MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Informace o základní škole

Základní škola (ZŠ) poskytuje základní vzdělávání žáků podle školního vzdělávacího programu "Spoluprací a hrou k poznání světa kolem nás" (k nahlédnutí ve škole).

ZŠ tvoří 6 tříd: od 1. 9. 2018 po předpokládanou dobu dvou let budou v souvislosti s rekonstrukcí budovy ZŠ sloužit k výuce ve školním roce 2019/2020 tyto náhradní prostory:

I. A třída: budova MŠ (v suterénu u jídelny), ul. Obecní 394
I. B třída: budova OÚ (v přízemí), ul. Obecní 130
II. třída: budova ŠD (u asfaltového hřiště), ul. Obecní 150
III. třída: budova MŠ (v podkroví), ul. Obecní 394
IV. třída: budova MŠ (v podkroví), ul. Obecní 394
V. třída: budova OÚ (v patře), ul. Obecní 130

Provozní doba ZŠ: od 7.30 do 13.30 hod.

Nejvyšší povolený počet žáků v ZŠ: 135
Aktuální počet žáků: 128