MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

 

Semtamdřívko

11. 11. 2019 Školní družina 2. oddělení

V rámci celoroční hry STŘEDOVĚK si s dětmi přibližujeme život v tomto období. Shodli jsme se na tom, že i když pro mnoho lidí to byla krutá doba, žili víc v souladu s přírodou, netrápily je odpadky a lesy byly čisté. My jsme zapojili svoji fantazii a vymysleli skřítka Semtamdřívko, který chrání les před lidmi, kteří ho ničí. A protože ho nikdo nikdy neviděl, může vypadat i takto.
 

Rozloučení se s babím létem

4. 11. 2019 Školní družina 2. oddělení

Týden před podzimními prázdninami nám počasí přálo. Proto jsme teplé, slunečné počasí využili k soutěžím a hrám nejen s vodou.
 

Každý šachista by měl mít nějakého koníčka

1. 11. 2019 Školní družina

Hrajeme si, poznáváme, soutěžíme, ale i pracujeme

22. 10. 2019 Školní družina 2. oddělení

Ranní družinohraní

15. 10. 2019 Školní družina 2. oddělení

Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den. Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem, protože i ráno si v družině rádi hrajem.
 

Páteční odpoledne s hrami

7. 10. 2019 Školní družina 2. oddělení

Středověk v družině

6. 10. 2019 Školní družina 2. oddělení

S příchodem nového školního roku jsme se hned pustili do práce. Rozdělili jsme si středověké týmy, určili jejich velitele, sestavili bodovací a herní plán a pustili se do staveb hradů.
 

Nový školní rok zahájen i v 2. oddělení ŠD

25. 9. 2019 Školní družina 2. oddělení

Středověká družina – v této celoroční hře budeme s dětmi procházet opravdovým obdobím našich dějin – středověkem. Abychom pochopili, jak vznikaly hrady, hradiště, vesnice a městečka, musíme začít od začátku a to pravěkem, osídlováním naší Země, rozdělování do kmenů, rodů apod. Tak se postupně dostaneme k hlavnímu námětu celoroční činnosti.

Cílem je seznámit žáky s životem doby ve středověku, ať už se bude jednat o život na hradě nebo v podhradí, s rolníky, bohatými či řemeslníky. Děti si samy vyzkouší v tzv. řemeslných dílnách některé výrobky samy vyrobit. Dílny jsme nazvali "Cech malých řemeslníků".

Středověk byla doba rozkvětu umění, staveb. Také my se porozhlédneme po našem kraji a budeme pátrat ať už na internetu, nebo v místní knihovně, jestli se někde blízko nás nenachází stavba, hrad se zajímavou minulostí. Celou hrou nás budou provázet pověsti a tajemné příběhy z českých hradů a zámků.

Děti se rozdělí do středověkých družin. Každá družina si vyrobí herní plán (střed. hrad), který musí do konce hry postavit z papírových kamenů, které na hrad budou lepit (kameny jim budou přidělovány na konci týdne po splnění úkolů). Na konci školního roku pak uvidíme, komu se hrad podařilo postavit a kdo má naopak "jen" zříceninu.

Celoroční činnost zakončíme v červnu uspořádáním středověkého jarmarku, na který pozveme děti z mladšího oddělení ŠD. Na jarmarku děti předvedou, co vyrobily a vydělané středověké mince budou proměněny za kameny na dostavbu hradu.

Cíl činnosti:
– prostřednictvím vžití se do života jiné doby, postav a jejich vlastností rozvíjet dovednosti důležité pro budování mezilidských vztahů (rozvoj kompetencí komunikativní, občanské, sociálně personální);
– získání nových informací v oblasti četby, historie, literatury, hudby a uplatnění svých dřívějších poznatků a dovedností (kompetence pracovní);
– hledání souvislostí světa minulého se světem současným (kompetence občanská);
– aktivní zapojení dětí při realizaci a v průběhu celoroční hry (kompetence sociální a personální);

Očekávané výstupy:
– zvládat sebeobsluhu, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony;
– zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí;
– vnímat a rozlišovat pomocí smyslů;
– prožívat radost ze zvládnutého a poznaného;
– řešit problémy, úkoly a situace;
– vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných, hudebních, pohybových);
– navazovat a udržovat dětská přátelství;
– dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair;
– osvojit si elementární poznatky o historii lidstva;
– orientace v IT – zvládnout vyhledat na internetu potřebné informace;
 

Lodičky z papíru

19. 9. 2019 Školní družina 1. oddělení

Dnes jsme se učili skládat lodičku z papíru. Máme šikovné ruce, všem se lodička podařila a stala se součástí obrázku.
 

Družinky Cestovatelů a dobrodruhů

12. 9. 2019 Školní družina 1. oddělení

Dnes si děti zvolily kapitány a rozdělily se do 3 družinek, ve kterých budou celý rok soutěžit. Družinky si vybraly název a vytvořily bodovací plakát pro bodování celoroční hry.
 

Vyrábíme cestovatelské deníky

6. 9. 2019 Školní družina 1. oddělení

Pro celoroční družinovou hru Cestovatelé a dobrodruzi si děti vyrobily cestovatelské deníky, do kterých si budou vlepovat např. mapy navštívených zemí.
 

Celoroční družinová hra 1. oddělení ŠD

5. 9. 2019 Školní družina 1. oddělení

Tématem celoroční hry 1. oddělení školní družiny v tomto školním roce 2019/2020 je "Cestovatelé a dobrodruzi". Hra je zaměřena na rozvoj a podporu multikulturní výchovy a vzdělávání dětí ve školní družině. Hlavním cílem hry je pomocí společných činností, aktivit a témat zapojit všechny žáky.

Smyslem tématu je seznamovat žáky s rozmanitostí kultur, prohlubovat poznání jejich vlastní identity, rozvíjet smyl pro vnímání okolního světa a spolupráci. Úzce souvisí i s mezilidskými vztahy ve škole a mezi dětmi. Děti budou soutěžit jednotlivě i v družinkách.

1) Téma: Česká republika
Časová dotace: září
Praktické činnosti:
– seznámení dětí s projektem
– popovídat si o zážitcích z prázdnin (naše prázdninové cesty po České republice)
– výroba cestovatelského zápisníku, zápisky z cesty, pracovní listy
– hry na dané téma
– čtení na pokračování, dětská dobrodružná kniha

2) Téma: Severní Amerika (Kanada, USA, Aljaška)
Časová dotace: říjen
Praktické činnosti:
– cesta letadlem do Severní Ameriky
– přílet, získání vlajek navštívených zemí
– seznámení se s kontinentem (lesy, hory, chráněné oblasti, zvířata)
– výtvarná a pracovní činnost zaměřená na seznámení se se Severní Amerikou
– seznámení se s nejznámějšími zvyky
– hry na dané téma
– zápisky z cesty, pracovní listy
– čtení na pokračování, dětská dobrodružná kniha

3) Téma: Střední a Jižní Amerika (Mexiko, Brazílie, Argentina)
Časová dotace: listopad, prosinec
Praktické činnosti:
– cesta do Mexika, získání vlajek navštívených zemí
– seznámení se se zvyky
– výtvarná a pracovní činnost zaměřená na seznámení se s Jižní Amerikou
– hry na dané téma
– zápisky z cesty, pracovní listy
– čtení na pokračování, dětská dobrodružná kniha

4) Téma: Austrálie
Časová dotace: leden
Praktické činnosti:
– cesta do Austrálie, získání vlajky země
– seznámení se se zvyky
– výtvarná a pracovní činnost zaměřená na seznámení se s Austrálií
– hry na dané téma
– zápisky z cesty, pracovní listy
– čtení na pokračování, dětská dobrodružná kniha

5) Téma: Asie (Indie, Čína, Japonsko, Thajsko, Malajsie, Indonesie)
Časová dotace: únor, březen
Praktické činnosti:
– cesta do Indie, získání vlajek navštívených zemí
– seznámení se se zvyky
– výtvarná a pracovní činnost zaměřená na seznámení se s Asií
– hry na dané téma
– zápisky z cesty, pracovní listy
– čtení na pokračování, dětská dobrodružná kniha

6) Téma: Afrika (Maroko, Alžírsko,Tunisko, Etiopie, Egypt, Tanzánie, Madagaskar)
Časová dotace: duben, květen
Praktické činnosti:
– cesta do Maroka, získání vlajky země
– seznámení se se zvyky
– výtvarná a pracovní činnost zaměřená na seznámení se s Afrikou
– hry na dané téma
– zápisky z cesty, pracovní listy
– čtení na pokračování, dětská dobrodružná kniha

7) Téma: Evropa (Španělsko, Francie, Německo)
Časová dotace: červen
Praktické činnosti:
– cesta do Evropy, získání vlajky země
– seznámení se se zvyky
– výtvarná a pracovní činnost zaměřená na seznámení se s Evropou
– hry na dané téma
– zápisky z cesty, pracovní listy
– čtení na pokračování, dětská dobrodružná kniha
 

Nový školní rok zahájen i v 1. oddělení ŠD

3. 9. 2019 Školní družina 1. oddělení

Děti se seznámily s prostory školní družiny, objevily hračky, hry a stavebnice...
 

Družinový jarmark

25. 6. 2019 Školní družina 2. oddělení

Již tradičně každý rok zveme děti z mladšího oddělení školní družiny na jarmark. Děti si za fiktivní penízky zakoupí výrobky, které jsme během roku v našem oddělení vyráběli. Získané "penízky" za prodej budou dětem proměněny na body, a možná nakonec zamíchají pořadím při vyhodnocení naší celoroční hry "Cesta kolem světa". Necháme se překvapit!
 

Zakončení celoroční hry

24. 6. 2019 Školní družina 1. oddělení

Družinky celý rok soutěžily, plnily úkoly...
 

Výlet do Archeoparku Chotěbuz-Podobora

19. 6. 2019 Školní družina 1. oddělení

Prostřednictvím interaktivních expozic v multifunkčním výukovém centru Archeoparku Chotěbuz-Podobora se žáci blíže seznámili se životem našich předků v době halštatské a slovanské. Za doprovodu muzejního pedagoga objevovali informace o historii chotěbuzské lokality a jejím prostřednictvím se dozvěděli více o zemědělství, potravě, oblečení, keramice a struktuře dobové společnosti. Prohlédli si otevřenou archeologickou expozici, exponáty doplněné replikami dobových předmětů včetně zbroje, které si mohli osahat a vyzkoušet, didaktická videa ze života starých Slovanů a interaktivní multimediální zařízení s doplňujícími informacemi, obrázky a kvízy. Otevřená přírodovědná expozice je souběžně seznámila s florou a faunou, která byla a je součástí této lokality.
V současné době probíhá rekonstrukce hradiska.
 

Jakpak si hráli valášci malí

14. 6. 2019 Školní družina 2. oddělení

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 jsme podnikli výlet do Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm, kde byl pro nás připraven edukační program "Jakpak si hráli valášci malí". Lektorka Sabrina nás seznámila s tím, jak děti na valašsku trávily volný čas a s čím si hrály. Povídání doplnila praktickými ukázkami starých hraček vyrobených z dostupných přírodních materiálů, které tenkrát měli lidé doma. Bylo to zejména dřevo, sláma, staré kusy látek apod. Děti si vyzkoušely různé zábavné hry a v závěru programu si vyrobily "starou" hračku. Výlet jsme zakončili v cukrárně.
 

Horké dny nám nevadí, vodní hry nás ochladí

12. 6. 2019 Školní družina 2. oddělení

Loučíme se s Asií

4. 6. 2019 Školní družina 2. oddělení

Tato etapa byla pro děti velmi zajímavá, protože se v ní seznámily s odlišnou kulturou tamních lidí. S dětmi jsme si vyrobili klobouky typické pro tuto oblast. Slaměný kuželový klobouk má původ v jižní a jihovýchodní Asii. Na hlavu se připevňuje většinou šátkem. Jeho kuželový tvar má sloužit k tomu, aby ochraňoval hlavu před sluncem a deštěm a zároveň ochlazoval hlavu, ponoříme-li ho do vody. V Japonsku se nazývá sugegasa (菅笠), v Číně dǒu lì (斗笠) a ve Vietnamu Nón lá. Dále jsme se zabývali čínským horoskopem, soutěžili a hráli hry zaměřené na práci s čínskými hůlkami. Při těchto hrách si děti procvičily svoji trpělivost, vytrvalost a jemnou motoriku.

V závěru etapy nám přálo počasí, tak jsme toho opět využili k vodním hrám. Teď už jen zbývá zjistit, kdo je vítězem této etapy.
 

Čína

14. 5. 2019 Školní družina 2. oddělení

Naší předposlední zastávkou na cestě kolem světa se stala Čína. V zábavných hrách jsme si vyzkoušeli práci s čínskými jídelními hůlkami a přebírali jsme rýži. Rovněž byly děti seznámeny s čínskými znaky. Čínské znaky jsou písemná soustava, která je používána pro zápis čínských jazyků. Znaky se vyvinuly z obrázkového písma, kde každý znak vystihuje zjednodušenou podobu pojmu. Čínské písmo patří mezi starověká písma a jde o nejdéle soustavně používané písmo na světě.

Děti si vyzkoušely napsat své jméno a zjistily, že to není tak jednoduché, jak se zdá.

Hezký den!
好天气!
 

Den rodin s družinou

14. 5. 2019 Školní družina 2. oddělení

Letošní ročník jsme si s dětmi opět užili a již nyní se těšíme na ten další.
 

Zajímavosti z Egypta

3. 5. 2019 Školní družina 2. oddělení

Tvar egyptských pyramid je údajně inspirován šířením slunečních paprsků. Dešťových srážek je v Egyptě dva centimetry za rok. Ve starověkém Egyptě se věřilo, že kočky jsou posvátné a že jejich chov v domácnosti přináší štěstí. Z Egypta pochází papír, tužka i zubní pasta. Slovo mumie je perského původu a označoval se jím původně asfalt, později se výraz mumie užíval pro všechno, co zaschlo v přirozeném stavu. Konzervovaná těla byla někdy také ponořovaná do asfaltu, jako jednoho z vnějších mumifikačních materiálů.
 

Pták ohnivák, hra mezi družinkami

2. 5. 2019 Školní družina 1. oddělení

Pták ohnivák má zavázané oči, aby neviděl, kdo jej chce o vzácné peří – kolíčky přichycené na oděvu – připravit. Jak vidno, děti byly při hře velmi hbité:)
 

Putování Afrikou

24. 4. 2019 Školní družina 2. oddělení

Naší další zastávkou se stal Egypt a jeho záhadné pyramidy.
 

Budoucí barmani

16. 4. 2019 Školní družina 2. oddělení

Po palačinkách jsme si dali drink. Ten si ale děti musely samy namíchat z dostupných ingrediencí a dát mu svůj originální název. Pak už jsme jen ochutnávali a vybrali dva nejlepší:

ŽELÉ BONBON: led, Sprite, Fanta, Kofola, Jupí šťáva, citron, limetka, jahoda, máta na ozdobu

JoJoMIX: jahody, jahodový džus, kiwi, limetka, třtinový cukr (vše rozmixovat)

Dobrou chuť!
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5