MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

BAKALÁŘI Žákovská knížka

Google Classroom

Umíme to

YouTubeTV

esf2

 

 

Florbal? Kdo by odolal!

30. 4. 2022 Mimoškolní aktivity

Hráli jsme šachovanou, vždyť to znáš

24. 10. 2021 Mimoškolní aktivity

kamaráde já jsem vyhrával...
 

Začínáme tančit, tak neváhej a přidej se k nám!

20. 10. 2021 Mimoškolní aktivity

Vážení rodiče, milé děti, od tohoto školního roku začínáme tančit pod vedením nové paní učitelky Mgr. Pavly Náhlé, která společně s manželem vyučuje Latino fit dance a latinskoamerické tance v Šenově. Vyzkoušejte něco nového a přidejte se k nám na www.skolavaclavovice.cz/cs/mimoskolni-aktivity/clanky/tanec#contents

Těšíme se na vás!
Mgr. Pavla Náhlá + Ing. Martin Náhlý
www.tanecvsenove.cz
 

Šachové kroužky v naší škole

21. 9. 2021 Mimoškolní aktivity

Šachy jsou považovány za pozoruhodný nástroj, který rozvíjí rozumové dovednosti, soustředění, paměť a analytické schopnosti člověka. Pomáhají dětem ve škole, v budoucím zaměstnání i v osobním životě. Převládá názor, že by bylo dobré, kdyby každé dítě umělo hrát šachy, jak tomu bývalo před nástupem PC her a internetu. V řadě zemí byly šachy zavedeny do škol s cílem zvyšovat inteligenční kvocient dětí. V roce 2012 přijal Evropský parlament deklaraci, ve které doporučuje zavedení šachů do vzdělávacích systémů v členských státech EU. V současné době jsou součástí školní výuky v 60 zemích.

Ve spolupráci se Šachovým klubem Šenov se v naší škole již čtvrtým rokem v rámci mimoškolních aktivit "učí" šachy v kroužcích. Podle zájmu by měly v naší škole probíhat 3 kroužky. Jen v MŠ a dva v ZŠ, první pro začátečníky a druhý pro mírně pokročilé. V MŠ bude trvat výuka 1 hod. týdně v rámci vyučování. V ZŠ budou oba kroužky probíhat po vyučování, po 2 hod. týdně. Výuka šachové hry je zdarma po dobu 3 let od 1. 10. 2021 do 30. 6. 2024. Pro výuku šachu máme zajištěn veškerý materiál a trenéry.

Vážení rodiče, pokud byste měli zájem přihlásit Vaše dítě do těchto kroužků, vyplňte přihlášku a odevzdejte ve škole. Kapacita je omezena na 20 dětí v každém kroužku. Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

Ing. Miroslav Kozel, předseda Šachového klubu Šenov
 

Angličtina hrou pro školáky

21. 9. 2021 Mimoškolní aktivity

Angličtina Cambridge

21. 9. 2021 Mimoškolní aktivity

Čtenářský kroužek, aneb knihovna patří dětem!

18. 9. 2021 Mimoškolní aktivity

Milí rodiče, milé děti, již několik let funguje v naší knihovně čtenářský kroužek pro žáky IV. a V. třídy. I letos bych chtěla v jeho činnosti pokračovat. Scházíme se s dětmi každé úterý v knihovně ve Václavovicích. Od 13 hodin tam mohou pod mým dozorem trávit volný čas, od 14 do 15 hodin pak společně čteme a pracujeme.

V místní knihovně máme zařízen čtenářský koutek ze sedacích pytlů, takže mají děti ke čtení maximální pohodlí. Čteme si z vlastních knih, půjčujeme si knihy z knihovny, následně si o přečteném textu povídáme, vytváříme ilustrace a obálky ke knize, tvoříme komiksy, píšeme vlastní texty... Čtu ukázky z knih, o všem pak diskutujeme.

Ráda se budu podílet na vytváření hezkého vztahu dětí ke knize a pokusím se dokázat, že čtení je skutečně nejen nutnost, ale i zábava.

První schůzka se koná 7. 9. 2021 ve 13 hodin v prostorách naší knihovny. Za kroužek se neplatí.

Mgr. Eva Šlosarová
tel.: 607 729 508
 

Tanec

18. 9. 2021 Mimoškolní aktivity

Florbal

18. 9. 2021 Mimoškolní aktivity

https://www.fbcostrava.cz/klub/akademie-fbc/fa-vaclavovice/
 

Atletika

17. 9. 2021 Mimoškolní aktivity

Přerušení kroužků DDM Vratimov

4. 10. 2020 Mimoškolní aktivity

Vážení rodiče, milé děti, na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS) od pondělí 5. 10. do neděle 18. 10. 2020 přerušuje Dům dětí a mládeže Vratimov (DDM) provoz mimoškolních aktivit (kroužků). Neodučené kroužky budou nahrazeny v průběhu června 2021. Týká se všech kroužků, u jejichž vyučujících je uvedeno ddmvratimov.cz – více na https://www.skolavaclavovice.cz/cs/mimoskolni-aktivity/clanky/krouzky-ve-sk-r-2020-2021-aktualizovano#contents

Mimoškolní aktivity (kroužky), které neorganizuje DDM, zůstávají v režii jednotlivých vyučujících.
 

Kroužky ve šk. r. 2020/2021

1. 10. 2020 Mimoškolní aktivity

Vážení rodiče, milé děti, dokončujeme pro vás nabídku mimoškolních aktivit (MA) – kroužků. Z protiepidemiologických důvodů budou kroužky organizovány tak, aby nedocházelo ke střetu tříd. Pokud ke střetu tříd dojde, žák se již ten den nesmí vrátit zpět do prostor školní družiny.

Pondělí:
13:00-17:00 Knihovna (více na www.vaclavovice.knihovna.info)
13:00-14:00 Gymnastika (kde: TV, kdo: 10)
14:00-18:00 Badminton (kde: TV, kdo: 3)
14:15-15:00 Angličtina pro Sluníčka (kde: MŠ, kdo: 2)
15:05-15:50 Angličtina pro Motýlky (kde: MŠ, kdo: 2)

Úterý:
13:00-15:00 Knihovna patří dětem (kde: knihovna, kdo: 4)
13:00-14:00 Sportovky (kde: TV, kdo: 6)
13:00-14:00 Deskovky (kde: PC, kdo: 5)
14:00-16:00 Atletika (kde: TV, kdo: 7)
15:00-15:45 Tanečky pro Sluníčka (kde: MŠ, kdo: 8)
16:00-17:00 Tanec pro ZŠ (kde: TV, kdo: 8)

Středa:
13:00-14:15 Šachy pro IV. + V. (kde: PC, kdo: 9)
13:00-15:00 Gymnastika (kde: TV, kdo: 10)
13:00-14:00 Angličtina pro II. B (kde: ZŠ, kdo: 2)
14:15-15:15 Šachy pro II. B (kde: PC, kdo: 9)

Čtvrtek:
13:00-15:00 Badminton (kde: TV, kdo: 3)
13:00-14:00 Šachy pro II. A + III. (kde: PC, kdo: 9)
14:00-14:45 Šachy pro I. + II. B (kde: PC, kdo: 9)

Pátek:
12:15-13:00 Angličtina pro I. (kde: ZŠ, kdo: 2)
13:00-14:00 Angličtina pro II. A (kde: ZŠ, kdo: 2)
13:00-14:30 Volejbal (kde: TV, kdo: 11)
14:00-15:30 Angličtina Cambridge pro V. (kde: ZŠ, kdo: 2)
14:30-15:30 Florbal (kde: TV, kdo: 1)

Sobota:
12:00-15:00 Badminton (kde: TV, kdo: 3)

Upřesňujeme:
Vědecký kroužek (kde: ZŠ, kdo: ?)
Němčina pro ZŠ (kde: ?, kdo: 12)

Kontakty na vyučující:
(1) FBC Ostrava, web: https://bit.ly/fa-vaclavovice
(2) Mgr. Naděžda Macková, email: n.mackova@zsvratimov.cz
(3) Lenka Velčovská, tel.: 602 794 406, web: www.ddmvratimov.cz
(4) Mgr. Eva Šlosarová, tel.: 607 729 508, email: evaslosarova@seznam.cz
(5) Klára Pastorková, web: www.ddmvratimov.cz
(6) Věra Pacíková, tel.: 725 702 853, web: www.ddmvratimov.cz
(7) Mgr. Romana Bělocká, tel.: 732 172 852, email: romana.belocka@atleskolka.cz
(8) Bc. Klára Badurová, tel.: 728 110 406, email: badurova.klara@seznam.cz
(9) Ing. Miroslav Kozel, tel.: 604 265 424, email: miroslav.kozel@seznam.cz
(10) Markéta Sára Kaczorová Pastrňáková, tel.: 602 441 283, email: marketa-sara.p@seznam.cz
(11) Martin Vaculík, tel.: 601 381 173, email: martin.vaculik@post.cz
(12) Ing. Jarmila Fořtová, email: jafort@post.cz
 

Tanečky pro děti (aktualizováno 1. 10. 2020)

1. 10. 2020 Mimoškolní aktivity

Vážení rodiče, milé děti. Tanečky pro MŠ a tanec pro ZŠ budou!:-) Musíme však dodržet stanovená omezení, které plně respektujeme, a tak maximální počet pro konání kroužků je 9 dětí. Platí pro děti, které se na kroužek přihlásili mezi prvních devět. Ostatní přihlášení se k nám přidají, doufáme, po 14-ti dnech, kdy skončí tato omezení dle maximálního počtu dětí.

Děti, které navštěvovaly tanec v minulém školním roce a došlo k přerušení, se platba poměrnou částí za nedochozené kroužky převádí do tohoto školního roku.

Těšíme se na Vás!

Martin Náhlý a Klára Badurová
www.tanecvsenove.cz
 

Kroužek angličtiny pro I. a II. třídu ZŠ

27. 9. 2020 Mimoškolní aktivity

Vážení rodiče, milé děti, i v letošním šk. r. 2020/2021 Vám nabízíme jazykový kroužek Angličtiny. Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách v budově ZŠ Václavovice. Kroužek je otevřen pro každou třídu zvlášť (při minimálním počtu 5 žáků na třídu):

I. třída: v pátek od 12:15 do 13:00 hod.
II. A třída: v pátek od 13:00 do 14:00 hod.
II. B třída: ve středu od 13:00 do 14:00 hod.

Hodiny budou plné anglických her, práce s obrázkovým materiálem, proložené písničkami, říkadly a novými pracovními lisy. Listy budou dětem kopírovány. Děti si rozšíří svou slovní zásobu, zdokonalí se ve výslovnosti a budou dobře připraveny na výuku Anglického jazyka ve III. třídě ZŠ.

Cena kroužku je 1 000 Kč na pololetí. Platbu prosím proveďte bezhotovostně na účet 211263580/0600 s VS jméno žáka, třída, ZŠ Václavovice (např. Jan Novák 1 ZŠ Václavovice).

Na Vaše děti se těší
Mgr. Naďa Macková
email: n.mackova@zsvratimov.cz
 

Volejbalový kroužek až od pátku 2. 10. 2020

24. 9. 2020 Mimoškolní aktivity

Vážení rodiče, milé děti, omlouváme se všem, ale z technických důvodů ze strany trenérů jsme nuceni posunout začátek volejbalového kroužku až na pátek 2. 10. 2020 (od 13.00 do 14.30 hod.). Děkujeme! Martin Vaculík a Roman Dvoran
 

Florbal

21. 9. 2020 Mimoškolní aktivity

Vážení rodiče, milí žáci, na přání mnohých z vás rozšiřujeme nabídku mimoškolních aktivit (kroužků) o florbal. Ve spolupráci s vrcholovým florbalovým klubem FBC Ostrava se nám otevírají dveře do Florbalové akademie FBC, která úspěšně funguje na mnohých školách ve spádové oblasti Ostravy.

Florbal bude probíhat již od září 2020 každý pátek od 14.30 do 15.30 hod. v prostorách naší tělocvičny pod vedením renomovaných trenérů z FBC Ostrava. Náplň florbalové akademie je pohybová všestrannost, základy florbalu, herní činnost jednotlivce, soutěže a hry o věcné ceny.

Vše potřebné, včetně přihlášky naleznete na stránkách florbalové akademie https://bit.ly/fa-vaclavovice

Důležité kontakty:

Jakub Robenek
šéftrenér mládeže FBC Ostrava, hlavní trenér A-týmu žen a asistent trenéra reprezentace žen ČR
tel.: +420 734 288 191
email: jakub.robenek@fbcostrava.cz

Karin Vavrečková
sportovní manažer FBC Ostrava, členka A-týmu žen a dlouhodobá reprezentantka ČR
tel.: +420 773 652 756
email: karin.vavreckova@fbcostrava.cz

Více na www.fbcostrava.cz a www.facebook.com/florbalostrava
 

Jezdecká škola Jurášek

21. 9. 2020 Mimoškolní aktivity

Knihovna patří dětem

20. 9. 2020 Mimoškolní aktivity

Vážení rodiče, milé děti, již několik let funguje v naší knihovně čtenářský kroužek pro žáky 4. a 5. ročníků. S dětmi se scházím každé úterý v knihovně ve Václavovicích. Od 13.00 hod. tam mohou děti pod mým dozorem trávit volný čas, od 14.00 do 15.00 hod. pak společně čteme a pracujeme.

V místní knihovně máme zařízen čtenářský koutek ze sedacích pytlů, takže děti mají při čtení maximální pohodlí.

Čteme si z vlastních knih, půjčujeme si knihy z knihovny, následně si o přečteném textu povídáme, vytváříme ilustrace a obálky ke knize, tvoříme komiksy, píšeme vlastní texty apod. Čtu dětem ukázky z knih, rádi si pak o všem povídáme. Možná bychom se také pokusili o jednoduchou dramatizaci přečteného textu.

Ráda se s vámi budu podílet na vytváření hezkého vztahu vašeho dítěte ke knize a pokusím se dokázat, že čtení je skutečně nejen nutnost, ale i zábava.

Za kroužek se neplatí.

Srdečně zdravím a těším se na vaše děti! Mgr. Eva Šlosarová
 

Flétna ve školce

29. 2. 2020 Mimoškolní aktivity

Kroužek angličtiny ve škole

20. 2. 2020 Mimoškolní aktivity

Tanečky na 2. pololetí – přidej se k nám!

3. 2. 2020 Mimoškolní aktivity

Vážení rodiče, milé děti! Kroužek tanečků pokračuje i ve druhém pololetí. Děti se učí první jednoduché taneční kroky, základy rytmiky, hrají zábavné hry. Tanečky pro děti MŠ probíhají každé úterý od 14:30 hod. v budově MŠ, pro žáky ZŠ v tělocvičně od 15:30 hod.

Přidej se k nám a zavolej 732 349 087, nebo napiš na tanecvsenove@gmail.com

Těšíme se na Tebe! – více na www.tanecvsenove.cz
 

Věda nás baví na 2. pololetí – přidej se k nám!

3. 2. 2020 Mimoškolní aktivity

Věda nás baví je vědecký kroužek pro děti ZŠ, který probíhá každou středu od 13:15 do 14:15 hod. v učebně I. A (v suterénu MŠ u jídelny). Chcete mít doma příštího Einsteina a ještě mu dopřát spoustu zábavy? V kroužku Věda nás baví se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů jako je fyzika, chemie, biologie, astronomie a přírodopis.

Navštivte nás na www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti a přidejte se k nám!
 

Šachy v plném tahu!

3. 2. 2020 Mimoškolní aktivity

Flétna ve školce

30. 1. 2020 Mimoškolní aktivity

Angličtina ve školce

29. 1. 2020 Mimoškolní aktivity

Děti si hravou formou procvičovaly názvy zvířat.
 

1 | 2 | 3