MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

BAKALÁŘI Žákovská knížka

Google Classroom

Umíme to

YouTubeTV

esf2

 

Zápisy do ZŠ a MŠ Václavovice, p. o. pro šk. r. 2024/2025

« zpět
7. 3. 2024

V souladu s kritérii přijetí lze žádost o přijetí K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE V ZŠ + zápisový list + přihlášku ke stravování + přihlášku do družiny stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně 3. 4. 2024 od 13:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 4. 4. 2024.

Žádost o ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V ZŠ lze stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně 3. 4. 2024 od 13:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 4. 4. 2024. Podmínkou odložení povinné školní docházky v ZŠ je podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb. doporučující vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V souladu s kritérii přijetí lze žádost o přijetí K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ + zápisový list (+ vyjádření lékaře) + přihlášku ke stravování stáhnout níže a společně s kopií rodného listu dítěte předat osobně 9. 5. 2024 od 8:00 do 17:00 hod. v budově MŠ, nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem) do 10. 5. 2024.


« zpět