MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

 

Vánoční nadílka v družince

22. 12. 2019 Školní družina 1. oddělení

Vánoční nadílka v družině

21. 12. 2019 Školní družina 2. oddělení

Stejně jako každý rok, tak i letos nás navštívil Ježíšek. Děti byly z dárků nadšené a není nic krásnějšího, než je vidět šťastné a spokojené. Krásné Vánoce.
 

Družina má talent – finále

19. 12. 2019 Školní družina 2. oddělení

Do našeho finále se svým vystoupením probojovali Jakub K. – hra na kytaru, dívčí taneční skupina a dívčí pěvecká skupina. Vítěz však může být jen jeden. Porota svým hodnocením rozhodla o vítězství Kubíka. Gratulujeme!
 

Za kouzelnou atmosférou starodávných vánoc

16. 12. 2019 Školní družina 2. oddělení

V pátek 13. 12. 2019 jsme se přesunuli v čase do dob minulých, kdy zejména lidé na horách měli těžký život, a ne každý slavil Vánoce tak, jak by si představoval. Děti se seznámily s vánočními tradicemi a zvyky, které se dodržovaly jak v chalupě hospodáře, tak i v chaloupce chudých lidí.

Měli jsme možnost vidět výrobu vánočních oplatek, lití olova, vyrábění lojových svíček a svíček z včelího vosku. Rovněž jsme navštívili i malou kovárnu, kde nám pan kovář přiblížil svoji práci. Velmi zajímavá byla pro děti návštěva staré školy. Z výletu jsme přijeli unaveni, ale plni zážitků.
 

Strašidelná diskotéka

15. 12. 2019 Školní družina 2. oddělení

Ke středověku patří pohádky, a k pohádkám zase strašidla. S dětmi v družině jsme si "zastrašili" při tanci a soutěžích.
 

Vánoce za starých časů

15. 12. 2019 Školní družina 1. oddělení

Při procházce Valašskou dědinou v Rožnově pod Radhoštěm jsme navštívili několik chalup, kde nás účinkující seznámili s historií slavení Vánoc na Valašsku. Viděli jsme a slyšeli spoustu zajímavostí, navštívili jsme starou školu a cestou jsme narazili také na Lucii, Mikuláše a čerty.
 

Děti zvědavé a zvídavé

4. 12. 2019 Školní družina 2. oddělení

Družina není jen o zábavě a hraní. Děti touží poznávat a získávat nové informace. V rámci celoroční hry si povídáme o vývoji a vzniku planety Země, o životě ve středověku, seznamujeme se s tajemnými příběhy z hradů a zámků. Informace čerpáme z knih, ale rovněž využíváme ICT technologie.

Naší první zastávkou v putování po hradech byl hrad Bezděz. Zjistili jsme, že jednou z verzí vzniku názvu hradu Bezděz je odvození od slov běs a děs, kdy lidé pod hradem věřili v nadpřirozené síly, které hrad obývají. My jsme si s dětmi vyzkoušeli namalovat Běse a Děse. Nejprve každé z dětí postupně poslepu namalovalo určitou část těla a potom celá skupina podle své fantazie postavu dotvořila.

Možná tak opravdu Běs Děs vypadal.
 

Družina má talent

26. 11. 2019 Školní družina 2. oddělení

I tento rok měly děti možnost předvést svůj talent, a hlavně odvahu vystoupit před diváky. Odpoledne jsme si v družině užili s vynikajícími zpěváky, hudebníky i tanečníky. Samozřejmě nechyběla ani odborná porota složená ze známých celebrit.

Do finále, které se bude konat v prosinci, postoupili tři soutěžící. Už teď se všichni moc těšíme a jsme zvědaví, jak to dopadne!
 

Společné hry a soutěže nás baví

24. 11. 2019 Školní družina 2. oddělení

Semtamdřívko

11. 11. 2019 Školní družina 2. oddělení

V rámci celoroční hry Středověk si s dětmi přibližujeme život v tomto období. Shodli jsme se na tom, že i když pro mnoho lidí to byla krutá doba, žili víc v souladu s přírodou, netrápily je odpadky a lesy byly čisté. My jsme zapojili svoji fantazii a vymysleli skřítka Semtamdřívko, který chrání les před lidmi, kteří ho ničí. A protože ho nikdo nikdy neviděl, může vypadat i takto.
 

Rozloučení se s babím létem

4. 11. 2019 Školní družina 2. oddělení

Týden před podzimními prázdninami nám počasí přálo. Proto jsme teplé, slunečné počasí využili k soutěžím a hrám nejen s vodou.
 

Každý šachista by měl mít nějakého koníčka

1. 11. 2019 Školní družina

Hrajeme si, poznáváme, soutěžíme, ale i pracujeme

22. 10. 2019 Školní družina 2. oddělení

Ranní družinohraní

15. 10. 2019 Školní družina 2. oddělení

Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den. Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem, protože i ráno si v družině rádi hrajem.
 

Páteční odpoledne s hrami

7. 10. 2019 Školní družina 2. oddělení

Středověk v družině

6. 10. 2019 Školní družina 2. oddělení

S příchodem nového školního roku jsme se hned pustili do práce. Rozdělili jsme si středověké týmy, určili jejich velitele, sestavili bodovací a herní plán a pustili se do staveb hradů.
 

Nový školní rok zahájen i v 2. oddělení ŠD

25. 9. 2019 Školní družina 2. oddělení

Středověká družina – v této celoroční hře budeme s dětmi procházet opravdovým obdobím našich dějin – středověkem. Abychom pochopili, jak vznikaly hrady, hradiště, vesnice a městečka, musíme začít od začátku a to pravěkem, osídlováním naší Země, rozdělování do kmenů, rodů apod. Tak se postupně dostaneme k hlavnímu námětu celoroční činnosti.

Cílem je seznámit žáky s životem doby ve středověku, ať už se bude jednat o život na hradě nebo v podhradí, s rolníky, bohatými či řemeslníky. Děti si samy vyzkouší v tzv. řemeslných dílnách některé výrobky samy vyrobit. Dílny jsme nazvali "Cech malých řemeslníků".

Středověk byla doba rozkvětu umění, staveb. Také my se porozhlédneme po našem kraji a budeme pátrat ať už na internetu, nebo v místní knihovně, jestli se někde blízko nás nenachází stavba, hrad se zajímavou minulostí. Celou hrou nás budou provázet pověsti a tajemné příběhy z českých hradů a zámků.

Děti se rozdělí do středověkých družin. Každá družina si vyrobí herní plán (střed. hrad), který musí do konce hry postavit z papírových kamenů, které na hrad budou lepit (kameny jim budou přidělovány na konci týdne po splnění úkolů). Na konci školního roku pak uvidíme, komu se hrad podařilo postavit a kdo má naopak "jen" zříceninu.

Celoroční činnost zakončíme v červnu uspořádáním středověkého jarmarku, na který pozveme děti z mladšího oddělení ŠD. Na jarmarku děti předvedou, co vyrobily a vydělané středověké mince budou proměněny za kameny na dostavbu hradu.

Cíl činnosti:
– prostřednictvím vžití se do života jiné doby, postav a jejich vlastností rozvíjet dovednosti důležité pro budování mezilidských vztahů (rozvoj kompetencí komunikativní, občanské, sociálně personální);
– získání nových informací v oblasti četby, historie, literatury, hudby a uplatnění svých dřívějších poznatků a dovedností (kompetence pracovní);
– hledání souvislostí světa minulého se světem současným (kompetence občanská);
– aktivní zapojení dětí při realizaci a v průběhu celoroční hry (kompetence sociální a personální);

Očekávané výstupy:
– zvládat sebeobsluhu, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony;
– zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí;
– vnímat a rozlišovat pomocí smyslů;
– prožívat radost ze zvládnutého a poznaného;
– řešit problémy, úkoly a situace;
– vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných, hudebních, pohybových);
– navazovat a udržovat dětská přátelství;
– dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair;
– osvojit si elementární poznatky o historii lidstva;
– orientace v IT – zvládnout vyhledat na internetu potřebné informace;
 

Lodičky z papíru

19. 9. 2019 Školní družina 1. oddělení

Dnes jsme se učili skládat lodičku z papíru. Máme šikovné ruce, všem se lodička podařila a stala se součástí obrázku.
 

Družinky Cestovatelů a dobrodruhů

12. 9. 2019 Školní družina 1. oddělení

Dnes si děti zvolily kapitány a rozdělily se do 3 družinek, ve kterých budou celý rok soutěžit. Družinky si vybraly název a vytvořily bodovací plakát pro bodování celoroční hry.
 

Vyrábíme cestovatelské deníky

6. 9. 2019 Školní družina 1. oddělení

Pro celoroční družinovou hru Cestovatelé a dobrodruzi si děti vyrobily cestovatelské deníky, do kterých si budou vlepovat např. mapy navštívených zemí.
 

Celoroční družinová hra 1. oddělení ŠD

5. 9. 2019 Školní družina 1. oddělení

Tématem celoroční hry 1. oddělení školní družiny v tomto školním roce 2019/2020 je "Cestovatelé a dobrodruzi". Hra je zaměřena na rozvoj a podporu multikulturní výchovy a vzdělávání dětí ve školní družině. Hlavním cílem hry je pomocí společných činností, aktivit a témat zapojit všechny žáky.

Smyslem tématu je seznamovat žáky s rozmanitostí kultur, prohlubovat poznání jejich vlastní identity, rozvíjet smyl pro vnímání okolního světa a spolupráci. Úzce souvisí i s mezilidskými vztahy ve škole a mezi dětmi. Děti budou soutěžit jednotlivě i v družinkách.

1) Téma: Česká republika
Časová dotace: září
Praktické činnosti:
– seznámení dětí s projektem
– popovídat si o zážitcích z prázdnin (naše prázdninové cesty po České republice)
– výroba cestovatelského zápisníku, zápisky z cesty, pracovní listy
– hry na dané téma
– čtení na pokračování, dětská dobrodružná kniha

2) Téma: Severní Amerika (Kanada, USA, Aljaška)
Časová dotace: říjen
Praktické činnosti:
– cesta letadlem do Severní Ameriky
– přílet, získání vlajek navštívených zemí
– seznámení se s kontinentem (lesy, hory, chráněné oblasti, zvířata)
– výtvarná a pracovní činnost zaměřená na seznámení se se Severní Amerikou
– seznámení se s nejznámějšími zvyky
– hry na dané téma
– zápisky z cesty, pracovní listy
– čtení na pokračování, dětská dobrodružná kniha

3) Téma: Střední a Jižní Amerika (Mexiko, Brazílie, Argentina)
Časová dotace: listopad, prosinec
Praktické činnosti:
– cesta do Mexika, získání vlajek navštívených zemí
– seznámení se se zvyky
– výtvarná a pracovní činnost zaměřená na seznámení se s Jižní Amerikou
– hry na dané téma
– zápisky z cesty, pracovní listy
– čtení na pokračování, dětská dobrodružná kniha

4) Téma: Austrálie
Časová dotace: leden
Praktické činnosti:
– cesta do Austrálie, získání vlajky země
– seznámení se se zvyky
– výtvarná a pracovní činnost zaměřená na seznámení se s Austrálií
– hry na dané téma
– zápisky z cesty, pracovní listy
– čtení na pokračování, dětská dobrodružná kniha

5) Téma: Asie (Indie, Čína, Japonsko, Thajsko, Malajsie, Indonesie)
Časová dotace: únor, březen
Praktické činnosti:
– cesta do Indie, získání vlajek navštívených zemí
– seznámení se se zvyky
– výtvarná a pracovní činnost zaměřená na seznámení se s Asií
– hry na dané téma
– zápisky z cesty, pracovní listy
– čtení na pokračování, dětská dobrodružná kniha

6) Téma: Afrika (Maroko, Alžírsko,Tunisko, Etiopie, Egypt, Tanzánie, Madagaskar)
Časová dotace: duben, květen
Praktické činnosti:
– cesta do Maroka, získání vlajky země
– seznámení se se zvyky
– výtvarná a pracovní činnost zaměřená na seznámení se s Afrikou
– hry na dané téma
– zápisky z cesty, pracovní listy
– čtení na pokračování, dětská dobrodružná kniha

7) Téma: Evropa (Španělsko, Francie, Německo)
Časová dotace: červen
Praktické činnosti:
– cesta do Evropy, získání vlajky země
– seznámení se se zvyky
– výtvarná a pracovní činnost zaměřená na seznámení se s Evropou
– hry na dané téma
– zápisky z cesty, pracovní listy
– čtení na pokračování, dětská dobrodružná kniha
 

Nový školní rok zahájen i v 1. oddělení ŠD

3. 9. 2019 Školní družina 1. oddělení

Děti se seznámily s prostory školní družiny, objevily hračky, hry a stavebnice...
 

Družinový jarmark

25. 6. 2019 Školní družina 2. oddělení

Již tradičně každý rok zveme děti z mladšího oddělení školní družiny na jarmark. Děti si za fiktivní penízky zakoupí výrobky, které jsme během roku v našem oddělení vyráběli. Získané "penízky" za prodej budou dětem proměněny na body, a možná nakonec zamíchají pořadím při vyhodnocení naší celoroční hry "Cesta kolem světa". Necháme se překvapit!
 

Zakončení celoroční hry

24. 6. 2019 Školní družina 1. oddělení

Družinky celý rok soutěžily, plnily úkoly...
 

Výlet do Archeoparku Chotěbuz-Podobora

19. 6. 2019 Školní družina 1. oddělení

Prostřednictvím interaktivních expozic v multifunkčním výukovém centru Archeoparku Chotěbuz-Podobora se žáci blíže seznámili se životem našich předků v době halštatské a slovanské. Za doprovodu muzejního pedagoga objevovali informace o historii chotěbuzské lokality a jejím prostřednictvím se dozvěděli více o zemědělství, potravě, oblečení, keramice a struktuře dobové společnosti. Prohlédli si otevřenou archeologickou expozici, exponáty doplněné replikami dobových předmětů včetně zbroje, které si mohli osahat a vyzkoušet, didaktická videa ze života starých Slovanů a interaktivní multimediální zařízení s doplňujícími informacemi, obrázky a kvízy. Otevřená přírodovědná expozice je souběžně seznámila s florou a faunou, která byla a je součástí této lokality.
V současné době probíhá rekonstrukce hradiska.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5