 Úřední deska

V souvislosti s přerušením provozu základní školy (od 11. 3. 2020) a mateřské školy (od 18. 3. 2020) si mohou rodiče vyzvedávat potvrzené žádosti o ošetřovné – nově pro děti do 13 let + po celou dobu přerušení provozu základních a mateřských škol + pro OSVČ. Rodič v žádosti doplní část B a předá ji svému zaměstnavateli.

Podmínky pro poskytování ošetřovného:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/novy-zakon-nyni-umoznuje-delsi-cerpani-osetrovneho-zvysila-se-i-vekova-hranice-ditete-pro-narok-na-osetrovne

Postup k uplatnění žádosti o ošetřovné:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

Informace k ošetřovnému pro OSVČ:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Pro žádost o ošetřovné dítěte v ZŠ volejte +420 773 685 750
Pro žádost o ošetřovné dítěte v MŠ volejte +420 702 129 478
 

Zápisy do ZŠ a MŠ Václavovice, p. o. pro šk. r. 2020/2021 (aktualizováno)

13. 4. 2020 Úřední deska

Zápis k povinné školní docházce proběhne na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) bez přítomnosti dětí. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, přihlášku ke školnímu stravování a do družiny lze stáhnout níže a řádně vyplněné předat osobně v úterý 7. 4. 2020 od 13:00 do 17:00 hod. ve venkovních prostorách před budovou OÚ, nebo korespondenčně.

Podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb. mohou zákonní zástupci dítěte v rámci zápisu písemně požádat o odklad povinné školní docházky. Podmínkou odložení školní docházky ředitelem školy je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) bez přítomnosti dětí. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, zápisový list, přihlášku ke školnímu stravování a vyjádření lékaře (nebo kopie očkovacího průkazu, na které bude prohlášení, že se dítě podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví) lze stáhnout níže a řádně vyplněné předat osobně v úterý 5. 5. 2020 od 8:00 do 16:00 hod. ve venkovních prostorách před budovou OÚ, nebo korespondenčně.

Dokumenty ke stažení pro zápis k povinné školní docházce, k předškolnímu vzdělávání vč. přihlášky ke školnímu stravování a do družiny na šk. r. 2020/2021 naleznete níže.
 

Učivo a jeho procvičování doma

18. 3. 2020 Úřední deska

Vážení rodiče, v souvislosti s přerušením provozu základní školy aktualizujeme týdenní plány o nové učivo z učebnic a úkoly k jeho procvičování v pracovních sešitech, popř. materiálech ke stažení, které si můžete vytisknout, nebo po domluvě s učiteli vyzvednout ve škole. Vypracování úkolů bude zkontrolováno po návratu žáků do školy.

Pro komunikaci s učiteli využívejte telefonických a emailových kontaktů dostupných na www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/info/zamestnanci#contents

TIP: Po dobu přerušení provozu základní školy můžete bezplatně využívat online procvičování dostupné na www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
 

Přerušení provozu MŠ

16. 3. 2020 Úřední deska

Vážení rodiče, na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) od středy 18. 3. 2020 do odvolání přerušujeme provoz mateřské školy (vč. stravování dětí).
 

Přerušení provozu ZŠ

15. 3. 2020 Úřední deska

Vážení rodiče, na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZČR) mimořádné opatření, kterým od středy 11. 3. 2020 do odvolání přerušujeme provoz základní školy (vč. stravování žáků, školní družiny a mimoškolních aktivit).
 

Informace ke koronaviru SARS-CoV-2 (aktualizováno)

3. 3. 2020 Úřední deska

Vážení rodiče, v souvislosti s vývojem epidemie koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, doporučujeme sledovat informace Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (KHS MSK) dostupné na www.khsova.cz/homepage/korona-virus

Škola přistoupila k častější dezinfekci všech prostor a proškolení/kontrole dětí a zaměstnanců školy v dodržování hygieny (umývaní rukou mýdlem, při kašli a kýchání si zakrývat nos a ústa kapesníkem, nebo celou paží). Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy je i nadále zakázáno veřejnosti i zákonným zástupcům (rodičům) vstupovat do prostor základní školy, školní jídelny a družiny (na základě Usnesení vlády č. 1015 ze dne 8. 12. 2014 byl vydán Minimální standard bezpečnosti, který je metodickým doporučením k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v budovách škol a školských zařízení a v areálech škol a školských zařízení k nim náležejících).

Fakta o koronaviru: 1) mezi ohrožené patří zejména senioři, 2) lék na koronavirus zatím neexistuje, 3) antibiotika proti virům nezabírají, jsou určena na bakteriální onemocnění, 4) nosní kapky či kloktání nefungují proti nákaze, 5) chlor virus nezabíjí, 6) roušky zdravé lidi neochrání, jsou vhodné pro osoby s respiračními problémy, 7) poštovní zásilky z Číny a dalších zasažených oblastí virus nešíří, 8) alkohol není ochranou před koronavirem, 9) česnek taky ne.
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. r. 2018/2019

18. 2. 2020 Úřední deska

Zahájení školního roku 2019/2020

28. 8. 2019 Úřední deska

Mateřská škola (MŠ):
Provoz v MŠ bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019. Děti budou rozděleny do jednotlivých tříd dle věku.

Základní škola (ZŠ):
Výuka v ZŠ bude zahájena v pondělí 2. 9. 2019 v 8.00 hod. na hřišti u školní družiny, v případě nepříznivého počasí ve třídách www.skolavaclavovice.cz/cs/zakladni-skola/informace-o-zs#contents a ukončena:

2. 9.: všechny třídy v 8.45 hod.
3. 9.: I. třídy v 9.40 hod., ostatní v 11.40 hod.
4. 9.: I. třídy v 9.40 hod., ostatní v 11.40 hod.
5. 9.: I. třídy v 10.45 hod., ostatní v 11.40 hod.
6. 9.: I. třídy v 10.45, ostatní dle rozvrhu hodin.
Od 9. 9. dle rozvrhů hodin tříd.

Školní družina (ŠD):
Provoz ŠD bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019 v 8.45 hod. Přijímáni budou jen ti žáci, jejichž zákonní zástupci podali řádně vyplněnou přihlášku v termínu (přednostně budou přijímáni žáci I., II. a III. tříd).

Školní jídelna (ŠJ):
Provoz ŠJ bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019. Připomínáme přechod na inkasní formu platby za školní stravování www.skolavaclavovice.cz/cs/skolni-jidelna/stravne#contents
 

Rozdělení dětí do MŠ pro šk. r. 2019/2020

28. 8. 2019 Úřední deska

Rozdělení žáků do ZŠ pro šk. r. 2019/2020

28. 8. 2019 Úřední deska

Seznam přijatých uchazečů do MŠ pro šk. r. 2019/2020 (aktualizováno)

10. 5. 2019 Úřední deska

Seznam přijatých uchazečů do ZŠ pro šk. r. 2019/2020

5. 5. 2019 Úřední deska

Prázdninový provoz MŠ pro šk. r. 2019/2020

2. 5. 2019 Úřední deska

Zápisy do ZŠ a MŠ Václavovice, p. o. pro šk. r. 2019/2020 (aktualizováno + soubory ke stažení)

22. 4. 2019 Úřední deska

Zápis k povinné školní docházce proběhne v úterý 9. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hod. v budově obecního úřadu (náhradní prostory ZŠ). Přineste, prosím, s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb. mohou zákonní zástupci dítěte u zápisu písemně požádat o odklad povinné školní docházky. Podmínkou odložení školní docházky ředitelem školy je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře nebo klinického psychologa, doložené v den zápisu.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 8:00 do 16:00 hod. v budově MŠ. Přineste, prosím, s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Dokumenty ke stažení pro zápis k povinné školní docházce, k předškolnímu vzdělávání vč. přihlášky ke školnímu stravování pro šk. r. 2019/2020 naleznete níže.
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. r. 2017/2018

31. 10. 2018 Úřední deska