MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

YouTubeTV

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ ve Václavovicích

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. r. 2018/2019

Důležité Úřední deska

Zápisy do ZŠ a MŠ Václavovice, p. o. pro šk. r. 2020/2021

Důležité Úřední deska

Zápis k povinné školní docházce proběhne v úterý 7. 4. 2020 od 13:00 do 17:00 hod. v budově OÚ. Přineste, prosím, s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz. Podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb. mohou zákonní zástupci dítěte u zápisu písemně požádat o odklad povinné školní docházky. Podmínkou odložení školní docházky ředitelem školy je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře nebo klinického psychologa, doložené v den zápisu.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v úterý 5. 5. 2020 od 8:00 do 16:00 hod. v budově MŠ. Přineste, prosím, s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Dokumenty ke stažení pro zápis k povinné školní docházce, k předškolnímu vzdělávání vč. přihlášky ke školnímu stravování a do družiny na šk. r. 2020/2021 naleznete níže.
 

Zahájení školního roku 2019/2020

28. 8. 2019 Úřední deska

Mateřská škola (MŠ):
Provoz v MŠ bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019. Děti budou rozděleny do jednotlivých tříd dle věku.

Základní škola (ZŠ):
Výuka v ZŠ bude zahájena v pondělí 2. 9. 2019 v 8.00 hod. na hřišti u školní družiny, v případě nepříznivého počasí ve třídách www.skolavaclavovice.cz/cs/zakladni-skola/informace-o-zs#contents a ukončena:

2. 9.: všechny třídy v 8.45 hod.
3. 9.: I. třídy v 9.40 hod., ostatní v 11.40 hod.
4. 9.: I. třídy v 9.40 hod., ostatní v 11.40 hod.
5. 9.: I. třídy v 10.45 hod., ostatní v 11.40 hod.
6. 9.: I. třídy v 10.45, ostatní dle rozvrhu hodin.
Od 9. 9. dle rozvrhů hodin tříd.

Školní družina (ŠD):
Provoz ŠD bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019 v 8.45 hod. Přijímáni budou jen ti žáci, jejichž zákonní zástupci podali řádně vyplněnou přihlášku v termínu (přednostně budou přijímáni žáci I., II. a III. tříd).

Školní jídelna (ŠJ):
Provoz ŠJ bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019. Připomínáme přechod na inkasní formu platby za školní stravování www.skolavaclavovice.cz/cs/skolni-jidelna/stravne#contents
 

Rozdělení dětí do MŠ pro šk. r. 2019/2020

28. 8. 2019 Úřední deska

Rozdělení žáků do ZŠ pro šk. r. 2019/2020

28. 8. 2019 Úřední deska

Seznam přijatých uchazečů do MŠ pro šk. r. 2019/2020 (aktualizováno)

10. 5. 2019 Úřední deska

Seznam přijatých uchazečů do ZŠ pro šk. r. 2019/2020

5. 5. 2019 Úřední deska

Prázdninový provoz MŠ pro šk. r. 2019/2020

2. 5. 2019 Úřední deska

Zápisy do ZŠ a MŠ Václavovice, p. o. pro šk. r. 2019/2020 (aktualizováno + soubory ke stažení)

22. 4. 2019 Úřední deska

Zápis k povinné školní docházce proběhne v úterý 9. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hod. v budově obecního úřadu (náhradní prostory ZŠ). Přineste, prosím, s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb. mohou zákonní zástupci dítěte u zápisu písemně požádat o odklad povinné školní docházky. Podmínkou odložení školní docházky ředitelem školy je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře nebo klinického psychologa, doložené v den zápisu.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 8:00 do 16:00 hod. v budově MŠ. Přineste, prosím, s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Dokumenty ke stažení pro zápis k povinné školní docházce, k předškolnímu vzdělávání vč. přihlášky ke školnímu stravování pro šk. r. 2019/2020 naleznete níže.