MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Flétna ve školce

12. 12. 2019 Mimoškolní aktivity

Sněhulák, bílý pán

11. 12. 2019 Mateřská škola Motýlci

Dnes se děti naučily písničku o sněhulákovi a poté si každý vybarvil svého malého sněhuláčka. Protože už netrpělivě vyhlížíme sníh, který se nám zatím vyhýbá, a ze kterého bychom si mohli postavit sněhuláka venku, museli jsme si postavit svého sněhuláka ve třídě.
 

Doučování angličtiny

11. 12. 2019 Základní škola

Každé úterý od 13 hodin se scházejí žáci v počítačové učebně, aby se zdokonalovali v angličtině. Protože je skupina velice různorodá, vybírané aktivity se také zaměřují na různá témata různé náročnosti. Cílem je vytvoření pozitivního vztahu k angličtině a podnícení zvídavosti žáků v této oblasti.
 

Výuka naruby

11. 12. 2019 - Nevybráno - x V. třída 2019

Žáci III. a IV. třídy, kteří dnes nereprezentovali školu v šachu nebo volejbalu, zažili výuku naruby. Stali se z nich odborníci v různých oborech. Žáci se rozdělili do družstev a po krátké přípravě vedli výuku jako opravdoví odborníci. V matematice jsme luštili zapeklité slovní úlohy, v pracovních činnostech a výtvarné výchově popustili uzdu fantazii, v přírodovědě rozpoznávali různé druhy kamenů, ve vlastivědě se dozvěděli o svaté Ludmile a jejím choti Šťouchovi:-) a závěrem jsme přehrávali původně anglicky vyprávěnou pohádku, kterou jsme zaznamenali i v tištěné podobě. Spolužákům na soutěžích jsme drželi palce a těšíme se, až jim zítra všechny zážitky povykládáme.
 

Bezlepkový jídelní lístek 16. 12. - 20. 12. 2019

Školní jídelna

Plasťáci útočí

10. 12. 2019 Základní škola

V pondělí 9. 12. 2019 se žáci III. a IV. třídy vydali do Divadla loutek na příběh Plasťáci útočí, který měl zároveň výchovně-vzdělávací charakter.
 

Mikulášská návštěva

10. 12. 2019 - Nevybráno - x V. třída 2019

Za zvířátky do lesa

10. 12. 2019 Mateřská škola Motýlci

V pondělí 9. 12. 2019 jsme se s dětmi vydali na vycházku do lesa, šli jsme ke krmelci, abychom tam zvířátkům vysypali naši předvánoční nadílku, v podobě kaštanů, které jsme s dětmi nasbírali v průběhu podzimu. Byla to moc krásná procházka a děti ji zvládli na jedničku.
 

Navštívil nás Mikuláš

10. 12. 2019 Mateřská škola Motýlci

V pátek 6. 12. 2019 přišel za dětmi na návštěvu Mikuláš a vzal s sebou i své pomocníky, anděla a dva čerty. Mikuláš ale věděl, že ve třídě Motýlků jsou jen hodné děti, proto čerty vůbec k dětem nepustil. A když děti zazpívali Mikuláši písničku, kterou jsme si nacvičili, nechal nám tady i malé dárečky pro děti.
 

Mikuláš

10. 12. 2019 Mateřská škola Sluníčka

V tomto týdnu jsme se moc těšili na návštěvu Mikuláše. Pilně jsme tvořili andělíčky, čertíky a společně i Mikuláše. Pustili jsme se i do pečení vánočního cukroví.
 

Šachy ve škole

10. 12. 2019 Mimoškolní aktivity

Jídelní lístek 16. 12. - 20. 12. 2019

Školní jídelna

Přivítáme Mikuláše

9. 12. 2019 Mateřská škola Sovičky

Společně jsme se těšili a připravovali na návštěvu Mikuláše.
 

Tak trochu strašidelná návštěva...

8. 12. 2019 Základní škola xV. třída

Poslední lekce plavání v havířovském Delfínku

6. 12. 2019 Mateřská škola

Končíme plavecký výcvik

5. 12. 2019 Základní škola

Na poslední lekci plavání žáci prvních tříd předvedli i rodičům, co už umí. Vody se opravdu nebojí. Odměněni byli Mokrým vysvědčením a malou hračkou do vody.
 

Děti zvědavé a zvídavé

4. 12. 2019 Školní družina 3. oddělení

Družina není jen o zábavě a hraní. Děti touží poznávat a získávat nové informace. V rámci celoroční hry si povídáme o vývoji a vzniku planety Země, o životě ve středověku, seznamujeme se s tajemnými příběhy z hradů a zámků. Informace čerpáme z knih, ale rovněž využíváme ICT technologie.

Naší první zastávkou v putování po hradech byl hrad Bezděz. Zjistili jsme, že jednou z verzí vzniku názvu hradu Bezděz je odvození od slov běs a děs, kdy lidé pod hradem věřili v nadpřirozené síly, které hrad obývají. My jsme si s dětmi vyzkoušeli namalovat Běse a Děse. Nejprve každé z dětí postupně poslepu namalovalo určitou část těla a potom celá skupina podle své fantazie postavu dotvořila.

Možná tak opravdu Běs Děs vypadal.
 

Čaroknižníci

4. 12. 2019 Základní škola

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v pravidelných intervalech testuje děti z různých koutů světa, na jaké úrovni se nacházejí jejich matematické, čtenářské a přírodovědné znalosti. Tyto testy vešly ve známost jako Mezinárodní šetření PISA. Před pár dny Česká školní inspekce zveřejnila zprávu, která shrnuje výsledky šetření v České republice za rok 2018.

V matematické a přírodovědné oblasti se od posledního testování čeští žáci zlepšili, čtenářská gramotnost bohužel pořád zaostává. Porozumět čtenému obsahu, orientovat se v textu, pamatovat si klíčové informace... Stále častěji mají žáci s těmito dovednostmi problémy. I proto funguje na naší škole již několikátým rokem čtenářský klub, ve kterém se snažíme tyto dovednosti posílit a vzbudit v žácích pozitivní vztah k četbě.
 

Hokus pokus

4. 12. 2019 - Nevybráno - x V. třída 2022

Žáci III. třídy experimentovali s vodou. Květinám připravili osvěžující nápoj a prostřednictvím soli a mouky pozorovali různé vlastnosti vody. Na závěr zjišťovali, proč mouka lepí. Úklid byl náročný, ale stálo to za to.
 

Bezlepkový jídelní lístek 9. 12. - 13. 12. 2019

Školní jídelna

Jídelní lístek 9. 12. - 13. 12. 2019

Školní jídelna

Břichatá šestka

3. 12. 2019 Základní škola V. třída

V úterý 3. 12. 2019 přiběhly děti do školy se širokým úsměvem, protože z nebe padaly první sněhové vločky. Zimní atmosféra nás těší, ale do Vánoc zbývá udělat ještě spousta práce. Žáci I. B se v matematice zabývají číslem 6. Někomu připomíná rozevřená želízka, jinému část brýlí, nabaštěné břicho nebo zahradnická kolečka. Pro lepší zapamatování se prvňáčci vcítili do čísla 6 a předváděli jej formou pantomimy.
 

Adventní čtení

3. 12. 2019 Mateřská škola Sluníčka

První adventní pohádku nám přišly přečíst děti III. třídy základní školy.
 

Vánoční jarmark

3. 12. 2019 Mateřská škola Sluníčka

V tomto týdnu u nás vrcholily přípravy na vánoční jarmark, ale stihli jsme i spoustu jiných činností. Děti si vyzkoušely těžký grafický cvik, chůzi na chůdách, přečetli jsme si další příběh z našeho třídního projektu, popřáli Kateřině k svátku. Navštívilo nás divadélko Smíšek s pohádkou Čert a Káča, krásně jsme ozdobili vánoční stromeček na školním hřišti a zazpívali si u něho písničky k slavnostnímu rozsvícení.
 

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu

2. 12. 2019 SRPŠ

V pátek 29. 11. 2019 proběhla další každoroční akce SRPŠ – rozsvícení vánočního stromu. Za doprovodu nádherných tónů trubky pana Murase jsme mohli společně přivítat adventní čas. Ten byl letos spojen se školním Vánočním jarmarkem výrobků, které si děti samy vytvořily. Děti měly připraveny krásné vánoční písně a koledy, tyto už neodmyslitelně patří k rozsvěcení stromečku.

Slavnostní nálada protknutá vůní vánočního punče se nám všem vtiskla do paměti, jako krásná tečka za tímto rokem. Velké poděkování patří všem, kteří přispěli ke zdaru tohoto večera, ať už věnováním vánočního stromu, napečením skořicových perníčků pro děti či nácvikem koled.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121