MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Páťáci trénují angličtinu na počítačích

22. 1. 2022 Základní škola V. třída

Minulý týden jsme přidali do hodin angličtiny trochu adrenalinu a zasoutěžili jsme si. Sloveso be už máme v malíčku, tak jsme přidali do soutěže i sloveso have got. Zasoutěžit si můžete se svými dětmi i vy na https://www.umimeanglicky.cz/zavody

My jsme závodili v tématu To do, to have, to be in present simple, ale vy si můžete vybrat ze spousty dalších témat a ověřit si, jestli Vás Vaše děti už v angličtině převyšují. Držím Vám palce!
 

Bezlepkový jídelní lístek 24. 1. - 28. 1. 2022

Školní jídelna

Když ji miluješ, není co řešit…

20. 1. 2022 Základní škola V. třída

Kdo by nemiloval češtinu, ve které jsme si dnes povídali o reklamě. Dozvěděli jsme se, jaká média reklamu zveřejňují, a jaký má reklama význam. Kdo by neznal původ tohoto slova, může si ověřit, že slovo reklama nepochází ze slova "klamat", jak by se zdálo, nýbrž z latinského "reclamare", což znamená "znovu volat". Součástí dnešní výuky bylo shlédnutí vtipné reklamy. Poté jsme si vyplnili pracovní listy, vyzkoušeli si navrhnout lákavý obal čokoládové tyčinky a ve skupinkách jsme vymysleli reklamní spot, rozhlasovou reklamu, internetovou reklamu a novinovou reklamní kampaň na nepíšící pero/fix. Nabyli jsme zkušenosti, a tak nás už žádná klamavá reklama nemůže oklamat!
 

Výjezdový lyžařský kurz 2022 pro MŠ a ZŠ (aktualizováno)

19. 1. 2022

Vážení rodiče, milí snowboarďáci a lyžaři! Škola Václavovice ve spolupráci s www.sunoutdoor.cz a finanční podpory Obce Václavovice pro vás připravila výjezdový lyžařský kurz do skiareálu Bílá a zpět do školy na oběd od pondělí 24. 1. do pátku 28. 1. 2022 v ceně 2 240 Kč vč. soukromé autobusové dopravy + půjčovné za lyžařskou výstroj (pokud máte svou lyžařskou výstroj, půjčovné nehradíte).

Přihlášení probíhá na https://prihlaska.nabile.cz/prihlaseni po kliknutí na tlačítko Zaregistrujte se. Přihlášení a úhradu je nutné provést do 20. 12. 2021. Tip: požádejte zdravotní pojišťovnu, nebo zaměstnavatele (z FKSP) o příspěvek (veškerá potvrzení budou k dispozici ke stažení po přihlášení).

Denní organizace výjezdového lyžařského kurzu:
6:30-7:30 pondělní testování všech žáků ZŠ AG testy (netýká se dětí MŠ)
7:45 odjezd od školy Václavovice*
8:40 příjezd do skiareálu Bílá
9:05-10:05 výuka
10:05-10:20 přestávka na svačinu**
10:20-11:20 výuka
11:40 odjezd ze skiareálu Bílá*
12:35 příjezd ke škole Václavovice na oběd***

* v autobusech roušky/respirátory (2 autobusy, 80 lyžařů)
** žáci ZŠ svačinu s sebou z domu (netýká se dětí MŠ)
*** případné odhlášky obědů hlaste vedoucí ŠJ

Prosím nezapomeňte:
1) vzít s sebou hrníček na čaj (teplý čaj zajištěn),
2) nechat seřídit a namazat své lyže,
3) podepsat své lyže/snowboardy (zůstávají ve skiareálu),
4) podepsat své lyžařské boty, přilby, brýle a batohy,
5) potvrzení o účasti na lyžařském kurzu bude ke stažení na https://prihlaska.nabile.cz/prihlaseni

A takto naši Lyžníci z Václavovic lyžovali v minulých létech: 

Nacvičujeme divadlo

18. 1. 2022 Základní škola III. A třída

Ve III. A se zrodily divadelní hvězdy. Máme obsazeny všechny role, máme kostymérku, maskérku, režiséra a taky slavné křoví. Můžete se těšit – již brzy ve Vaší škole...
 

Můj kamarád – knížka

18. 1. 2022 Mateřská škola Motýlci

Uplynulý týden jsme věnovali knížkám. Děti představily kamarádům svoji oblíbenou knížku, pověděly nám o čem je, ukázaly obrázky, společně jsme si knížky prohlíželi a četli si z nich před spaním. Abychom věděli, kam jsme se v knížce dočetli, vyrobili jsme si každý svou záložku s písmenky. Zpívali jsme písničku o knížkách, vyrobili si pohádkové prstové loutky, hráli loutkové hříčky, "psali na počítači", skládali slovo z písmenek podle předlohy, hledali rýmy, vytleskávali slabiky, vybarvovali určená písmenka apod. Děkujeme všem rodičům, kteří se na našem s knížkami prožitém týdnu podíleli 🙂
 

Jídelní lístek 24. 1. - 28. 1. 2022

Školní jídelna

Paní Zima kraluje

17. 1. 2022 Mateřská škola Sovičky

Paní Zima Kraluje… To byl název týdne, ve kterém si děti zopakovaly znaky zimy a i když to venku na zimu zatím moc nevypadá. S dětmi jsme si povídali o zimních sportech a činnostech, které se dají provádět na sněhu nebo na ledě. Taky jsme si zopakovali, jak se v zimě chránit před různými nemocemi. Protáhli jsme si tělíčka pomocí překážkové dráhy nebo při cvičení s dětským padákem. Děti se seznámily s novou písničkou "Kdo to ťuká na okénko" a namalovali krásné čepice a rukavice, které poté dozdobily vatou.

Také už jsme se pustili do třídního projektu a v pondělí jsme si přečetli první povídání o hračce.
 

Bezlepkový jídelní lístek 17. 1. - 21. 1. 2022

Školní jídelna

Zvířátka v zimě

15. 1. 2022 Mateřská škola Sluníčka

V týdnu s názvem "Zvířátka v zimě" na naše Sluníčka čekala spousta aktivit a zajímavostí. Děti si procvičily počty do 10, rytmizaci slov a zrakové vnímání. Naučily se píseň "Zimní zvěř", dozvěděly se, jaká zvířátka u nás v zimě žijí a co jedí, jak o ně pečovat... Hledaly zvířecí stopy a pozorovaly zvířátka jak venku, tak v encyklopedii. Děti také vyrobily "mlsání pro ptáčky" ze šišek a ptačího zobu, které při procházce do lesa pověsily na stromečky.

V tomto týdnu jsme taky začali s naším třídním projektem "Život na Zemi", který nám jako první představil náš kamarád Maxík 🙂
 

Geodeska – tvoření ze dřeva

14. 1. 2022 Školní družina 2. oddělení

Dnes si žáci v rámci projektu Polytechnického vzdělávání MAP ORP Ostrava vyzkoušeli práci se dřevem při výrobě stojanu na šperky a autíčka.
 

Střípky z hodin

14. 1. 2022 Základní škola III. B třída

Tento týden byl opravdu nabitý. Krom pololetních písemných prací jsme měli možnost vyzkoušet si logické úlohy z geometrie podle profesora Hejného, opakovali jsme individuálním tempem, jak na tabletech, tak opět v učebně počítačů v programu Robotel. A na konci týdne jsme si vyvodili řadu vyjmenovaných slov po M. Ve výtvarné výchově nám to maluje také pěkně od ruky a na pokusu s vajíčkem jsme si ukázali, že slaná voda má větší hustotu. Je to radost. 🙂
 

Geometrie hravě

14. 1. 2022 Základní škola I. třída

"Kruh, čtverec, koule, krychle, s geometrií poradím si rychle!" Tohle heslo dnes provázelo prvňáčky po celý den. Hravou formou si totiž procvičili nejen geometrické tvary, ale i tělesa. Vše již dokáží rozpoznat a také vědí, kde takové tvary a tělesa najdou kolem sebe. Děti si z domu přinesly předměty daných tvarů a pojmenovávali je. Stavěli obrázky z dřevěných tvarů, vyhledávali je a počítali, pracovali s geodeskami. Také všichni při běhacím diktátu zvládli roztřídit tělesa a vytvořit Sněhuláka s kloboukem plným geometrických tvarů. Den byl plný nejen poznání, ale i zábavy 🙂
 

Tři králové

12. 1. 2022 Mateřská škola Sluníčka

U Sluníček jsme se v týdnu Tři králové zaměřili na rozvíjení sociálních vztahů, empatie a soudržnosti skupiny v různých činnostech motivovaných příběhem putování Tří králů do Betléma. V pohybových aktivitách si děti předávaly míče jako dárky pro Ježíška, putovaly po rozmanitém terénu v překážkové dráze, vyzkoušely si běh za vedoucím dítětem jako kometa, tvořily trojíce, protáhly si tělíčka po náročné cestě. Správnou techniku stříhání si zdokonalily při výrobě tří králů. Jejich jména si děti krásně zapamatovaly a v rámci procvičení fonematického sluchu jsme jim vymýšleli jiná jména.

Děti si osvojily i rozpoznání počátečního písmenka svého jména, které se jim povedlo vymodelovat, některým dokonce i celé jméno. Procvičovali jsme i předmatematické představy při počítání královských korun. Popřáli jsme kamarádovi Jindřiškovi k narozeninám. Nechyběla ani píseň My tři králové, která nás provázela celým týdnem. Děti byly moc šikovné, téma pro ně bylo zajímavé. Nejtěžším úkolem však bylo vyslovit, co můžou darovat jinému a nic za to nezaplatit?
 

Jídelní lístek 17. 1. - 21. 1. 2022

Školní jídelna

Tři králové

11. 1. 2022 Mateřská škola Motýlci

V týdnu s názvem Tři králové se děti seznámily s příběhem těchto mudrců a zvyky, které jsou s nimi spojeny. Vyprávění jsme si obohatili výtvarným zpracováním těchto králů a komety, která je provázela, nechyběla i písnička My tři králové jdeme k vám. Strastiplnou cestu králů jsme si alespoň trochu vyzkoušeli v překážkové dráze.

Zimní počasí, na které se děti tolik těší, jsme se snažili přivolat výrobou papírových sněhových koulí a papírovou koulovačkou.
 

Na Tři krále

11. 1. 2022 Mateřská škola Sovičky

Tématem Na Tři krále se děti seznámily s tímto svátkem a jeho tradicí. Rozvíjely estetické cítění, upevnily si správný úchop kreslícího materiálu, práci podle instrukcí a samostatnost při výrobě královské koruny a obrázků Tří králů. Seznámily se s básničkou Na Tři krále a koledou My Tři králové. Velkou radostí a důstojnou událostí bylo, když se děti mohly obléknout do vzácných královských plášťů a se svými korunami ostatním dětem, a zvláště naší kamarádce Rozárce, která slavila narozeninky, mohly popřát štěstí a zdraví.
 

Předvánoční čas u Soviček

11. 1. 2022 Mateřská škola Sovičky

Předvánoční čas u Soviček byl časem radosti, her a příprav na Vánoce. Děti se moc radovaly z nových her a hraček, které dostaly pod stromeček, a stydlivost odložili při ztvárnění příběhu o narození Ježíška.
 

Krystaly a sopka

7. 1. 2022 Základní škola III. B třída

Během vánočních prázdnin jsme nechali ve třídě sklenice s rozmíchanou solí ve vodě, do nich dali provázky a když jsme se po Vánocích vrátili do třídy, čekalo nás milé a krásné překvapení v podobě krystalů.

Při pokusu se sopkou jsme se zabývali skupenstvím a tím, jak látky mohou měnit svůj objem. Radost všem udělal pokus s oblíbenými surovinami – tedy octem a sodou. 🙂
 

Tři králové

6. 1. 2022 Základní škola I. třída

Dnes se prvňáci proměnili v krále. Proč? Přece proto, že je dnes den Tří králů – Kašpara, Melichara a Baltazara. Díky krásnému vystoupení dětí z 5. ročníku se děti v první třídě seznámily s tímto zvykem a pochopily, proč se koná tříkrálová sbírka. Vyrobily si koruny a vybarvily omalovánku. Také pohádka Jak to bylo na Tři krále dětem hezky přiblížila historii těchto mudrců. A aby to bylo úplné, nechyběl zpěv písně My tři králové jdeme k vám... Tak. A už jsme zase chytřejší! 🙂
 

My tři králové jdeme k Vám...

6. 1. 2022 Základní škola V. třída

Po cestě do Betléma se za námi zastavili tři mudrcové, ukázali nám dary připravené pro Ježíška – zlato, kadidlo a myrhu. Vysvětlili jsme si, k čemu se tak vzácné dary používají a kde je můžeme získat. Pro některé bylo novinkou vysvětlení nápisu, který tři mudrci zanechávají na dveřích příbytků: C(K)+M+B+2022. Nejedná se totiž o podpis, který po sobě mudrci zanechávají, nýbrž o přání všeho dobrého a pokoje do dalšího roku. Nápis totiž pochází z latinského Christus mansionem benedicat – Kristus žehná tomuto domu. A stejně tak i my přejeme vše dobré v příštím roce. Vaši páťáci.
 

Bezlepkový jídelní lístek 10. 1. - 14. 1. 2022

Školní jídelna

Jídelní lístek 10. 1. - 14. 1. 2022

Školní jídelna

Den Braillova písma

4. 1. 2022 Základní škola III. B třída

Vánoční prázdniny jsou za námi a my se mohli opět setkat a prožít projektový den. 4. ledna je den Braillova písma a my jsme se tak celý den měli možnost zamyslet, jaký je svět pro nevidomé. Prozkoumat písmo – dotykem i očima, podívat se na další pomůcky pro běžný život, alespoň na videu vidět, jak nevidomí dokáží číst a jak se vycvičí vodicí pes.

Prakticky jsme si vyzkoušeli krájet, alespoň dřevěné ovoce a zeleninu – a i to potřebuje cvik. Zkoušeli ochutnávat poslepu potraviny nebo se jen sbalit do aktovky a najít rozházené papuče. Nakonec jsme se vydali ven, i zde jsme si všímali, jak jsou kameny, kůra, rostliny i jiné materiály rozmanité na dotek.

Myslím, že jsme všichni odcházeli domů s dobrým pocitem, že můžeme vidět a s respektem a úctou vůči těm, kteří to štěstí nemají.
 

III. B přeje všem báječný rok 2022

3. 1. 2022 Základní škola III. B třída

I my, žáci III. B Vám přejeme příjemný vstup do nového roku, spoustu skvělých zážitků, zdraví na rozdávání, energii na objevování a humor pro každou chvíli.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83

Projekty a sponzoři

Učíme se v přírodě při ZŠ a MŠ Václavovice

8. 11. 2021 Projekty a sponzoři

Podpora polytechniky, přírodovědy a cizího jazyka

9. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice III (Šablony 3)

8. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2020/2021

28. 10. 2020 Projekty a sponzoři

Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti

31. 8. 2020 Projekty a sponzoři

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Václavovice, okres Ostrava

22. 6. 2020 Projekty a sponzoři

S roboty napříč předměty

23. 3. 2020 Projekty a sponzoři

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

27. 2. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2019/2020

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ 2019 (V. etapa: období září–prosinec 2019)

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol ve šk. r. 2018/2019

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II (Šablony 2)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři