MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

YouTubeTV

 

 

Organizace školního roku se řídí vyhláškou MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.

Organizace školního roku 2018/2019

3. 9. 2018 Zahájení šk. r. 2018/2019 (ZŠ+MŠ)
6. 9. Třídní schůzky (MŠ)
13. 9. Třídní schůzky (ZŠ)
5. 10. Dlabání dýní (akce SRPŠ)
29. 10. - 30. 10. Podzimní prázdniny (ZŠ)
22. 11. Individuální třídní schůzky (ZŠ)
26. 11. Slavnost Slabikáře (ZŠ)
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu (akce SRPŠ)
6. 12. Mikulášská nadílka (akce SRPŠ)
22. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny (MŠ+ZŠ)
17. 1. Pedagogická rada (ZŠ)
26. 1. Ples (akce SRPŠ)
31. 1. Konec 1. pol. šk. r. 2018/2019, vydávání výpisu z vysvědčení (ZŠ)
1. 2. Pololetní prázdniny (ZŠ)
4. 2. - 10. 2. Jarní prázdniny (ZŠ)
25. 2. - 1. 3. Lyžařský výcvik (ZŠ+MŠ)
2. 3. Maškarní ples (akce SRPŠ)
5. 4. Spaní v MŠ - noc s pohádkou (akce SRPŠ)
9. 4. Zápis dětí do I. třídy (ZŠ)
18. 4. Velikonoční prázdniny (ZŠ)
25. 4. Individulání třídní schůzky (ZŠ)
2. 5. Zápis k předškolnímu vzdělávání (MŠ)
20. 5. - 24. 5. Škola v přírodě pro I. - IV. třídu (ZŠ)
27. 5. - 31. 5. Škola v přírodě pro V. třídu (ZŠ)
8. 6. Radovánky (akce SRPŠ)
13. 6. Pedagogická rada (ZŠ)
17. 6. - 21. 6. Škola v přírodě (MŠ)
28. 6. Konec šk. r. 2018/2019, vydávání vysvědčení (ZŠ)
29. 6. - 1. 9. Hlavní prázdniny (ZŠ)
1. 8. - 1. 9. Hlavní prázdniny (MŠ)
2. 9. 2019 Zahájení šk. r. 2019/2020 (ZŠ+MŠ)